Krachttraining goed voor diabetespatiënt

Het Amerikaanse medische tijdschrift Jama schrijft dat uit onderzoek is gebleken dat diabetespatiënten baat hebben bij een combinatie van krachttraining en aerobics. De onderzoekers lieten ruim 260 patiënten met diabetes type 2 (ook wel ouderdomsdiabetes) aan krachtsport doen of aan duursport of aan een combinatie. Bij de groep die de combinatie beoefende daalde de bloedsuikerspiegel en bij de anderen niet.

Het was al eerder bekend dat beweging goed is voor mensen met diabetes maar nog niet duidelijk was welke vormen van sport daarvoor in aanmerking zouden komen.
[Ziekenhuiskrant]

Hogere kans op hart- en vaatziekten bij erectiestoornis bij mannen met diabetes type 2

hartMannen met diabetes type 2 en een erectiestoornis, hebben zo’n 19% meer kans op hart- en vaatziekten. Dat in vergelijking met mannen met diabetes type 2 zonder erectiestoornis. Dat concludeert een internationaal team van onderzoekers.

Wat is het probleem en wat is er tot nu toe over bekend?
Veel oudere mannen met diabetes type 2 hebben een erectiestoornis. Waarschijnlijk is schade aan de bloedvaten of zenuwen daar de oorzaak van, waardoor de penis niet stijf genoeg wordt bij seksuele prikkeling. Er zijn aanwijzingen dat mannen met een erectiestoornis een grotere kans op hart- en vaatziekten hebben. Maar daar is weinig betrouwbaar onderzoek naar gedaan. Daarom hebben de onderzoekers het verband tussen een erectiestoornis en hart- en vaatziekten nu uitgebreid onderzocht.

Hoe en waarmee is het onderzoek gedaan?
Aan het onderzoek deden 6.304 mannen met diabetes type 2 mee. Zij waren allemaal tussen de 55 en 88 jaar oud. De ene helft had geen erectiestoornis, en de andere helft wel. De onderzoekers hielden voor een periode van vijf jaar bij welke deelnemers hart- en vaatziekten kregen, zoals een hartinfarct of een beroerte.

Wat zijn de resultaten?
Deelnemers met een erectiestoornis hadden zo’n 19% meer kans op hart- en vaatziekten dan deelnemers zonder erectiestoornis. In de berekeningen hielden de onderzoekers rekening met allerlei dingen die de kans op hart- en vaatziekten beïnvloeden, zoals leeftijd, bloeddruk en roken.

Lees verder op Leesbaaronderzoek.nl

Drie genomineerden voor 8e EADV-Award

eadvDrie diabetesverpleegkundigen zijn genomineerd voor de achtste EADV-Award, die op 17 maart 2011 wordt uitgereikt tijdens het grote jubileumcongres van de EADV, de beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners. De genomineerden zijn Gillian Kreugel (Groningen), Caroline Lubach (Amsterdam) en Jacqueline Putker (Hilversum). De prestigieuze EADV-Award is bedoeld voor een diabetesverpleegkundige die zich op een bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt binnen de diabeteszorg.

De collega’s van de drie genomineerden kregen op 25 november 2010 tijdens de ledenvergadering van de EADV de gelegenheid hun werkzaamheden en verdiensten nader toe te lichten. Uiteindelijk neemt de EADV-Award commissie, onder voorzitterschap van Ida Wijsman-van Hummel, voor 17 maart 2011 de beslissing wie van de drie zich ‘diabetesverpleegkundige van het jaar’ mag noemen. De eervolle onderscheiding wordt dan voor de achtste keer toegekend.

De EADV-Award wordt iedere twee jaar toegekend aan een verpleegkundige die een of meerdere activiteiten heeft verricht die aantoonbaar innovatief, in heel Nederland toepasbaar en uniek zijn. Daarnaast dient een en ander een duidelijke bijdrage te leveren aan het vak van diabetesverpleegkundige. De prijs wordt beschikbaar gesteld door Novo Nordisk B.V. en bestaat uit een geldbedrag van twaalfhonderd euro, te besteden aan de diabeteszorg. Tevens ontvangen de winnaar en de genomineerden een certificaat en krijgen zij veel publiciteit over hun werk.

