Stichting DON steunt onderzoek naar oorzaak type 1 diabetes

diabeteszorgDON Prijs 2011, 5000 euro voor onderzoek dr. Barbara Schulte
Stichting Diabetes Onderzoek Nederland (DON) reikte dit jaar voor de tweede maal de DON Prijs uit. De prijs geldt als aanmoediging voor aanstormend onderzoekstalent voor verder fundamenteel onderzoek naar de genezing van diabetes. Dr. Barbara Schulte wist snel te overtuigen met haar onderzoek naar de oorsprong van type 1 diabetes. Dr. Schulte verricht bijzonder verdienstelijk onderzoek en durft buiten de gebaande paden te treden. Niet alleen de keuze van het onderzoek en de methode die gehanteerd wordt maar ook haar gedrevenheid maken haar tot een veelbelovend onderzoeker.

“Dr. Barbara Schulte richt zich specifiek op type 1 diabetes. Zij is ervan overtuigd dat genezing van type 1 diabetes pas echt werkelijkheid kan worden wanneer we meer weten over hoe type 1 diabetes zich ontwikkelt. Zij tracht met haar onderzoek inzicht te verkrijgen in de oorzaak van deze slopende ziekte. Dit sluit naadloos aan bij één van de belangrijkste doelen van stichting DON: het stimuleren van onderzoeken die zijn gericht op genezing van type 1 diabetes,” licht Robin Angelier, bestuurslid stichting DON toe.

Dr. Barbara Schulte studeerde medische biologie en promoveerde in juni 2010 aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Schulte is verbonden aan het Radboud Universiteit Nijmegen Medisch Centrum (RUNMC) en het Nijmegen Centre for Molecular Life Science, afdeling Tumor Immunologie.

Barbara Schulte over haar onderzoek naar het ontstaan van type 1 diabetes: “Type 1 diabetes is een auto-immuunziekte. Dat betekent dat je immuunsysteem cellen van je eigen lichaam aanvalt en kapotmaakt. Normaliter worden door ons immuunsysteem alleen ziekteverwekkers aangevallen en opgeruimd. In het geval van type 1 diabetes worden de insuline-producerende bètacellen ook aangevallen. Bij type 1 diabetes is het immuunsysteem uit balans. Ik denk dat het immuunsysteem uit balans kan raken door bepaalde virussen die de alvleesklier kunnen infecteren. Het immuunsysteem vecht dan tegen het virus maar kan een vergissing maken en vervolgens ook gezonde insuline-producerende cellen van het eigen lichaam kapotmaken.”

Interventie-therapie
“We kunnen mogelijk beter een passende interventie-therapie tegen type 1 diabetes ontwikkelen als we het ontstaan ervan kennen. Als we precies weten waar het misgaat kunnen we namelijk exact op dat punt ingrijpen en type 1 diabetes proberen te voorkómen. Ik onderzoek daarom hoe een witte bloedcel beslissingen neemt om wel of niet actief te worden en probeer inzicht te krijgen hoe de balans in het immuunsysteem wordt bewaard. Er is de afgelopen decennia veel bekend geworden over regulatie van ons immuunsysteem en het wordt steeds duidelijker dat (kleine) fouten in het immuunsysteem bij veel ziekten een belangrijke rol spelen. Mijn onderzoek is gericht op het vinden van de achterliggende oorzaak van de ontwikkeling van type 1 diabetes.”

Humane situatie
Uniek aan dit onderzoek is dat de humane situatie bestudeerd wordt waardoor behaalde resultaten direct op type 1 diabetes in mensen van toepassing zijn. Dikwijls maken onderzoekers gebruik van proefdiermodellen om de onderliggende oorzaak van een ziekte te achterhalen. Ook al bieden dergelijke studies veel inzicht in mogelijke mechanismen, het blijft moeilijk vindingen uit muizenstudies direct te vertalen naar de mens.

