Weg met suikervrij! Diabetes Fonds biedt recepten voor koken met diabetes

diabetesDiabetes heet ook suikerziekte … mag je dan geen suiker meer? Hoe zet je met diabetes een lekkere én gezonde maaltijd op tafel? Honderden recepten, tips en weetjes over koken met diabetes staan op de website van het Diabetes Fonds. Op www.diabetesfonds.nl/recepten kunnen mensen ook zelf recepten voor de site insturen, die door diëtisten worden gecheckt. Ook kan iedereen op elkaars recepten reageren.

Gezond eten is een belangrijk onderdeel van de behandeling van diabetes. Het kan de kans op gevolgen van diabetes, zoals hart- en vaatziekten, flink verkleinen. Bij gezond eten gaat het om de juiste voedingsmiddelen, niet alleen om hoeveel koolhydraten of vetten erin zitten. De website geeft inzicht in allebei.

Misverstanden over eten en diabetes
Hanneke Dessing, directeur Diabetes Fonds: “Er bestaan veel misverstanden over eten als je diabetes hebt. Zo denken nog steeds veel mensen dat je geen suiker mag eten. Op de site helpen we misverstanden de wereld uit; we vertalen wetenschappelijke kennis door naar gebruiksvriendelijke informatie. Daarnaast checken diëtisten elk ingestuurd recept en vullen deze aan met de voedingswaarden en een uitleg waarom dit recept gezond is. Dat is echt de meerwaarde van dit nieuwe receptenplatform; door de extra informatie bij de recepten kan je zelf bewust gezonde keuzes maken.”

Stuur een recept in
Het Diabetes Fonds roept iedereen met diabetes en hun directe omgeving op om recepten in te sturen. Dessing: “We willen dat het echt een platform wordt van en voor mensen met diabetes. Daarnaast is het ook handig voor hun vrienden en familie. Mensen blijken het in de praktijk lastig te vinden om voor mensen met diabetes te koken; wat mag wel en wat mag niet?” Als iemand met diabetes komt eten, hoef je alleen nog maar op onze site een recept uit te zoeken. Zo wordt lekker en gezond eten voor iedereen makkelijker.”

Bekijk de recepten van het Diabetes Fonds.

Weinig bekend over optimale diabeteszorg 75-plusser

diabeteszorgHet is de vraag of de huidige behandelstrategieën bij patiënten met diabetes die ouder zijn dan 75 jaar, altijd de juiste zijn. Bij deze groep is de behandeling slecht onderbouwd en zijn nadelige effecten van de behandeling niet uit te sluiten. De behandeling van diabetes en van andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten kan bij veel patiënten ouder dan 75 jaar minder streng zijn. Deze conclusie trekt onderzoeker Hans van Hateren uit een langlopende studie bij het Diabetes Kenniscentrum in Zwolle. Hij promoveerde op woensdag 13 februari aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het aantal patiënten met diabetes is hoog en neemt de komende jaren nog verder toe. Ruim een kwart van deze patiënten is ouder dan 75 jaar. Juist van deze groep is weinig bekend over het effect van glucoseregulatie of bloeddrukverlaging. Het nut hiervan is onomstreden bij jongere patiënten. Maar in grote wetenschappelijke studies zijn patiënten ouder dan 75 jaar vaak niet of onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom is het de vraag of de huidige behandelstrategieën van toepassing zijn op deze groeiende groep patiënten. Met zijn onderzoek wil Van Hateren de behandeling van diabetes bij patiënten ouder dan 75 jaar meer wetenschappelijk onderbouwen.

Andere consequenties risicofactoren
Uit zijn onderzoek blijkt dat voor oudere patiënten met diabetes traditionele risicofactoren voor hart- en vaatziekten (bloeddruk, cholesterol en glycemische regulatie) andere consequenties hebben dan bij jongere patiënten. Zo hebben ouderen met een verhoogde bloeddruk juist een betere levensverwachting. Het is dan ook niet precies bekend in welke mate zij behandelingen moeten krijgen om bloeddruk, cholesterol en suikerwaardes te verlagen. Terwijl er weinig bewijs is voor gunstige effecten van medicatie, is het juist deze groep die het meest wordt behandeld.

Lees verder op de website van het UMCG.

BovenIJ ziekenhuis geeft voorlichting over diabetes in de wijk

insuline injectieDe diabetesverpleegkundige en de diëtiste van het BovenIJ ziekenhuis geven voorlichting over Diabetes type 2 in de wijk. Zij doen dat op donderdag 14 februari in buurtcentrum De Meeuw. Diabetes, ook wel suikerziekte genoemd, kan iedereen overkomen. Sommige mensen hebben wel meer kans om het te krijgen dan anderen.

