Tot 2025 verdubbeling van aantal mensen met diabetes

Diagnose Diabetes 2025Volgens nieuwe ramingen telt Nederland in 2025 1,4 miljoen mensen met gediagnosticeerde diabetes. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het officiële huidige aantal van 740.000. De cijfers staan in het boek Diagnose Diabetes 2025, dat vandaag wordt gepresenteerd tijdens het congres Nationale Diabetes Dag.

De nieuwe, actuele ramingen zijn gebaseerd op berekeningen van een speciaal voor het boek geformeerde ‘Diabetes Rekenkamer’, bestaande uit de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), RIVM, TNO en enkele zorgverzekeraars. Van de 1,4 miljoen mensen met diabetes heeft 90 procent diabetes type 2. 73 procent heeft behalve diabetes ook nog minstens één aan diabetes gerelateerde aandoening, zoals hart- en vaatziekten of nierfalen. De direct aan diabetes gerelateerde zorgkosten stijgen tussen 2010 en 2025 van 2,5 miljard naar 4,3 miljard euro per jaar.

Diagnose Diabetes 2025 gaat over de toekomst van de diabeteszorg en –preventie in Nederland. Het boek is een initiatief van de NDF, in samenwerking met Rabobank en BeBright.Tientallen partijen uit de zorg en andere sectoren, als ook werkgevers- en werknemersorganisaties, waren middels workshops bij het schrijfproces betrokken. Volgens mede-auteur en NDF directeur Inge de Weerdt staat die unieke aanpak voor een nieuwe, maatschappelijke manier van denken over ziekte en zorg.
[Diabetes Federatie]

Prototype van kunstmatige alvleesklier voor diabetespatiënten

alvleesklierOnderzoekers van het AMC en het bedrijf Inreda BV zijn erin geslaagd een kunstmatige alvleesklier te ontwikkelen die automatisch de bloedsuikerspiegel regelt bij patiënten met suikerziekte in de thuissituatie. Die hoeven dan niet meer zelf insuline te spuiten.

Hiermee is voor de eerste keer in de wereld aangetoond dat een relatief klein apparaat thuis de bloedsuikerspiegel binnen de juiste grenzen kan houden. Voordat het apparaat op de markt kan komen, moet het huidige draagbare model verder worden getest en worden verkleind tot zakformaat. De onderzoekers denken daarvoor minimaal nog vijf jaar nodig te hebben.

Al jaren zoeken wetenschappers naar een kunstmatige alvleesklier voor mensen met diabetes type 1. Het succesvolle experiment van het Academisch Medisch Centrum (AMC) en Inreda bij drie patiënten is de eerste test in de thuissituatie met een draagbaar apparaat ter grootte van een dikke aktetas. Eerdere tests vonden plaats in ziekenhuizen of hotels met medisch en technisch personeel in de kamer ernaast.

Lees verder op de website van het AMC.

Inspanning is effectief medicijn tegen pieken in bloedsuikerspiegel

wandelenDiabetes type 2 patiënten die regelmatig trainen hebben substantieel lagere pieken in hun bloedsuikerspiegels na maaltijden. Zij hoeven hiervoor niet persé elke dag te trainen, zoals tot nu toe werd aangenomen. De effecten van dagelijkse trainingen van een half uur zijn hetzelfde als langere trainingen (van een uur) om de dag. Dat blijkt uit een publicatie van promovendus Jan-Willem van Dijk en zijn collega-onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die binnenkort verschijnt in het tijdschrift Diabetes Care.

Het onderzoek is uitgevoerd bij dertig mannen met diabetes type 2, allemaal rond de zestig jaar oud. Zij namen deel aan drie experimenten. In het eerste experiment fietsten zij zestig minuten op de eerste dag, gevolgd door een rustdag. Tijdens het tweede experiment fietsten zij twee dagen achter elkaar gedurende dertig minuten. Bij het derde experiment kregen zij geen enkele training. Tijdens de trainingen en de daaropvolgende dagen werd het bloedsuikerniveau continu gemeten. Bij het experiment zonder training werd 32% van de tijd een verhoogd bloedsuikerniveau gemeten, terwijl dit bij de twee experimenten mèt training slechts in 24% van de tijd het geval was.

