Monthly Archives: mei 2012

Kinderen met diabetes gaan op bezoek bij onderzoeker Bart Roep

Door onderzoek komt genezing van diabetes type 1 steeds dichterbij. Zeker voor kinderen is dat hoopvol. Daarom organiseert het Diabetes Fonds op woensdag 6 juni een ontmoeting speciaal voor kinderen met onderzoeker professor Bart Roep in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Om vragen te stellen en in het laboratorium te zien hoe dat onderzoek er in het echt aan toe gaat. Kinderen kunnen zich voor a.s. vrijdag aanmelden. Read more »

Diabetes type I

Monitoren risico op nierziekten kan beter bij diabetes

Huisartsen volgen niet altijd strikt de richtlijnen voor het opsporen van nierziekten bij patiënten met type 2 diabetes. Dat blijkt uit onderzoek van UMCG-promovendus Merel Hellemons. Read more »

Diabetes type II

Kinderen met diabetes stuiten op veel onbegrip

Er is veel te weinig begrip voor kinderen met diabetes en hun omgeving. Kinderen met diabetes krijgen nog te vaak te horen dat het hun eigen schuld is dat ze deze ziekte hebben. Volkomen onterecht; stelt het Diabetes Fonds aan het begin van een campagne die vandaag begint. Diabetes is naast astma de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen. Naar schatting zijn er 6.000 kinderen van 0 tot 18 jaar met diabetes in Nederland. Maar liefst 98% van deze kinderen lijdt aan diabetes type 1. Vaak wordt deze vorm van diabetes nog verward met diabetes type 2. Read more »

Diabetes type I, Kinderdiabetes

Samenwerking tussen Diabetes Fonds, TNO en bedrijfsleven

Het Diabetes Fonds en TNO starten een vernieuwend gezamenlijk onderzoeksprogramma om door lichttechnologie pijnloze bloedsuikermetingen mogelijk te maken én ‘slapende’ insuline producerende cellen op te sporen. Met dat laatste komt de genezing van diabetes weer een stap dichterbij. Beide partijen hebben vorige week de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
Read more »

Diabetes type I, Diabetes type II

UMC St Radboud bundelt Europees onderzoek naar Imaging diabetes

Het UMC St Radboud heeft van de Europese Commissie vier miljoen subsidie ontvangen om Europees onderzoek te bundelen dat insuline producerende cellen in beeld brengt. Deze cellen spelen een centrale rol bij het ontstaan van diabetes. Goede beeldvorming van deze cellen geeft meer inzicht in het ontstaansproces van diabetes. Ook het effect van medicijnen en andere behandelingen kan zo beter worden gevolgd. Read more »

Diabetes type II, Diabetesonderzoek

Geen effect zelfcontrole bij bepaalde diabetespatiënten

Zelfcontrole van glucose in het bloed draagt niet bij aan het verminderen van onrustgevoelens en het verbeteren van zelfzorgmaatregelen bij type 2 diabetespatiënten die geen insuline gebruiken. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek van Uriëll Malanda waarmee hij op 11 mei is gepromoveerd bij VUmc. Read more »

Diabetes type I, Diabetes type II, Diabeteszorg

Bijslapen verhoogt risico op diabetes

Metabole ziekten als overgewicht en type 2 diabetes komen steeds meer voor in de Westerse wereld. Paulien Barf ontdekte dat chronisch verstoorde slaap een risicofactor is voor de ontwikkeling van deze ziektes. Read more »

Diabetes type II, Diabetesonderzoek

Standaardbehandeling van ouderen met diabetes schiet te kort

Anders dan bij jongere patiënten, neemt de levensverwachting bij oudere patiënten met diabetes niet af door een te lage bloeddruk. Ook andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals een afwijkend cholesterol, hebben in deze patiëntengroep mogelijk een andere betekenis. Dat blijkt uit onderzoek van UMCG-promovendus Gijs Landman. Read more »

Diabetes type II, Diabeteszorg