Zorgprogramma voor diabetes beperkt complicaties niet

diabeteszorgEen zorgprogramma (‘diseasemanagement’) voor diabetes beperkt het aantal complicaties niet. Tot die conclusie komen onderzoekers van het Wissenschaftliches Institut der Techniker Krankenkasse für Nutzen und Effizienz im Gesundheitswezen in Hamburg.

Volgens het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) vergeleken de onderzoekers 84.410 patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) die in een Duits diseasemanagementprogramma waren opgenomen met een gematchte controlegroep (n = 23.180). De uitgangsmetingen waren in 2006 en de onderzoeksperiode liep van 2007-2008. De onderzoekers hadden de controlegroep niet alleen met interventiegroep vergeleken op leeftijd en geslacht maar ook zorggebruik, geneesmiddelengebruik en comorbiditeit bij de start van het programma. Doel was om na te gaan of er minder harde eindpunten (hart- en vaatziekten, maar ook polyneuropathieën) waren.

Lees verder op MedNet

Slaapapneu bij diabetes type 2 geen onschuldige bijkomstigheid

slapenMensen met diabetes type 2 en slaapapneu hebben vaker schade aan hun ogen en zenuwen. En dat verhoogt de kans op blindheid en amputaties. Slaapapneu bij diabetes type 2 is dus geen onschuldige bijkomstigheid, maar verhoogt de kans op schade aan het lichaam. Dat hebben onderzoekers van de Universiteit van Birmingham gezegd op een congres van de Britse organisatie Diabetes UK.

Mensen met diabetes type 2 hebben vaker dan gemiddeld slaapapneu. Slaapapneu is een stoornis waarbij mensen voortdurend tijdens hun slaap even stoppen met ademhalen. Na een tijdje worden ze wakker, en gaan ze weer ademhalen. We weten al dat slaapapneu kan leiden tot slaaptekort en hart- en vaatziekten. De onderzoekers hebben nu bij 230 mensen met diabetes type 2 gekeken wat  de gevolgen van slaapapneu zijn voor de ogen en zenuwen.

Van de mensen met diabetes en slaapapneu had 48% ernstige schade aan de ogen. Bij de mensen met diabetes zonder slaapapneu was dat 20%. Voor zenuwschade waren de percentages vergelijkbaar: 60% bij mensen met diabetes en slaapapneu, tegen 22% bij mensen met diabetes zonder slaapapneu. Slaapapneu bij diabetes verhoogt dus de kans op schade aan ogen en zenuwen. Het is nog niet zeker of slaapapneu ook echt de oorzaak is van de schade.

Overgewicht is een belangrijke oorzaak van zowel diabetes type 2 als slaapapneu. Daarom hebben mensen met diabetes type 2 dus vaak ook slaapapneu. Deze studie laat nog maar weer eens zien hoe belangrijk een gezond lichaamsgewicht is. Want door af te vallen verbetert de bloedsuikerspiegel en vermindert de slaapapneu. Toekomstig onderzoek moet aantonen of vermindering van de slaapapneu de schade aan de ogen en zenuwen vermindert.
[Diabetes Fonds]

Themabijeenkomst over insulinepomptherapie

insuline injectieAtrium MC houdt op woensdag 27 april een patiëntenbijeenkomst over insulinepomptherapie bij diabetes mellitus. Belangstellenden zijn vanaf 18.30 uur (ontvangst met koffie en vlaai) welkom. Het programma begint om 19.00 uur. Rond 21.30 uur is de bijeenkomst afgelopen. De toegang is gratis.

Een onderwerp dat aan de orde komt, is de continue glucosemeting (toepassingen en vergoeding). Sprekers zijn Philip Ribbink, Nico Peters en John Kölker, verpleegkundig consulenten polikliniek Kindergeneeskunde Atrium MC. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

De themabijeenkomst vindt plaats in het Bedrijfsrestaurant van Atrium Heerlen (begane grond, linkergang, route 111.) Parkeren is voor bezoekers van deze bijeenkomst gratis.

Belangstellenden dienen zich vooraf aan te melden: tel. 045-5766320, of via e-mail: congresbureau(at)atriummc.nl

Kijk ook op www.atriummc.nl/themabijeenkomsten

Diabetespatiënten met depressieve klachten gebaat bij online-behandeling

diabetes‘Opname van online-behandeling in de reguliere diabeteszorg kan onbehandeld laten van depressieve klachten bij diabetespatiënten terugdringen’, concludeert Kim van Bastelaar onderzoekster bij medische psychologie VUmc. Op 21 april promoveert Van Bastelaar op onderzoek naar de effectiviteit van Diabetergestemd.nl, een online-behandeling voor diabetespatiënten met depressieve klachten.

