Inventarisatie leefstijlinterventies en ondersteuningsaanbod zorgprofessionals in de diabeteszorg

diabeteszorgTwee projecten in het kader van het Nationaal Actieprogramma Diabetes
Zorgprofessionals die zich zowel met de preventie als de zorg voor diabetes bezighouden, ervaren een groot aanbod aan leefstijlinterventies, maar missen het overzicht hierin. Vooral het inzicht in preventieve activiteiten die lokaal worden aangeboden en het aanbod vanuit de huisartsen en specialisten (eerste en tweede lijn) ontbreekt. Dit blijkt uit een inventarisatie door het RIVM van leefstijlinterventies en ondersteuningsbehoeften van zorgprofessionals in de diabeteszorg.

Zorgprofessionals in de preventie en zorg voor diabetes ervaren een groot aanbod aan leefstijlinterventies, maar missen het overzicht hierin. Vooral het inzicht op lokaal niveau en het aanbod vanuit de eerste en tweede lijn wordt gemist. Het aanbod aan kansrijke beweeg- en voedingsinterventies bestaat vooral uit gecombineerde leefstijlinterventies.

Het onderzoek is in opdracht van de Nederlandse Diabetes Federatie uitgevoerd (NDF) in het kader van het Nationaal Actieprogramma Diabetes. De overheid heeft dit programma voor vier jaar (2009-2013) ingesteld om de groei van diabetes in te perken en betere zorg voor deze aandoening te bieden.

Voor deze inventarisatie is gezocht naar leefstijlinterventies in de zogeheten Interventie-database van het Centrum Gezond Leven van het RIVM. Daarnaast is hierover navraag gedaan bij verschillende organisaties. Bovendien zijn zorgprofessionals geïnterviewd om achter hun ondersteuningsbehoeften te komen. In totaal zijn meer dan 100 interventies bekeken, waarvan 12 als ‘kansrijk’ zijn opgenomen in het rapport. Deze interventies zijn beoordeeld aan de hand van een aantal kwaliteitscriteria waaronder effectiviteit en overdraagbaarheid. De meeste van deze 12 interventies zijn gericht op voeding en bewegen en zijn zowel geschikt voor hoogrisicogroepen voor diabetes als voor diabetespatiënten. Er zijn geen interventies gevonden gericht op vrouwen met zwangerschapsdiabetes of op jongeren met diabetes.

Idealiter werken professionals uit verschillende disciplines, zoals huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten en de GGD, samen om het lokale aanbod aan leefstijlinterventies aan te bieden en elkaar daarover te informeren.

Bekijk het rapport op de website van het RIVM

DVN lanceert Diabetes Trefpunt

Diabetes TrefpuntVandaag heeft DVN het Diabetes Trefpunt gelanceerd: dé plek voor mensen met diabetes om elkaar te ‘ontmoeten’. Het Trefpunt is een handige website waar mensen met diabetes op zoek kunnen naar een antwoord, een tip, een steuntje in de rug, iemand die hetzelfde heeft meegemaakt, een luisterend oor of een maatje om iets mee te doen.

Hoe werkt het Trefpunt?
Op het Trefpunt vind je een gedeelte met ‘ik zoek…’ en een gedeelte met ‘ik bied…’ Aan de ene kant kun je dus een vraag stellen of een oproep doen. En aan de andere kant kun je aangeven waar je iemand mee kan helpen.

De uitdaging is om die persoon te vinden die jij kan helpen of jou weer kan helpen. Bijvoorbeeld omdat diegene bij je in de buurt woont, of omdat hij precies dezelfde combinatie van aandoeningen heeft of hetzelfde heeft ervaren als jij. Doordat je specifiek op dit soort zaken kunt zoeken, hopen we op veel treffers!

