Online hulp voor depressieve diabetespatiënten

diabeteszorgIn Nederland is één op de tien mensen met diabetes depressief. Dat is twee keer zo veel als bij mensen zonder diabetes. Daarom ontwikkelde VUmc, in samenwerking met het Trimbos Instituut, Diabetergestemd.nl, een online cursus voor diabetespatiënten die last hebben van depressieve klachten. VUmc en partner GGZ inGeest werken intensief aan een integraal aanbod van en onderzoek naar somatische en psychische zorg.

Behandeling van depressie via het internet is al eerder effectief gebleken. Groot voordeel is dat mensen vanuit hun vertrouwde omgeving, meer anoniem en op een zelf gekozen moment hun behandeling kunnen volgen. Daarnaast bespaart het tijd en kosten. Diabetespatiënten zullen deze ‘hulp aan huis’ extra waarderen omdat zij al veel tijd in de somatische zorg doorbrengen en soms ook slecht ter been zijn.

VUmc ontwikkelde het programma Diabetergestemd.nl samen met het Trimbos Instituut. In de cursus is aandacht voor diabetes en hoe die de stemming kan beïnvloeden. Er is ook aandacht voor het omgekeerde: hoe depressie de diabeteszelfzorg kan beïnvloeden. Met financiering van het Diabetes Fonds is door VUmc de effectiviteit van de cursus onlangs onderzocht. De cursus bleek effectief in het verlagen van depressieve klachten. De resultaten van dit onderzoek zijn deze week gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Diabetes Care.

Opname van Diabetergestemd.nl in de reguliere diabeteszorg kan het onbehandeld laten van depressieve klachten bij diabetespatiënten terugdringen. Artsen hebben met het online begeleidingsprogramma Diabetergestemd.nl een concrete oplossing om hun sombere diabetespatiënten naar te verwijzen.

Meer informatie over het onderzoek en de cursus is te vinden op www.diabetergestemd.nl.

Novo Nordisk steunt Stichting Diabetes Onderzoek Nederland

diabeteszorgNovo Nordisk steunt Stichting Diabetes Onderzoek Nederland komende vijf jaar met financiële bijdrage
Novo Nordisk doneert van 2010 tot en met 2014 jaarlijks 20.000 euro aan de Stichting Diabetes Onderzoek Nederland (Stichting DON). Vanuit de Changing Diabetes filosofie hecht Novo Nordisk grote waarde aan het ondersteunen van nationaal en internationaal onderzoek ter verbetering van diabetesbehandeling en -zorg. De bijdrage van Novo Nordisk wordt in eerste instantie gebruikt voor basaal wetenschappelijk onderzoek naar mogelijkheden om mensen met diabetes in de toekomst te behandelen door middel van celtherapie, waardoor zij weer zelf insuline kunnen aanmaken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het Hubrecht Instituut en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Stichting DON heeft als doel om financiers te werven zodat basaal wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van diabetes mogelijk wordt gemaakt. De stichting financiert het onderzoek van het LUMC met een totaalbedrag van 750.000 euro. Het onderzoeksproject aan het LUMC staat onder leiding van internist dr. Eelco de Koning en prof. Ton Rabelink. “Deze donatie is ontzettend belangrijk voor ons want basaal onderzoek is erg kostbaar en diabetesonderzoek is van groot belang om nieuwe therapieën, zoals celtherapie, te ontwikkelen. Wij hopen dat meer farmaceutische bedrijven, net als Novo Nordisk, de stap nemen om fundamenteel diabetesonderzoek te ondersteunen en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan het verbeteren van het leven van mensen met diabetes”, aldus dr. Eelco de Koning.

