Diabetespatiënten en ramadan

Diabetespatiënten moeten in principe het advies krijgen niet te vasten tijdens de ramadan. Dat vindt diabetesverpleegkundige Fatima Malki van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam.

Volgens Malki is het beter niet te vasten, met name voor type 1 diabeten en diabeten die al complicaties hebben of dreigen te krijgen. Bij type 2 diabeten kan het vasten besproken worden en de medicatie in overleg met de patiënt worden aangepast.

De ramadan, de islamitische vastenmaand, is op 5 oktober begonnen en eindigt op 3 november. Nederland telt ongeveer 945.000 moslims, van wie de grootste groep bestaat uit Turken, Marokkanen, Surinamers en Indonesiërs. Tijdens de ramadan vasten de moslims van zonsopgang tot zonsondergang.

Zieken en mensen die onmisbare medicijnen slikken, hoeven niet te vasten. Veel moslims vasten toch en nemen hun medicijnen onregelmatig in, zo bleek vorig jaar uit een Marokkaanse studie. Volgens Malki is goede verpleegkundige begeleiding van diabetespatiënten voor, tijdens en na de ramadan dan ook erg belangrijk.
[verpleegkundigenieuws]

Eerste speciale polis voor diabetespatiënten

De Delta Lloyd Groep is de eerste verzekeraar die met speciale ziektekostenverzekeringen voor diabetespatiënten komt. De polis is ondergebracht bij de nieuwe zorgverzekeraar Diavitaal, een onderdeel van Delta Lloyd.

Wat de twee nieuwe basisverzekeringen kosten, is nog niet bekend, zo bleek donderdag. Over de inhoud is de Diabetesvereniging Nederland echter positief.

Met de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet is het mogelijk om specifieke doelgroeppolissen te maken. Collectieven, zoals mensen met diabetes, kunnen zelf een eigen pakket afspreken met een zorgverzekeraar. Diabetes is een veel voorkomende ziekte, dus mensen met diabetes zijn voor verzekeraars een aantrekkelijke doelgroep. De kans is groot dat nog meer verzekeraars met een speciale verzekering komen.

De nieuwe polissen voldoen aan de eisen van verantwoorde diabeteszorg, zoals alle verzekeringen moeten doen, stelt directeur J. Gillissen van de Diabetesvereniging Nederland. Hij is vooral positief voor de zelfzorgpolis voor mensen die hun ziekte zelf volledig in de hand willen houden en hun dossier op internet willen beheren. Gillissen vindt het echter nog te vroeg om al zijn leden op te roepen massaal over te stappen. Diabetesvereniging Nederland wacht op de reacties van nog meer verzekeraars. Zodra alle polissen bekend zijn, gaat de vereniging deze met elkaar vergelijken, om het zo voor de leden makkelijker te maken om te kiezen.

Grootschalige campagne tegen diabetes

In het voorjaar van 2006 gaat een grote voorlichtingscampagne over diabetes van start. Deze richt zich vooral op het opsporen van mensen die ongemerkt diabetes type 2 hebben of een verhoogd risico lopen op deze ernstige chronische aandoening.
Bij diabetes type 2 zijn de lichaamscellen minder gevoelig voor insuline dan normaal. Door overgewicht komt dit type steeds vaker en op steeds jongere leeftijd voor.

De campagne wordt gevoerd door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), in samenwerking met het Voedingscentrum, het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) en het Nederlands Instituut voor Sport en Beweging (NISB).

Risicogroepen
Inmiddels hebben ruim 500.000 mensen diabetes type 2. Daarnaast zijn er tussen de 150.000 en 250.000 mensen bij wie de ziekte nog niet is vastgesteld. Per jaar komen er 65.000 nieuwe patiënten bij. Verder zijn er zo’n 750.000 mensen die een hoog risico lopen om op korte termijn diabetes te ontwikkelen. Dat zijn vooral mensen tussen 45 en 70 jaar met overgewicht. Mensen uit de lage sociaal-economische groepen en Turken, Marokkanen en Hindoestanen lopen extra risico.
Diabetes verhoogt onder meer de kans op hart- en vaatziekten. Een gezonde leefstijl kan de ziekte voorkomen of uitstellen. Vroegtijdige diagnose is belangrijk om complicaties uit te stellen en te verminderen.

Intentieverklaring
Vandaag tekenen koepelorganisaties van allerlei beroepsgroepen een intentieverklaring waarin zij aangeven gezamenlijk te gaan werken aan het voorkomen van diabetes type 2. Daarbij gaat het om de koepels van GGD-en, huisartsen, praktijkverpleegkundigen, diëtisten, thuiszorgorganisaties, fysiotherapeuten en apothekers. Ook alle campagnepartners zetten hun handtekening.
[Voedingscentrum]

Diabetesmedicijn heeft positieve bijwerking

Het diabetesmedicijn pioglitazon (merknaam Actos) blijkt een positieve bijwerking te hebben. Uit een maandag in Athene gepresenteerde studie onder ruim 5000 zeer zware, oudere patiënten met diabetes melitus type 2 (in de volksmond suikerziekte) blijkt dat de kans op hart- en vaatziekten flink afneemt als zij pioglitazon krijgen.