Er is altijd iemand met een antwoord
DVN wil dat alles wat mogelijk is voor een beter leven met diabetes, ook gedaan wordt. Voluit leven met diabetes realiseert DVN onder andere door middel van regie. Het Trefpunt helpt bij het in de hand nemen van die eigen regie. Met een miljoen mensen met diabetes is er namelijk altijd wel iemand die weet waar je het over hebt, of waar je het antwoord kunt vinden.

Kijk voor meer informatie op Diabetes Trefpunt

Verantwoord afvallen met diabetes – lezing in Maxima Medisch Centrum

overgewichtDiëtiste Ineke Obbema geeft op maandagavond 27 juni in het auditorium van Máxima Medisch Centrum, locatie Eindhoven, een lezing over verantwoord afvallen met diabetes. Deze avond wordt georganiseerd door de Diabetes Vereniging Nederland (DVN). De avond start om 20.00 uur.

Rond de 80% van de mensen met diabetes type 2 hebben bij het vaststellen van de ziekte in meer of mindere mate last van overgewicht. Maar ook steeds meer mensen met type 1 hebben gewichtsproblemen. Iedereen weet wel, dat als je wat gewicht kwijtraakt, dit ten goede komt van een betere bloedglucose-instelling en dat dit de kans op complicaties verkleint.

Maar hoe doe je dat afvallen op een verantwoorde wijze?
En hoe houd je dit verbeterde gewicht vast?
Mevrouw I. Obbema van Máxima Medisch Centrum gaat hier op interactieve wijze in.

Vriendelijk verzoeken wij u om u aan te melden via eindhoven@dvn.nl.
Ook voor meer informatie kunt u een email sturen of bellen met het patiënteninformatiecentrum, (040) 888 94 72.
[Máxima Medisch Centrum]

Kinderafdeling Martini Ziekenhuis zet grote stap voorwaarts in behandeling diabetespatiëntjes

kinderdiabetesDe Kinderafdeling van het Martini Ziekenhuis in Groningen gaat als eerste in Nederland glucosesensoren gebruiken bij de behandeling van diabetespatiëntjes. Volgens de kinderartsen een belangrijke stap om moeilijk te sturen diabetes bij kinderen beter onder controle te krijgen.

‘Incidenteel gebeurt het al, maar wij zijn de eerste die de sensoren structureel gebruiken. Deze week starten weer vier patiëntjes’, zegt kinderarts Jan Peter Rake.

De afdeling kan dit doen omdat de voorbereidingen al begonnen waren voordat er een afspraak was met de verzekeraar over de vergoeding van de sensoren, die bij permanent gebruik zo’n 3500 euro per jaar kosten. Deze afspraak is inmiddels wel gemaakt.

De nieuwe sensor meet continu de glucosewaarde waardoor er sneller en adequater op te hoge of te lage waarden kan worden gereageerd. Kinderen die in aanmerking komen hebben al een insulinepomp die, via een naaldje in de huid, de hele dag insuline toedient. In het Martini Ziekenhuis worden zo’n 90 kinderen met diabetes behandeld.

De nieuwe glucosesensor wordt in de huid aangebracht en toont continu de glucosewaarde, waardoor de toevoer van insuline beter geregeld wordt. ‘Dat is veiliger en prettiger voor de kinderen die zichzelf nu niet meer zes tot acht keer per dag hoeven te prikken’, aldus Rake.

Sterk wisselende glucosewaarden
Donderdag 16 juni werd de glucosemeter bij vier patiëntjes geplaatst. ‘We starten met die kinderen die last hebben van wisselende glucosewaarden of die lage bloedsuikers niet goed meer aanvoelen’, aldus Jan Peter Rake. ‘Ik ga er van uit dat deze techniek de wisselingen in glucosewaarden doet afnemen, en hiermee het risico op complicaties. Daarnaast hoop ik dat het kind met diabetes zich minder patiënt voelt.’
[Martini Ziekenhuis]