Celtherapie
Een van de belangrijkste onderzoekthema’s in het LUMC is beta-celtherapie, oftewel het vervangen van insulineproducerende cellen. Deze insulineproducerende cellen maken deel uit van de eilandjes van Langerhans in de alvleesklier. Nu al kunnen eilandjes van Langerhans na isolatie uit een donor alvleesklier getransplanteerd worden bij mensen met diabetes type 1 waardoor zij weer zelf insuline aanmaken. Door een tekort aan orgaandonoren kan deze transplantatie echter slechts bij een beperkt aantal mensen worden uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op alternatieve celbronnen om beta-cellen te maken. Door het onderzoek te steunen hoopt Novo Nordisk een bijdrage te leveren aan het veranderen van de toekomst van diabetes.

Over Stichting Diabetes Onderzoek Nederland
Stichting Diabetes Onderzoek Nederland (DON) is in 2006 opgericht door Maarten de Gruyter (35) die zelf diabetes heeft. Gedreven door de ambitie om diabetes de wereld uit te helpen houdt stichting DON zich intensief bezig met fondsenwerving. Het doel van Stichting DON is het ondersteunen van fundamenteel wetenschappelijk diabetesonderzoek alsmede het faciliteren van specifiek wetenschappelijk onderzoek naar en goede initiatieven op het gebied van diabetes. De stichting zet zich daarbij ook actief in voor het creëren van een breder draagvlak voor het opzetten en ondersteunen van diabetesonderzoeken. Meer informatie op: www.sdon.nl.

Over Changing Diabetes
Novo Nordisk beschouwt het als haar missie om de toekomst van diabetes te veranderen. Om dit vorm te geven, heeft de organisatie het ‘Changing Diabetes’-programma ontwikkeld. Dit programma omvat diverse nationale en internationale initiatieven, die zich richten op communicatie met en voorlichting aan mensen met diabetes, familie, vrienden, docenten, politici, artsen, zorgverzekeraars, overheid en andere betrokkenen. Met Changing Diabetes wil Novo Nordisk bereiken dat de behandeling van de ziekte, de diabeteszorg, de wijze waarop de maatschappij met de ziekte omgaat en de toekomst van diabetes veranderen en verbeteren. Meer informatie op: www.changingdiabetes.nl.

Over Novo Nordisk
Novo Nordisk is een wereldwijd farmaceutisch bedrijf met bijna 90 jaar ervaring op het gebied van diabeteszorg. Het bedrijf heeft een groot aanbod van innovatieve geneesmiddelen, geavanceerde toedieningssystemen en diensten om de zorg en behandeling van mensen met diabetes te optimaliseren. Bovendien is Novo Nordisk toonaangevend op het gebied van stollingsstoornissen, groeihormoontherapie en hormonale substitutietherapie. Meer informatie op www.novonordisk.nl

SKB maakt oogonderzoek diabetespatiënten in hele regio toegankelijk

Vanaf dinsdag 01-02-2011 kunnen diabetespatiënten in alle buitenpoliklinieken van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, plus de priklocatie “De Kattenberg” in Aalten, foto’s laten maken van de oogfundus. Tot voor kort kon dit alleen in het ziekenhuis in Winterswijk of de buitenpoli in Groenlo. Daar komen nu dus Lichtenvoorde, Eibergen en Aalten bij.

Een complicatie van diabetes kan zijn dat er afwijkingen aan het oog ontstaan. Het is voor diabetespatiënten daarom belangrijk dat ze regelmatig een oogfundusscreening uit laten voeren. Een oogfundusscreening wordt gedaan door middel van het maken van een foto van de ogen. Hiervoor heeft het ziekenhuis een speciale camera.

“Uiteraard werkt het SKB voortdurend aan zijn gastvrijheid en toegankelijkheid voor patiënten en bezoekers. Naast de kwaliteit van de zorg, heeft ook het comfort voor de patiënt onze continue aandacht. Het dichter bij huis aanbieden van zorg is dan ook een belangrijk punt van aandacht voor het SKB. We zijn dan ook verheugd te kunnen melden dat diabetespatiënten vanaf 01-02-2011 behalve in het ziekenhuis in Winterswijk en de buitenpoli in Groenlo, ook in Lichtenvoorde, Eibergen en Aalten hun ogen kunnen laten controleren op eventuele afwijkingen.” aldus Nelleke van der Weerd, zorggroepmanager van het SKB.

