Sportief met Diabetes Congres 2012

Sportief met diabetes congresDe Bas van de Goor Foundation bestaat vijf jaar en om dat te vieren organiseert zij het eerste Sportief met Diabetes Congres op donderdag 19 april 2012 op Nationaal Sport en Congrescentrum Papendal in Arnhem.

Het eerst nationale diabetescongres over sport en bewegen is bedoeld voor alle professionals in de diabeteszorg. Mensen met diabetes kunnen hun zorgverleners op de hoogte stellen van het congres door deze nieuwsbrief door te sturen. Dit congres wordt georganiseerd door de Bas van de Goor Foundation in samenwerking met Langerhans.

Het doel van deze dag is om het inzicht te vergroten over de rol die sport en bewegen heeft in de behandeling van mensen met diabetes. Laat u zich inspireren door experts op dit gebied, ervaringsverhalen van mensen met diabetes, onderzoeksresultaten, lokale initiatieven en praktische tips. Dan kunt u de volgende dag al aan de slag.

U kunt zich aanmelden via de volgende link: www.sportiefmetdiabetescongres.nl. Hier vindt u tevens meer informatie over het programma. Met boeiende onderwerpen en interessante sprekers belooft het een inspirerende dag te worden!
[Bas van de Goor Foundation]

Mensen met diabetes krijgen structureel te weinig glucoseteststrips vergoed

diabetes bloedglucoseDVN tikt zorgverzekeraars op de vingers
Er komen bij Diabetesvereniging Nederland (DVN) veel klachten binnen van mensen die een insulinepomp gebruiken of meerdere malen per dag insuline moeten injecteren. De zorgverzekeraars vergoeden hen onvoldoende teststrips om te controleren of de bloedglucosewaarde binnen acceptabele grenzen blijft.

DVN is van mening dat veel zorgverzekeraars te weinig teststrips vergoeden aan mensen op intensieve insulinebehandeling. Alleen Achmea en Agis vergoeden voldoende teststrips, dat wil zeggen 600 per kwartaal. Met dat aantal is het mogelijk om minimaal 5 dagen per week 7 bloedglucosemetingen te doen en op de andere 2 dagen van de week 4 metingen per dag. Deze controlefrequentie wordt door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) als ‘adequate zelfmeting van de bloedsuikers’ genoemd voor mensen met diabetes type 1, die intensieve insulinebehandeling krijgen. Het betreft een CVZ-standpunt van november 2010.

DVN vindt het onterecht dat de meeste zorgverzekeraars maximaal 400 teststrips per kwartaal als norm hanteren. Zij zal de zorgverzekeraars op hun tekortkoming wijzen. Mochten zij niet het goede voorbeeld van Achmea en Agis gaan volgen, dan zal DVN zich beraden op verdere stappen.

DiabetesWebTV stopt

Dat is nou jammer: DiabetesWebTV, het interactieve internet-tv-programma van DVN, houdt na twaalf uitzendingen op te bestaan. Het aantal kijkers blijft helaas achter bij de verwachtingen. Programma’s kijken via de computer vraagt een ander tijdstip en een andere opzet voor in de toekomst.

Het hele DiabetesWebTV-team dankt alle gasten die enthousiast hebben meegewerkt aan de uitzendingen. Wilt u oude uitzendingen terugzien? Ga naar www.diabetesweb.tv/uitzending-gemist.

Gezocht: ouderen die meer willen bewegen

bewegingsmeter directlifeOnderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zijn op zoek naar driehonderd mensen tussen de zestig en zeventig jaar die meer willen gaan bewegen. Zij kunnen deelnemen aan een onderzoek waarbij ze gedurende drie maanden gratis een bewegingsmonitor, een persoonlijk beweegprogramma via internet en een persoonlijke coach tot hun beschikking krijgen.

De ouderen kunnen zo precies bijhouden hoeveel ze bewegen, én proberen daar verbetering in aan te brengen. Het gaat in dit onderzoek niet om fanatiek sporten maar om een blokje om, de trap nemen in plaats van de lift, enzovoorts. De onderzoekers willen vaststellen of het gebruik van moderne technologie kan bijdragen aan een meer actieve leefstijl bij ouderen, en of dat ook gepaard gaat met een gezondere suikerhuishouding.