Gillian Kreugel
Gillian Kreugel (19 april 1956) is vanaf 2000 werkzaam als verpleegkundig diabetesconsulent en onderzoeker in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij levert met verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek (waarmee ze op termijn hoopt te promoveren) een duidelijke bijdrage aan het vak van diabetesverpleegkundige. Haar wetenschappelijke bijdragen zijn praktisch toepasbaar en hiermee vervult zij niet alleen nationaal, maar zeker ook internationaal een duidelijke expertrol. Gillian heeft zitting in verschillende wetenschappelijke commissies. Gillian was de samensteller van het patiëntenboekje ‘De meest gestelde vragen over diabetes en zelfcontrole’ en werkte mee aan een boek voor verpleegkundig handelen voor HBO-V-studenten ‘Effectief Verplegen 3′. Volgens de collega’s van Gillian is haar wetenschappelijk werk uniek te noemen, waardoor zij zeker in aanmerking zou moeten komen voor de EADV-Award.

Caroline Lubach
Caroline Lubach (16 augustus 1953) is werkzaam als verpleegkundig consulent diabetes in het Diabetescentrum van het VU medisch centrum in Amsterdam. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en de implementatie van de psychosociale zorg aan mensen met diabetes. Haar collega’s noemen Caroline een ‘rolmodel’ voor de nieuwe diabetesverpleegkundige, waarbij de traditionele verpleegkundige slagvaardigheid wordt gecombineerd met empathie en psychologisch inzicht. Caroline heeft daardoor in de afgelopen jaren een belangrijk stempel gedrukt op het gebied van de psychosociale verpleegkundige diabeteszorg en educatie. Naast haar werk voor de patiënt besteedt zij veel tijd aan het geven van onderwijs en nascholing. Caroline Lubach is nauw betrokken bij projecten als DAWN, MIND en PRISMA. Centraal bij haar staat het zoeken naar nieuwe wegen om de mens met diabetes te helpen een optimale gezondheid te bereiken.

Jacqueline Putker
Jacqueline Putker (2 januari 1962) is al meer dan 25 jaar werkzaam als diabetesverpleegkundige, sinds 1989 in de locatie Hilversum van Tergooiziekenhuizen. Zij was in de begintijd ook bestuurslid van de beroepsvereniging EADE (thans EADV). Niet alleen heeft zij alle zorg en aandacht voor de mensen met diabetes, ook speelt zij een belangrijke rol als docent en spreker op talloze bijscholingen, workshops en congressen. Sinds een aantal jaar heeft zij bijzondere belangstelling voor de zorg aan ouderen met diabetes. Jacqueline Putker is auteur van diverse artikelen en columnist voor het tijdschrift ‘Diabetes & Leven’. In 2009 verscheen van haar hand het boek ‘Diabetes, een rugzak voor het leven’, dat informatie geeft psychologische problemen bij diabetes en over de behandeling daarvan. Jacqueline stimuleert collega’s om oog en oor te hebben voor de psychosociale aspecten bij diabetes. Volgens haar Hilversumse collega’s is het ‘eigenlijk verbazingwekkend’ dat zij Jacqueline niet eerder hebben voorgedragen voor de EADV-Award.

Eerdere winnaars
De vorige EADV-Award ging in november 2008 naar Winnie van El, die als nurse practitioner in het Universitair Medisch Centrum Groningen baanbrekend werk verzet, onder meer op het gebied van diabetes en nierfalen. De twee andere genomineerden in 2008 waren Anneke Goedhart (Zevenaar) en Anita van Linde-Koning (Zwolle).