De afspraak voor de fundusfoto kan, net zoals nu, gemaakt worden via de assistente of de praktijkondersteuner van de huisarts.
[Streekziekenhuis Koningin Beatrix]

Wijziging in drinkpatroon beïnvloedt diabetesrisico

rode wijnMannen die hun alcoholconsumptie verhogen tot maximaal twee glazen per dag hebben een kleinere kans op diabetes type 2 dan mannen die niet of nauwelijks drinken. Dat blijkt uit een langlopende studie die is uitgevoerd door TNO samen met de Harvard School of Public Health in Boston en de Wageningen Universiteit. Of veranderingen in het drinkpatroon over de tijd een effect hadden op het diabetesrisico, was nog niet eerder onderzocht.

Verandering
Bij mannen die al maximaal twee glazen per dag dronken en die in de loop van de onderzoeksperiode minder alcohol gingen drinken, nam het risico op diabetes type 2 toe. Hun risico werd vergelijkbaar met dat van mannen die aanvankelijk vrijwel geen alcohol consumeerden. Onder matige drinkers die hun alcoholconsumptie verder verhoogden, bleken géén extra verlaging van de kans op deze vorm van suikerziekte te krijgen.

Joosten: “De resultaten zijn niet bedoeld als aanmoediging om alcoholhoudende dranken te gaan drinken om het diabetesrisico te verkleinen. Wel is er groeiend wetenschappelijk bewijs dat matige alcoholconsumptie in een gezonde levensstijl kan passen om het risico op diabetes te verkleinen samen met een gezond gewicht, voldoende lichaamsbeweging, niet roken en een gezond dieet. Overmatig drankgebruik en piekgebruik worden ten stelligste ontraden, net als alcoholconsumptie door kinderen en jongeren”.

Tijdelijk
Het effect van de toename in alcoholconsumptie op het diabetesrisico kreeg na vier jaar zijn beslag. Maar het beschermende effect van matige alcoholconsumptie kon ook in eenzelfde tijdsperiode teniet worden gedaan wanneer de hoeveelheid werd verlaagd. Deze resultaten laten zien dat het effect van alcoholconsumptie op het diabetesrisico tijdelijk en omkeerbaar kan zijn wanneer het drinkpatroon verandert.

In het huidige onderzoek zijn ruim 38.000 gezonde Amerikaanse mannen van middelbare leeftijd gedurende twintig jaar gevolgd. De bevindingen zijn gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift ‘Diabetes’ en maken onderdeel uit van het proefschrift van Michel Joosten. Hij heeft het onderzoek voornamelijk bij TNO uitgevoerd en zal op 12 januari aan de Wageningen Universiteit promoveren.
[TNO]

Vrouwen met diabetes raken minder snel zwanger

diabetes vrouwVrouwen met diabetes raken minder snel zwanger dan vrouwen zonder diabetes. Tot die conclusie komen onderzoekers uit de Verenigde Staten en Noorwegen.

Wat is het probleem en wat is er tot nu toe over bekend?
Vrouwen met diabetes hebben vaak problemen die invloed hebben op hun vruchtbaarheid. Zo hebben ze vaker een onregelmatige menstruatiecyclus, en eindigt een zwangerschap vaker in een miskraam. De onderzoekers vermoeden daarom dat vrouwen met diabetes minder snel zwanger raken dan vrouwen zonder diabetes. Maar er is nog maar weinig onderzoek gedaan op dat gebied. Daarom hebben ze dit nu uitgebreid onderzocht.

Hoe en waarmee is het onderzoek gedaan?
Aan het onderzoek deden 58.004 zwangere vrouwen mee. Daarvan hadden er 221 diabetes type 1, en 88 diabetes type 2. Alle deelnemers vulden een vragenlijst in, waarin ze informatie gaven over hoe lang het duurde voordat ze zwanger waren geraakt. Met die gegevens rekenden de onderzoekers uit of vrouwen met diabetes minder snel zwanger raken dan vrouwen zonder diabetes.

