Over 20 jaar ruim 600 duizend sterfgevallen per jaar door diabetes in de VS

Als de Amerikaanse gezondheiszorg blijft falen in de preventie en behandeling van diabetes, zal het aantal personen dat sterft en lijdt aan diabetes en de complicaties ervan tegen 2025 verdriedubbelen. Dit blijkt uit onderzoek van Scholen voor Volksgezondheid en Geneeskunde van Yale in samenwerking met het Instituut voor Toekomstalternatieven.

‘Diabetes is een van de enige twee belangrijkste doodsoorzaken in de V.S. die blijft stijgen terwijl de andere doodsoorzaken afnemen. Dit houdt rechtsreeks verband met de obesiteitsepidemie,’ aldus Derek Yach, van de School voor Volksgezondheid van Yale.

Het onderzoek wees uit dat, indien het syteem ongewijzigd blijft, tegen 2025, over slechts 20 jaar:

 • het aantal sterfgevallen veroorzaakt door diabetes bijna zal
  verdriedubbelen van 213.062 in 2000 naar 622.000.
 • het aantal gevallen van blindheid als gevolg van diabetes bijna
  verdriedubbelt van 24.000 naar 70.000.
 • er bijna drie keer zoveel gevallen van nierziekte als gevolg van
  diabetes zullen voorkomen, van 41.046 naar 119.000.
 • het aantal amputaties ten gevolge van diabetes zal verdrievoudigen van
  82.000 naar 239.000.
 • de uitgaven van de V.S. aan diabetes zullen verdriedubbelen naar 351
  miljard dollar.
 • er bijna dubbel zoveel diabeteslijders zullen zijn: 50 miljoen-het
  equivalent van de bevolking van bijna 27 staten.

Lees meer over het onderzoek op Medicalfacts

Wereld Diabetesdag – 14 november 2005

Op 14 november is het Wereld Diabetesdag en dit jaar staat de dag in het teken van de diabetische voet. Put feet first: prevent amputations is het thema.

Elk jaar organiseert de International Diabetes Federation (IDF) in samenwerking met de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een dag voor zowel mensen met diabetes als voor professionals. Om aandacht voor die dag te krijgen, zijn verschillende activiteiten gepland. Zo is er een boek gemaakt over de diabetische voet, waarin met kleuren aan de rand van de bladzijde is aangegeven welke informatie interessant is voor diabetici, en welke voor de professionals.

Volgens de IDF is er nog te weinig aandacht voor de diabetische voet waardoor er veel onnodige amputaties van tenen, voeten en benen plaatsvinden. De Eerste Associatie van Diabetes Verpleegkundigen (EADV) werkt mee aan activiteiten die door de Diabetes Vereniging Nederland worden georganiseerd in de maand november.

Diabetici hebben meer risico op darmkanker

Uit onderzoek blijkt dat diabetici meer kans hebben op darmkanker dan personen zonder diabetes. Onderzoekers hebben de resultaten van 6 jaar “National Health Interview Survey” geanalyseerd en kwamen daarna tot deze conclusie. Ze schatten dat diabetici 59% meer kans hebben op de ernstige ziekte. Andere belangrijke factoren zijn leeftijd (+50 jaar) en natuurlijk roken.

De resultaten van het onderzoek zijn bekend gemaakt op het Annual Scientific Meeting of the American College of Gastroenterology in Honolulu.

“We thought that diabetics would be at increased risk of colon cancer because receptors for insulin are present on (colon tissue),” co-investigator Dr. Donald Garrow told Reuters Health. “So if you have high levels of insulin, as diabetics often do for years, that attack on the colonic mucosa can lead to changes that can become colon cancer.”

Cell culture studies have also suggested that high blood sugar, which characterizes diabetes, is also a promoter of colon cancer growth, he added.

 

21 miljoen Amerikanen met diabetes

Volgens het Centers for Disease Control and Prevention hebben 21 miljoen Amerikanen diabetes. Het merendeel heeft type-2 diabetes als gevolg van slecht eten, weinig bewegen en het hebben van overgewicht. Ruim 6 miljoen (7%) is niet op de hoogte van het hebben van diabetes.

