Isala brengt alle diabeteszorg onder één dak: Diabetescentrum Isala

diabeteszorgZorg voor zowel jong als oud, een multidisciplinaire aanpak, een soepeler overgang van jongeren naar zorg voor volwassen en de mogelijkheid om gezamenlijk op te trekken bij onderzoek en innovaties. Genoeg redenen voor het Kinderdiabetescentrum Isala en de Diabetespoli voor volwassenen om voortaan verder te gaan onder één dak: het Diabetescentrum Isala.

Multidisciplinair
Alle bij de diabeteszorg betrokken specialismen en zorgverleners zoals kinderartsen, internisten, (kinder)diabetesverpleegkundigen, diëtisten, podotherapeuten en medisch psychologen werken mee in het nieuwe Diabetescentrum Isala. Bij de betrokken specialismen bestond de wens voor één centrum voor jong en oud al enige tijd. Alle zorg onder één dak betekent namelijk dat de patiënt één aanspreekpunt heeft. Daarnaast leiden kortere lijnen tot optimalisatie en continuïteit van zorg voor alle leeftijden. De overgang van kind naar volwassene verloopt soepeler. Ook wordt het eenvoudiger initiatieven te ondernemen op het gebied van onderzoek en innovatie.

Nieuwe discipline: podotherapeuten
In het Diabetescentrum werken vier podotherapeuten waarvan er twee eind 2010 als eerste in Nederland afgestudeerd zijn op de specialisatie diabeteszorg in dit vakgebied. Diabetespatiënten kunnen problemen krijgen met de functie van zenuwen, bloedvaten en gewrichten. Hierdoor kunnen voetklachten ontstaan, zoals open wonden. Door regelmatige controle bij de diabetespodotherapeut kan amputatie van voet of onderbeen voorkomen worden. De podotherapeuten behandelen niet alleen de voetklachten, maar kijken ook naar de oorzaak ervan om te voorkomen dat de klachten opnieuw terugkomen. Hierbij kunnen ze een beroep doen op verschillende andere medisch specialismen in het ziekenhuis zoals chirurgie en dermatologie, maar ze geven ook advies over het juiste schoeisel.

Diabeteszorg in Nederland
Momenteel zijn er circa 850.000 diabetespatiënten in Nederland. Rekening houdend met onder meer de groei en vergrijzing van de Nederlandse bevolking en de te verwachten verdere toename van overgewicht, is de prognose dat er in 2025 ruim 1,3 miljoen mensen met diabetes zijn.
[Isala]

DiabetesDigital: Nederlandstalig iPad-magazine over diabetes

diabetes digital ipad magazineDiabetesDigital is het eerste iPad-magazine voor mensen met diabetes. Op 24 februari is het glossy magazine op de iPad gelanceerd. De informatie en artikelen in het magazine kun je dankzij de interactieve mogelijkheden van de iPad meteen delen met vrienden, bekenden en de behandelend arts. DiabetesDigital is een initiatief van Frans Luyendijk en wordt voor en door patiënten gemaakt. Gisteren zijn de eerste twee exemplaren op de iPad overhandigd aan oud-topvolleyballer Bas van de Goor en Nederlands karatekampioen Lydia Mossel.

Beide sporters werkten aan het magazine mee: Bas van de Goor schrijft een vaste column in het magazine (en heeft bovendien zijn eigen goededoelenstichting rond diabetes, de Bas van de Goor Foundation) en Lydia Mossel mocht de cover van het eerste iPad-nummer vullen. Het eerste nummer bevat onder andere een interactieve diabetesquiz, een artikel over partydrugs en recepten om met diabetes culinair te kunnen genieten.

Het tweemaandelijkse magazine opereert onafhankelijk van de overheid en belangenorganisaties, al wordt het blad wel gesteund door het Diabetes Fonds. In DiabetesDigital zijn advertenties opgenomen van bedrijven als Dexcom, Bayer en Medtronic.

Het magazine is al beschikbaar in de App Store en te downloaden.
[iPadClub]

Bloedsuikerspiegel zichtbaar door fluorescerende tattoo

Onderzoekers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben een nieuw systeem ontwikkeld waaruit artsen aan de huid van de patiënt de bloedspiegel kunnen aflezen.

