Online zelfhulp voor depressieve diabetespatiënt in basispakket VGZ

DiabetergestemdDe online zelfhulpcursus Diabetergestemd.nl staat online. De cursus helpt depressieve klachten bij diabetespatiënten te verminderen. Uit onderzoek blijkt dat 16 tot 20% van de diabetespatiënten lijdt aan een depressie. VGZ vergoedt de cursus Diabetergestemd.nl als eerste in Nederland.

E-health
Zorgverzekeraar VGZ kondigde eerder in de media aan flink in te zetten op e-health in de zorginkoop. Diabetergestemd.nl is volgens de verzekeraar een nieuw voorbeeld van een bewezen effectief en laagdrempelig e-health programma. ‘Vaak wordt er vanuit de behandeling van diabetes onvoldoende aandacht geschonken aan de psychologische effecten. Deze kunnen zowel voor de diabetes als mentaal, op langere termijn, ernstige gevolgen hebben. Dit soort interventies helpt de klant om zelf met de mentale aspecten aan de slag te gaan en versterkt de reguliere behandeling, aldus Stephan Hermsen, zorginkoper van VGZ.

Verminderen van depressieve klachten
Diabetergestemd.nl is ontwikkeld door VU medisch centrum in samenwerking met het Trimbos-instituut en wordt aangeboden door Mentalshare. De cursus is gebaseerd op Kleur je leven, een bewezen effectieve online zelfhulpcursus gericht op somberheidklachten. Uit recent onderzoek van VU medisch centrum blijkt Diabetergestemd.nl effectief in het verminderen van depressieve klachten bij diabetespatiënten. Daarnaast blijkt een gunstig effect op diabetesspecifieke psychische klachten.

Acht internetlessen
De online cursus bestaat uit 8 lessen die zelfstandig via het internet worden gevolgd. De lessen bevatten schriftelijk en gesproken informatie, korte films van patiënten en animaties. Tijdens de lessen leert de patiënt meer over depressieve klachten en hoe men deze zelfstandig vermindert. Er wordt specifiek aandacht besteed aan leven met diabetes. Elke les wordt afgerond met huiswerkopdrachten, waar een psycholoog feedback op geeft. Een psycholoog beoordeelt op basis van een online intake of de cursus geschikt is voor de betreffende patiënt. Meer informatie over de cursus Diabetergestemd.nl kunt u vinden op www.diabetergestemd.nl.

Invloed depressie op diabetes
In Nederland hebben 900.000 mensen diabetes (type I en II), waarvan één op de vijf tot één op de zes last heeft van depressieve klachten. De kans op depressie bij mensen met diabetes is dubbel zo hoog dan voor mensen die geen diabetes hebben. Het herkennen en behandelen van depressieve klachten is van belang bij een diabetespatiënt. Depressieve klachten kunnen de zorg voor diabetes namelijk bemoeilijken, wat kan leiden tot slechtere glucosewaarden, waardoor de stemming verder verslechterd. Ook kan een depressie de glucosewaarden direct beïnvloeden.
[Zorgverzekeraar VGZ]

Nederlandse voetballers winnen WK voor jongeren met diabetes

Debuut Nederlands team bij Medtronic Junior Cup Diabetes zeer succesvol
Het team dat Nederland vertegenwoordigde bij de Medtronic Junior Cup in Zwitserland, heeft het WK toernooi gewonnen. De veertien voetbaltalenten wonnen op zondag 28 augustus 2011 de finale met 4-1 van Engeland. Het team werd geselecteerd door middel van drie voorselectierondes, onder leiding van de Bas van de Goor Foundation in samenwerking met de Johan Cruyff Foundation.

Het is de eerste keer dat Nederland een team naar de Medtronic Junior Cup Diabetes stuurt en dus ook de eerste keer dat het team met de winst terugkeert naar Nederland. Het team, dat uit jongens tussen de 10 en 14 jaar bestaat, heeft in Zwitserland 6 wedstrijden moeten spelen om dit geweldige resultaat te bereiken. De uitgebreide selectieperiode, waarin de veertien meest talentvolle spelers werden gekozen onder leiding van bondscoach Tino Stoop, heeft dus duidelijk haar vruchten afgeworpen.

