Weinig informatiemateriaal over diabetes bij verstandelijke beperking

glucosemeterDiabetes betekent voor mensen met een verstandelijke beperking hetzelfde als voor iedereen. Maar in de zelfzorg bij diabetes zijn ze meer afhankelijk van ondersteuning door een begeleider of familielid. Er bestaat nog geen op hen toegesneden voorlichtingsmateriaal, schrijven onderzoekers van het NIVEL en UMC St Radboud in het Journal of Intellectual Disability Research.

Diabetes komt twee keer vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking. De behandeling van diabetes bestaat voor een groot deel uit zelfzorg. Mensen met diabetes moeten hun bloedsuikerwaarden meten, letten op hun medicatie, insuline spuiten, hun eetpatroon aanpassen en leren met de ziekte om te gaan. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen deze ‘zelfzorg’ meestal niet alleen. Zij krijgen hierbij ondersteuning van een begeleider van de woonvorm of van een familielid.

Bewust van diabetes
“We wisten niet hoe mensen met een verstandelijke beperking tegen diabetes aankijken en hoe ze ermee omgaan”, vertelt NIVEL-onderzoeker Mieke Cardol. “Ze blijken zich ervan bewust dat ze diabetes hebben, maar ze voelen zich niet ziek. Ze gaan daar heel verschillend mee om. Ze hebben vooral last van de gevolgen in het dagelijks leven, zoals bij eten en drinken. Net zoals mensen met diabetes zonder beperking. Maar het grote verschil is dat deze mensen meer zijn aangewezen op ondersteuning van hun begeleiders en naaste familie, bijvoorbeeld voor informatie over diabetes en om ermee te leren omgaan.”

Dilemma
Het grootste dilemma voor begeleiders blijkt het combineren van ‘persoonsgerichte’ zorg met de diabeteszorg, stelt Cardol. “Bijvoorbeeld, als iemand zich niet aan zijn dieet wil houden. Volg je dan de wens van de persoon of stuur je toch op gezond gedrag? Begeleiders hebben hierover veel discussie met bewoners en onderling. Ze zouden profijt kunnen hebben van een meer uitgebreide nascholing. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat begeleiders niet alleen aanleren hoe je insuline spuit, maar ook hoe ze bewoners kunnen leren diabetes een plek te geven in hun leven, waarbij het toch ‘hun’ leven blijft. En hoe ze bewoners ook zelf meer kunnen betrekken bij hun eigen diabeteszorg.”

Voorlichtingsmateriaal
Opvallend is dat er geen voorlichtingsmateriaal over diabetes bestaat dat is toegespitst op mensen met een verstandelijke beperking. Cardol: “Mensen met een verstandelijke beperking hebben ook niet-medische vragen zoals: kun je er oud mee worden? Hoe leg je uit dat je soms best mag snoepen of een taartje mag eten aan mensen die zich teveel met je bemoeien? Informatiemateriaal hierover moet daarom samen met hen worden ontwikkeld. Nu hebben bijvoorbeeld familieleden met diabetes vaak een voorbeeldrol. Zij kunnen ook troosten als het even heel zwaar is, zij weten immers wat het is.”

Onderzoek
Voor het onderzoek zijn interviews gehouden met 17 mensen met een verstandelijke beperking, met 13 van hun begeleiders en 9 naasten. Doel was onder meer inzicht te krijgen in hoe mensen met een verstandelijke beperking, hun begeleiders en naasten diabetes ervaren en ermee omgaan.
[NIVEL]

FDA keurt combinatietherapie Juvisync voor diabetes type 2 en cholesterol goed

goedgekeurdEerste combinatie drug om type 2 diabetes en hoge cholesterol te behandelen in een tablet
De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft Juvisync (sitagliptine en simvastatine) goedgekeurd, een vaste-dosis combinatie recept medicatie die twee eerder goedgekeurde medicijnen bevat in een tablet voor gebruik bij volwassenen die behoefte hebben aan zowel sitagliptine en simvastatine.