Hypo’s bij diabetici beïnvloeden arbeidsproductiviteit

glucosemeterBijna één op de vijf mensen met diabetes is met regelmaat niet in staat om een volledige dag te werken vanwege een episode van lage bloedsuiker, ook wel hypoglykemie of hypo genoemd. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek over productiviteitsverlies na een hypoglykemie, waarvan de resultaten recent in het tijdschrift Value in Health werden gepubliceerd. Het onderzoek, dat is uitgevoerd door The Brod Group en Health Research Associates in samenwerking met Novo Nordisk, is gehouden onder 1.404 mensen met diabetes type 1 of 2 in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk die de maand voorafgaand aan het onderzoek een hypo hadden gehad.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn:

  • Voor degenen die niet naar hun werk konden vanwege een nachtelijke hypoglykemie bedroeg het gemiddelde productiviteitsverlies op de werkplek 14,7 uur per persoon per maand. Dit is gelijk aan ongeveer 1.610 euro aan verloren productiviteit per persoon per jaar
  • Eén op de vijf deelnemers aan het onderzoek (22,7%) kwam te laat op het werk of miste een volledige werkdag als gevolg van een nachtelijke hypo die zij de afgelopen maand hadden gehad.1 18,3% van de ondervraagden moest vroegtijdig naar huis of miste een hele werkdag vanwege een hypo die tijdens het werk optrad.

“Veel mensen met diabetes hebben regelmatig last van hypoglykemie”, zegt dr. Meryl Brod, hoofdonderzoeker en gezondheidspsycholoog. “Dit heeft niet alleen invloed op hun werk, maar vergroot ook de behoefte aan mogelijkheden om zelf de bloedsuikerspiegel te bewaken. Bovendien zijn hypo’s die tijdens het slapen optreden problematisch voor mensen met diabetes.”

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat mensen met diabetes in de eerste zeven dagen na de hypo 5,6 extra bloedglucosetesten deden om hun bloedsuiker te meten. 24,9% van hen nam als gevolg van de hypo contact op met een behandelaar (huisarts, ziekenhuis, diabeteskliniek of een andere zorgverlener). Van de mensen met diabetes die insuline gebruiken, meldde 25% dat ze na de hypo hun insulinedosis verlaagden.

Het handhaven van een strikte glykemische controle heeft op de lange termijn voordelen voor mensen met diabetes wat betreft het verminderen van complicaties. Veel voorkomende symptomen van een hypoglykemische episode zijn hartkloppingen, trillen, honger, zweten, moeite met concentreren of verwardheid. Mensen met diabetes die met insuline worden behandeld, kunnen één tot drie hypo’s per maand krijgen.

Het volledige onderzoek is te lezen in het julinummer van Value in Health en online op www.valueinhealthjournal.com. Het onderzoek is gesponsord door Novo Nordisk.

Omega-3 verlaagt risico diabetes

diabetesMensen die meer Omega-3 vetzuren consumeren hebben mogelijk een kleinere kans op diabetes type 2. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 3000 ouderen in de VS. De Amerikanen werden gevolgd van 1992 tot 2007. Aan het begin van het onderzoek werden de hoeveelheden EPA, DHA en ALA in het bloed gemeten.

In de onderzoeksperiode kregen 204 deelnemers de diagnose diabetes. Van het kwartiel met de hoogste niveaus EPA/DHA ontwikkelde 5 procent diabetes, terwijl dat 6,5 procent was in het kwartiel met de laagste niveaus. De relatie was sterker bij ALA. Van de groep met het hoogste ALA-niveau kreeg 4 procent diabetes en van de groep met het laagste niveau 8,5 procent. Ook als gecorrigeerd werd voor gewicht en beweeggedrag bleef er een verschil in risico.

Lees verder op EVMI.