Stichting DON Prijs
Het geldbedrag dat gemoeid is met het winnen van de stichting DON Prijs maakt het mogelijk dat dr. Schulte een groot internationaal diabetescongres kan bezoeken, het ISPAD jaarcongres in Miami, Florida. Het thema dit jaar is ‘Mogelijkheden om diabetes en zijn complicaties te voorkomen’. “Ik kan daar mijn onderzoek presenteren, kennismaken met andere toonaangevende diabetes-onderzoekers en mogelijkheden tot samenwerking bespreken. Dit kan een enorme boost geven aan mijn onderzoek naar het ontstaan van type 1 diabetes en daarmee bijdragen aan het vinden van de mogelijke oorzaak”, aldus de winnaar van de DON Prijs 2011.

Over stichting DON
Maarten de Gruyter, zelf diabetespatiënt, richtte in 2006 de stichting Diabetes Onderzoek Nederland (DON) op. Wereldwijd hebben 350 miljoen mensen diabetes. Jaarlijks komen hier alleen al in Nederland 71.000 patiënten bij. Diabetes is een van de meest voorkomende ziekten bij kinderen en tieners. Gedreven door de ambitie om diabetes de wereld uit te helpen, houdt stichting DON zich intensief bezig met fondsenwerving. Al het geld is bestemd voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op het voorkomen en genezen van deze slopende ziekte, die bekend staat als de belangrijkste oorzaak van nierfalen, blindheid, amputaties van ledematen en hart- en vaatziekten.

Test voor erfelijke aanleg suikerziekte

insuline injectieVroegtijdig opsporen van aanleg voorkomt suikerziekte op latere leeftijd
Voor het eerst is het mogelijk vast te stellen of iemand aanleg heeft voor het ontwikkelen van suikerziekte op latere leeftijd. Onderzoekers van het Erasmus MC hebben een test ontwikkeld die dit aantoont. Deze test biedt de kans om tijdig in te grijpen. Met leefstijladviezen en eventueel medicatie kan vervolgens worden voorkomen dat iemand op latere leeftijd suikerpatiënt wordt. De onderzoekers hebben daarmee een wereldprimeur.

In het blad Monitor van Erasmus MC dat morgen verschijnt, geven de onderzoekers uitgebreid uitleg over hun vondst waarmee bij jonge mensen kan worden vastgesteld of zij een groot risico hebben op het ontstaan van suikerziekte (diabetes type 2). Met die kennis is het mogelijk de ziekte te voorkomen of uit te stellen. Professor Eric Sijbrands, internist en één van de onderzoekers van het Erasmus MC: “De eerste resultaten met de nieuwe test zijn reeds geboekt. Jonge personen uit de onderzoeksgroep die een verhoogd risico blijken te hebben, komen nu vast naar de polikliniek voor leefstijladviezen en in sommige gevallen medicatie, die ervoor zorgt dat hun lichaam efficiënter omgaat met insuline. Als de aanleg bij deze jonge deelnemers, soms vroege twintigers, niet bekend was geweest, zouden ze misschien pas over 25 jaar hun eerste reguliere controle hebben ondergaan. Dan is de kans groot dat het leed al is geschied. De ziekte is dan misschien een feit en niet terug te draaien.”

Met de oude test, die wereldwijd wordt gebruikt, is alleen te zien dat iemands suikergehalte in het bloed niet in orde is. De nieuwe test gaat echter een belangrijke stap verder en biedt de gelegenheid vast te stellen dat iemand niet efficiënt met zijn insuline omgaat. De nieuwe test maakt bijvoorbeeld onderscheid tussen nieuw aangemaakte insuline en insuline die nog ‘op voorraad’ is. Als je de opgeslagen insuline niet goed kan gebruiken dan moet je meer nieuwe insuline aanmaken. Gebeurt dat bij iemand die nog jong is, dan heeft hij aanleg voor suikerziekte (diabetes type 2) en kan hij in combinatie met slechte leefgewoonten, zoals te veel eten en te weinig bewegen, de ziekte op latere leeftijd daadwerkelijk ontwikkelen.

Er zijn 900.000 Nederlanders bij wie diabetes niet is vastgesteld, maar bij wie de ziekte wel sluimert. Jaarlijks krijgt ongeveer 9% van hen de aandoening. Sijbrands: “De nieuwe test biedt de kans eerder mensen aan te wijzen die een groot risico lopen. Het is mooi als je iemand van 23 of 24 kan vertellen dat hij weliswaar aanleg heeft, maar dat hij er dankzij die constatering zelf en met eventuele medicatie aan kan gaan werken om te voorkomen dat de ziekte na zijn veertigste ontstaat.”