In Nederland heeft één op de zes mensen met diabetes type 1 of type 2 last van depressieve klachten. Dat is twee keer zo veel als bij mensen zonder diabetes. Depressieve klachten verlagen de kwaliteit van leven en hebben negatieve uitwerkingen op bloedsuikerwaarden. Daarom ontwikkelde VUmc/GGZ inGeest Diabetergestemd.nl, een online cursus voor diabetespatiënten met depressieve klachten. VUmc en GGZ inGeest werken intensief aan een integraal aanbod van en onderzoek naar somatische en psychische zorg.

Groot voordeel van online-behandeling is dat mensen vanuit hun vertrouwde omgeving, meer anoniem en op een zelf gekozen moment hun behandeling volgen. Het bespaart tijd en kosten. Diabetespatiënten zullen dit extra waarderen omdat zij al veel tijd in de zorg doorbrengen en vaak slecht ter been zijn. Artsen hebben met het online begeleidingsprogramma een concrete oplossing om sombere diabetespatiënten te helpen.

Het programma werd in samenwerking met het Trimbos Instituut ontwikkeld. In de cursus is aandacht voor diabetes en hoe die de stemming kan beïnvloeden. En omgekeerd: hoe depressie de diabeteszelfzorg beïnvloedt. Van Bastelaar publiceerde over haar onderzoek in het bekende wetenschappelijke tijdschrift Diabetes Care. Vanuit het Nationaal Actieprogramma Diabetes is subsidie ontvangen voor vervolgonderzoek.

Meer informatie over onderzoek en cursus is te vinden op www.diabetergestemd.nl

Bewegen is de beste manier om diabetes te voorkomen of genezen

wandelenDe mens is ‘gemaakt’ om te bewegen en om perioden van voedselschaarste te kunnen overleven. Hiertoe legt de mens een vetvoorraad aan, ook in de spieren. Maar doordat we met z’n allen steeds minder bewegen, worden we niet alleen steeds zwaarder, we spreken het vet dat zich opstapelt in onze spieren en organen onvoldoende aan. Hierdoor ontstaat diabetes.

Om dat proces tegen te gaan of te keren is niet alleen afvallen maar vooral meer bewegen belangrijk. Dat is de belangrijkste boodschap van Patrick Schrauwen in zijn oratie bij het aanvaarden van het ambt als hoogleraar op de leerstoel ‘metabole aspecten van type 2 diabetes mellitus’ aan de Universiteit Maastricht op 15 april.

Type 2 diabetes, beter bekend als suikerziekte, is een chronische aandoening waarbij het bloedsuikergehalte op lange termijn stijgt, met negatieve gevolgen voor onder andere hart- en vaten. Op dit moment zijn er in Nederland naar schatting bijna 1 miljoen mensen met type 2 diabetes, en de prevalentie neemt nog steeds toe, ook onder kinderen. Mensen met type 2 diabetes zijn ongevoeliger voor het hormoon insuline, dat er voor moet zorgen dat het suiker gehalte binnen normale grenzen blijft. Door deze insuline-ongevoeligheid stijgt dus het bloedsuiker.

“Insuline-ongevoeligheid is in principe een nuttig proces, dat ons lichaam helpt om te overleven in perioden van voedselschaarste. Het ontstaat doordat vet zich opstapelt in onze organen, zoals de spieren, de lever en het hart. Dit vet kan in perioden van vasten of tijdens fysieke activiteit worden gebruikt voor energielevering. Echter, in een groot deel van de wereld is er geen sprake meer van voedselschaarste. Bovendien zijn we met zijn allen erg inactief. We slaan deze vetten nog steeds op in onze organen, maar spreken ze daarna niet meer voldoende aan. Hierdoor ontstaat diabetes”, legt Patrick Schrauwen uit. “Tegenwoordig weten we dat overgewicht de belangrijkste risicofactor is voor het ontstaan van type 2 diabetes. Meer dan 80% van de patiënten met dit type diabetes heeft overgewicht. De oplossing kan dan ook gezocht worden in het voorkomen van overgewicht. Echter, daarbij moet niet alleen worden gelet op een beperking van voedselinname om gewicht te verliezen. Vooral een actievere levensstijl en meer bewegen waardoor we de vetten die worden opgeslagen in onze organen regelmatig gebruiken is belangrijk. Ook al leidt bewegen misschien niet direct tot gewichtsverlies, toch volhouden dus”, is het advies van Patrick Schrauwen.
[Maastricht Universiteit]

Op televisie: BN’ers in de zorg – leven met diabetes

diabetesIn ‘BN’ers in de zorg – leven met diabetes’ ervaren bekende Nederlanders hoe het is om met deze ingrijpende ziekte te moeten leven.  Miryanna van Reeden, Daniël Boissevain, Yes-R en Frederik Brom stappen in de uitzending van 20 en 21 april in het leven van iemand met diabetes.

Misvattingen
Er bestaan veel misvattingen over deze ziekte. Vaak wordt gedacht dat diabetes met een paar prikjes en wat extra suiker goed te controleren is, dit is echter een zware misvatting.
Jaarlijks sterven ruim 10.000 mensen aan de gevolgen en veel patiënten krijgen te maken met ingrijpende complicaties als hartfalen, blindheid en amputaties.