De medische innovatie betreft een nieuwe vorm van sensoren. Deze biomedische sensoren bestaan uit microdeeltjes die zich hechten rond een bepaald deel van het lichaam. MIT heeft microdeeltjes gemaakt die lijken op wormen. Door deze vorm zouden de deeltjes eenvoudiger te traceren zijn en minder snel door het lichaam worden afgestoten.

Lees verder op nuzakelijk

Sportief met Diabetestour in Zwolle

Bas van de Goor FoundationIn samenwerking met Bosman zal de Bas van de Goor Foundation in 2011 starten met een Sportief met Diabetestour langs verschillende ziekenhuizen in Nederland. De Sportief met Diabetestour is bedoeld om volwassenen met diabetes type 1 te informeren over sport en diabetes en ze deze effecten te laten ervaren tijdens een volleybalclinic van Bas van de Goor.

Sportief met Diabetestour
De Sportief met Diabetestour is bedoeld voor mensen met diabetes type 1. Familie, vrienden, collega’s en sporttrainers van de mensen met diabetes zijn ook van harte welkom. Er is in totaal plek voor 50 mensen met diabetes.

Programma
Op vrijdag 25 februari 2011 zal de eerste Sportief met Diabetestour plaatsvinden bij het Landstede Sportcentrum in Zwolle. Gedurende de avond worden deelnemers en hun aanhang geïnformeerd over sport en diabetes (door Bas van de Goor en Prof. Dr. Henk Bilo) en ervaar je als deelnemer wat de effecten van sport zijn op een leven met diabetes tijdens een volleybalclinic van Olympisch volleybalkampioen Bas van de Goor.

Het volledige programma van die avond ziet er als volgt uit.
17.30 uur    Ontvangst met maaltijd
18.15 uur    Presentatie
19.30 uur    Volleybalclinic
21.00 uur    Einde

Interesse?
Heb je diabetes type 1 of ken je iemand met diabetes type 1 meld je dan aan voor dit sportieve evenement op de website van de Bas van de Goor Foundation.
[BvdGF]

Voorlichting met weerberichtsymbolen verbetert kennis en inzicht van mensen met diabetes type 2

diabetes bloedglucoseSpeciale voorlichting verbetert kennis en inzicht over HbA1c, bloeddruk en cholesterol van mensen met diabetes type 2. Dat hebben Amerikaanse onderzoekers aangetoond. In de speciale voorlichting gebruiken de voorlichters weerberichtsymbolen en oefenen de deelnemers met praktijkvoorbeelden.

Wat is het probleem en wat is er tot nu toe over bekend?
Het is belangrijk dat mensen met diabetes genoeg weten over diabetes. Want met die kennis kunnen ze hun diabetes beter in het gareel houden. En dat verbetert hun gezondheid, zowel op de korte als de lange termijn. Drie belangrijke metingen die grote invloed hebben op de gezondheid zijn de ‘gemiddelde’ bloedsuikerspiegel (HbA1c), de bloeddruk, en de hoeveelheid ‘slecht’ cholesterol in het bloed.

Uit onderzoek blijkt dat mensen met diabetes vaak te weinig weten over de uitkomsten van die metingen. En standaard voorlichting zorgt er meestal niet voor dat mensen die getallen echt goed snappen. Daarom hebben de onderzoekers nu gekeken of een andere manier van voorlichting beter werkt bij mensen met diabetes type 2. Een belangrijk onderdeel van die speciale voorlichting is actief leren met behulp van weerberichtsymbolen en oefenen met voorbeelden uit ‘de praktijk’.

Lees verder op Leesbaaronderzoek.nl

Voornaamste oorzaak vaatproblemen bij diabetes ontdekt

diabetesAmerikaanse onderzoekers zeggen het belangrijkste mechanisme dat zorgt voor de aantasting van bloedvaten bij mensen met diabetes type 1 en type 2 te hebben ontdekt. Vaatproblemen zijn een veel voorkomende complicatie bij diabetes. Dat kan leiden tot amputaties, hartaanvallen, beroertes, nierproblemen en verlies van gezichtsvermogen.