De wetenschappelijke doorbraak was mede mogelijk dankzij de bestudering van specifieke cellen die functioneren als een machine die de suikerspiegel op het juiste niveau houdt, de zogenoemde bètacellen. Deze cellen horen voldoende insuline te maken. Op het moment dat je eet en je bloed de suiker opneemt vanuit de darm, komt insuline in actie om ervoor te zorgen dat de suikerspiegel niet te hoog wordt. Bij mensen met suikerziekte (type 2) wordt de suikerspiegel te hoog en is vervolgens levenslange behandeling nodig.
[Erasmus MC]

Half miljoen voor onderzoek leven met diabetes

diabetesVijf nieuwe onderzoeken naar leven met diabetes kunnen van start gaan met financiering door het Diabetes Fonds. Twee daarvan vinden plaats in Maastricht. Een investering van bijna een half miljoen euro. Binnen drie jaar zullen de projecten eraan bijdragen dat mensen met diabetes beter kunnen omgaan met hun aandoening. Mentaal, lichamelijk en met zelfmanagement.

Mensen met diabetes zijn elke dag bezig om hun diabetes in het gareel te houden. De meeste patiënten moeten hun leven lang een paar keer per dag hun bloedsuikerspiegel meten, medicijnen nemen, of insuline spuiten. Dat heeft een behoorlijke weerslag op het dagelijks leven van patiënten. Met als gevolg bijvoorbeeld depressie en een mindere kwaliteit van leven. Bovendien leidt diabetes vaak tot ernstige complicaties, zoals hart- en vaatziekten, slechtziendheid en nierschade. Ook dat vooruitzicht is voor veel mensen zwaar.

Bijna miljoen In Nederland hebben bijna een miljoen mensen diabetes. Dat aantal neemt de komende jaren toe. Door onderzoek te financieren zet het Diabetes Fonds zich in om hun leven te verbeteren. De volgende onderzoeken kunnen nu van start gaan:

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht gaat kijken hoe ze mensen met diabetes en chronische zenuwpijn er weer bovenop kunnen helpen met een speciaal programma. De bedoeling is dat ze daardoor beter kunnen bewegen, waardoor ze hun leven weer op kunnen pakken.

De Universiteit Maastricht gaat bekijken of ondersteuning op sociaal en emotioneel gebied in de huisartsenpraktijk de kwaliteit van leven van patiënten verbetert. Op dit moment is die ondersteuning eigenlijk alleen gericht op medicijnen en leefstijl.

Het UMC Utrecht zal onderzoeken hoe een speciaal patiëntenportaal op internet helpt om patiënten te betrekken bij hun eigen behandeling. Op het portaal kunnen patiënten onder andere bloedsuikerwaardes digitaal naar hun behandelaar sturen. Onderzoekers van het VU medisch centrum Amsterdam willen de psychische zorg verbeteren voor patiënten met ernstige complicaties. Deze patiënten hebben vaker psychische klachten. De onderzoekers gaan kijken waar deze patiënten behoefte aan hebben. Onderzoekers van de Isala Klinieken in Zwolle gaan uitzoeken wat de ervaringen, meningen en verwachtingen zijn van patiënten die insuline spuiten. Met die kennis willen ze behandeling en begeleiding voor elke patiënt op maat maken, zodat de bloedsuikerspiegel en uiteindelijk de kwaliteit van leven verbetert.

De vijf onderzoeksaanvragen werden na een vakkundige selectie gehonoreerd. Ze gaan binnenkort van start en zullen één à twee jaar duren. Klik hier voor meer informatie over de projecten.

Diabetes Fonds Het Diabetes Fonds maakt zich sterk om diabetes en complicaties te voorkomen en te genezen. Om dat te bereiken zamelt het Diabetes Fonds geld in voor wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. Het is hiermee de grootste financier van wetenschappelijk diabetesonderzoek in Nederland. Dankzij het Diabetes Fonds heeft het diabetesonderzoek in Nederland de afgelopen decennia een sterke impuls gekregen, waardoor nieuwe behandelmethoden snel binnen bereik van patiënten kunnen worden gebracht. De inzet van de duizenden vrijwilligers en steun van particulieren en bedrijven is daarvoor onmisbaar.

