Grote subsidie personalized medicine bij diabetes

Het Innovative Medicines Initiative (IMI), een samenwerkingsverband tussen de Europese Unie en de farmaceutische industrie geeft 45 miljoen euro subsidie aan onderzoek naar personalized medicine bij diabetes type 2. Onderzoekers van 21 academische instellingen en vier farmaceutische organisaties werken samen in dit project genaamd DIRECT. Zij hopen onder meer nieuwe doelwitten voor medicijnen te vinden en biomarkers die het risico op progressie van de ziekte voorspellen.

Voorspellen
Het Leids Universitair Medisch Centrum gaat zoeken naar genen die bepalen hoe diabetespatiënten op medicatie reageren. “Mensen met diabetes type 2 krijgen aanvankelijk meestal eerst metformine, maar dat werkt niet bij iedereen ”, vertelt onderzoeker dr. Leen ’t Hart. Bij 30 tot 40 procent van de mensen geeft het vervelende bijwerkingen, zoals darmklachten, waardoor sommige mensen moeten stoppen. Door genetisch onderzoek hopen we dat vooraf te kunnen gaan voorspellen.”
[Leids Universitair Medisch Centrum]

Effect diabetes type 1 op hersenen in kaart gebracht

De laatste jaren laten steeds meer onderzoeken zien dat diabetes mellitus type 1 kan leiden tot veranderingen in de hersenen. Voor het eerst brengt grootschalig onderzoek door Eelco van Duinkerken deze veranderingen in de hersenen ten gevolge van diabetes type 1 in kaart. Van Duinkerken promoveerde op 24 februari bij VUmc.

Door hoge bloedsuikers als gevolg van diabetes mellitus type 1 treedt schade op aan kleine bloedvaten. Deze schade kan zich onder andere manifesteren in de hersenen. Het gaat daarbij met name om veranderingen in cognitieve functies als de snelheid waarmee informatie wordt verwerkt, het tegelijkertijd uitvoeren van verschillende handelingen en soms ook het geheugen. Daarnaast blijkt dat er ook veranderingen zijn in de structuur en functie van de hersenen.

Onderzoeken naar hersenveranderingen als gevolg van diabetes type 1 waren tot nu toe klein in aantal en omvang. Daar brengt het onderzoek van Van Duinkerken verandering in. Aan het onderzoek werd meegewerkt door 159 mensen, verdeeld in drie groepen: een groep met diabetes type 1 en complicaties als teken van langdurige hoge bloedsuikers, een groep met diabetes type 1 maar zonder complicaties en een gezonde controlegroep.

Met gebruikmaking van moderne technieken als MRI, MEG en fMRI geeft het onderzoek een goed beeld van de veranderingen die de hersenen van diabetes type 1 patiënten ondergaan als gevolg van de ziekte en de langdurige aanwezigheid van hoge bloedsuikers. De resultaten bieden een goede basis voor verder onderzoek naar de wijze waarop de hersenveranderingen zich in de tijd ontwikkelen en daarmee naar mogelijke behandelingen van hersencomplicaties bij diabetes type 1.

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door het Diabetesfonds.
[VU Medisch Centrum]

Belangrijke ontdekking over diabetes type I

In de alvleesklier van patiënten met diabetes type 1 bevinden zich nog wel bètacellen. Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in het Journal of Experimental Medicine. Patiënten met diabetes type 1 hebben een tekort aan insuline, dat normaalgesproken door de bètacellen wordt gemaakt.

In de medische wereld werd altijd aangenomen dat mensen met diabetes type 1 helemaal geen cellen meer hebben die insuline aanmaken. Nu blijkt dat veel mensen die cellen nog wel hebben, alleen zijn ze niet actief. Volgens LUMC-onderzoeker prof. dr. Bart Roep geeft dat hoop op behandeling en genezing”.

Het onderzoek van het Leids Universitair Centrum is mede mogelijk gemaakt door het Diabetes Fonds.

Vier nieuwe diabetes-genen beschreven

diabeteszorgEen internationaal team van onderzoekers beschrijft vier nieuwe genen die de kans op diabetes type II (‘ouderdomsdiabetes’) vergroten. Het UMC Utrecht werkte mee aan het onderzoek. De resultaten verschenen vorige week in het tijdschrift American Journal of Human Genetics.

Het onderzoek omvat gegevens van 17.000 diabetespatiënten en 70.000 gezonde proefpersonen. Het is daarmee het grootste genetische onderzoek naar diabetes tot nu toe. De genetische vergelijking bracht vier nieuwe genen aan het licht die een rol spelen bij het ontstaan van diabetes. Twee van deze genen zijn betrokken bij de energiehuishouding van het lichaam. Het onderzoek combineerde genetische gegevens van uiteenlopende bevolkingsgroepen.

Lees verder op de website van het UMC Utrecht.