Bij type 2 diabetes is sprake van een verstoorde reactie van het lichaam op insuline, het hormoon dat zorgt voor transport van suiker van het bloed naar de cellen, waar het als brandstof wordt gebruikt. Daarom hebben diabetespatiënten verhoogde bloedsuikerniveaus, vooral na het eten, waardoor op langere termijn schade optreedt aan bloedvaten en organen. Lichaamsbeweging is dus een effectief middel om deze pieken tegen te gaan, zo blijkt uit het artikel in Diabetes Care. De resultaten uit dit onderzoek dragen bij aan een betere afstemming van het beweegadvies voor de individuele patiënt.

Mede-auteur prof. dr. Luc van Loon, hoogleraar inspanningsfysiologie, is enthousiast over de onderzoeksresultaten: “Het is heel bijzonder dat zo’n klein beetje inspanning zoveel kan bereiken. Er zijn eigenlijk geen medicijnen die dit kunnen bewerkstelligen, inspanning is hierin echt uniek. En daar komt nog eens bij dat – in tegenstelling tot alle medicatie – de bijwerkingen van inspanning ook nog eens gezondheidsbevorderend zijn.”
[Maastricht University]

LUMC zoekt patiënten met een pijnlijke diabetische neuropathie

De afdeling Anesthesiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zoekt patiënten die tegen vergoeding mee willen doen aan wetenschappelijk onderzoek. Het gaat om patiënten met een zenuwpijn bij diabetes, een zogeheten pijnlijke diabetische neuropathie.

De wetenschappers van Anesthesiologie gaan onderzoek doen naar het nieuwe pijngeneesmiddel Tapentadol. Zij zoeken hiervoor vijftig patiënten. Dit onderzoek duurt ongeveer een half jaar en is goedgekeurd door de medisch ethische toetsingscommissie van het LUMC.

Kijk voor de contactgegevens op de website van het LUMC.

 

MVV Maastricht en De Maastricht Studie: samen sterk tegen suikerziekte

MVV MaastrichtMVV Maastricht en De Maastricht Studie, ’s werelds grootste onderzoek naar oorzaken en gevolgen van diabetes type 2, gaan een structureel samenwerkingsverband met elkaar aan. De samenwerkingsovereenkomst is afgelopen vrijdag 2 maart, voorafgaand aan de wedstrijd MVV Maastricht – FC Dordrecht, ondertekend.

De strijd tegen suikerziekte sluit naadloos aan bij een campagne om meer te bewegen en gezonder te eten. Bewegen en gezond leven zijn leidende thema’s van MVV Maastricht. De club voelt zich betrokken bij de gezondheid van de mensen in de regio Maastricht en is ervan overtuigd dat zij hierin samen met de selectiespelers en jeugdspelers een voorbeeldrol kan vervullen, en actief kan bijdragen aan een gezonde, sportieve en ontspannende leefstijl. Dat laatste geldt uiteraard ook voor De Maastricht Studie, die in de samenwerking tevens een uitgelezen kans ziet om meer naamsbekendheid te krijgen.

De Maastrichtse voetbalclub presenteert de samenwerking tijdens de nationale “Meer dan Voetbalweek”. Dat is een landelijke campagne die aandacht vraagt voor de brede rol van voetbal in de maatschappij. De competitiewedstrijd MVV Maastricht – FC Dordrecht aanstaande vrijdag is de eerste gelegenheid om het samenwerkingsverband (nationaal) uit te dragen. Daarna zullen er gedurende de gehele maand maart acties en evenementen zijn om aandacht te vragen voor de strijd tegen diabetes type 2.