De winnaars arriveerden zondagavond terug op Schiphol, waar ze uiteraard hartelijk ontvangen werden door vrienden, familie, fans, pers en andere belangstellenden.

Meer informatie over de Medtronic Junior Cup diabetes vind je op www.juniorcup-diabetes.nl.

Gezocht: 300 mensen voor onderzoek naar de gevolgen van diabetes

diabetesMensen met diabetes hebben vaak ook bijkomende lichamelijke problemen, zoals hart- en vaatziekten of slechter zien. Dat kan veel invloed hebben op hun leven. Daar doet het VU Medisch Centrum (VUmc) onderzoek naar.

De VUmc heeft nog driehonderd mensen nodig voor dit onderzoek. Het gaat om mensen met diabetes en een of meer complicaties, zoals: hart-en vaatziekten, nieraandoeningen, oogproblemen, beschadigde zenuwen en voetproblemen, seksuele problemen en maag-en darmklachten.

Online vragenlijst

Mensen kunnen eenvoudig aan het onderzoek meedoen door anoniem de online vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over diabetes, hun stemming, diabetescomplicaties en wat ze vinden van de eventuele psychologische begeleiding hierbij. Veel mensen met diabetes en complicaties krijgen te maken met depressie en somberheid. Welke ervaringen hebben zij daarmee? De deelnemers ontvangen als dank van de onderzoekers een cadeaubon. Het onderzoek loopt tot maart 2012.
[Diabetes Fonds]

Leefstijlverandering vraagt om blijvende aandacht

Motivatie van patiënten als uitgangspunt voor leefstijlverandering vraagt om blijvende aandacht
Een door het Maastricht UMC+ verricht onderzoek, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Patient Education and Counseling, laat zien dat alleen voldoende investering in training, ondersteuning na afloop van de training en het meten van de toepassing van de persoonsgerichte gesprekstijl ‘Motivational Interviewing’, voorwaarden zijn voor een geslaagde implementatie.

Motivational Interviewing is een sturende, persoonsgerichte gespreksstijl, bedoeld om verandering van gedrag te bevorderen. De zorgverlener ondersteunt de patiënt in het helpen verhelderen en oplossen van tegenstrijdige gevoelens ten opzichte van verandering.

Leefstijlverandering
Het ondersteunen van leefstijlverandering bij chronisch zieke patiënten staat in toenemende mate in de belangstelling. Motivatie van patiënten voor deze verandering is hierbij essentieel en vormt daarom een belangrijk aandachtspunt in de zorg.

Professionals raken meer en meer geïnteresseerd om Motivational Interviewing (MI, een van de toepasbare technieken daarbij) daartoe in te zetten en gezien de verwachting dat de toepassing ervan bijdraagt aan leefstijlverandering worden professionals in de zorg getraind in MI. De inhoud en duur van deze trainingen varieert echter sterk.

Diabetes
Het onderzoek van het Maastricht UMC+ richtte zich op de implementatie van MI in een zorgprogramma voor mensen met diabetes mellitus [1]. Diabetes (suikerziekte) is wereldwijd volksziekte nummer één aan het worden. In Nederland zijn er naar schatting nu ca. 1 miljoen mensen met diabetes. Per jaar komen daar ruim 70.000 mensen bij (NDF).

Randvoorwaarden
Het onderzoek laat zien dat professionals de basisvaardigheden en de grondhouding van MI snel leren na een intensieve training. Tevens blijkt echter dat langdurige ondersteuning na afloop van een training door middel van supervisie en feedback wenselijk is om het gebruik van specifieke vaardigheden te onderhouden. Bovendien blijven voor de blijvende toepassing van MI randvoorwaarden, zoals voldoende voorbereidingstijd voor consulten en geschikte rapportagesystemen, van belang zijn.
[Academisch Ziekenhuis Maastricht]

Nieuw geneesmiddel suikerziekte leidt ook tot gewichtsvermindering

insuline injectieEr is bij patiënten met diabetes type 2 een grote behoefte aan veilige behandelmethoden die gepaard gaan met gewichtsvermindering. Mark Fineman beschrijft in zijn proefschrift de ontwikkeling en werkingsmechanisme van het nieuwe geneesmiddel exenatide. Hij promoveert op 9 september bij VUmc.

