De Maand van de Voet 2012

De podotherapeut, uw specialist in de voetengezondheidszorg
Bewegen, sporten is leuk en gezond. Veel Nederlanders beoefenen dan ook een actieve vorm van sport. Toch raken vier miljoen sporters per jaar geblesseerd. Dat is vervelend voor de sporter, en voor de samenleving. Zo wees recent onderzoek van het UMC Utrecht uit dat zes op de tien voetballers elk seizoen een enkel-, knie- of hamstringblessure oploopt. Goed voor gemiddeld vijf dagen werkverzuim en zestien dagen niet sporten. Na herstel houdt 27% pijnklachten.

Al vormen onze voeten de basis van ons gestel, het belang van dit onderdeel van het menselijk lichaam wordt nog onderschat. En in het verlengde daarvan ook de rol van de podotherapeut. In de Maand van de Voet daarom aandacht voor het belang van de inzet van podotherapeuten bij het behandelen én voorkomen van sport- en overbelastingblessures.

Sporten: gezond en toch ook niet?
Veel sporters hebben klachten aan enkels, knieën, heupen en onderrug. Niet zelden bestaat de behandeling daarvan vooral uit symptoombestrijding. En worden sporters eerder doorverwezen naar een fysiotherapeut dan naar een podotherapeut.
De werkelijke oorzaak kan liggen in disfunctioneren van de voet(en). De voet bestaat uit maar liefst 26 afzonderlijke botten, 33 gewrichten, 107 banden en 19 spieren en pezen. Daar kan dus heel wat mee misgaan.

Podotherapeuten zijn de deskundigen bij uitstek op gebied van beweging en consequenties daarvan voor de voeten, de benen, het bekken en de rug. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren zowel voor wat betreft het voorkomen als het behandelen van blessures die bij het sporten kunnen ontstaan.

Inzet van podotherapie
Podotherapeuten zijn de enige wettelijk erkende voetspecialisten. Deze paramedici beschikken over een breed aanbod aan onderzoeksmethoden en – technieken zoals voetdrukmeting, functieonderzoek en ganganalyse. Behandelplannen worden op maat gemaakt. De behandelmethoden en – technieken bestaan uit wondbehandeling, vilt therapieën, taping, het aanbrengen van ortheses, zolen, nagelbeugels etc..
Podotherapeuten behandelen niet alleen klachten die voortkomen uit afwijkend functioneren van de voeten en/of het looppatroon, maar ook huid- en nagelaandoeningen.

Podotherapeuten geven tevens preventieve adviezen zoals (sport)schoenadvies. Omdat elke sport zijn eigen belasting en specifieke ondergrond kent, is het van groot belang dat een sporter de juiste sportschoenen draagt.

Podotherapie, een sportieve stap in de goede richting
Podotherapeuten werken vaak samen met fysiotherapeuten, pedicures, sport- en huisartsen en medisch specialisten. Ook zijn er ziekenhuizen met speciale voetenpoli’s.

Een afspraak met een podotherapeut kunt u maken zonder dat u een verwijzing nodig heeft.
In de meeste gevallen wordt podotherapie vanuit de aanvullende verzekering vergoed.

Kijk voor meer informatie op www.podotherapie.nl

 

 

Wandel met JDRF diabetes type 1 de wereld uit!

JDRF diabetesJDRF Nederland organiseert op zaterdag 2 juni een spectaculair wandelevenement, de JDRF Walk, met als doel geld op te halen voor onderzoek. Wees er bij. Doneer voor het goede doel. Nodig anderen uit om bij te dragen aan de missie: type 1 diabetes helpen genezen, behandelen en voorkomen.

Op Landgoed De Olmenhorst in Lisserbroek kunt u genieten van activiteiten voor jong en oud. Er is een wandelroute uitgezet (tussen de vele appelbomen die er staan), er zijn optredens gepland en bekende wetenschappers op het gebied van type 1 diabetes beantwoorden op het centrale plein van de appelboomgaard vragen die bij u opborrelen of al langere tijd spelen.

Het is ook een mooi moment voor een (nadere) kennismaking  met JDRF, onze missie. En u treft op zaterdag 2 juni in de frisse buitenlucht van Landgoed De Olmenhorst veel lotgenoten.

