Grootschalige diabetesscreening op Milan festival 2012

milan festivalIn het weekend van vrijdag 27 juli tot en met zondag 29 juli zal in het Zuiderpark in Den Haag voor de 5e keer op rij een grootschalige diabetesscreening plaatsvinden. Op het zogenaamde ‘Gezondheidsplein’ van het Milan Festival biedt diabetesmedicatiefabrikant “Eli Lilly” een gratis test op diabetes mellitus (suikerziekte) aan. Bij het Milan festival, het grootste hindoestaanse openluchtfestival van Europa, worden 70.000 tot 80.000 bezoekers verwacht.

Juist tijdens dit festival is zo’n diabetescheck heel zinvol, aldus de artsen van de Stich-ting Geneeskundig Genootschap Den Haag (een stichting van o.a. hindoestaanse artsen en apothekers die zich inzetten voor de hindoestaanse gemeenschap en dus ook voor deze diabetesscreening): “Diabetes komt namelijk bij hindoestaanse Surinamers 6 tot 8 keer vaker voor dan bij Nederlanders en bij mensen van Turkse, Marokkaanse en ove-rig-Surinaamse afkomst 3 tot 6 keer vaker”.

Eli Lilly is een farmaceutisch bedrijf dat geneesmiddelen ontwikkelt voor onder andere de behandeling van diabetes. Naast het ontwikkelen van medicijnen stopt Lilly ook veel energie in de preventie van diabetes. Het Milan Festival sluit precies aan bij de visie die Lilly heeft op gezondheid en ziekte. Een langer en gezonder leven wordt bereikt door het bevorderen van gezonde leefgewoonten en een gerichte preventie en adequate behandeling van ziekten. In het kader van diabetes type 2 is er gedurende alle dagen op het gezondheidsplein een stand aanwezig met algemene informatie over diabetes, de oorzaken, risico’s, gevolgen en behandelingen en de mogelijkheid om zich gratis te laten testen.

Op het gezondheidsplein zullen de vrijwilligers van de Diabetesvereniging Nederland, regio Haaglanden, zorg dragen voor de bloedglucosemetingen. Naast de bloeddruk en de Body Mass Index (BMI verhouding gewicht versus lengte) zal dit jaar ook het vetge-halte van de bezoekers gemeten worden onder supervisie van de artsen van de “Stich-ting Geneeskundig Genootschap Den Haag” en diabetesverpleegkundigen Carla Autar, Agnes Staalleker, Shalinie Rai, Chandra Bansie.

Bezoekers kunnen zich op vrijdag 27 juli (17.00 tot 23.00 uur), op zaterdag 28 juli (15.00 tot 23.00 uur) en zondag 29 juli (14.00 tot 23.00 uur) gratis laten testen. Bezoekers die na deze test een verhoogd diabetesrisicoprofiel lijken te hebben, worden doorverwezen naar hun eigen huisarts. Er worden geen behandeladviezen gegeven, wel krijgen de bezoekers informatie mee over de ziekte diabetes en over leven met diabetes.

De door het farmaceutisch bedrijf Eli Lilly georganiseerde diabetesscreening is opgezet in samenwerking met de Diabetesvereniging Nederland, Florence Zorg, Diabeteszorg Haaglanden, Medisch Centrum de Rubenshoek, MCH Westeinde en de Stichting Geneeskundig Genootschap Den Haag.

Lilly startte eerder onder andere het zelfmanagement zorgprogramma “Conversation Maps” om groepseducatie ook voor diabetespatiënten mogelijk te maken.

Bezoek de website van het Milan Festival

Scheper Ziekenhuis leert jongeren diabetes hanteren

kinderdiabetesHulp bij overgang van kinder- naar volwassenengeneeskunde
Het Scheper Ziekenhuis is gestart met een werkwijze die de overgang van jongeren met diabetes van de kinder- naar de volwassenengeneeskunde soepel laat verlopen. In de praktijk blijkt namelijk regelmatig dat jongeren niet goed zijn voorbereid op de overstap naar de volwassen vorm van hulpverlening. Gevolg is dat zij minder of niet meer op controle komen. De kinderartsen, internisten, diabetesverpleegkundigen, psychologen en diëtisten van het Emmense ziekenhuis bereiden jongeren daarom voor op en bieden ondersteuning bij het leren hanteren van hun chronische aandoening.