Risico’s voor het ontwikkelen van diabetes zijn erfelijke aanleg, ernstig overgewicht, een ongunstige vetverdeling, weinig beweging, roken en verkeerde voeding. Vooral mensen die teveel verzadigd vet en te weinig onverzadigd vet en vezels eten, hebben een hoger risico op diabetes. In dit geval gaat het dan over diabetes type 2, ook wel ‘lifestyle’ diabetes genoemd. Diabetes type 2 komt met name voor bij ouderen en bij mensen met overgewicht, onder wie ook steeds vaker jonge kinderen en jongeren.

Sprekers: mw. Ouafaa Ben Alilou-el Rhaouti, diabetesverpleegkundige en mw. Tamrat Kidane, diëtiste BovenIJ ziekenhuis.

De voorlichting is in het Nederlands. Voor vrouwen die de Nederlandse taal niet goed begrijpen, vertaalt mw. Ouafaa Ben Alilou naar het Arabisch. Mw. F. Hotaman, zorgconsulente, is aanwezig voor het vertalen naar het Turks. Tijdens de voorlichting is er ruimte voor het stellen van vragen.

De voorlichting wordt georganiseerd in samenwerking met de Theesalon en Stichting Cleopatra, een Egyptische stichting die zich inzet voor de participatie van vrouwen (en kinderen) uit alle culturen.

Meer informatie over het programma en aanmelden staat op de website van het BovenIJ ziekenhuis.

Nieuwe aanbevelingen in verband met de veiligheid bij diabetesinjecties gepubliceerd

WISE - Workshop on Injection Safety in EndocrinologyLeidraad voor de implementering en instandhouding van een veilige cultuur en werkomgeving voor gezondheidswerkers in de diabeteszorg.
WISE (Workshop on Injection Safety in Endocrinology) heeft nieuwe algemene aanbevelingen gepubliceerd in verband met de veiligheid bij diabetesinjecties. De nieuwe aanbevelingen moeten de veiligheid waarborgen van patiënten, werknemers in de gezondheidszorg en alle anderen die in contact kunnen komen met scherpe voorwerpen gebruikt bij de behandeling van diabetes. 

De aanbevelingen zijn gemaakt aan de hand van de resultaten van een omvangrijk onderzoek dat gedurende vier maanden gehouden werd onder 634 verpleegkundigen uit 13 West-Europese landen en Rusland  en de bevindingen van de October 2011 ‘Workshop on Injection Safety in Endocrinology’ (WISE) die een diverse groep samenbracht van 58 leiders op het gebied van diabetesveiligheid uit 13 landen. 

Een nieuwe Europese Richtlijn , die op 1 januari jongstleden door de nationale Nederlandse arbowet is opgenomen, bepaalt dat waar een risico op verwonding door scherpe voorwerpen aanwezig is de gebruiker en alle werknemers beschermd moeten worden door voldoende veiligheidsvoorzieningen met inbegrip van het gebruik van “medische hulpmiddelen die voorzien zijn van beschermingsmechanismen die ontworpen zijn op basis van veiligheidstechnieken”2. Alle overige EU-lidstaten moeten deze richtlijn ter voorkoming  van accidenten door scherpe voorwerpen uiterlijk op 11 mei 2003 opnemen in de nationale wetgeving.

Dr. Kenneth Strauss, Algemeen Medisch Directeur BD, Directeur Veiligheid in de Geneeskunde European Medical Association, en lid van de WISE Consensus Group, verduidelijkt: “Door hun dagelijkse activiteiten lopen medewerkers in de gezondheidszorg en werknemers in de daarvan afgeleide afdelingen risico op ernstige infecties van meer dan 30 potentieel gevaarlijke pathogenen, zoals hepatitis B, hepatitis C en HIV, door verwonding met besmette naalden en lancetten .  Men schat dat er meer dan een miljoen prikongevallen elk jaar voorkomen in de EU , maar de meeste letsels kunnen worden voorkomen doormiddel van een facultatieve opleiding, veiliger arbeidsprocedures en medische hulpmiddelen die ontworpen zijn op basis van veiligheidstechnieken.”

De WISE-aanbevelingen zijn bedoeld als leidraad voor de implementering van de EU Richtlijn in instellingen waar diabeteszorg wordt verleend en bevatten een aanduiding van het belang van elke aanbeveling. 

Belangrijke behandelde punten zijn:

  • Risico’s die werknemers in de diabeteszorg lopen
  • De aanstaande nationale invoering van de EU-wetgeving
  • Implicaties van verwondingen bij gebruik van verschillende hulpmiddelen
  • Implicaties op het vlak van injectietechnieken
  • Opleiding en training om een veiligheidscultuur te creëren
  • De kosten-batenverhouding van veiligheidshulpmiddelen
  • Besef van en verantwoordelijkheid voor veilige verwijdering van scherpe voorwerpen

De aanbevelingen zijn gebaseerd op onderzoek en analyse van deskundige studies en publicaties over de veiligheidscultuur bij het gebruik van scherpe voorwerpen in de behandeling van diabetes.

De nieuwe WISE-aanbevelingen voor het verzorgen van de veiligheid van injecties voor diabetes zijn beschikbaar op: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1262363612709758.
[Persbericht WISE]