Bart Roep wint prijs voor baanbrekend diabetesonderzoek

diabeteszorgOp donderdag 14 april kreeg prof. dr. Bart Roep in Utrecht de Corona-Gallina Onderzoeksprijs uitgereikt. Roep van het Leids Universitair Medisch Centrum doet sinds eind jaren ’80 baanbrekend onderzoek naar hoe diabetes type 1 ontstaat. Een vakkundige jury koos Roep uit drie genomineerde wetenschappers. Roep en zijn onderzoeksteam kijken vooral naar wat er in het afweersysteem misgaat, het startpunt van diabetes type 1. Ze zijn nu dicht bij manieren om diabetes type 1 te voorkomen en te genezen.

Roep: “Al duizenden jaren kunnen mensen alleen de symptomen van diabetes type 1 behandelen. Het is nu tijd om de oorzaak van de ziekte aan te pakken. We zijn begonnen met een vraag die onoplosbaar leek, maar we hebben hem toch opgelost! Nu weten we hoe diabetes type 1 ontstaat en kunnen dat nu daadwerkelijk vertalen naar een therapie. Het is voor mij een persoonlijk levensdoel geworden om diabetes type 1 te genezen.” Het Diabetes Fonds financierde (en nog steeds) een belangrijk deel van Roeps onderzoek.

Corona-Gallina Onderzoeksprijs
De Corona-Gallina Onderzoeksprijs is dé prijs voor de wetenschapper die op een verrassende en onderscheidende manier fundamenteel onderzoek heeft gedaan naar diabetes. De prijs van 50.000 euro dient als stimulans voor verder wetenschappelijk diabetesonderzoek. De geldprijs is beschikbaar gesteld door de Stichting Corona-Gallina, opgericht door een bevlogen donateur van het Diabetes Fonds, dat werkt aan oplossingen voor diabetes. Met wetenschappelijk onderzoek, want dat is de basis voor betere behandelingen. Daarvoor zamelt het Diabetes Fonds geld in.
[DiabetesFonds]

Novo Nordisk steunt Stichting Diabetes Onderzoek Nederland

diabeteszorgNovo Nordisk steunt Stichting Diabetes Onderzoek Nederland komende vijf jaar met financiële bijdrage
Novo Nordisk doneert van 2010 tot en met 2014 jaarlijks 20.000 euro aan de Stichting Diabetes Onderzoek Nederland (Stichting DON). Vanuit de Changing Diabetes filosofie hecht Novo Nordisk grote waarde aan het ondersteunen van nationaal en internationaal onderzoek ter verbetering van diabetesbehandeling en -zorg. De bijdrage van Novo Nordisk wordt in eerste instantie gebruikt voor basaal wetenschappelijk onderzoek naar mogelijkheden om mensen met diabetes in de toekomst te behandelen door middel van celtherapie, waardoor zij weer zelf insuline kunnen aanmaken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het Hubrecht Instituut en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Stichting DON heeft als doel om financiers te werven zodat basaal wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van diabetes mogelijk wordt gemaakt. De stichting financiert het onderzoek van het LUMC met een totaalbedrag van 750.000 euro. Het onderzoeksproject aan het LUMC staat onder leiding van internist dr. Eelco de Koning en prof. Ton Rabelink. “Deze donatie is ontzettend belangrijk voor ons want basaal onderzoek is erg kostbaar en diabetesonderzoek is van groot belang om nieuwe therapieën, zoals celtherapie, te ontwikkelen. Wij hopen dat meer farmaceutische bedrijven, net als Novo Nordisk, de stap nemen om fundamenteel diabetesonderzoek te ondersteunen en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan het verbeteren van het leven van mensen met diabetes”, aldus dr. Eelco de Koning.

Celtherapie
Een van de belangrijkste onderzoekthema’s in het LUMC is beta-celtherapie, oftewel het vervangen van insulineproducerende cellen. Deze insulineproducerende cellen maken deel uit van de eilandjes van Langerhans in de alvleesklier. Nu al kunnen eilandjes van Langerhans na isolatie uit een donor alvleesklier getransplanteerd worden bij mensen met diabetes type 1 waardoor zij weer zelf insuline aanmaken. Door een tekort aan orgaandonoren kan deze transplantatie echter slechts bij een beperkt aantal mensen worden uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op alternatieve celbronnen om beta-cellen te maken. Door het onderzoek te steunen hoopt Novo Nordisk een bijdrage te leveren aan het veranderen van de toekomst van diabetes.

