Actief voorlichtingsprogramma voor diabetespatiënten in Sint Franciscus Gasthuis

diabetes insulineIn het Sint Franciscus Gasthuis wordt aan patiënten met type 2 diabetes de ‘Prismacursus’ gegeven. Al deze patiënten zijn onder behandeling bij specialisten en verpleegkundigen van het Diabetes- & Vasculaircentrum van het ziekenhuis. Onlangs werd de cursus uitgebreid met conditie- en leefstijlverbetering.

Positieve ervaringen
Een try-out startte eerder dit voorjaar, waarbij een combinatie werd gemaakt van de Prismacursus en drie maanden bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut van het Sint Franciscus Gasthuis. Eén van de deelnemers is de heer Cornelis, die met enthousiasme vertelt over de cursus: ‘De toename van kennis en het meer bewust worden door de cursus aan de ene kant en het sporten aan de andere kant, levert verbetering van leefstijl. Daarnaast heeft het lotgenotencontact voor mij een grote meerwaarde.’

Grip op diabetes
De Prismacursus is een uniek voorlichtingsprogramma dat speciaal is ontwikkeld om mensen te helpen een expert te worden op het gebied van hun diabetes. Tijdens de cursus vergroten de deelnemers hun kennis en verkrijgen zij inzicht in deze aandoening. De deelnemers maken een eigen actieplan, waarmee zij gericht en in hun eigen tempo hun gezondheid en leefstijl verbeteren. Indien gewenst krijgen de deelnemers steun van de behandelend internist, diabetesverpleegkundige of diëtiste van het Diabetes- & Vasculaircentrum.

Achtergrondinformatie
Het programma Prisma wordt ongeveer vier maal per jaar gegeven en bestaat uit drie dagdelen, verspreid over drie weken. Het programma vindt plaats in een groep van ongeveer tien personen en iedereen wordt begeleid door twee ervaren trainers van het diabetesteam. Patiënten en overige geïnteresseerden kunnen elke werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur contact opnemen met het Diabetes- & Vasculaircentrum van het Sint Franciscus Gasthuis, via telefoonnummer 010 – 461 6464.
[Sint Franciscus Gasthuis]

IWT steunt diabetesonderzoek reMYND met 1,48 miljoen euro

diabeteszorgIWT, het Vlaamse Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, heeft 1,48 miljoen euro financiële steun toegekend aan reMYND, een biotech spin-off van de K.U.Leuven. ReMYND kan daarmee in de periode 2011-2012 het onderzoek op vlak van diabetes (Type 2 Diabetes Mellitus) versnellen. Dat is bekendgemaakt tijdens de Bio International Convention in Washington.

De onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van reMYND, dat in 2002 werd opgericht, richten zich op de ontwikkeling van ziektevertragende medicijnen voor patiënten die lijden aan eiwit-misvouwingsaandoeningen zoals Alzheimer, Parkinson en het vermelde type 2 diabetes. In september vorig jaar raakte bekend dat reMYND met het Zwitserse Roche een strategische alliantie heeft aangegaan om een deel van reMYND’s experimentele medicijnen voor parkinson- en alzheimerpatiënten verder te ontwikkelen en te commercialiseren.

Lees verder op HLN.be

Agis lanceert digitaal Diabetesdagboek

Agis Zorgverzekeringen lanceert het diabetesdagboek voor mobiel. Deze digitale versie van het papieren dagboek bekende diabetesdagboek helpt diabetes gemakkelijk de bloedglucosewaarden en insulinegebruik bij te houden. Het diabetesdagboek is verkrijgbaar voor de iPhone en de Android-smartphone. Ook diabeten die niet bij Agis verzekerd zijn kunnen gebruik maken van de app.

Gemakkelijk bloedglucosewaarden en insulinegebruik bijhouden
Het diabetesdagboek is ontwikkeld voor diabeten type I. In plaats van dagelijks in het papieren dagboek te schrijven, voeren zij nu gemakkelijk hun bloedglucosewaarden en insulinegebruik in op hun smartphone.