Lees verder op Leesbaaronderzoek.nl

Reactie Diabetes Fonds op gezondheidsrisicotest

diabetesfondsOp 3 januari 2011 brachten de specialisten van het Bronovo Ziekenhuis te Den Haag www.gezondheidsrisicotest.nl in de lucht. Op deze website kunnen mensen een gratis check doen naar hun risico op het krijgen van hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade.

Deze risicotest heeft overeenkomsten met de risicotest van het PreventieConsult, die ontwikkeld is door Nierstichting Nederland, Nederlandse Hartstichting en Diabetes Fonds in samenwerking met de beroepsorganisaties van huisartsen (NHG en LHV) en bedrijfsartsen (NVAB). Deze zes partners achter het PreventieConsult hopen dat de gezondheidsrisicotest zal bijdragen aan de vroege opsporing van nierschade, hart- en vaatziekte en diabetes. Wij vinden het belangrijk dat de vroege opsporing van deze chronische ziekten in Nederland verbetert en willen bereiken dat preventie meer aandacht krijgt. Dit is ook de reden dat we het PreventieConsult ontwikkelen.

De patiënt heeft alleen baat bij vroege opsporing via een gezondheidscheck als deze gevolgd wordt door een succesvolle behandeling zoals medicatie of leefstijladvies. Aansluiting bij de reguliere gezondheidspraktijk in de eerste lijn is daarom een belangrijke randvoorwaarde voor een goede gezondheidscheck. Het is belangrijk dat de initiatiefnemers van de gezondheidsrisicotest die aansluiting bewaken.

Positief is dat de belangstelling rond de gezondheidsrisicotest wederom duidelijk maakt hoe zeer onder de Nederlandse bevolking behoefte bestaat aan goed onderbouwde preventieve gezondheidschecks. Daarmee zal op alle fronten draagvlak voor preventie van ziekten sterker worden. Mede daarom steunen we dit initiatief en kijken we met interesse uit naar de eerste resultaten.
[Diabetes Fonds]

Bijna 50.000 Vlamingen bepaalden online hun risico op type 2 diabetes

diabetesIn het populaire Eén-programma “Ook getest op mensen!” in België werd vorige week woensdag 29 december type 2 diabetes onder de loep genomen. Voor vele Vlamingen wellicht een eerste kennismaking met een aandoening waarvan het voorkomen wordt onderschat. Het is bovendien uniek dat de kijkers van een live tv-programma werden uitgedaagd om hun risico op type 2 diabetes te bepalen via een online test. De programmamakers werkten hiervoor nauw samen met de Vlaamse Diabetes Vereniging.

1 op 5 deelnemers heeft verhoogd risico!
De respons was overweldigend te noemen: op de dag van de uitzending alleen al werd de risicotest meer dan 42.000 keer ingevuld, of ongeveer 1 op 20 kijkers. De resultaten werden tijdens het programma bekendgemaakt. Twintig procent van de deelnemers had volgens zijn/haar antwoorden op de test, een duidelijk verhoogd risico om in de eerste 10 jaar type 2 diabetes te ontwikkelen. Deze personen kregen het advies hun leefstijl aan te pakken en hun risico met de huisarts te bespreken. De risicotest bleef ook na de uitzending beschikbaar. Op donderdag 30 december hadden al 46.546 mensen de interactieve test ingevuld.

Diabetes: harde feiten vragen duidelijke antwoorden
De impact van diabetes is de afgelopen jaren wereldwijd sterk toegenomen. Er zijn twee vormen van diabetes: type 1 en type 2 diabetes.