Broekzak
De deelnemers dragen een klein apparaatje bij zich, bijvoorbeeld in hun broekzak, dat precies bijhoudt hoeveel ze bewegen. Deze bewegingsmonitor kunnen ze aansluiten op de pc, waarna in beeld komt hoeveel ze van minuut tot minuut bewogen hebben. De deelnemers maken een plan om meer fysieke activiteit in hun leven te krijgen. Daarbij worden ze ondersteund door het computerprogramma, maar ook door e-mails van een coach. Om een beeld te krijgen van de stofwisseling, zal tweemaal gedurende vier dagen het bloedsuikergehalte gemeten worden. Dat is mogelijk dankzij een kleine sensor onder de buikhuid die in de thuissituatie gedragen kan worden, ook tijdens bijvoorbeeld het sporten of douchen.

Ziekten
Veel mensen maken tussen hun zestigste en zeventigste kennis met de ouderdom: ze stoppen met werken en krijgen de eerste lichamelijke klachten. Beweging kan de lichamelijke achteruitgang beperken. Het is aangetoond dat beweging de stofwisseling gunstig beïnvloedt, de vaten gezond houdt en tot minder overgewicht leidt. Zo kunnen ziekten als diabetes, hart- en vaatziekten en geestelijke achteruitgang voorkomen of geremd worden. Dankzij de 24-uurs bloedsuikermeter kunnen de onderzoekers bij deze studie voor het eerst bij mensen in hun eigen thuissituatie bestuderen wat het effect is van een digitaal beweegprogramma. 

Pc-vaardig
Deelnemers moeten tussen de zestig en zeventig jaar zijn, weinig dagelijkse lichaamsbeweging hebben en daar graag verandering in willen brengen. Daarnaast moeten ze bekend zijn met computer- en internetgebruik en beschikken over een computer met internettoegang. Mensen die vanwege lichamelijke beperkingen niet voldoende mobiel zijn – bijvoorbeeld mensen in een rolstoel – kunnen helaas niet deelnemen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.agostudie.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor het onderzoek. Het LUMC werkt voor dit onderzoek samen met het VUmc en met Philips, die het computerbeweegprogramma met persoonlijke coach en de bewegingsmonitor levert.
[LUMC]

Voorlichtingsavond voor mensen met diabetes type 1 en 2

diabeteszorgOp 21 november is er in het VU Medisch Centrum een voorlichtingsavond voor mensen met diabetes type 1 en 2 en hun familie en vrienden.

Met meer techniek, minder ziek?
Innovaties in de diabeteszorg

Programma:

 • Ontvangst koffie/thee
  Bezoek informatiestands farmaceutische industrie
 • Inleiding
  Prof. dr. M. Diamant, directeur Diabetescentrum
 • Internet (zelf) hulp bij diabetes: wat heb je eraan?
  Prof. dr. F.J. Snoek, hoofd afdeling Medische Psychologie
 • Real Time-Continue Glucose Monitoring (RT-CGM):  de toekomst?
  Dr. E. Serné, internist

Pauze

 • Nieuwe technologie bij subcutane pomptherapie, wat biedt het ons meer?
  M. Dekker en A. Zeinstra, verpleegkundig consulenten diabetes
 • Gesprek met de zaal en afsluiting
  Prof. dr. M. Diamant, directeur Diabetescentrum

Meer informatie en aanmelden (deelname gratis)
Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van het VUmc

 

Verantwoorde diabeteszorg anders bij kwetsbare ouderen

diabetesNieuwe landelijke multidisciplinaire richtlijn Diabetes
Diabetes komt vaak voor bij kwetsbare ouderen die thuis, in een verzorgings- of verpleeghuis wonen. De strikte streefwaarden voor HbA1c of bloeddruk in de huidige diabetesrichtlijnen voor volwassenen kunnen leiden tot onnodige gezondheids-problemen. Daarom wordt door Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters, de nieuwe landelijke multidisciplinaire richtlijn ‘Verantwoorde diabeteszorg bij kwetsbare ouderen’ gepubliceerd.