Over Stichting Diabetes Onderzoek Nederland
Stichting Diabetes Onderzoek Nederland (DON) is in 2006 opgericht door Maarten de Gruyter (35) die zelf diabetes heeft. Gedreven door de ambitie om diabetes de wereld uit te helpen houdt stichting DON zich intensief bezig met fondsenwerving. Het doel van Stichting DON is het ondersteunen van fundamenteel wetenschappelijk diabetesonderzoek alsmede het faciliteren van specifiek wetenschappelijk onderzoek naar en goede initiatieven op het gebied van diabetes. De stichting zet zich daarbij ook actief in voor het creëren van een breder draagvlak voor het opzetten en ondersteunen van diabetesonderzoeken. Meer informatie op: www.sdon.nl.

Over Changing Diabetes
Novo Nordisk beschouwt het als haar missie om de toekomst van diabetes te veranderen. Om dit vorm te geven, heeft de organisatie het ‘Changing Diabetes’-programma ontwikkeld. Dit programma omvat diverse nationale en internationale initiatieven, die zich richten op communicatie met en voorlichting aan mensen met diabetes, familie, vrienden, docenten, politici, artsen, zorgverzekeraars, overheid en andere betrokkenen. Met Changing Diabetes wil Novo Nordisk bereiken dat de behandeling van de ziekte, de diabeteszorg, de wijze waarop de maatschappij met de ziekte omgaat en de toekomst van diabetes veranderen en verbeteren. Meer informatie op: www.changingdiabetes.nl.

Over Novo Nordisk
Novo Nordisk is een wereldwijd farmaceutisch bedrijf met bijna 90 jaar ervaring op het gebied van diabeteszorg. Het bedrijf heeft een groot aanbod van innovatieve geneesmiddelen, geavanceerde toedieningssystemen en diensten om de zorg en behandeling van mensen met diabetes te optimaliseren. Bovendien is Novo Nordisk toonaangevend op het gebied van stollingsstoornissen, groeihormoontherapie en hormonale substitutietherapie. Meer informatie op www.novonordisk.nl

Half miljoen voor onderzoek naar leven met diabetes

diabeteszorgVijf nieuwe onderzoeken naar leven met diabetes kunnen van start gaan met financiering door het Diabetes Fonds. Een investering van bijna een half miljoen euro. Binnen drie jaar zullen de projecten eraan bijdragen dat mensen met diabetes beter kunnen omgaan met hun aandoening. Mentaal, lichamelijk en met zelfmanagement.

Mensen met diabetes zijn elke dag bezig om hun diabetes in het gareel te houden. De meeste patiënten moeten hun leven lang een paar keer per dag hun bloedsuikerspiegel meten, medicijnen nemen, of insuline spuiten. Dat heeft een behoorlijke weerslag op het dagelijks leven van patiënten. Met als gevolg bijvoorbeeld depressie en een mindere kwaliteit van leven. Bovendien leidt diabetes vaak tot ernstige complicaties, zoals hart- en vaatziekten, slechtziendheid en nierschade. Ook dat vooruitzicht is voor veel mensen zwaar.

Bijna een miljoen mensen met diabetes
In Nederland hebben bijna een miljoen mensen diabetes. Dat aantal neemt de komende jaren toe. Door onderzoek te financieren zet het Diabetes Fonds zich in om hun leven te verbeteren. De volgende onderzoeken kunnen nu van start gaan:

De Universiteit Maastricht gaat bekijken of ondersteuning op sociaal en emotioneel gebied in de huisartsenpraktijk de kwaliteit van leven van patiënten verbetert. Op dit moment is die ondersteuning eigenlijk alleen gericht op medicijnen en leefstijl.

Het UMC Utrecht zal onderzoeken hoe een speciaal patiëntenportaal op internet helpt om patiënten te betrekken bij hun eigen behandeling. Op het portaal kunnen patiënten onder andere bloedsuikerwaardes digitaal naar hun behandelaar sturen.