In het Journal of Biological Chemistry beschrijven onderzoekers van de Universiteit van Washington hoe bij muizen blijkt dat de schade lijkt te worden veroorzaakt door twee enzymen, vetzuursynthase (FAS) en stikstofoxidesynthase (NOS), die samenwerken in de cellen van de bloedvatwanden.

‘We wisten al dat er bij diabetes een defect is in de endotheelcellen van de bloedvaten’, zegt eerste auteur Xiaochao Wei. ‘Mensen met diabetes hebben ook lage niveaus van vetzuursynthase. Maar dit is de eerste keer dat we deze twee feiten met elkaar in verband hebben kunnen brengen.’

Lees verder op NierNieuws

Voorlichtingsbijeenkomst over diabetes in Amersfoort

diabetesOp woensdag 9 maart van 14.00 tot 16.00 uur houdt de Katholieke Bond van en voor Ouderen (KBO) Amersfoort namens de Samenwerkende Bonden Senioren Amersfoort een voorlichtingsbijeenkomst over Diabetes Mellitus, een aandoening waar veel senioren mee te maken krijgen.

De bijeenkomst vindt plaats in De Drietand aan Neptunusplein 70 in Amersfoort. Iedereen, zowel leden van de bonden als niet-leden, is van harte welkom. De informatie wordt verstrekt door twee vrijwilligers van de Diabetes Vereniging Nederland en bevat de volgende onderwerpen: Wat is diabetes? Hoe wordt de aandoening behandeld? Hoe kun je er meeleven? Wat zijn de diverse medicijnen die tegenwoordig beschikbaar zijn? Ook wordt aandacht besteed aan voeding. Meer informatie bij Mirjam Arts: secretariaat@kboamersfoort.nl of telefoonnummer 033-4624005

HbA1c mogelijk minder geschikt voor diagnose diabetes bij jongeren

diabetesEen HbA1c-grenswaarde van 48 mmol/mol (6,5%) is mogelijk minder geschikt om diabetes bij jongeren vast te stellen. Als we alleen het HbA1c zouden gebruiken om diabetes vast te stellen, blijven wellicht sommige gevallen van diabetes bij jongeren onopgemerkt. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers.

Wat is het probleem en wat is er tot nu toe over bekend?
Of iemand echt diabetes heeft, kan alleen een bloedsuikertest duidelijk maken. Voor een betrouwbare testuitslag van de meestgebruikte tests mogen mensen voor het onderzoek niks hebben gegeten of gedronken. In de praktijk vergeten mensen dat nog wel eens, waardoor ze soms niet goed worden getest. Sommige onderzoekers denken daarom dat een andere test misschien handiger is om te bepalen of iemand diabetes heeft, eventueel als aanvulling op de andere tests. Die test meet de ‘gemiddelde’ bloedsuikerspiegel van de afgelopen weken: het HbA1c. Het maakt voor de HbA1c-waarde niet uit of iemand vlak daarvoor iets heeft gegeten of gedronken.

Iemand heeft diabetes als het HbA1c op twee verschillende momenten boven de 48 mmol/mol (6,5%) is. Maar die grenswaarde van een te hoog HbA1c is bepaald door onderzoek bij volwassenen. Het is dus niet helemaal zeker of het HbA1c ook geschikt is om diabetes bij jongeren (12 tot 18 jaar) vast te stellen. Daarom hebben de onderzoekers dit nu uitgezocht.

Hoe en waarmee is het onderzoek gedaan?
De onderzoekers gebruikten de medische gegevens van 1.423 jongeren en 8.227 volwassenen. Bij hen was de bloedsuikerspiegel gemeten met twee verschillende bloedsuikertests. Daarnaast was ook het HbA1c gemeten. De onderzoekers vergeleken de uitslag van de bloedsuikertests met de HbA1c-waarde. Op die manier konden ze berekenen of het HbA1c een betrouwbare manier is om vast te stellen of iemand diabetes heeft.

Lees verder op Leesbaaronderzoek.nl