Het tweeluik van BN’ers in de zorg laat zien dat de ziekte mensen van alle leeftijden treft.

BN’ers in de zorg – leven met diabetes
Woensdag 20 en donderdag 21 april, 19:30 uur Ned. 1

Diabetes Fonds ondersteunt Manifest Gezondheid Werkt

diabetesfondsHet Diabetes Fonds onderschrijft en ondersteunt het Manifest Gezondheid Werkt van de Nederlandse Public Health Federatie (NPHF). Het manifest werd officieel gepresenteerd tijdens de Gezonde Lunch op 4 april en aangeboden aan de aanwezige kamerleden.

De kern van het manifest: Gezondheid werkt!

  • Laten we ons inzetten voor een gezonder Nederland. We kunnen niet alle ziekten genezen, maar we kunnen er wel heel veel voorkomen. Preventie dus. Bovendien: door preventie kunnen we de forse kostenstijging door chronische ziekten beteugelen. Het mes snijdt dus aan twee kanten.
  • Laten we investeren in gezondheid en dus in een gezonde, actieve bevolking. Gezonde mensen werken langer. De Nederlandse economie heeft dringend behoefte aan actieve, gezonde mensen die later met pensioen gaan. Of willen we onze welvaart verliezen? Preventie helpt!
  • Help ons helpen. Het repareren van gezondheidsschade bij individuele patiënten blijft belangrijk, maar is niet genoeg. Daarom moeten we investeren in goed opgeleide professionals.
  • Laten we  gezond gedrag belonen. Op dit moment zijn er voor verzekeraars, zorgkantoren, overheden, werkgevers en zorgaanbieders nauwelijks prikkels om mensen gezond te houden. Ook  burgers hebben een zetje nodig om zich gezond te gedragen. Dit vereist meer aandacht voor gezondheidsvaardigheden.
  • Laten we werken aan een echt integraal gezondheidsbeleid (c.q. gezondheid in milieubeleid, onderwijs, wonen en werken) en een sluitende preventieketen. Zo blijven gezonde mensen gezond. Mensen met risicofactoren worden geholpen deze te verminderen en zieke mensen hebben een betere kwaliteit van leven. Slimme en effectieve preventie vraagt daarbij om een beter financieringsstelsel dan het bestaande stelsel.

Wat doet het Diabetes Fonds?
Het Diabetes Fonds investeert in gezondheid door onderzoek naar de oorzaken en preventiemogelijkheden van diabetes type 2. En door voorlichting over de mogelijkheden om diabetes type 2 te voorkomen door voldoende te bewegen en gezond te eten.

Meer over de NPHF
De Nederlandse Public Health Federatie (NPHF) is een samenwerkingsverband van 50 beroepsverenigingen, fondsen (waaronder het Diabetes Fonds), (kennis)instituten en brancheorganisaties op het terrein van de Public Health. Alle leden richten zich op het bevorderen en beschermen van de gezondheid.
[DiabetesFonds]

Bart Roep wint prijs voor baanbrekend diabetesonderzoek

diabeteszorgOp donderdag 14 april kreeg prof. dr. Bart Roep in Utrecht de Corona-Gallina Onderzoeksprijs uitgereikt. Roep van het Leids Universitair Medisch Centrum doet sinds eind jaren ’80 baanbrekend onderzoek naar hoe diabetes type 1 ontstaat. Een vakkundige jury koos Roep uit drie genomineerde wetenschappers. Roep en zijn onderzoeksteam kijken vooral naar wat er in het afweersysteem misgaat, het startpunt van diabetes type 1. Ze zijn nu dicht bij manieren om diabetes type 1 te voorkomen en te genezen.

Roep: “Al duizenden jaren kunnen mensen alleen de symptomen van diabetes type 1 behandelen. Het is nu tijd om de oorzaak van de ziekte aan te pakken. We zijn begonnen met een vraag die onoplosbaar leek, maar we hebben hem toch opgelost! Nu weten we hoe diabetes type 1 ontstaat en kunnen dat nu daadwerkelijk vertalen naar een therapie. Het is voor mij een persoonlijk levensdoel geworden om diabetes type 1 te genezen.” Het Diabetes Fonds financierde (en nog steeds) een belangrijk deel van Roeps onderzoek.

Corona-Gallina Onderzoeksprijs
De Corona-Gallina Onderzoeksprijs is dé prijs voor de wetenschapper die op een verrassende en onderscheidende manier fundamenteel onderzoek heeft gedaan naar diabetes. De prijs van 50.000 euro dient als stimulans voor verder wetenschappelijk diabetesonderzoek. De geldprijs is beschikbaar gesteld door de Stichting Corona-Gallina, opgericht door een bevlogen donateur van het Diabetes Fonds, dat werkt aan oplossingen voor diabetes. Met wetenschappelijk onderzoek, want dat is de basis voor betere behandelingen. Daarvoor zamelt het Diabetes Fonds geld in.
[DiabetesFonds]