Onderzoekers van het VU medisch centrum Amsterdam willen de psychische zorg verbeteren voor patiënten met ernstige complicaties. Deze patiënten hebben vaker psychische klachten. De onderzoekers gaan kijken waar deze patiënten behoefte aan hebben.

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht gaat kijken hoe ze mensen met diabetes en chronische zenuwpijn er weer bovenop kunnen helpen met een speciaal programma. De bedoeling is dat ze daardoor beter kunnen bewegen, waardoor ze hun leven weer op kunnen pakken.

Onderzoekers van de Isala Klinieken in Zwolle gaan uitzoeken wat de ervaringen, meningen en verwachtingen zijn van patiënten die insuline spuiten. Met die kennis willen ze behandeling en begeleiding voor elke patiënt op maat maken, zodat de bloedsuikerspiegel en uiteindelijk de kwaliteit van leven verbetert.

De vijf onderzoeksaanvragen werden na een vakkundige selectie gehonoreerd. Ze gaan binnenkort van start en zullen één à twee jaar duren. Meer informatie over de projecten: www.diabetesfonds.nl/onderzoek.

Over het Diabetes Fonds
Het Diabetes Fonds maakt zich sterk om diabetes en complicaties te voorkomen en te genezen. Om dat te bereiken zamelt het Diabetes Fonds geld in voor wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. Het is hiermee de grootste financier van wetenschappelijk diabetesonderzoek in Nederland. Dankzij het Diabetes Fonds heeft het diabetesonderzoek in Nederland de afgelopen decennia een sterke impuls gekregen, waardoor nieuwe behandelmethoden snel binnen bereik van patiënten kunnen worden gebracht.
De inzet van de duizenden vrijwilligers en steun van particulieren en bedrijven is daarvoor onmisbaar.

750.000 euro voor diabetesonderzoek

diabeteszorgHet Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) krijgt 750.000 euro van Stichting Diabetes Onderzoek Nederland (DON) voor onderzoek naar celtherapie voor diabetes. Hiermee wil Ton Rabelink, hoogleraar nierziekten in het LUMC, een methode ontwikkelen om stamcellen uit de alvleesklier te laten uitrijpen tot functionerende bètacellen.

Bètacellen reguleren het suikergehalte in het bloed en zijn bij mensen met diabetes aangetast. Rabelink en onderzoeker dr. Eelco de Koning hopen over vijf jaar in staat te zijn om bètacellen uit donoralvleesklieren op te kweken tot transplanteerbare bètacellen.

Op dit moment voert het LUMC jaarlijks 20 tot 25 alvleeskliertransplantaties uit bij diabetespatiënten. Hiermee kan de ziekte genezen worden, maar niet alle patiënten komen voor deze zware operatie in aanmerking. Nog eens tien tot vijftien patiënten krijgen uit alvleesklieren geïsoleerde bètacellen ingespoten, een minder belastende ingreep. Als het de onderzoekers lukt om bètacellen te kweken, kunnen nog meer patiënten met diabetes type 1 genezen worden met celtherapie.

Wetenschappelijke studies over diabetes gratis en in begrijpelijke taal beschikbaar

wetenschappelijke studieIngewikkelde wetenschappelijke onderzoeken over diabetes zijn vanaf vandaag in een toegankelijke samenvatting te vinden op de website www.leesbaaronderzoek.nl. Patiënten die veel weten over hun ziekte en de aanpak zijn over het algemeen gezonder. De volledige onderzoeken zijn tijdens de pilotperiode gratis te raadplegen.

De website is een initiatief van het Diabetes Fonds in samenwerking met Springer en Elsevier, twee van de grootste wetenschappelijke uitgeverijen. Het initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van de ministeries van OCW en VWS. De NPCF, de koepel van patiëntenorganisaties, en gezondheidsfondsen zoals KWF Kankerbestrijding hebben positief gereageerd op dit initiatief.