Bij type 1 diabetes stelt men vast dat deze aandoening in België meer en meer jonge kinderen treft. Het risico kan worden ingeschat via het Belgisch Diabetes Register (i). Bij type 1 diabetes sterven de insuline-aanmakende cellen af. Vijftigduizend mensen in België hebben type 1 diabetes.

Type 2 diabetes komt veel meer frequent voor in België. Precieze cijfers zijn in ons land niet beschikbaar, maar volgens schattingen van de Internationale Diabetes Federatie (IDF) hebben momenteel 610.000 volwassen Belgen diabetes (8% van de populatie 20-79 j). Tegen 2030 wordt verwacht dat 750.000 personen (bijna 10 % van de volwassenen) met type 2 diabetes zullen geconfronteerd worden. Daarbovenop zullen minstens 7,4% gestoorde glucosewaarden (‘grijze zone’) hebben, het signaal dat zij een hoog risico hebben om in de eerste jaren type 2 diabetes te ontwikkelen. Diabetes type 2 kent in tegenstelling tot type 1 meestal een geleidelijk verloop, zonder duidelijke symptomen. Hierdoor wordt het soms pas laat opgemerkt, terwijl er al heel wat schade is aan hart- en bloedvaten, ogen, nieren. Een vroegtijdige risicobepaling is dus zeer belangrijk, en waar nodig moet dit worden gevolgd door preventieve maatregelen. Het risico op type 2 diabetes kan snel worden ingeschat via een gevalideerde vragenlijst op de website van de Vlaamse Diabetes Vereniging. Voldoende aandacht voor een gezonde voeding en voldoende beweging kunnen type 2 diabetes voorkomen of uitstellen. Wie een verhoogd diabetesrisico heeft, laat zich daarenboven best regelmatig opvolgen door zijn huisarts die indien nodig onmiddellijk de juiste behandeling kan instellen.

Ook voor wie met diabetes wordt geconfronteerd, zal de juiste aanpak en kwalitatieve zorg het verschil kunnen maken voor de levenskwaliteit. De Vlaamse Diabetes Vereniging pleit er daarom voor, in navolging van de Resolutie die in 2006 binnen de Verenigde Naties werd goedgekeurd, nu snel een geïntegreerde Belgische en regionale strategie voor de preventie en behandeling van diabetes te ontwikkelen.

Over de Vlaamse Diabetes Vereniging
De Vlaamse Diabetes Vereniging is een dynamische themavereniging die alle aspecten van diabetes behartigt. Wij zijn in Vlaanderen reeds 68 jaar aanwezig en willen met onze meer dan 23 000 leden een krachtige stem laten weerklinken overal waar er over diabetes gesproken wordt. Tot de leden en de bestuursorganen behoren niet alleen mensen met diabetes, ouders van kinderen met diabetes, partners, maar ook zorgverleners die op professionele wijze met diabetes begaan zijn. Kortom, de vereniging staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in diabetes. Deze samenwerking geeft ons extra diepgang en slagkracht. Maar in de eerste plaats willen we iedereen die met diabetes te maken heeft, een helpende hand reiken.

Melkvet verlaagt risico suikerziekte

melkEen vetzuur uit melk, trans-palmitoleic acid, verlaagt mogelijk het risico op diabetes type 2. Dat concluderen onderzoekers van onder meer de Harvard School of Public Health (HSPH), aldus EVMI.

Het vetzuur zit in melk, maar ook in de daarvan afgeleide producten melk, kaas, yoghurt en boter. “Gezondheidsdeskundigen adviseren in het algemeen beperking van de consumptie van volvette producten, maar trans-palmitoleic acid is juist te vinden in melkvet”.

De wetenschappers onderzochten een kleine 4000 deelnemers van de Cardiovascular Health Study van het National Heart, Lung, and Blood Institute, die al 20 jaar worden gevolgd in een observationele studie. Ze schrijven in Annals of Internal Medicine dat met het risicoverlagende effect van het vetzuur verklaard kan worden hoe het kan dat mensen met een zuivelrijk dieet minder vaak diabetes type 2 hebben.