Hoe werkt het
Inschrijven en doneren kan via een nieuwe site die speciaal is opgezet voor de JDRF Walk: www.jdrfwalk.nl.  Dus start een team en probeer zoveel mogelijk mensen te interesseren voor deze actie. De donaties zijn natuurlijk bestemd voor onderzoek om de oplossing voor patiënten met type 1 diabetes een stap dichterbij te brengen.
Resultaat telt!
De teams komen op 2 juni naar Landgoed De Olmenhorst om te wandelen en te genieten van alle activiteiten. Tijdens het wandelevenement maken we bekend hoeveel geld de teams bijeen hebben weten te brengen.

Samen maken we er een succes van. Geniet mee tijdens de JDRF Walk op 2 juni. En vergeet niet te doneren. Ga naar www.jdrfwalk.nl

Mediq neemt Diabetes Specialty Centre in VS over

Mediq, internationaal leverancier van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen, neemt Diabetes Specialty Centre (DSC) over. DSC levert insulinepompen, continue glucose monitors en accessoires aan diabetici die van insuline afhankelijk zijn en daardoor veel hulpmiddelen gebruiken. Mediq is sinds 2008 actief in de Verenigde Staten met Byram Healthcare. Deze acquisitie verstevigt de positie van Byram als de vierde speler in deze grote en weinig geconsolideerde markt.

DSC, opgericht in 2000, verkoopt apparatuur en accessoires en medicatie, vooral aan van insuline afhankelijke type-1 diabetici. Deze patiënten zijn veel frequentere gebruikers dan de type-2 patiënten, die niet van insuline afhankelijk zijn. Byram heeft momenteel een zeer bescheiden positie in de markt voor insulinepompen en continue glucose monitors. DSC wordt het zogenaamde Center of Excellence voor dit marktsegment binnen Byram. DSC is sterk gegroeid de afgelopen jaren, in lijn met de markt. De onderneming heeft 84 mensen in dienst en is gevestigd in Salt Lake City.
[Persbericht Mediq]

Nader inzicht in nierschade bij ouderdomsdiabetes

nierenOuderdomsdiabetes ofwel type 2 diabetes mellitus (T2DM), is de meest voorkomende vorm van diabetes. Het aantal patiënten met T2DM neemt snel toe als gevolg van bevolkingsgroei, vergrijzing, verstedelijking en door toename van obesitas en lichamelijke inactiviteit. Een veel voorkomende complicatie van diabetes is schade aan de nieren, een aandoening die bekend staat als diabetische nefropathie en kan leiden tot chronisch nierfalen. Gezien de verwachte toename in het aantal diabetes patiënten, zijn er dringend nieuwe therapieën nodig om diabetische nefropathie te voorkomen, of de progressie ervan te stoppen.

UMCG-promovendus Magdalena Mazagova ontdekte dat het eiwit GDF15 een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van diabetische nefropathie. In een diermodel was de expressie van GDF15 in de glomeruli, bundeltjes haarvaten in de nier, sterk verhoogd. Wordt in een diermodel de aanmaak van GDF15 voorkomen, dan wordt nierschade voorkomen. GDF15 helpt weliswaar beschermen tegen beschadiging van organen en weefsels, maar langdurig verhoogde aanmaak van het eiwit lijkt nierfalen tot gevolg te hebben. Mogelijk is GDF15 een aangrijpingspunt voor nieuw te ontwikkelen therapieën.

Magdalena Mazagova (Slowakije, 1984) studeerde farmacie in Bratislava. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Klinische Farmacologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen onderzoeksschool GUIDE. Het onderzoek werd mede gefinancierd door de Nierstichting, Novo Nordisk en Boehringer Ingelheim. De titel van het proefschrift luidt: ” The role of Growth Differentiation Factor 15 in diabetic kidney injury”.