Het Diabetes Fonds heeft wetenschappelijke studies samengevat en plaatst de conclusies van het onderzoek in een bredere context. “Het in eenvoudige taal toegankelijk maken van de nieuwste medische inzichten over diabetes is erg belangrijk”, zegt Bert Kuipers, directeur van het Diabetes Fonds. “Daarmee levert LeesbaarOnderzoek.nl een bijdrage aan kennis en inzicht over diabetes bij patiënten. Op die manier wordt het zelfmanagement van patiënten gestimuleerd.”

Gezonder door veel informatie
Uit diverse onderzoeken blijkt het belang van actuele informatie voor patiënten. Zo staat op www.leesbaaronderzoek.nl een onderzoek over de effecten van een vijfdaagse cursus over diabetes. Deelnemers met minder kennis over diabetes hadden gemiddeld een vier keer grotere kans schade aan het netvlies of beginnende nierproblemen te krijgen. Doordat de onderzoeksresultaten gemakkelijk beschikbaar zijn, kunnen patiënten de beschikbare informatie gebruiken ten bate van hun gezondheid. Nederland telt circa een miljoen diabetespatiënten van wie een kwart nog niet weet dat ze de ziekte hebben.

Ingewikkelde onderzoeken
Onderzoeksrapporten zijn voor de meeste mensen lastig te begrijpen. Zo moet de lezer de volgende zin kunnen behappen: “Glucosemonitoring bij diabetes is belangrijk om de prevalentie van diabetische retinopathie en microalbuminurie te verminderen.”  Veel mensen zullen dit niet begrijpen en daarom vertaalt het Diabetes Fonds dit op www.leesbaaronderzoek.nl. Dan staat er: “Het is belangrijk dat mensen met diabetes hun bloedsuiker goed in de gaten houden. Want dat verkleint de kans op problemen met ogen en nieren.” Hieronder een top 5 van veel voorkomende moeilijke onderzoekstermen met daar achter de ‘vertaling’.

TOP 5

  1. glucosemonitoring  (de bloedsuikerspiegel in de gaten houden)
  2. insulineresistentie (het lichaam is minder gevoelig voor insuline)
  3. microalbuminurie (beetje eiwit in de urine, ‘verklikker’ voor nierproblemen)
  4. prevalentie  (hoe vaak een bepaalde ziekte voorkomt)
  5. retinopathie (schade aan het netvlies van het oog

Studies gratis beschikbaar is doorbraak
De medewerking van de twee grote uitgeverijen is een doorbraak. Daardoor kunnen geïnteresseerden tijdens de pilotperiode ook de oorspronkelijke wetenschappelijke artikelen, gratis online bekijken. Het gaat om artikelen uit vooraanstaande (internationale) bladen zoals The Lancet en Diabetologia.

De pilot met www.leesbaaronderzoek.nl wordt financieel mede mogelijk gemaakt door subsidies van het ministerie van VWS en OCW en vanuit het Programma Implementatie Agenda ICT-Beleid (PRIMA).

Patiënten enthousiast
Ook diabetespatiënten reageren enthousiast. “Op deze website vind je samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek die duidelijk en interessant zijn voor mensen met diabetes. Ik zou graag op de hoogte gehouden willen worden van ontwikkelingen op dit gebied”, reageert Hanneke van Stiphout. Arie Docter onderschrijft dat. “Op deze manier worden de resultaten van diabetesonderzoek echt toegankelijk gemaakt voor patiënten.”

Wat zijn de resultaten?
Aan het begin van het onderzoek hadden mensen met weinig kennis over diabetes een minder gezonde bloedsuikerspiegel dan mensen met veel kennis over diabetes. Ook hadden zij een hoger lichaamsgewicht, minder ‘goed’ cholesterol in het bloed en rookten ze vaker. In de periode dat de deelnemers in de gaten werden gehouden kregen 17 mensen schade aan het netvlies en 13 mensen kregen beginnende nierproblemen. Deze mensen hadden minder kennis over diabetes. Mensen met minder kennis over diabetes hadden een gemiddeld vier keer grotere kans om schade aan het netvlies of beginnende nierproblemen te krijgen.  (www.leesbaaronderzoek.nl)

Over het Diabetes Fonds
Het Diabetes Fonds maakt zich sterk om diabetes en complicaties te voorkomen en te genezen. Om dat te bereiken zamelt het Diabetes Fonds geld in voor wetenschappelijk onderzoek en voorlichting.