Ongeveer 20 miljoen mensen in de Verenigde Staten hebben type 2 diabetes, en ze hebben vaak een hoog cholesterolgehalte ook. Deze voorwaarden kan leiden tot een verhoogd risico op hart-en vaatziekten, beroerte, nierziekte en blindheid, onder andere chronische aandoeningen, met name indien onbehandeld of slecht behandeld.

Sitagliptine is een dipeptidylpeptidase 4 (DPP-4) remmer dat het lichaam het eigen vermogen tot verhoogde bloedsuikerspiegel lager en is goedgekeurd voor gebruik in combinatie met een dieet en lichaamsbeweging voor de glykemische controle bij volwassenen met type 2 diabetes te verbeteren verbetert. Simvastatine is een HMG-CoA reductase remmer, of statine, goedgekeurd voor gebruik met dieet en lichaamsbeweging om de hoeveelheid ‘slecht cholesterol’ (low-density lipoprotein cholesterol of LDL-C) te verminderen in het bloed.

“Dit is het eerste product dat een type 2 diabetes medicijn te combineren met een cholesterolverlagende geneesmiddel in een tablet, ‘zei Mary H. Parken, MD, directeur van de afdeling Endocrinologie en Metabolisme producten in het FDA Centrum voor Drug Evaluation and Research. “Echter, om veilig en effectief gebruik van dit product te garanderen, tabletten met verschillende doses van sitagliptine en simvastatine in een vaste dosis combinatie zijn ontwikkeld om de verschillende behoeften van individuele patiënten te voldoen. Keuze van de dosis moet factor in wat andere drugs de patiënt neemt. ”

Dit vaste-dosis combinatie recept is gebaseerd op de uitgebreide ervaring met zowel sitagliptine en simvastatine, en het vermogen van de single tablet aan soortgelijke hoeveelheden van de drugs te leveren aan de bloedbaan als als sitagliptine en simvastatine worden apart genomen. Juvisync is een handige combinatie en mag alleen worden voorgeschreven wanneer het passend is voor een patiënt worden geplaatst op beide van deze geneesmiddelen.

Juvisync werd goedgekeurd in doseringen van sitagliptine / simvastatine van 100 mg/10 mg, 100 mg en 100 mg/20 mg/40 mg. Het bedrijf heeft zich ertoe verbonden FDC tabletten te ontwikkelen met de sitagliptine 50 mg dosis, zoals Juvisync 50 mg/10 mg, 50 mg en 50 mg/20 mg/40 mg. In afwachting van de beschikbaarheid van de FDC tabletten met 50 mg sitagliptine, dienen patiënten die behoefte hebben aan deze dosis blijven de enkel ingrediënt sitagliptine tablet te gebruiken. Er is geen plan om FDC’s te ontwikkelen met de sitagliptine 25 mg dosis gebruik van deze dosis is vrij laag.

Simvastatine is op dit moment de markt gebracht in doseringen van 5, 10, 20, 40, en 80 mg. Vanwege de recente beperkingen op het gebruik van de 80 mg dosis als gevolg van een hoger risico van spier toxiciteit, zal er geen een FDC met deze dosis. Er is ook geen plan om FDC’s te ontwikkelen met de simvastatine 5 mg dosis gebruik van deze dosis is vrij laag.

De FDA heeft onlangs zich bewust van het potentieel voor statines op de bloedsuikerspiegel verhogen bij patiënten met type 2 diabetes. Dit risico lijkt zeer klein en wordt gecompenseerd door de voordelen van statines voor het terugdringen van hart-en vaatziekten bij diabetes. Echter, de voorschrijvende informatie voor artsen Juvisync op de hoogte van deze mogelijke bijwerking. Het bedrijf zal ook worden verplicht om een ​​post-marketing klinische studie waarin de bloedglucoseverlagende vermogen van sitagliptine alleen in vergelijking met sitagliptine gegeven met simvastatine te voeren.