Levensverwachting bepaalt behandelbeleid
De richtlijn onderbouwt waarom de gezondheidssituatie en prognose van de kwetsbare oudere met diabetes voor het medische beleid belangrijker zijn dan leeftijd. Cardiovasculair risicomanagement is bij deze groep van groot belang. Daarover geeft de richtlijn onderbouwde aanbevelingen, inclusief specifieke adviezen over soepeler streefwaarden voor bloeddruk. De richtlijn onderbouwt een HbA1c streefwaarde van 69 mmol/mol (8,5%) – zolang dit geen klachten geeft- bij een levensverwachting van minder dan vijf tot zes jaar om daarmee hypoglykemieën te voorkomen. De richtlijn stelt ook dat statines alleen zinvol zijn bij een levensverwachting van meer dan twee jaar.

Andere symptomen bij ouderen
Hypo- of hyperglykemieën kunnen bij kwetsbare ouderen andere symptomen geven dan bij relatief gezonde volwassenen met diabetes. De richtlijn bevat een handige tabel met specifieke symptomen waarmee herkenning van hypo- of hyperglykemieën kan verbeteren. De richtlijn geeft adviezen over de behandeling van specifieke geriatrische syndromen en het voorkomen van mogelijke complicaties van diabetes bij kwetsbare ouderen.

Aangepaste medicatie zeker in palliatieve fase
De richtlijn geeft een aantal aangepaste adviezen over orale glucoseverlagende medicatie en insulinetherapie bij kwetsbare ouderen. Daarbij wordt geadviseerd specifieke middelen te vermijden die risico geven op langdurige en/of nachtelijke hypoglykemieën. Ook worden concrete aanbevelingen gegeven voor de behandeling van diabetes mellitus in de palliatieve en terminale fase. Daarbij staat comfort van de patiënt centraal.

Betrekken oudere en familie
De richtlijn adviseert diabeteseducatie zoveel mogelijk tegelijk aan zowel de kwetsbare oudere als zijn mantelzorgers te geven. Daarbij wordt ingegaan op de (on)mogelijkheden van zelfmanagement, lichaamsbeweging, voeding bij deze groep.

Voor ouderen, artsen en hun andere zorgverleners
Deze richtlijn is dankzij subsidie van Fonds NuthsOHRA ontwikkeld voor en door specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, internisten en gespecialiseerde diabetesverpleegkundigen met medewerking van de Diabetesvereniging Nederland, de Nederlandse Diabetesfederatie en cliëntenorganisatie LOC. Hij kan in de praktijk ook goed gebruikt worden door klinisch geriaters, nurse practitioners, praktijkondersteuners, diëtisten, podotherapeuten en gespecialiseerde pedicures. Voor de richtlijn heeft de richtlijnwerkgroep ondersteund door Verenso 335 wetenschappelijke publicaties beoordeeld. Voor meer informatie over de richtlijnproducten zie www.verenso.nl. Verenso stuurt de richtlijn aan de participerende beroepsverenigingen met het verzoek deze te verspreiden onder hun leden.
[Verenso]

Samenwerking KNMP en DVN

Diabetesvereniging NederlandApothekersberoepsorganisatie (KNMP) en Diabetesvereniging Nederland (DVN) gaan een partnerschap aan om gezamenlijk het landelijke patiëntenportaal www.mijnzorgpagina.nl door te ontwikkelen en uit te breiden. De organisaties tekenden hiertoe dinsdag 11 oktober een intentieverklaring. Het doel van dit portaal is het zelfmanagement van mensen met diabetes en andere chronische aandoeningen als hart- en vaatziekten te vergroten en zo de kwaliteit van leven van chronisch zieken en zelfregie te stimuleren.

Meer dan ooit staat de patiënt centraal voor apothekers, die de ontwikkeling van het patiëntenportaal gaan stimuleren en ondersteunen. Patiënten hebben na inloggen op www.mijnzorgpagina.nl op een veilige en betrouwbare manier beschikking over informatie over hun aandoening(en). Deze informatie wordt gekoppeld aan zelfmanagementmodules waarmee patiënten meer inzicht en grip op hun aandoening(en) krijgen. Met de opzet van het portaal wordt uiteindelijk beoogd dat er een interactie tussen zorgverlener en zorgvrager op gang komt, waardoor de patiënt beter in staat is meer regie te nemen. www.mijnzorgpagina.nl linkt voor informatie over geneesmiddelen door naar de publiekswebsite van de KNMP, www.apotheek.nl.

