Monthly Archives: juni 2012

Registratie kinderdiabetes: op naar 100% deelname

In de aankomende tijd gaan de Nederlandse kinderdiabetescentra (ziekenhuizen, samenwerkingsverbanden en ZBC’ s) samenwerken in het project ‘Registratie Kinderdiabetes’. Binnen een paar maanden heeft meer dan 70% van de centra al toegezegd mee te doen; dat komt overeen met ongeveer 80% van alle kinderen met diabetes in Nederland. De diabetes gerelateerde gegevens van die kinderen worden anoniem geregistreerd. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd ook de overige centra gaan deelnemen. Dit is een project dat loopt binnen het Nationale Actieprogramma Diabetes gecoördineerd door het Diabetes Fonds.
Read more »

Kinderdiabetes

Minder mensen met diabetes naar het ziekenhuis, kostenreductie blijft uit

Door de invoering van de integrale bekostiging maken minder mensen met diabetes gebruik van het ziekenhuis (tweede lijn). De verschuiving van tweedelijnszorg naar de eerste lijn levert echter (nog) geen kostenbesparing op. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de integrale bekostiging van diabetespatiënten. Read more »

Diabeteszorg

Maagverkleining vermindert nierproblemen bij diabetes

Een maagverkleining helpt patiënten met ernstig overgewicht en diabetes niet alleen om af te vallen. Hun nieren gaan er ook beter van functioneren, blijkt uit een klein Amerikaans onderzoek. Read more »

Diabetes type II

Online spreekuur voor tieners met diabetes en ouders

Veel tieners met diabetes vinden het lastig om goed om te gaan met hun ziekte. Terwijl het erg belangrijk is voor hun latere gezondheid. Psycholoog Maartje de Wit pleit voor betere begeleiding. Ze beantwoordt deze week vragen van pubers én ouders, in een digitaal ‘spreekuur’ georganiseerd door het Diabetes Fonds. Read more »

Kinderdiabetes

Nieuwe tracervloeistof verbetert onderzoek en behandeling diabetes type 1

Met behulp van Positron Emission Tomografie (PET) kan onderzoek en behandeling van diabetes mogelijk aanzienlijk verbeterd worden. Dat blijkt uit onderzoek van UMCG-promovendus Valentina Di Gialleonardo. Read more »

Diabetes type I

E-coach helpt mensen diabetes en werk te combineren

Diabetesvereniging Nederland (DVN) heeft een nieuwe online cursus ontwikkeld voor mensen met diabetes die knelpunten ervaren in hun werk: ‘Diabetes en werk’. Werk en diabetes kunnen goed samengaan, maar diabetes hanteerbaar en bespreekbaar maken op het werk is daarbij belangrijk. ‘Diabetes en werk’ leidt tot een plan van aanpak om knelpunten aan te pakken die ontstaan door diabetes op het werk. Read more »

Diabetes Algemeen

Subsidie voor onderzoek naar parasieten en diabetes

Onderzoekers van het LUMC gaan in Indonesië onderzoek doen naar een mogelijk beschermende werking van parasitaire infecties tegen het ontstaan van type 2 diabetes. Read more »

Diabetes type II, Diabetesonderzoek

Hanneke Dessing nieuwe directeur Diabetes Fonds

De Raad van Toezicht van het Diabetes Fonds heeft Hanneke Dessing per 1 juni benoemd als directeur van het Diabetes Fonds. Dessing werkt ruim zeven jaar voor het Diabetes Fonds, waarvan de afgelopen vier jaar als adjunct directeur. In die functie was zij onder meer verantwoordelijk voor de voorlichting en fondsenwerving. Daarvoor bekleedde zij verschillende marketing- en managementfuncties, waaronder bij enkele toonaangevende marketingcommunicatiebureaus. Read more »

Diabetes Algemeen