Maxima Medisch Centrum: Betere diabeteszorg

diabeteszorgOfficiële opening Diabeter-Zuid
Op 27 mei 2011 is de derde vestiging van Stichting Diabeter – Diabeter-Zuid – officieel geopend. Diabeter-Zuid is gevestigd in Maxima Medisch Centrum, locatie Veldhoven. Diabeter is het eerste zelfstandige diabetescentrum in Nederland, dat volledig gespecialiseerd is in de behandeling van kinderen en jongvolwassenen met diabetes.

Oprichters en kinderartsen-diabetologen Henk Veeze en Henk-Jan Aanstoot over deze nieuwe vestiging: “Diabetes komt op steeds jongere leeftijd voor en is bij kinderen en jongvolwassenen anders dan bij volwassenen. De resultaten van diabeteszorg bij deze groepen lopen achter en er komen nog teveel complicaties bij hen voor. Diabeter is door concentratie en focussing op alleen diabetes goed in staat de beste diabeteszorg te bieden. In Rotterdam behandelen we al ruim 800 patiënten en in Deventer zo’n 220 en met de derde vestiging in Veldhoven nu kunnen we nog meer mensen met diabetes bereiken en helpen’.

Betere diabeteszorg, samen met Maxima Medisch Centrum
Máxima Medisch Centrum en Stichting Diabeter hebben het zelfde doel als het gaat om diabeteszorg voor kinderen en jongeren: topzorg met focus, toewijding en vertrouwen. Door nieuwe ontwikkelingen en technieken zal de zorg voor kinderen en jongeren met diabetes de komende tijd verder kunnen worden verbeterd. Diabeter is nauw betrokken bij onderzoek, ontwikkelingen en innovaties die dat moeten bewerkstelligen. Passend bij de visie en missie van beide organisaties heeft Máxima Medisch Centrum besloten om deze zorg te willen onderbrengen bij Diabeter als specifiek expertise centrum voor diabetes bij kinderen en jongeren. In de afgelopen 12 maanden is de zorg overgegaan naar Dia-beter en met nu een eigen locatie in Máxima Medisch Centrum met een eigen ingang is deze overgang compleet en wordt Diabeter-Zuid officieel geopend. Inmiddels komen 125 kinderen en jongeren met diabetes voor hun diabeteszorg bij Diabeter-Zuid. Máxima Medisch Centrum zorgt daarbij voor de klinische diabeteszorg: ‘Als patiënten opgenomen moeten worden dan is er kennis en ervaring in het Máxima Medisch Centrum om dat goed en doeltreffend te doen’. Er is zo een uitstekende samenwerking.

Drie vestigingen, één behandelteam
Luc Janssens is kinderarts bij Diabeter-Zuid: “Door de groei van ons patiëntenbestand en het feit dat ook veel patiënten uit het zuiden van Nederland naar Rotterdam komen, bleek de behoefte aan nog een Diabeter.” Een groot deel van de patiënten kan nu terecht bij Diabeter-Zuid. Dankzij de nieuwe vestiging hebben de patiënten ook daar nu ook toegang tot de veelomvattende zorg die Diabeter biedt. Janssens werkt naast in Veldhoven ook wekelijks in Rotterdam en andere artsen uit Rotterdam werken in Veldhoven: ‘Daarmee zorgen we dat kennis en ervaring gedeeld en verspreid wordt in alle locaties, Diabeter-Zuid is zo gewoon een tweede voordeur van Diabeter. De werkwijze is identiek aan die van de andere vestigingen en nieuwe ontwikkelingen komen zo snel overal,” aldus Janssens.