Volgens voorzitter H. Aanstoot van de Nederlandse Diabetes Federatie is pioglitazon een van een groep relatief nieuwe medicijnen die de gevoeligheid voor insuline bij diabetespatiënten verbetert. Nu blijkt dat het een positieve bijwerking heeft, namelijk het verbeteren van de vetspiegel. Hij sluit niet uit dat andere middelen een vergelijkbaar effect hebben. Maar dat is tot nu toe niet aangetoond.

Pioglitazon werd tot nu toe pas toegepast als andere medicijnen te weinig baat hadden. Aanstoot, zelf ook arts, verwacht echter dat dit na deze studie zal veranderen. De studie werd verricht bij patiënten van 60-plus met een geschiedenis van ernstige hart- en vaatziekten. Velen waren te zwaar en hadden een hoge bloeddruk. Aanstoot zou graag willen weten wat het medicijn doet bij jongere patiënten, omdat diabetes melitus 2 inmiddels steeds vaker voorkomt bij veertigers, die dus ook veel langer met de ziekte blijven leven.

Verband tussen obesitas en diabetes type II

Wetenschappers hebben een moleculaire link tussen obesitas en diabetes type II ontdekt dat wellicht voor een nieuw diabetesmedicijn gebruikt zou kunnen worden. Dit stelt een onderzoek van het Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston, Verenigde Staten

De wetenschappers kwamen tot de ontdekking dat een proteïne (eiwit) die vrijgegeven werd in vetweefsel van muizen insulineresistentie veroorzaakt. Deze resistentie is op zijn beurt weer een van de hoofdveroorzakers van diabetes. Er waren al eerder verhoogde proteïneniveaus waargenomen bij diabetespatiënten.

Lees verder op zibb.nl / gezondheidszorg

Nieuwe verklaring diabetes en hart- en vaatziekten bij overgewicht

Overgewicht gaat gepaard met een verstoorde opname van suikers in spieren. Hierdoor ontstaat er grote kans op het krijgen van diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. De falende glucoseopname wordt waarschijnlijk veroorzaakt door ontstekingsstoffen uit vetweefsel. De onderzoekers van het VUmc hebben nu vetweefsel ontdekt dat zich bij vetzucht ophoopt in spieren en om bloedvaten heen. Dit is een belangrijke reden om aan te nemen dat dit vet in spieren de opname van glucose verstoort, wat leidt tot diabetes type 2. Daarnaast kan vetophoping rond bloedvaten leiden tot de verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

Met deze ontdekking ontstaat een beter inzicht in de manier waarop vetzucht leidt tot diabetes en hart- en vaatziekten. Therapeutische mogelijkheden liggen in het verschiet omdat verwijdering van deze vetcellen diabetes en hart- en vaatziekten bij mensen met overgewicht op den duur zou kunnen voorkomen.
De resultaten van deze studie zijn afgelopen vrijdag als hypothesepaper in het wetenschappelijke tijdschrift ‘The Lancet’ gepubliceerd.
[Artsennet]

Diabetes kost miljoenen

De forse groei van het aantal diabetespatiënten in Nederland begint aardig wat kosten met zich mee te brenegn. Op dit moment heeft 4 procent van al het geld dat wordt uitgegeven aan geneesmiddelen betrekking op suikerziekte, maar dat zal de komende jaren snel oplopen.

In de periode 1998 tot 2003 was er al sprake van een toename met 50 procent van de uitgaven: van 122 naar 183 miljoen euro. Zo’n 565.000 Nederlanders gebruiken medicijnen om de ziekte onder controle te houden. Volgens het College voor Zorgverzekeringen zijn dat volgend jaar 635.000 mensen en lopen de kosten voor geneesmiddelen dan op tot 220 miljoen euro.

[Telegraaf]

Sterke stijging gebruik en kosten diabetesmiddelen

Zowel het gebruik als de kosten van diabetesmiddelen zijn tussen 1998 en 2003 fors gestegen. Het aantal gebruikers steeg met 32% van 427.000 (2,8% van de bevolking) naar 565.000 (3,6% van de bevolking). De kosten van diabetesmiddelen zijn in de periode 1998 en 2003 met de helft toegenomen: van € 122 miljoen naar € 183 miljoen. Een gemiddelde jaarlijkse stijging van 9%. Dit blijkt uit het rapport ‘Gebruik van diabetesmiddelen 1998 – 2003’, van het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) van het College voor zorgverzekeringen (CVZ).

De kosten voor de diabetesmiddelen bedragen inmiddels 4% van de totale genees-middelenuitgaven. Naar verwachting zet deze stijging zich voort en zal het aantal gebruikers in 2006 zijn opgelopen tot 635.000 met een kostenpost van ongeveer € 222 miljoen.

De meeste gebruikers van diabetesmiddelen (64%) krijgen uitsluitend tabletten voorgeschreven. In 2003 gebruikte 14% van de patiënten gelijktijdig insuline en tabletten. Uit de gegevens van het GIP blijkt verder een stijging van het gebruik van cholesterol-verlagers door diabetici van 19% in 1998 naar 39% in 2003. Het gebruik van overige middelen tegen hart- en vaatziekten steeg in dezelfde periode van 66% naar 73%. Dit waren voornamelijk middelen tegen hoge bloeddruk.

» Lees het volledige bericht bij Zorgverzekeraars Nederland