Juvisync wordt goedgekeurd met een Medication Guide die belangrijke informatie biedt aan patiënten. De meest voorkomende bijwerkingen van Juvisync zijn bovenste luchtweginfectie, verstopte neus of loopneus en keelpijn, hoofdpijn, spier-en maagpijn, obstipatie en misselijkheid.

Juvisync wordt geproduceerd door MSD International GmbH Clonmel, Co in Tipperary, Ierland

Dit bericht is vertaald met Google Translate, kijk voor het Engelstalige bericht op de website van de FDA.

Risico op nierfalen bij diabetes in kaart gebracht

nierDe nieren filteren afvalstoffen uit het bloed en scheiden die uit in de urine. Wanneer patiënten met diabetes een hoge bloedsuikerspiegel hebben, kunnen de nieren teveel bloed gaan filteren. Hierdoor kunnen de nieren uitgeput raken en hun functie niet langer goed vervullen, zodat er eiwitten in de urine komen. Dit wordt nefropathie genoemd. Naar schatting 30 tot 40% van de mensen met diabetes lijdt hieraan.

Promovenda Eva Riedl ontdekte dat diabetespatiënten met de genetische variant CNDP1 een groter risico op diabetische nefropathie (DN) lopen. Ook vond Riedl een genetische variatie die patiënten beschermt tegen DN. Voorts identificeerde ze enkele omgevingsfactoren die het risico op DN beïnvloeden, en bracht ze de biochemische processen die bij DN optreden nader in kaart. Mede op basis van de resultaten uit dit onderzoek kan het risico op DN in de toekomst wellicht beter ingeschat worden.

Eva Riedl (Duitsland, 1981) studeerde geneeskunde te Mannheim. Ze verrichtte haar onderzoek aan de universiteit van Heidelberg en binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en onderzoeksschool GUIDE. Ze werkt inmiddels als arts in het universitair ziekenhuis te Mannheim.

Promotie mw. E.M.S. Riedl
Proefschrift: On the relevance of carnosine and carnosinase for the development of diabetic nephropathy
Datum: 10 oktober 2011
Promotors: prof.dr. G.J. Navis, prof.dr. B.A. Yard
Rijksuniversiteit Groningen

Slechtziendheid bij suikerziekte nader in kaart

ogenWanneer patiënten met diabetes een hoge bloedsuikerspiegel hebben, komt een proces op gang waarbij cellen in de vaatwanden van het netvlies opzetten. Hierdoor kunnen in het lichtgevoelige ‘scherm’ achter in het oog bloedingen optreden en nieuwe bloedvaatjes groeien. Onder invloed hiervan gaat de patiënt slechter zien. Dit wordt retinopatie genoemd; naar schatting 40% van de mensen met diabetes lijdt hieraan. Wereldwijd is diabetische retinopathie (DR) de belangrijkste oorzaak van blindheid.

Frederick Pfister bracht de achtergronden van DR nader in kaart. Hij concentreert zich hierbij op de rol van Angiopoietine-2 (Ang-2), een eiwit in het bloed dat de vorming van bloedvaten beïnvloedt. Pfister stelt vast hoe DR ontstaat en zich uitbreidt door een complex samenspel van Ang-2 en andere zogenoemde groeifactoren, zoals VEGF en Hsp. De resultaten werpen nieuw licht op de nieuwvorming van bloedvaten. Behalve in de zoektocht naar een nieuwe therapie voor DR, bieden ze wellicht aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een nieuw medicijn tegen kanker.

Frederick Pfister (Duitsland, 1980) studeerde geneeskunde te Mannheim en Szeged (Hongarije). Hij verrichtte zijn onderzoek aan de universiteit van Heidelberg en binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en onderzoeksschool GUIDE. Hij werkt inmiddels als arts in het universitair ziekenhuis te Mannheim.