Diabeter = multidisciplinair
Het diabetesbehandelcentrum biedt kinderen en jongvolwassenen met diabetes type 1 volledige en continue zorg met gebruikmaking van de nieuwste medische inzichten en technologische ontwikkelin-gen. Diabeter stemt de behandeling volledig af op het individu. De zorg is op de lange termijn gericht, verbetert de levenskwaliteit en voorkomt complicaties op de lange termijn. Bijzonder is dat de zorg van Diabeter multidisciplinair is. Naast de medisch specialisten en diabetesverpleegkundigen werken er bij Diabeter ook diëtisten en psychologen en andere professionals, om zo volledig mogelijke zorg te bie-den. Allemaal specialisten met jarenlange ervaring met de behandeling van deze chronische ziekte. Diabetespatiënten en hun ouders/verzorgers krijgen bij het centrum coaching, begeleiding en educatie voor de medische en de psychosociale kant van diabetes en de behandeling van deze chronische ziekte. De specialisten van Diabeter zijn voor spoedoverleg 24 uur per dag rechtstreeks voor de pati-enten bereikbaar.

Onderzoek en educatie
Diabeter verricht naast de zorg en behandeling van diabetespatiënten ook wetenschappelijk onder-zoek naar de oorzaken van diabetes, het voorkomen van diabetes en het verbeteren van de behande-ling van de ziekte. Daarnaast is Diabeter nauw betrokken bij educatie en verzorgt onderwijs voor artsen in opleiding en artsen die zich willen specialiseren of bijscholen in de diabeteszorg.
[Maxima Medisch Centrum]

Vrijwilligers gezocht voor ‘Blessureonderzoek bij mensen met diabetes’

wandelenVoor onderzoek naar een nieuwe opsporingsmethode voor pees- en spierklachten zoekt het Erasmus MC in Rotterdam vrijwilligers die enkele eenvoudige diagnostische testen willen ondergaan.

De afdeling Revalidatiegeneeskunde en de afdeling Orthopedie van het Erasmus MC onderzoeken, ondersteund door het Diabetes Fonds, een nieuwe opsporingsmethode voor pees- en spierklachten. Bekend is dat mensen met zowel diabetes type 1 als type 2 een verhoogd risico hebben op pees- en spierklachten. Dit maakt het vaak lastig om voldoende te blijven bewegen, met allerlei gezondheidsrisico’s tot gevolg. Het ontwikkelen van een beweegprogramma ‘op maat’ waarbij van tevoren het risico op blessures kan worden geschat is hierom belangrijk.

Een mogelijke nieuwe methode voor het meten van risico op pees- en spierklachten is een snelle, niet pijnlijke ‘AGE’ test van de huid. AGE staat voor Advanced Glycation Endproducts. De testmethode meet de waarden van versuikerde eiwitten in de huid. Hoge waarden wijzen op een versneld verouderingsproces. Op dit moment wordt onderzocht of deze AGE waarden in verband staan met achillespeesklachten bij diabetespatiënten. Lees hier meer over het onderzoek

In het onderzoek worden gedurende ongeveer 30 minuten een aantal testen gedaan:

  • Geavanceerde 3D-echo van de achillespees
  • Snelle, niet pijnlijke AGE-huidscan
  • Dynamische voetdrukmeting
  • Bloed- en urinetest
  • Activiteitenmonitor met Actigraph

Interesse? dan kun je als vrijwilliger meedoen als proefpersoon wanneer je voldoet aan onderstaande criteria:

Je bent…

  • Tussen de 18-30 jaar en hebt diabetes type 1, of tussen de 18-60 jaar en je hebt géén diabetes.
  • Relatief gezond en je hebt geen aandoening die je looppatroon beïnvloedt.

Je kunt je inschrijven via het online inschrijfformulier:
www.tinyurl.com/sportgeneeskunde

Voor meer informatie en voor vragen kun je ook mailen naar:
Dr. S. F.E. Praet, sportarts of Dhr. B. Vieyra, onderzoeksstudent
E-mail: sportgeneeskunde@erasmusmc.nl

Afdeling Revalidatiegeneeskunde & Fysiotherapie
Erasmus MC Rotterdam

De officiële titel van het onderzoek luidt:
‘Kan een AGE test achilles tendinopathy voorspellen in diabetes type 1 en type 2 patiënten.’
[Diabetes Fonds]