JDRF schenkt 1 miljoen dollar voor onderzoek behandeling diabetes

diabeteszorg1 miljoen dollar voor onderzoek naar ‘haaienkooi’ voor eilandjes van Langerhans
JDRF heeft een bedrag van 1,05 miljoen dollar ter beschikking gesteld aan dr. Aart van Apeldoorn van het MIRA Instituut voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde van de Universiteit Twente. Het doel is om een technologie te ontwikkelen waarmee de zogenaamde ‘eilandjes van Langerhans’ ingekapseld kunnen worden, zodat ze op een veilige manier kunnen worden geïmplanteerd bij mensen met Type 1 Diabetes (T1D). De grant van JDRF is onderdeel van het Encapsulation Consortium met een totale JDRF-funding van 8,7 miljoen dollar over drie jaar. In totaal zijn hierbij 9 wetenschappers uit Amerika, Canada, Engeland, België en Nederland betrokken.

Belangrijke stap naar betere behandeling
Maarten de Groot, voorzitter van Stichting JDRF Nederland, is enthousiast over het Encapsulation Programma van JDRF, één van de 5 prioriteiten van JDRF. “Het onderzoek van Dr. Van Apeldoorn is gericht op de ontwikkeling van een immuun beschermend implantaat. Die werkt als een ‘haaienkooi’ om de eilandjes van Langerhans te beschermen tegen aanvallen van het immuunsysteem. Als het onderzoek slaagt zijn we in staat om mensen met T1D op een veilige manier voor langere tijd onafhankelijk te maken van extra insulinetoediening. Wij zijn trots dat de Nederlandse wetenschap hier zo’n belangrijke bijdrage aan kan leveren.”

Eén donor voor één patiënt
Dr. Aart van Apeldoorn over zijn onderzoek: “Eén donor voor één patiënt, dat is ons motto. Op dit moment zijn er veel donoren nodig om 1 patiënt te kunnen helpen. En vooral aan pancreasdonoren is een groot tekort. Met het onderzoek dat we nu door deze grant kunnen uitvoeren komt dat doel een stuk dichterbij. Bovendien stelt JDRF ons in staat direct mee te draaien met de top in de wereld als het om T1D onderzoek gaat.”
[JDRF]

1 miljoen Amerikaanse subsidie voor UMCG-onderzoek naar diabetes

diabetesUMCG-onderzoeker Paul de Vos gaat onderzoek doen naar de eilandjes van Langerhans voor de behandeling van diabetes type I. Hij heeft hiervoor een miljoen dollar subsidie ontvangen van het Amerikaanse diabetesfonds, de Juvenile Diabetes Research Foundation.

De Vos gaat onderzoeken welke factoren een rol spelen bij de overleving van eilandjes van Langerhans die verpakt worden in materialen die beschermen tegen de afweerreacties in het menselijk lichaam. De eilandjes van Langerhans bevinden zich in de alvleesklier en bevatten cellen die zorgen voor de productie van insuline. Bij mensen met diabetes type 1 vernietigt het eigen afweersysteem deze cellen, waardoor er functieverlies optreedt en het lichaam geen insuline meer aanmaakt.

Verpakken
Een mogelijke behandeling om diabetes type 1 te genezen, is transplantatie van de eilandjes van Langerhans in kapsels die beschermen tegen effecten van het afweersysteem. Het ‘isoleren’ van eilandjes van Langerhans uit de alvleesklier is een bewerkelijk proces en bovendien sterven veel donorcellen na transplantatie in het lichaam. Door de eilandjes te verpakken in een speciaal materiaal kan een goede barrière worden gevormd tegen afweercellen, zodat deze de eilandjes – afkomstig van een donor – niet kunnen vernietigen.

Samen met onderzoekers van de universiteit van Californië gaat De Vos onderzoeken aan welke voorwaarden geïsoleerde eilandjes van Langerhans moeten voldoen om functieverlies na transplantatie te voorkomen. Dit preklinisch onderzoek moet leiden tot aanbevelingen voor het optimaal verpakken van de eilandjes van Langerhans om ze te beschermen tegen het menselijk immuunsysteem.
[UMCG]

Diabetici met goede behandeling en controle hebben zelfde levensverwachting als anderen

insuline injectieZelfde levensverwachting voor deel van type 2 diabeten als algemene Nederlandse bevolking
Mensen met type 2 diabetes die door hun huisarts met geneesmiddelen goed zijn gereguleerd, hebben een levensverwachting die even hoog is als die van de algemene Nederlandse bevolking. Deze conclusie trekt onderzoeker Esther Gerrits uit een langlopende studie in Zwolle. Zij promoveert op 9 januari op de resultaten van haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het merendeel van de mensen met type 2 diabetes is onder behandeling en controle van de huisarts. Mensen met type 2 diabetes hebben een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Daarom is de regulering van risicofactoren hiervoor, zoals verhoogde bloeddruk en cholesterol, onderdeel van de diabeteszorg. Patiënten die deze zorg krijgen, hebben eenzelfde levensverwachting als de algemene bevolking, zo stelde Gerrits vast. Daarnaast vond zij dat diabeten met een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld een doorgemaakt hartinfarct, of eiwit in de urine, wel een verminderde levensverwachting hebben ten opzicht van de algemene bevolking. Eiwit in de urine duidt op schade in de bloedvaten en nieren en kan een voorbode zijn van (chronische) nierziekte. Het is een risicofactor voor sterfte bij diabeten.

Transmurale zorg
In de regio Zwolle is de diabeteszorg transmuraal georganiseerd. Dit houdt in dat de type 2 diabetes patiënten deelnemen aan het ZODIAC project, dat staat voor ‘Zwolle Outpatient Diabetes project Integrating Available Care.’ In het kader van dit project worden alle diabeten een keer per jaar door een diabetesverpleegkundige gescreend op complicaties. Een internist in het ziekenhuis beoordeelt de resultaten hiervan en adviseert de huisarts over eventuele aanpassingen in de behandeling.
[UMCG]