Diabetes, hart- en vaatziekten en obesitas gezamenlijk aangepakt

overgewichtOp Wereld Diabetes Dag – maandag 14 november – hebben de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), het Platform Vitale Vaten en het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) een convenant gesloten. Dit gebeurde tijdens het congres ‘Naar verankering van actie’ van het Nationaal Actieprogramma Diabetes in het World Forum te Den Haag.

Het gaat om een inhoudelijke samenwerking; door de bundeling van krachten wordt voor circa 4 miljoen mensen multidisciplinaire zorg beter en efficiënter ingericht. Een belangrijk startpunt hierbij is afstemming van de inhoud en de implementatie van de zorgstandaarden van de drie samenwerkende organisaties.

Doelgroep: Een kwart van Nederland
De NDF, het Platform Vitale Vaten en het PON hebben de krachten gebundeld in lijn met de ambities van het huidige kabinet. De drie organisaties richten zich op goede zorg voor mensen met (een hoog risico op) respectievelijk diabetes , hart- en vaatziekten en obesitas. De drie aandoeningen hebben veel gemeenschappelijke risicofactoren en hangen oorzakelijk sterk met elkaar samen (comorbiditeit). Ze hebben een gezamenlijke doelgroep naar van ongeveer 4 miljoen mensen, een kwart van de Nederlandse bevolking!

Standaard voor de zorg
In een zorgstandaard staat aangegeven hoe de zorg rondom een specifieke aandoening dient te worden uitgevoerd. De huidige focus op afzonderlijke ziektes kan voor patiënten leiden tot versnipperde zorg. Daarom willen we de inhoud van de drie zorgstandaarden op elkaar afstemmen voor een beter en meer patiëntgericht resultaat.

Met een gezamenlijke aanpak willen de NDF, het Platform Vitale Vaten en het PON bereiken dat:

  • de zorg effectiever en doelmatiger wordt georganiseerd rondom deze grote groep cliënten en patiënten waardoor deze zorg makkelijker uitvoerbaar wordt, de kwaliteit omhoog gaat en meer patiëntgerichte zorg geleverd kan worden;
  • preventieve activiteiten in gezamenlijkheid worden aangepakt, waardoor deze aandoeningen en de complicaties hiervan vroegtijdig in samenhang kunnen worden opgespoord en onderkend en daardoor worden uitgesteld of zelfs voorkomen;
  • een geïntegreerde uitrol van innovatieve (zorg)interventies mogelijk wordt, bijvoorbeeld gerichte activiteiten op de jeugd en ouderen met vaak complexe zorgbehoeften;
  • bevorderd wordt dat deze zorg optimaal en in zijn geheel kan worden bekostigd en ingekocht.

Over de Nederlandse Diabetes Federatie
De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) is de koepel van organisaties gericht op de zorg voor mensen met diabetes. Zij verenigt zorgverleners, wetenschappers en mensen met diabetes. De NDF bevordert doeltreffend beleid om diabetes te voorkomen (preventie), optimale zorg te verwezenlijken voor iedereen met diabetes (zorg) én kennis en actuele inzichten op gebied van 2 diabeteszorg en -preventie breed beschikbaar en toepasbaar te maken (kennis). Het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD, 2009-2013) is een samenhangende bundeling van alle acties en initiatieven die in een periode van vier jaar in Nederland ondernomen worden om de groei van diabetes in te perken. Het NAD is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door de Nederlandse Diabetes Federatie, in opdracht van het ministerie van VWS. Het overall doel van het actieprogramma is een brede toepassing van een actuele en complete NDF Zorgstandaard.

Over het Platform Vitale Vaten
Het Platform Vitale Vaten is een samenwerkingsverband van 25 organisaties waaronder patiëntenorganisaties en beroepsverenigingen van zorgverleners. Gezamenlijk willen deze organisaties een programmatische, patiëntgerichte aanpak van (een verhoogd risico op) chronische hart- en vaatziekten bevorderen. Het Platform wil bereiken dat minder mensen (over)lijden aan hart- en vaatziekten, meer mensen adequaat omgaan met een (verhoogd risico op) hart- en vaatziekte en daar zelf de regie over gaan voeren. Het werk van het Platform wordt vooral mogelijk gemaakt door de Hartstichting.

Over het Partnerschap Overgewicht
Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) is een samenwerkingsverband van organisaties van zorgverleners en patiënten, welke samenwerken aan het verbeteren van de zorg voor mensen met overgewicht en obesitas. In 2010 heeft het PON de Zorgstandaard Obesitas opgeleverd. Onder de huidige werkzaamheden vallen het ontwikkelen van de kwaliteitsindicatoren behorende bij die zorgstandaard, de ontwikkeling van de zorgmodule voeding en het verder uitwerken van een ketenzorgprogramma voor kinderen met morbide obesitas.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.