Verantwoorde diabeteszorg anders bij kwetsbare ouderen

diabetesNieuwe landelijke multidisciplinaire richtlijn Diabetes
Diabetes komt vaak voor bij kwetsbare ouderen die thuis, in een verzorgings- of verpleeghuis wonen. De strikte streefwaarden voor HbA1c of bloeddruk in de huidige diabetesrichtlijnen voor volwassenen kunnen leiden tot onnodige gezondheids-problemen. Daarom wordt door Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters, de nieuwe landelijke multidisciplinaire richtlijn ‘Verantwoorde diabeteszorg bij kwetsbare ouderen’ gepubliceerd.

Levensverwachting bepaalt behandelbeleid
De richtlijn onderbouwt waarom de gezondheidssituatie en prognose van de kwetsbare oudere met diabetes voor het medische beleid belangrijker zijn dan leeftijd. Cardiovasculair risicomanagement is bij deze groep van groot belang. Daarover geeft de richtlijn onderbouwde aanbevelingen, inclusief specifieke adviezen over soepeler streefwaarden voor bloeddruk. De richtlijn onderbouwt een HbA1c streefwaarde van 69 mmol/mol (8,5%) – zolang dit geen klachten geeft- bij een levensverwachting van minder dan vijf tot zes jaar om daarmee hypoglykemieën te voorkomen. De richtlijn stelt ook dat statines alleen zinvol zijn bij een levensverwachting van meer dan twee jaar.

Andere symptomen bij ouderen
Hypo- of hyperglykemieën kunnen bij kwetsbare ouderen andere symptomen geven dan bij relatief gezonde volwassenen met diabetes. De richtlijn bevat een handige tabel met specifieke symptomen waarmee herkenning van hypo- of hyperglykemieën kan verbeteren. De richtlijn geeft adviezen over de behandeling van specifieke geriatrische syndromen en het voorkomen van mogelijke complicaties van diabetes bij kwetsbare ouderen.

Aangepaste medicatie zeker in palliatieve fase
De richtlijn geeft een aantal aangepaste adviezen over orale glucoseverlagende medicatie en insulinetherapie bij kwetsbare ouderen. Daarbij wordt geadviseerd specifieke middelen te vermijden die risico geven op langdurige en/of nachtelijke hypoglykemieën. Ook worden concrete aanbevelingen gegeven voor de behandeling van diabetes mellitus in de palliatieve en terminale fase. Daarbij staat comfort van de patiënt centraal.

Betrekken oudere en familie
De richtlijn adviseert diabeteseducatie zoveel mogelijk tegelijk aan zowel de kwetsbare oudere als zijn mantelzorgers te geven. Daarbij wordt ingegaan op de (on)mogelijkheden van zelfmanagement, lichaamsbeweging, voeding bij deze groep.

Voor ouderen, artsen en hun andere zorgverleners
Deze richtlijn is dankzij subsidie van Fonds NuthsOHRA ontwikkeld voor en door specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, internisten en gespecialiseerde diabetesverpleegkundigen met medewerking van de Diabetesvereniging Nederland, de Nederlandse Diabetesfederatie en cliëntenorganisatie LOC. Hij kan in de praktijk ook goed gebruikt worden door klinisch geriaters, nurse practitioners, praktijkondersteuners, diëtisten, podotherapeuten en gespecialiseerde pedicures. Voor de richtlijn heeft de richtlijnwerkgroep ondersteund door Verenso 335 wetenschappelijke publicaties beoordeeld. Voor meer informatie over de richtlijnproducten zie www.verenso.nl. Verenso stuurt de richtlijn aan de participerende beroepsverenigingen met het verzoek deze te verspreiden onder hun leden.
[Verenso]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.