Diabetesmedicijn heeft positieve bijwerking

Het diabetesmedicijn pioglitazon (merknaam Actos) blijkt een positieve bijwerking te hebben. Uit een maandag in Athene gepresenteerde studie onder ruim 5000 zeer zware, oudere patiënten met diabetes melitus type 2 (in de volksmond suikerziekte) blijkt dat de kans op hart- en vaatziekten flink afneemt als zij pioglitazon krijgen.

Volgens voorzitter H. Aanstoot van de Nederlandse Diabetes Federatie is pioglitazon een van een groep relatief nieuwe medicijnen die de gevoeligheid voor insuline bij diabetespatiënten verbetert. Nu blijkt dat het een positieve bijwerking heeft, namelijk het verbeteren van de vetspiegel. Hij sluit niet uit dat andere middelen een vergelijkbaar effect hebben. Maar dat is tot nu toe niet aangetoond.

Pioglitazon werd tot nu toe pas toegepast als andere medicijnen te weinig baat hadden. Aanstoot, zelf ook arts, verwacht echter dat dit na deze studie zal veranderen. De studie werd verricht bij patiënten van 60-plus met een geschiedenis van ernstige hart- en vaatziekten. Velen waren te zwaar en hadden een hoge bloeddruk. Aanstoot zou graag willen weten wat het medicijn doet bij jongere patiënten, omdat diabetes melitus 2 inmiddels steeds vaker voorkomt bij veertigers, die dus ook veel langer met de ziekte blijven leven.

Verband tussen obesitas en diabetes type II

Wetenschappers hebben een moleculaire link tussen obesitas en diabetes type II ontdekt dat wellicht voor een nieuw diabetesmedicijn gebruikt zou kunnen worden. Dit stelt een onderzoek van het Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston, Verenigde Staten

De wetenschappers kwamen tot de ontdekking dat een proteïne (eiwit) die vrijgegeven werd in vetweefsel van muizen insulineresistentie veroorzaakt. Deze resistentie is op zijn beurt weer een van de hoofdveroorzakers van diabetes. Er waren al eerder verhoogde proteïneniveaus waargenomen bij diabetespatiënten.

Lees verder op zibb.nl / gezondheidszorg

Nieuwe verklaring diabetes en hart- en vaatziekten bij overgewicht

Overgewicht gaat gepaard met een verstoorde opname van suikers in spieren. Hierdoor ontstaat er grote kans op het krijgen van diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. De falende glucoseopname wordt waarschijnlijk veroorzaakt door ontstekingsstoffen uit vetweefsel. De onderzoekers van het VUmc hebben nu vetweefsel ontdekt dat zich bij vetzucht ophoopt in spieren en om bloedvaten heen. Dit is een belangrijke reden om aan te nemen dat dit vet in spieren de opname van glucose verstoort, wat leidt tot diabetes type 2. Daarnaast kan vetophoping rond bloedvaten leiden tot de verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

Met deze ontdekking ontstaat een beter inzicht in de manier waarop vetzucht leidt tot diabetes en hart- en vaatziekten. Therapeutische mogelijkheden liggen in het verschiet omdat verwijdering van deze vetcellen diabetes en hart- en vaatziekten bij mensen met overgewicht op den duur zou kunnen voorkomen.
De resultaten van deze studie zijn afgelopen vrijdag als hypothesepaper in het wetenschappelijke tijdschrift ‘The Lancet’ gepubliceerd.
[Artsennet]

Diabetes kost miljoenen

De forse groei van het aantal diabetespatiënten in Nederland begint aardig wat kosten met zich mee te brenegn. Op dit moment heeft 4 procent van al het geld dat wordt uitgegeven aan geneesmiddelen betrekking op suikerziekte, maar dat zal de komende jaren snel oplopen.

In de periode 1998 tot 2003 was er al sprake van een toename met 50 procent van de uitgaven: van 122 naar 183 miljoen euro. Zo’n 565.000 Nederlanders gebruiken medicijnen om de ziekte onder controle te houden. Volgens het College voor Zorgverzekeringen zijn dat volgend jaar 635.000 mensen en lopen de kosten voor geneesmiddelen dan op tot 220 miljoen euro.

[Telegraaf]

Sterke stijging gebruik en kosten diabetesmiddelen

Zowel het gebruik als de kosten van diabetesmiddelen zijn tussen 1998 en 2003 fors gestegen. Het aantal gebruikers steeg met 32% van 427.000 (2,8% van de bevolking) naar 565.000 (3,6% van de bevolking). De kosten van diabetesmiddelen zijn in de periode 1998 en 2003 met de helft toegenomen: van € 122 miljoen naar € 183 miljoen. Een gemiddelde jaarlijkse stijging van 9%. Dit blijkt uit het rapport ‘Gebruik van diabetesmiddelen 1998 – 2003’, van het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) van het College voor zorgverzekeringen (CVZ).

De kosten voor de diabetesmiddelen bedragen inmiddels 4% van de totale genees-middelenuitgaven. Naar verwachting zet deze stijging zich voort en zal het aantal gebruikers in 2006 zijn opgelopen tot 635.000 met een kostenpost van ongeveer € 222 miljoen.

De meeste gebruikers van diabetesmiddelen (64%) krijgen uitsluitend tabletten voorgeschreven. In 2003 gebruikte 14% van de patiënten gelijktijdig insuline en tabletten. Uit de gegevens van het GIP blijkt verder een stijging van het gebruik van cholesterol-verlagers door diabetici van 19% in 1998 naar 39% in 2003. Het gebruik van overige middelen tegen hart- en vaatziekten steeg in dezelfde periode van 66% naar 73%. Dit waren voornamelijk middelen tegen hoge bloeddruk.

» Lees het volledige bericht bij Zorgverzekeraars Nederland