Promotie Magdalena Mazagova
The role of Growth Differentiation Factor 15 in diabetic kidney injury
23 april 2012
Promotor: prof.dr. R.H. Henning
Universitair Medisch Centrum Groningen

Medicijnen tegen diabetes mogelijk effectief tegen hartfalen

Medicijnen tegen diabetes kunnen het risico op hartfalen mogelijk verkleinen, ook bij patiënten die niet aan diabetes lijden. Dat blijkt uit onderzoek in diermodellen van UMCG-promovendus Meimei Yin. Diabetes en hartfalen zijn veelvoorkomende ziekten die invloed op elkaar hebben. Patiënten met diabetes hebben een hoog risico op hart- en vaatziekten en daaropvolgend hartfalen. En andersom: patiënten met hartfalen en diabetes hebben verminderde levensverwachting.

Het onderzoek van Yin laat zien dat metformine, een eerstelijns antidiabeticum, de ontwikkeling van hartfalen na een hartinfarct kan remmen, in de afwezigheid van diabetes en onafhankelijk van de bloedsuikerspiegel. Een nieuw antidiabeticum op de Europese markt is vildagliptin. Het onderzoek van Yin suggereert dat dit medicijn het hart op lange termijn niet beschermt tegen hartfalen wanneer een hartinfarct heeft plaatsgevonden. Wel verbetert het medicijn in een diermodel voor diabetes de hartfunctie. In een klinische studie laat Yin ten slotte zien dat diabetes het risico op niet-ischemisch hartfalen in patiënten met coronaire hartziekte vergroot. Behandeling met metformin verminderde het aantal ziekenhuisopnames in deze patiëntengroep.

Meimei Yin promoveerde op 2 april en ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Cardiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG),

Onderzoek naar oorzaak hoger risico hart- en vaatziekten bij diabetespatiënten

Verstoringen in de stofwisseling die na de maaltijd optreden bij diabetespatiënten kunnen leiden tot afwijkingen aan de bloedvatwand en hierdoor bijdragen aan het ontstaan van hart- en vaatziekten. Maarten Tushuizen concludeerde dit nadat hij mannen met het metabool syndroom en met type 2 diabetes onderzocht. Op 26 maart promoveerde hij bij VUmc.

Patiënten met type 2 diabetes mellitus hebben een sterk verhoogd risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. ‘Klassieke’ risicofactoren zoals roken, hoge bloeddruk een hoog cholesterolgehalte verklaren dit hoge risico bij deze groep patiënten maar deels. Het is niet ondenkbaar dat verstoring van de stofwisseling die bij deze patiënten optreedt na de maaltijd, leidt tot verstoringen aan de bloedvatwand en daarmee bijdragen aan het ontstaan van hart- en vaatziekten.

Schadelijke vetdeeltjes
Tushuizen vond bij mannen met het metabool syndroom en met type 2 diabetes na de maaltijd verhoogde concentraties van schadelijke vetdeeltjes in het bloed, die daar vervolgens ook langer bleven circuleren vergeleken met gezonde mannen. Dit wordt voor een deel verklaard door de verhoogde hoeveelheid vet in de lever en door verhoogde glucoseconcentraties bij type 2 diabetes. Deze verstoringen in de stofwisseling na het eten leiden tot verhoogde oxidatieve stress, verstoringen van de functie van de binnenbekleding van de bloedvaten (endotheel) en de afsnoering van micropartikels. Micropartikels zijn kleine blaasjes die worden afgesnoerd door cellen in het bloed. Ze spelen een rol bij de bloedstolling, bij ontstekingen en hebben invloed op de vaatwandfunctie.

Micropartikels
Bij mannen met type 2 diabetes vond Tushuizen dat de stofwisselingsstoornissen die optraden na het eten van drie maaltijden leidden tot verhoogde aantallen van micropartikels afkomstig van het endotheel. Deze aantallen zijn gerelateerd aan de hoogte van de vetdeeltjes en de glucose- en insulineconcentraties. Maar ze hangen ook samen met een functie van het endotheel, namelijk het zogenaamde vaatverwijdende vermogen hiervan. Hierdoor kunnen verstoringen in de stofwisseling na de maaltijd bijdragen aan het ontstaan van hart- en vaatziekten, vooral bij populaties met een verhoogd risico hierop zoals mensen met het metabool syndroom en type 2 diabetes.
[VUmc]