Het samenwerkingsverband wordt gesteund door het Diabetes Fonds, de gemeente Maastricht en door farmaceutisch bedrijf Novo Nordisk, in het kader van zijn maatschappelijke changing diabetes-programma. Vertegenwoordigers van deze partners zullen op 2 maart aanwezig zijn bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en bij de aansluitende competitiewedstrijd MVV Maastricht – FC Dordrecht.

De Maastricht Studie is een zogenoemde cohortstudie naar oorzaken en gevolgen van diabetes type 2. Tienduizend mensen uit Maastricht en directe omgeving worden met dat doel opgeroepen deel te nemen aan de studie. Zowel mensen met als zonder diabetes type 2 kunnen zich opgeven. Het onderzoek is zeer uitgebreid, maar tevens weinig belastend. Gekeken wordt onder meer naar de relatie tussen diabetes en het ontstaan van andere chronische ziekten. Diabetes type 2 is in recordtempo op weg om de belangrijkste volksziekte te worden. Inmiddels lijden ruim een miljoen Nederlanders aan de ziekte, die erfelijke componenten heeft maar ook veel te maken heeft met een ongezonde leefstijl (te veel en ongezond eten, te weinig bewegen).

Meer informatie over het samenwerkingsverband en over De Maastricht Studie is te vinden op de MVV-website en op www.demaastrichtstudie.nl.

Nieuw Novo Nordisk R&D centrum voor diabetes type 1

diabeteszorgNovo Nordisk opent een Research & Development (R&D) centrum gericht op diabetes type 1 in Seattle (VS). Novo Nordisk draagt al 90 jaar bij aan het veranderen van de toekomst van diabete s door investering in en ondersteuning van onderzoek ter verbetering van diabetesbehandeling- en zorg. In het nieuwe R&D centrum combineert het bedrijf haar innovatie en leiderschap in diabetesbehandeling met haar toenemende expertise in immunotherapie. Het centrum zal naar verwachting komende zomer van start gaan.

Het nieuwe R&D centrum heeft een unieke onderzoeksaanpak waarbij onder één dak fundamenteel wetenschappelijk onderzoek gecombineerd wordt met vroegtijdige proof-of-concept-testtrajecten. Deze aanpak biedt het centrum de noodzakelijke wetenschappelijke basis om bij onderzoekstrajecten in een vroeg stadium over te stappen van dierlijke modellen naar kleinschalige klinische proefopstellingen voor diabetes type 1.

Onderzoek diabetes type 1 bleef achter
In de afgelopen decennia richtten diabetesonderzoekers en farmaceutische bedrijven zich voornamelijk op diabetes type 2, vanwege de enorme toename van mensen met deze ziekte. Diabetes type 1 is een vorm van diabetes mellitus waarbij een behandeling met insuline noodzakelijk is. Helaas is de wetenschappelijke ontwikkeling in de behandeling van diabetes type 1 de laatste jaren achter gebleven.

“Novo Nordisk zet zich sinds de oprichting in 1923 in om het leven van mensen met diabetes te verbeteren. “We zien het als onze missie om het onderzoek naar diabetes type 1 naar een hoger niveau te brengen. Met het nieuwe R&D centrum gericht op diabetes type 1, willen we het proces versnellen om nieuwe en innovatieve manieren te vinden om mensen met diabetes type 1 te behandelen. Onze visie is erop gericht om diabetes te voorkomen, te behandelen en uiteindelijk te kunnen genezen”, aldus Mads Krogsgaard Thomsen, executive vice president and chief science officer bij Novo Nordisk

Wereldwijd 6.000 onderzoekers
Wereldwijd zijn ongeveer 6.000 medewerkers van Novo Nordisk actief in onderzoek en ontwikkeling. Novo Nordisk heeft onderzoeksinstituten in Måløv (Denmark), Beijing (China) en Seattle (VS).
[Persbericht Novo Nordisk]