Doel van portaal
In maart van dit jaar kondigden Diabetesvereniging Nederland en de Hart&Vaatgroep de samenwerking binnen het patiëntenportaal aan. Later zullen ook andere chronische aandoeningen aan het portaal worden toegevoegd. Ook verschillende zorgverzekeraars hebben zich gecommitteerd aan Mijn Zorgpagina. KNMP voorzitter Jan Smits: “Mensen met diabetes hebben vaak ook andere chronische aandoeningen waarvoor zij medicijnen gebruiken. Goede begeleiding en controle door de apotheker is een vereiste bij dergelijk complex medicijngebruik. Maar het is belangrijk dat patiënten ook zelf actief betrokken zijn bij hun behandeling met medicijnen. Dit patiëntenportaal is daarbij een uitstekend hulpmiddel.” DVN-directeur Maarten Ploeg vult aan: “Deze samenwerking levert een belangrijke bijdrage aan het zelfmanagement van mensen met diabetes. Des te meer partijen dit initiatief ondersteunen, des te meer gegevens er beschikbaar zijn voor degene die er het meest aan heeft: de patiënt.”
[Diabetesvereniging Nederland]

“De darmen: poep als medicijn” – wetenschapsprogramma Labyrint

Wetenschapsprogramma Labyrint, De darmen: Poep als medicijn, woensdag 19 oktober 20:50 uur, Nederland 2
Er zitten tien keer zoveel bacteriën in onze darm als cellen in ons hele lichaam. De samenstelling van deze darmbacteriën is bepalend voor onze gezondheid. Dik, ziek of depressief? Geef je darmbacteriën de schuld! Een kuur met andermans poep kan uitkomst bieden. Een aflevering van Labyrint over de dierentuin in onze darm.

Zonder de darmbacteriën zijn we ten dode opgeschreven. We hebben ze nodig om energie, vitamines en mineralen uit ons voedsel te halen. Tegelijk gebruiken de bacteriën onze darmen als voedselgronden.

Elk mens heeft zijn eigen unieke samenstelling aan darmbewoners. Dit ecosysteem is zo stabiel dat zelfs een heftige antibioticakuur het nauwelijks aan het wankelen brengt. Toch wil dat niet zeggen dat het ook een gezond ecosysteem is. Het vermoeden groeit dat een aantal ziekten een directe relatie hebben met de opbouw van de bacteriepopulatie in de darmen.

In Labyrint praten wetenschappers over de mogelijkheden om met darmbacteriën ziekten als de ziekte van Crohn, obesitas en suikerziekte aan te pakken. Zelfs depressies zouden wel eens een relatie kunnen hebben de aanwezigheid van ongewenste darmbewoners.

De meest radicale manier om van een ongezonde bacteriesamenstelling af te komen is een poeptransplantatie. Onderzoekers van het Amsterdams Medisch Centrum brachten de poep van dunne donoren in de darmen van dikke proefpersonen. De dikke proefpersonen werden weliswaar niet meteen slank door één zo’n poeptransplantatie; wel verdween hun suikerziekte. Kunnen we in de toekomst een aantal ziekten genezen door onze darmen te ‘voeden’ met de juiste bacteriën?

Niet alleen darmbacteriën kunnen een genezende werking hebben. Ook wormen worden ingezet als medicijn. Sinds de omstandigheden waarin wij leven superhygiënisch zijn geworden, hebben we steeds meer last van allergieën en auto-immuunziekten. Een teken van een zwak immuunsysteem? Of missen we gewoon onze oude darmbewoners, de wormen? Capsules met ‘gezondmakende’ wormeneitjes zijn al in de maak.

Labyrint neemt U mee op een bijzondere zoektocht naar onze oude vrienden in de darmen.
Direct na de uitzending kun je doorpraten met wetenschappers in de wekelijkse Labyrint Napraatsessie. Kijk mee op www.labyrint.nl en stel je vragen via Twitter #labyrint

Promo van de aflevering