Het voorbereidingsproces start zodra de jongere de lagere school verlaat. Hij komt vanaf dat moment voor een deel alleen, dus zonder ouder, op consult bij de kinderarts of de kinderdiabetesverpleegkundige. Rond het vijftiende levensjaar ontvangt de jongere een uitnodiging voor de adolescentiepoli: een speciale polikliniek waarbij in groepsverband gesproken wordt over onderwerpen die voor jongeren met diabetes belangrijk zijn. De gesprekken gaan bijvoorbeeld over seksualiteit en zwangerschap, roken, alcohol en drugs en over complicaties door diabetes. Ook praktische zaken zoals rijbewijs en verzekeringen komen aan de orde. Tijdens de bijeenkomsten kan de jongere kennismaken met de internist en de diabetesverpleegkundige van de volwassenenzorg. Als de jongere er aan toe is, meestal wanneer hij tussen de 18 en 24 jaar oud is, wordt de overstap naar de volwassenenzorg gemaakt.

Diabetes
Diabetes mellitus is een aandoening waarbij door een tekort aan het hormoon insuline de hoeveelheid suiker in het bloed te hoog is. Jaarlijks behandelt de polikliniek Kindergeneeskunde van het Scheper Ziekenhuis zo’n zeventig kinderen en jongeren met diabetes. Het ziekenhuis maakt deel uit van samenwerkingsverband Diabij, een samenwerkingsverband van ziekenhuizen in Drenthe en Noord-Overijssel voor kinderen met diabetes.
[Scheper Ziekenhuis]

Vierdaagse goed en gezond voor diabeten

diabetesMensen met diabetes zijn goed in staat een zware prestatie te leveren. Dat blijkt uit het Vierdaagse onderzoek van Maria Hopman en haar team (een samenwerking tussen het UMC St Radboud, Diabetesfonds en VGZ) onder diabeten die de Vierdaagse wandelen.

Schommelingen bloedsuikerspiegel
Onder de relatief ideale wandelomstandigheden lieten wandelaars met en zonder diabetes vergelijkbare reacties zien in hartslagstijging (zwaarte van de inspanning), in lichaamstemperatuur en in vochtbalans. Ook wandeltempo en finishtijden verschilden niet tussen de groepen. Wel lieten de wandelaars met diabetes meer schommelingen zien in hun bloedsuikerspiegels tijdens het wandelen.

Van de 65 gestarte diabeten zijn er 4 uitgevallen, waarvan 3 vanwege het bewegingsapparaat en 1 door ontregelde suikerhuishouding. Van de 35 controles vielen er 2 uit. De uitval was iets groter onder de debutanten dan onder de wandelaars die al vaker de Vierdaagse gelopen hadden. Deze uitval is geheel in overeenstemming met de uitval in het hele vierdaagse legioen.

Lees verder op de website van het UMC St Radboud.

Kinderdiabetesteams in Amsterdam onder één dak

Diaboss - diabetes de baasDe kinderdiabetesteams van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), het BovenIJ ziekenhuis en Sint Lucas Andreas Ziekenhuis hebben een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de kinderdiabeteszorg in Amsterdam. Voortaan werken zij samen in een eigen behandelcentrum, Diaboss, gevestigd bij het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. In behandelcentrum Diaboss worden kinderen en jongvolwassenen met diabetes niet alleen behandeld, zij kunnen ook persoonlijke begeleiding krijgen.