Promotie dhr. F. Pfister
Vasoregression in incipient diabetic retinopathy. Angiopoietin-2 dependency and the effect of erythropoietin and carnosine treatment
Datum: 10 oktober 2011
Promotors: prof.dr. G. Molema, prof.dr. H.-P. Hammes
Rijksuniversiteit Groningen

Diabetes & stress

Adequaat reageren bij een verhoogde of verlaagde bloedsuikerspiegel
Iedereen kampt wel eens met stress en meestal gaat dat vanzelf weer over. Een vervelende bijwerking van stresssituaties is echter een schommelende bloedsuikerspiegel. Reden voor diabetici om extra alert te zijn.

Stress is op zich een gezonde reactie van het lichaam. Het maakt ons extra alert op het herkennen van en reageren op gevaar. Stress heeft echter ook een nadelige invloed op de bloedsuikerspiegel. Die gaat schommelen onder invloed van de stresshormonen cortisol, adrenaline en noradrenaline. Een versnelde hartslag, transpiratie, gespannen spieren zijn de eerste symptomen.

Niet alleen de stress zelf kan effect hebben op de bloedsuikerspiegel; ook de bijkomende zaken zoals bijvoorbeeld nachtenlang piekeren, maaltijden overslaan, medicijnen missen en teveel alcohol drinken veroorzaken schommelingen.

Lees de rest van het artikel op de website van Zilveren Kruis Achmea

 

Leveringsproblemen Apidra (insuline glulisine)

aprida insulineDoor productieproblemen ontstaat er gedurende een aantal maanden wereldwijd een tekort aan het insulineproduct Apidra (insuline glulisine). In Nederland zou een tekort kunnen ontstaan vanaf oktober 2011. De registratiehouder sanofi-aventis denkt dat normale leveringen in het begin van 2012 worden hervat. De Apidra-producten die op dit moment op de markt zijn, zijn werkzaam en veilig.

Er zijn drie opties voor patiënten als de behandeling met Apidra moet veranderen. Artsen wordt aangeraden per patiënt te overwegen welke alternatieve behandeling het beste past. Daarnaast is er een programma opgezet om medische zorgverleners te ondersteunen bij de overzetting van medicatie en het voorlichten van de patiënten.

Dit schrijft de firma sanofi-aventis in een brief, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke veiligheidsinformatie is in overleg met het wetenschappelijk Comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (CHMP) van het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA), het CBG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar internisten, diabetesverpleegkundigen, huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, apothekers en ziekenhuisapothekers.

Apidra wordt gebruikt bij de behandeling van diabetes.

Meer informatie staat op de website van het CBG-MEB.

Diabetisch Macula Oedeem (video)

DME, Diabetisch Macula Oedeem, is een oogaandoening die voorkomt bij diabetespatiënten.
Bij diabetes kan het lichaam de bloedsuiker niet meer goed houden, waardoor oog afwijkingen zich kunnen ontwikkelen. Het begint vaak met wazig zicht, zwevende deeltjes, mensen niet goed kunnen herkennen. Hierdoor wordt het dagelijks leven van een DME patiënt lastiger dan het misschien al was. In deze Web TV aflevering vertelt patiënt dhr. Jawahierkan over zijn ervaringen met DME en vertelt oogarts Karin van der Maesen wat DME precies is en welke behandelingen er mogelijk zijn.

Deze video is helaas niet meer beschikbaar

Vaatschade door hoge bloeddruk bij patiënt met type-2-diabetes omkeerbaar

Mensen met diabetes mellitus (suikerziekte) hebben een verhoogd risico op vaatschade. Bregtje Lemkes beschrijft de effecten van hoge bloedsuikerspiegels op de beschermlaag aan de binnenzijde van de vaatwand (de endotheliale glycocalyx), en op de bloedstolling. Zij stelde vast dat deze nadelige effecten omkeerbaar zijn bij mensen met type-2-diabetes.

Promotie Mw. B.A. Lemkes
Crossing borders: the role of the endothelial glycocalyx and intravascular haemostasis in vascular complications of diabetes mellitus
Donderdag 13 oktober 2011
Promotor dhr. prof. dr. J.B.L. Hoekstra
Universiteit van Amsterdam