De meeste op dit moment beschikbare bloedsuikerverlagende geneesmiddelen voor diabtespatiënten veroorzaken bijwerkingen als te lage bloedsuikerwaarden (hypoglykemieën) en gewichtstoename. Dit leidt tot een verminderde therapietrouw bij patiënten. Met name de gewichtstoename leidt tot verergering van de al aanwezige risico factoren op hart- en vaatziekten, zoals insulineongevoeligheid, verhoogde bloedvetten en verhoogde bloeddruk. Er is dan ook een grote behoefte aan veilige behandelmethoden die gepaard gaan met gewichtsvermindering.

Het speeksel van de Gila hagedis
Een van deze recent ontwikkelde behandelmethode is exenatide, een medicijn dat is afgeleid van een eiwit dat oorspronkelijk was ontdekt in het speeksel van de Gila hagedis. Deze stof heeft dezelfde werking als het bij de mens voorkomende darmhormoon glucagon-like peptide (GLP)-1. Dit darmhormoon verlaagt de bloedsuiker, stimuleert de insuline afgifte en -aanmaak tijdens de maaltijd en remt het glucose-verhoogt het hormoon glucagon. Daarnaast remt het de maaglediging zodat een versterkt gevoel van verzadiging optreedt en mensen minder eten en daardoor afvallen. De werking van GLP-1 is afhankelijk van de suikerspiegel, zodat er zelden of nooit een hypoglykemie kan optreden. Exenatide heeft de zelfde gunstige effecten echter het voordeel van deze stof is dat het i.t.t. het lichaamseigen GLP-1, niet snel wordt afgebroken.

Ontwikkeling en werkingsmechanisme van exenatide Het proefschrift van Mark Fineman beschrijft de ontwikkeling en werkingsmechanisme van exenatide als behandeling voor diabetes type 2. Inmiddels is het middel beschikbaar in 2 toedieningsvormen: één preparaat voor tweemaal daagse toediening, als injectie onder de huid (vergelijkbaar met de toediening van andere eiwitachtige stoffen zoals bv insuline) en één preparaat dat slechts eenmaal per week hoeft te worden gespoten. Dit laatste is voor patiënten, die normaal gesproken de hele dag met hun diabetes bezig zijn, een enorme stap vooruit. Onlangs werd deze laatste toedieningsvorm van exenatide in Europa goedgekeurd als behandeling voor patiënten met diabetes type 2, bij wie orale bloedsuikerverlagende middelen onvoldoende werken.

280 miljoen mensen
Wereldwijd lijden ongeveer 280 miljoen mensen aan suikerziekte of diabetes mellitus, voornamelijk diabetes type 2, vroeger ook wel ouderdomssuikerziekte genoemd. Op de langere termijn kan deze ziekte schade aan de ogen, de nieren maar ook aan het hart en de bloedvaten veroorzaken. Diabetes ziekte heeft een nadelig effect op de kwaliteit van leven van patiënten en deze hebben tevens in het algemeen een verkorte levensverwachting. De kosten van de ziekte en de complicaties worden momenteel wereldwijd geschat op ongeveer 418 miljard US dollar, en de verwachting is dat dit in 2030 verder zal oplopen tot 516 miljard US dollar.

Promotie M.S. Fineman
Development of immediate and sustained-release formulations of the glucagon-like peptide-1 receptor agonist exenatide for the treatment of patients with type 2 diabetes
Promotoren : prof.dr. M. Diamant en prof.dr. R.J. Heine
Datum : 9 september 2011
Tijd : 13:45 tot 14:45
Locatie : Aula Vrije Universiteit

Vaker diabetes bij allochtoon van eerste generatie

diabeteszorgGelijk medicijngebruik tegen diabetes bij tweedegeneratieallochtonen en autochtonen
Allochtonen van de eerste generatie krijgen naar verhouding vaker een geneesmiddel tegen diabetes verstrekt dan autochtonen. Bij de tweede generatie allochtonen is dat verschil verdwenen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Daaruit komt ook naar voren dat ruim zeven op de tien Nederlanders in 2009 ten minste één geneesmiddel verstrekt kregen.