In behandelcentrum Diaboss kunnen kinderen en jongvolwassenen met diabetes terecht bij een team, bestaande uit kinderartsen, diabetesverpleegkundigen, diëtistes, psychologen en maatschappelijk werkers. “Steeds meer kinderen en jongvolwassenen krijgen diabetes”, aldus Kete Ramaker, kinderarts en één van de initiatiefneemsters van Diaboss. “Door onze krachten te bundelen bieden wij gespecialiseerde zorg. Dat is uniek in Amsterdam. “Bij Diaboss worden kinderen en jongvolwassenen tot 18 jaar behandeld, maar het centrum biedt ook opleidingsplekken voor toekomstige specialisten.

Kinderen en jongvolwassenen krijgen, indien gewenst, naast hun medische behandeling samen met hun ouders of andere betrokkenen ook persoonlijke begeleiding binnen Diaboss. Ramaker: “Dat is belangrijk, want diabetes is een lastige en intensieve aandoening. We willen onze patiënten coachen en kennis over diabetes meegeven, zodat zij de controle houden over de diabetes en een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden. Vooral voor kinderen en jongvolwassenen erg belangrijk, want ze hebben nog een heel leven voor de boeg.”

Drie poli’s onder één dak
Diaboss zit in een eigen gebouw op het terrein van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Daar zijn de kinderdiabetespoliklinieken uit het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, OLVG en het BovenIJ ziekenhuis voortaan gevestigd. Kijk voor meer informatie op www.Diaboss.nl.

Eiwit betrokken bij vetopslag beschermt mogelijk tegen insulineresistentie

diabetesVetopslag in spieren speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van type 2 diabetes. Studies hebben de laatste decennia uitgewezen dat vetstapeling in de skeletspier een afname van insulinegevoeligheid tot gevolg heeft, wat de diabetes veroorzaakt. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht hebben aangetoond dat het eiwit perilipin 2 (PLIN2), dat een belangrijke rol speelt in het stimuleren van spiervetstapeling, opmerkelijk genoeg zorgt voor een verbetering van de insulinegevoeligheid van de spier, ondanks een verhoogd vetgehalte. Hun onderzoeksresultaten zijn online gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Diabetes.

Obesitas staat erom bekend een van de grootste risicofactoren te zijn voor het ontstaan van type 2 diabetes. Dit is deels te verklaren doordat obesitas niet alleen zorgt voor vetstapeling in vetweefsel, maar ook in en rondom vitale organen, waaronder de skeletspier. Promovendus Madeleen Bosma bestudeerde de manier waaróp vetzuren worden opgeslagen in de skeletspier en de rol van PLIN2 hierin, door proefdieren (ratten) te voorzien van een laag-vet versus een hoog-vet dieet, alsmede een overexpressie van PLIN2 in de linkerpoot, en vervolgens deze spieren met elkaar te vergelijken. Ze kwam tot de conclusie dat, hoewel PLIN2 zorgt voor verhoogde vetstapeling in de spier, een overexpressie van PLIN2 geen verslechtering, maar juist een verbetering van de insulinegevoeligheid van de spier tot gevolg heeft.

Deze nieuwe bevinding suggereert dat PLIN2 neutrale vetopslag in lipidendruppels (het organel voor vetopslag in de cel) faciliteert, en daarmee de stapeling van giftige vetsoorten remt. De resultaten verklaren mogelijk ook waarom atleten die getraind zijn op uithoudingsvermogen en hoge hoeveelheden vet in de spier hebben, erg insulinegevoelig zijn.

Madeleen Bosma maakt deel uit van de onderzoeksgroep van prof. Schrauwen en prof. Hesselink binnen NUTRIM, die zich bezighoudt met de ontstaansmechanismen van type 2 diabetes.
[Maastricht University]

Help mee aan genezing diabetes type 1

Steun het DiabetesfondsDominique heeft diabetes type 1. Haar bloedsuikerspiegel stijgt en daalt voortdurend. Dit heeft voor haar grote gevolgen in haar dagelijkse leven. Van nature is ze een blij en spontaan kind. Maar als haar suikerspiegel te hoog of te laag is, dan wordt ze stil en ziek.