Eenvoudig delen met internist of diabetesverpleegkundige
De gegevens worden alleen lokaal, op de smartphone, opgeslagen, en blijven privé. Gegevens kunnen worden gemaild naar de gebruiker zelf, maar bijvoorbeeld ook naar de internist of diabetesverpleegkundige. Deze personen zijn middels een druk op de knop per e-mail of telefonisch te bereiken.

Bekijk het filmpje
Benieuwd hoe deze app werkt? Bekijk dan nu het filmpje over de app ‘Diabetesdagboek’ of bezoek de informatiepagina op de Agis-website.

Agis Zorgverzekeringen Apps
Agis Zorgverzekeringen is de eerste zorgverzekeraar die een dergelijke Nederlandstalige app aanbiedt. Al eerder lanceerde Agis de mobiele applicaties Zorgradar en de Vakantie EHBO gids. Deze laatste is met 30.000 downloads succesvol te noemen. In de toekomst wil de zorgverzekeraar nog meer applicaties ontwikkelen die de klant helpen.
[Agis Zorgverzekeringen]

HbA1c niet geschikt voor vaststellen diabetes mellitus

diabetes vrouwHbA1c is niet geschikt om diabetes mellitus mee vast te stellen, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Hanneke Jansen. Hiermee wordt een internationaal comité van experts weersproken, dat onlangs adviseerde HbA1c als diagnosticum voor diabetes te gebruiken.

HbA1c ontstaat door de versuikering van hemoglobine, het belangrijkste bestanddeel van rode bloedcellen. Het wordt gebruikt als maat voor de gemiddelde glucoseconcentratie over een periode van twee tot drie maanden en als voorspeller van het risico op het ontwikkelingen van complicaties bij patiënten bij wie diabetes reeds is vastgesteld. Hanneke Janssen onderzocht determinanten van HbA1c bij kinderen en volwassenen zonder diabetes. Uit haar onderzoek blijkt dat HbA1c normaal verdeeld is bij zuigelingen en kinderen zonder diabetes en dat bekende risicofactoren voor type 2 diabetes niet geassocieerd zijn met HbA1c bij zuigelingen en kinderen zonder diabetes. Verder stelt Jansen vast dat HbA1c bij kinderen zonder diabetes redelijk stabiel is over de tijd en dat de hoeveelheid HbA1c in het bloed niet alleen wordt bepaald door de suikerspiegel en de levensduur van rode bloedcellen, maar ook in belangrijke mate door andere factoren. Om die reden concludeert zij dat HbA1c niet geschikt is als diagnosticum voor diabetes.

Hanneke Jansen (Winterswijk, 1982) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar promotieonderzoek bij de afdeling Epidemiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Jansen start binnenkort met de opleiding tot huisarts, en zal daarnaast als onderzoeker gaan werken in het UMC Utrecht.

Promotie H. Jansen
Determinants of HbA1c in non-diabetic children and adults
13 juli 2011
Promotor(s): prof.dr. R.P. Stolk
Rijksuniversiteit Groningen

Diabetesmedicijn effectief tegen bloedvatvernauwing

diabeteszorgEen medicijn dat wordt gebruikt om diabetespatiënten te behandelen, gaat vernauwing van bloedvaten in getransplanteerde organen tegen. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Geanina Onuta. Het medicijn, rosiglitazone geheten, wordt normaal gesproken gebruikt om patiënten gevoeliger te maken voor insuline.

Over bloedvatvernauwing in getransplanteerde organen (transplantaat arteriosclerosis; TA) is nog veel onduidelijk. Een medicijn is nog niet beschikbaar. Samen met bloedvatvernauwing na het plaatsen van een stent (in-stent restenosis; ISR) is TA een belangrijke en levensbedreigende bloedvatvernauwende afwijking aan slagaders. Beide aandoeningen gaan gepaard met schade aan het endotheel, ontstekingsreacties en ophoping van gladde spiercellen aan de binnenzijde van het bloedvat.