Het Centers for Disease Control and Prevention schat daarnaast dat 41 miljoen Amerikanen last hebben van pre-diabetes, wat meer risico oplevert voor het krijgen van diabetes type-2.

Nederland telt 600 duizend diabetespatiënten. Volgens het Diabetesfonds zijn er 250 duizend mensen bij wie de diagnose nog niet is gesteld. Jaarlijks wordt bij zeventigduizend diabetes geconstateerd. Het Diabetesfonds verwacht dat door groei en vergrijzing van de bevolking het aantal personen met diabetes in ons land in de komende twintig jaar met 35 procent zal toenemen. Volgens het fonds zal dat percentage groeien als de stijgende trend in overgewicht zich in de toekomst voortzet.

Diabetesmedicijn verdubbelt kans op overlijden

Onderzoekers hebben ontdekt dat een nieuwkrachtig medicijn tegen diabetes de kans verdubbeltop overlijden, hartaanvallen of beroertes. Het nieuwe diabetesmiddel staat op het punt op de Amerikaanse markt te komen. Volgens de onderzoekers heeft de FDA, de commissie van de Amerikaanse toezichthouder op voedsel en medicijnen, niet goed opgelet toen ze het middel onlangs goedkeurde.

Het diabetesmedicijn Muraglitazar (merknaam Pargluva), een product van de farmaceuten Bristol-Myers Squibb en Merck & Co, is bedoeld voor patiënten die lijden aan diabetes van het type twee, de meest voorkomende vorm van suikerziekte. Merck had de afgelopen maanden al te kampen met verschillende schadeclaims omtrent het middel Vioxx, nadat het bedrijf door een Amerikaanse jury aansprakelijk werd geacht voor de verkoop van een defect product, verwaarlozing en kwaadwilligheid.

De medische wetenschappers bekeken de gegevens van ruim 3700 personen die hebben meegedaan aan onderzoek naar de werking van het medicijn. Van de personen die Muraglitazar gebruikte, zijn er 35 overleden, meldden Amerikaanse media vrijdag. In een kleinere controlegroep, waarvan de deelnemers een ander medicijn of een placebo kregen, deden zich “maar” negen sterfgevallen voor.

Elektrische diabetes-buddy

Volgend jaar start er een project in Almere met een Health Buddy. De Health Buddy stelt vragen aan de patiënt over zijn/haar diabetes, bijv. de gemeten bloedsuikerspiegel. De patiënt kan de vragen beantwoorden en de praktijkondersteuner of de diabetesverpleegkundige ziet deze antwoorden later.

Het project duurt 6 maanden en er worden 110 mensen met diabetes voorzien van een Health Buddy. Het onderzoek moet uitwijzen of een Health Buddy een geschikte methode is om diabetespatiënten te ondersteunen.

De praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige krijgt ook automatisch een seintje als er iets mis kan gaan. Verder is het apparaat gericht op educatie. Zo kan de Health Buddy bijvoorbeeld het belang benadrukken van het controleren van de voeten op wondjes en zal het ook regelmatig vragen of de patiënt zijn voeten dagelijks inspecteert.
[Verpleegkundigenieuws]

Steeds meer mensen met suikerziekte

Steeds meer Nederlanders krijgen suikerziekte. In 2000 waren er nog 475.000 patiënten. Drie jaar later was dat aantal gestegen tot 850.000. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieu (RIVM) die dinsdag in Amsterdam zijn gepresenteerd door het Diabetesfonds. Van die 850.000 mensen die suikerziekte hebben, weten 250.000 niet dat ze aan de ziekte lijden.

Het Diabetesfonds verwacht dat het aantal suikerziektepatiënten volgend jaar zal zijn opgelopen tot ongeveer een miljoen. De organisatie is maandag een actie begonnen om de kennis over suikerziekte te vergroten. Het fonds probeert Nederlanders zover te krijgen dat ze een simpele test ondergaan waarmee ze de ziekte in een vroeg stadium kunnen opsporen.

Suikerziekte kan onder meer ontstaan door overgewicht. De ziekte kan leiden tot hartproblemen, blindheid en dementie.