Diabetesmiddelen: tweedegeneratieallochtonen half zo veel als eerste
Het percentage personen dat ten minste één keer per jaar een geneesmiddel tegen diabetes verstrekt kreeg, is bij allochtonen hoger dan bij de autochtonen. Dit geldt echter alleen voor de eerste generatie, bijna 8 procent hiervan kreeg een diabetesmiddel in 2009. Het percentage gebruikers bij de tweede generatie allochtonen, ruim 4, is gelijk aan dat van de autochtonen. Voor veel andere groepen geneesmiddelen geldt dat allochtonen van de eerste generatie die juist minder vaak verstrekt kregen. Bij deze vergelijking is rekening gehouden met verschillen in leeftijdsopbouw van deze bevolkingsgroepen.

Ruime meerderheid ten minste één geneesmiddel
In 2009 is aan 62 procent van de mannen en aan 78 procent van de vrouwen ten minste één geneesmiddel verstrekt dat vergoed werd uit de verplichte basisverzekering. De meesten kregen antibiotica voorgeschreven. Verder kreeg 17 procent een middel tegen reuma of ontstekingen van het skeletspierstelsel verstrekt en 14 procent een maagzuurremmer.
[CBS]

Mobiele app helpt bij diabetes

iphoneDiabetespatiënten die hun ziekte managen met behulp van een app op hun telefoon, hebben betere bloedsuikerwaarden dan patiënten die standaardzorg ontvangen. Dat blijkt uit een gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van een Amerikaanse diabetes-app dat door het blad Diabetes Care online is geplaatst. Aan het onderzoek met de app namen 26 Amerikaanse huisartsenpraktijken en 163 patiënten deel.

De onderzochte app, de DiabetesManager van het bedrijf WellDoc, kan gezondheidsdata verzamelen en analyseren en geeft aan de hand daarvan persoonlijke adviezen. Artsen kunnen deze data inzien en aangeven welke informatie zij toegestuurd willen krijgen, zodat zij persoonlijke feedback kunnen geven. De app heeft inmiddels een stempel van goedkeuring gekregen van de Amerikaanse registratieautoriteit FDA en zal komende herfst in de VS verkocht gaan worden.

Lees het volledige nieuwsbericht op Medisch Contact

SugarKids Stranddag op 10 september 2011

Op zaterdag 10 september organiseert Diabetesvereniging Nederland weer een fantastische dag op het strand van Kijkduin voor kinderen met diabetes.

Ben jij tussen de 6 en 14 jaar en heb je diabetes? Dan ben je samen met je ouders, broertje, zusje, vriendje of vriendinnetje ontzettend welkom. Het wordt een te gekke dag op het strand van Kijkduin. We gaan allemaal leuke dingen doen, zoals boogschieten, een klimwand beklimmen, flessenvoetbal spelen, ons verkleden, reuzetwister spelen, een stormbaan bedwingen en nog veel meer!

Prijs

  • Leden SugarKidsClub: 10 euro per kind (incl. deelname alle activiteiten, eten, drinken, tussendoortjes en presentje na afloop)
  • Niet-leden: 15 euro per kind
  • Ouders kunnen gratis (excl. lunch) een ouderprogramma volgens en krijgen de gelegenheid om andere ouders van kinderen met diabetes te ontmoeten.

Tijd
De inschrijving start om 10.00 en de activiteiten starten om 11.00. Rond 16.15 uur sluiten we deze fantastische dag af.

Aanmelden
Meld je alvast aan door het aanmeldformulier op sugarkids.nl per post of mail te sturen naar DVN of bel met of 033 – 463 05 66.

Meehelpen?
Je kunt als vrijwilliger helpen om deze dag een succes te maken! Lees op sugarkids.nl welke taken er zijn en geef je op!
[Diabetesvereniging Nederland]