Onuta bracht diverse moleculaire aspecten in kaart die ten grondslag liggen aan deze aandoeningen. Ze ontdekte niet alleen het beschermende effect van rosiglitazone, maar ook dat de gladde spiercellen die na ISR in bloedvaten ontstaan, niet uit het beenmerg afkomstig zijn, maar mogelijk uit de vaatwand zelf. Diabetes blijkt de groei van deze gladde spiercellen bovendien te bevorderen. Ten slotte ontdekte Onuta een samenhang tussen de genetische aanleg voor TA en de groei van gladde spiercellen. Deze inzichten kunnen helpen bij de ontwikkeling van nieuwe therapieën om de onderzochte vormen van bloedvatvernauwing te voorkomen of te behandelen.

Geanina Onuta (Roemenië, 1978) studeerde geneeskunde in Iasi, Roemenië. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Celbiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen onderzoeksschool GUIDE. Het onderzoek werd mede gefinancierd door de Jan Kornelis de Cock Stichting.

Promotie G. Onuta
Transplant arteriosclerosis and in-stent restenosis. Experimental studies on pathomechanisms and therapeutic intervention
04 juli 2011
Promotor(s): prof.dr. J.L. Hillebrands, prof.dr. F.G.M. Kroese
[Rijksuniversiteit Groningen]

 

 

RAS-blokkers werken tegen hoge bloeddruk én diabetes

diabetesMensen met een verhoogd risico op type 2 diabetes hebben vaak ook last van hoge bloeddruk. Helaas blijken sommige bloeddrukverlagende medicijnen, die met name worden voorgeschreven wanneer er ook sprake is van hart- en vaatziekten, de kans op het ontwikkelen van type 2 diabetes te vergroten. Bloeddrukverlagende middelen die werken via blokkade van het renine-angiotensine systeem (RAS-blokkers) kunnen het ontstaan van type 2 diabetes juist uitstellen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Nynke van der Zijl.

Het lichaam van mensen met een verhoogd risico op diabetes is minder gevoelig voor de werking van het hormoon insuline (insuline resistentie). Insuline wordt gemaakt in de zogeheten bèta-cellen in de alvleesklier. Verminderde gevoeligheid voor insuline compenseert de alvleesklier door extra insuline aan te maken. Wanneer de bèta-cellen die extra vraag niet meer aan kunnen zal de insulineproductie onvoldoende zijn en de glucosespiegel in het bloed stijgen. Dit staat bekend als de ‘pre-diabetes’-fase.

Mensen met zo’n afwijkende glucosestofwisseling hebben vaak ook last van verstoring in de vetstofwisseling en een hoge bloeddruk. De juiste keuze van vet- en bloeddrukverlagende middelen is voor deze patiënten dus van groot belang.

Daarnaast onderzocht Van der Zijl de oorzaken van verstoringen in de glucosestofwisseling bij mensen met een hoog risico op diabetes. Specifiek is gekeken naar de rol die veranderingen in de vetstofwisseling speelt in insulinegevoeligheid en bèta-celfunctie.

Promotie N.J. van Dulmen-van der Zijl
Pathophysiology of impaired glucose metabolism: The role of the renin-angiotensin system
6 juli 2011
Promotoren: prof.dr. M. Diamant, prof.dr. E.E. Blaak
[VUmc]

Stichting DON steunt onderzoek naar oorzaak type 1 diabetes

diabeteszorgDON Prijs 2011, 5000 euro voor onderzoek dr. Barbara Schulte
Stichting Diabetes Onderzoek Nederland (DON) reikte dit jaar voor de tweede maal de DON Prijs uit. De prijs geldt als aanmoediging voor aanstormend onderzoekstalent voor verder fundamenteel onderzoek naar de genezing van diabetes. Dr. Barbara Schulte wist snel te overtuigen met haar onderzoek naar de oorsprong van type 1 diabetes. Dr. Schulte verricht bijzonder verdienstelijk onderzoek en durft buiten de gebaande paden te treden. Niet alleen de keuze van het onderzoek en de methode die gehanteerd wordt maar ook haar gedrevenheid maken haar tot een veelbelovend onderzoeker.

“Dr. Barbara Schulte richt zich specifiek op type 1 diabetes. Zij is ervan overtuigd dat genezing van type 1 diabetes pas echt werkelijkheid kan worden wanneer we meer weten over hoe type 1 diabetes zich ontwikkelt. Zij tracht met haar onderzoek inzicht te verkrijgen in de oorzaak van deze slopende ziekte. Dit sluit naadloos aan bij één van de belangrijkste doelen van stichting DON: het stimuleren van onderzoeken die zijn gericht op genezing van type 1 diabetes,” licht Robin Angelier, bestuurslid stichting DON toe.