Maar er is hoop voor kinderen als Dominique. Prof. dr. Bart Roep (LUMC) heeft ontdekt dat veel mensen met diabetes type 1 nog cellen hebben die wél insuline kunnen maken. Hij onderzoekt hoe deze cellen opnieuw geactiveerd kunnen worden. Als dit lukt, komt genezing van diabetes type 1 weer dichterbij.

Geef om kinderen zoals Dominique. Hoe sneller er resultaat wordt geboekt, hoe sneller zij weer gewoon kind kan zijn.

Kan Dominique op uw steun rekenen?

> Ja, ik steun het Diabetes Fonds en help Dominique en alle andere kinderen

Diabetespatiënten veel fitter na wandeltraining

wandelenProf. dr. Maria Hopman, inspanningsfysioloog van het UMC St Radboud, het Diabetes Fonds en Coöperatie VGZ focussen tijdens het Nijmeegse Vierdaagse onderzoek op diabetes. Hopman startte dit jaar al tijdens de Vierdaagse voorbereidingen. Ze onderzocht wat het effect van vier maanden wandeltraining is op lichamelijke fitheid, insulinegevoeligheid en op het risico op hart- en vaatziekten.

Hiervoor volgde ze dertig wandelaars met diabetes tijdens hun wandeltraining. Uit de eerste metingen blijkt dat de wandelaars zo’n 10 procent fitter zijn dan voor de training. Hun gewicht en buikomvang blijken echter niet veranderd.

Temperatuurspil, plaszakken en bloedsuikerwaarden
Hopman breidt haar onderzoek tijdens de Nijmeegse Vierdaagse uit. De komende vier dagen volgt ze in totaal 100 mensen met diabetes type 1 en type 2. De deelnemers slikken allemaal een speciale pil waarmee de lichaamstemperatuur gemeten wordt. Door gebruik te maken van plaszakken voor onderweg, en bloedbepalingen bij aankomst op de Wedren wordt hun vochtbalans in kaart gebracht. Ook worden bij elke deelnemer het gewicht en de buikomvang gemeten voor de start en finish. Tot slot meten de wandelaars met diabetes hun bloedsuikerwaarden vooraf, tijdens het wandelen en bij aankomst. Hopman wil met haar onderzoek de fysieke risico’s tijdens langdurig wandelen in kaart te brengen en mensen met diabetes nog beter kunnen adviseren.

Veel bewegen
In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen diabetes en elk jaar komen er 70.000 nieuwe patiënten bij. Veel bewegen helpt om diabetes type 2 te voorkomen. En door veel te bewegen hoeven mensen met diabetes type 1 en 2 vaak minder insuline toe te dienen of minder medicatie te slikken. Een actieve leefstijl helpt om lagere bloedsuikers te krijgen en om deze beter in balans te houden op de langere termijn.
[UMC St Radboud]

Lopers Vierdaagse dragen startbewijs in strijd tegen diabetes

VGZ ZorgverzekeraarOm het belang van bewegen in relatie tot diabetes te onderstrepen, dragen de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse een speciaal startbewijs van Coöperatie VGZ, UMC St Radboud en het Diabetes Fonds met daarop de tekst “Ik finish diabetes”.

Onderzoek naar de perceptie van Nederlanders over diabetes
Acht op de tien Nederlanders (84%) verwacht dat het aantal diabetici in Nederland zal toenemen. Overgewicht wordt door acht op de tien mensen terecht aangemerkt als belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van diabetes, maar slechts negen procent ziet om die reden de eigen kans op diabetes toenemen. Dit blijkt uit onderzoek van de Nationale Zorgbarometer, uitgevoerd door Blauw Research in opdracht van VGZ.

Diabetes plaatsen Nederlanders in de top-3 van volksziektes in Nederland, naast kanker en hart- en vaatziektes. Drie op de tien Nederlanders denken zelf risico te lopen op diabetes. Dat schrijven zij toe aan erfelijkheid en leeftijd. Meer dan 80% van de Nederlanders vindt dat het risico op diabetes wordt onderschat en pleit voor meer voorlichting vanuit de zorgverzekeraars of de politiek. Tegelijkertijd vinden bijna acht op de tien Nederlanders dat hier ook een eigen verantwoordelijkheid ligt bij mensen zelf en dat mensen met hun leefstijl meer rekening moeten houden met de kans op diabetes. Mannen denken vaker dan vrouwen dat als je diabetes hebt dat je dat direct merkt (11% versus 6%) en dat mensen met diabetes maar beter niet aan grote sportevenementen moeten deelnemen (10% vs. 5%).

Sporten met diabetes
Maurice Oostendorp, bestuurder van Coöperatie VGZ: “Meer dan een miljoen Nederlanders hebben diabetes en ieder jaar komen daar 70.000 mensen bij. Wij geven de lopers van de Nijmeegse Vierdaagse dit jaar een speciaal startbewijs mee. Iedere loper krijgt hetzelfde startnummer, namelijk nummer 2. Dit is een verwijzing naar diabetes type-2. Dat is de niet-aangeboren variant die in Nederland het meeste voorkomt. Met een gezonde levensstijl is het ontstaan van diabetes type 2 te voorkomen, maar bewegen heeft ook een positief effect als mensen al diabetes hebben. Om onze verzekerden goed te kunnen voorlichten over hoe te sporten met diabetes, doen we samen met het UMC St Radboud in Nijmegen onderzoek naar diabetes rondom deze editie van de Nijmeegse Vierdaagse”.

Prof. Dr. Maria Hopman, inspanningsfysioloog van het UMC St Radboud in Nijmegen: “Zolang je voldoende eten en drinken bij je hebt, en je medicatie afstemt op je activiteit, is er geen enkele reden waarom je als diabeet niet de Vierdaagse zou kunnen lopen of andere sporten al dan niet op hoog niveau zou kunnen uitoefenen. We onderzoeken nu welke verschillen er bestaan voor de lopers met en zonder diabetes om toekomstige lopers van de Nijmeegse Vierdaagse en andere sporters gerichte tips te kunnen geven.”

Overgewicht oorzaak
Acht op de tien Nederlanders zien overgewicht als belangrijkste oorzaak van diabetes. Daarnaast zien zij te weinig beweging (52%), erfelijke aanleg (46%), ouder worden (43%) en te vet eten (40%) als veroorzakers van diabetes. Mannen noemen daarnaast ook vaker alcohol (21%) en jongeren juist te veel suiker eten (46%) als veroorzakers van deze volksziekte. Diabetici geven vaker dan niet-patiënten aan dat te weinig beweging een veroorzaker van diabetes is.

Slechte doorbloeding onbekend syndroom
Meer dan de helft van de Nederlanders (55%) geeft aan iemand in zijn of haar omgeving te kennen met diabetes. Deze mensen weten ook meer van de ziekte af. Een aantal symptomen van diabetes weten Nederlanders spontaan te noemen: dorst (64%), vermoeidheid (52%), slecht genezende wondjes (49%), slecht zien (44%) en veel plassen (43%). Dat ook slechte doorbloeding een symptoom is van diabetes, weet slechts een kwart van de bevolking. Twee derde van de Nederlanders geeft aan direct naar de huisarts te gaan als er een vermoeden van diabetes is. Eén op de drie Nederlanders zou het fijn vinden om een zelftest te kunnen doen om te checken of men diabetes heeft.

Insuline spuiten
Wie eenmaal diabetes heeft, is voor de rest van zijn leven gebonden aan een aantal gevolgen. Nederlanders zijn goed bekend met het insuline spuiten (77%), het dagelijks controleren van de bloedsuikerspiegel (74%), rekening houden met alles wat je eet (69%), medicijnen nemen (67%) en altijd voldoende eten en drinken meenemen als je ergens heen gaat (60%).
[VGZ]