Dr. Barbara Schulte studeerde medische biologie en promoveerde in juni 2010 aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Schulte is verbonden aan het Radboud Universiteit Nijmegen Medisch Centrum (RUNMC) en het Nijmegen Centre for Molecular Life Science, afdeling Tumor Immunologie.

Barbara Schulte over haar onderzoek naar het ontstaan van type 1 diabetes: “Type 1 diabetes is een auto-immuunziekte. Dat betekent dat je immuunsysteem cellen van je eigen lichaam aanvalt en kapotmaakt. Normaliter worden door ons immuunsysteem alleen ziekteverwekkers aangevallen en opgeruimd. In het geval van type 1 diabetes worden de insuline-producerende bètacellen ook aangevallen. Bij type 1 diabetes is het immuunsysteem uit balans. Ik denk dat het immuunsysteem uit balans kan raken door bepaalde virussen die de alvleesklier kunnen infecteren. Het immuunsysteem vecht dan tegen het virus maar kan een vergissing maken en vervolgens ook gezonde insuline-producerende cellen van het eigen lichaam kapotmaken.”

Interventie-therapie
“We kunnen mogelijk beter een passende interventie-therapie tegen type 1 diabetes ontwikkelen als we het ontstaan ervan kennen. Als we precies weten waar het misgaat kunnen we namelijk exact op dat punt ingrijpen en type 1 diabetes proberen te voorkómen. Ik onderzoek daarom hoe een witte bloedcel beslissingen neemt om wel of niet actief te worden en probeer inzicht te krijgen hoe de balans in het immuunsysteem wordt bewaard. Er is de afgelopen decennia veel bekend geworden over regulatie van ons immuunsysteem en het wordt steeds duidelijker dat (kleine) fouten in het immuunsysteem bij veel ziekten een belangrijke rol spelen. Mijn onderzoek is gericht op het vinden van de achterliggende oorzaak van de ontwikkeling van type 1 diabetes.”

Humane situatie
Uniek aan dit onderzoek is dat de humane situatie bestudeerd wordt waardoor behaalde resultaten direct op type 1 diabetes in mensen van toepassing zijn. Dikwijls maken onderzoekers gebruik van proefdiermodellen om de onderliggende oorzaak van een ziekte te achterhalen. Ook al bieden dergelijke studies veel inzicht in mogelijke mechanismen, het blijft moeilijk vindingen uit muizenstudies direct te vertalen naar de mens.

Stichting DON Prijs
Het geldbedrag dat gemoeid is met het winnen van de stichting DON Prijs maakt het mogelijk dat dr. Schulte een groot internationaal diabetescongres kan bezoeken, het ISPAD jaarcongres in Miami, Florida. Het thema dit jaar is ‘Mogelijkheden om diabetes en zijn complicaties te voorkomen’. “Ik kan daar mijn onderzoek presenteren, kennismaken met andere toonaangevende diabetes-onderzoekers en mogelijkheden tot samenwerking bespreken. Dit kan een enorme boost geven aan mijn onderzoek naar het ontstaan van type 1 diabetes en daarmee bijdragen aan het vinden van de mogelijke oorzaak”, aldus de winnaar van de DON Prijs 2011.

Over stichting DON
Maarten de Gruyter, zelf diabetespatiënt, richtte in 2006 de stichting Diabetes Onderzoek Nederland (DON) op. Wereldwijd hebben 350 miljoen mensen diabetes. Jaarlijks komen hier alleen al in Nederland 71.000 patiënten bij. Diabetes is een van de meest voorkomende ziekten bij kinderen en tieners. Gedreven door de ambitie om diabetes de wereld uit te helpen, houdt stichting DON zich intensief bezig met fondsenwerving. Al het geld is bestemd voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op het voorkomen en genezen van deze slopende ziekte, die bekend staat als de belangrijkste oorzaak van nierfalen, blindheid, amputaties van ledematen en hart- en vaatziekten.