In de jaren daarvoor werd de EADV-Award overhandigd aan Paula Boelen-van Dul¬ken (Heemstede, 2000), Marianne van de Wetering (Leiden, 2001), Harma Israël-Bultman (Zwolle, 2002), Ineke van der Meché-van Holsteijn (Den Haag, 2003), Géke Hems (Eindhoven, 2004) en Hanneke Hortensius (Rotterdam, 2005). Vanaf 2007 wordt de EADV-Award niet langer jaarlijks, maar eenmaal per twee jaar toegekend. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door collega’s, artsen, diabetesteams, mensen met diabetes, hoofden van afdelingen etc. De kandidaat dient een geregistreerd lid te zijn van de EADV.

Ida Wijsman is bijzonder blij dat er dit jaar – net als in 2008 – drie genomineerden zijn, zodat de EADV-Award commissie uiteindelijk echt iets te kiezen heeft. “De EADV-Award is een duidelijk en mooi initiatief om de diabetesverpleegkundigen als beroepsgroep te ondersteunen op hun weg naar verdere professionaliteit. Wat mij betreft staan de genomineerden alle drie symbool voor het vele en goede werk dat door onze collega’s met enthousiasme en toewijding in heel Nederland wordt verzet”, aldus de commissievoorzitter. Op 17 maart 2011 zullen wij weten wie zich de winnaar kan noemen van de achtste EADV-Award.
[EADV]

Verpleegkundige opent diabetespraktijk

Diabetesverpleegkundige Guusje Neijens uit Deventer heeft onlangs als eerste in Nederland haar eigen diabetespraktijk Diabetist geopend. Hier kunnen artsen, patiënten en bedrijven terecht voor advies over diabetes.

De verpleegkundige ziet zichzelf als een aanvullende schakel in de eerstelijns diabeteszorg als praktijkverpleegkundigen, huisartsen of internisten die zorg niet kunnen bieden. “Er is een grote groep patiënten die niet binnen de standaardprotocollen valt”, vertelt Guusje Neijens.

“Bijvoorbeeld mensen met complexe (psychiatrische) problematiek naast hun diabetes. Door mijn jarenlange ervaring als diabetesverpleegkundige in de thuiszorg kan ik de zorg voor die groep mensen coördineren.”

Volgens Neijens is er steeds meer behoefte aan zo’n coördinerende schakel. “Er komen steeds meer mensen met diabetes bij en de zorg wordt steeds complexer.”

Inmiddels heeft de diabetesverpleegkundige een contract afgesloten met tien huisartsen uit de regio, die diabetespatiënten met een complexe zorgvraag naar haar doorverwijzen.
[bijzijn]

Diabetespil met metformine voorkomt Alzheimer

pillenEen pil die momenteel veelvuldig wordt voorgeschreven aan mensen met diabetes type 2, blijkt de vorming van een belangrijke hersenafwijking te voorkomen. Deze hersenafwijking leidt in veel gevallen tot de ziekte van Alzheimer. Dat concluderen Engelse onderzoekers, aldus Scientas. Het gaat om de pil metformine. De pil regelt het bloedsuiker en heeft weinig bijwerkingen.

De onderzoekers gaven muizen metformine en verbaasden zich vervolgens over de gevolgen daarvan. De pil zorgde ervoor dat een natuurlijk enzym geactiveerd werd. Dit enzym ging vervolgens de vorming van giftige proteïnen die zich normaal gesproken opbouwen in de zenuwcellen van Alzheimerpatiënten, tegen.

Hoewel de resultaten van het onderzoek overduidelijk zijn, blijven de onderzoekers voorzichtig. Er is nog veel meer onderzoek nodig om te achterhalen of de medicatie ook bij mensen werkt.

Het goede nieuws is dat metformine in tegenstelling tot andere medicijnen die ontwikkeld worden tegen Alzheimer, sneller kan worden ingevoerd. De medicatie wordt namelijk al gebruikt en is reeds als veilig bestempeld.

Screening op diabetes bij slanke vrouwen met PCOS is niet nodig

zwangere vrouwDe meest voorkomende oorzaak van niet zwanger worden is het zogenoemde PolyCysteus Ovarium Syndroom (PCOS) bij vrouwen. Uit eerder onderzoek bleek dat vrouwen met dit syndroom meer kans hebben op diabetes mellitus type II (suikerziekte) en hart- en vaatziekten. Promovendus Iris Ketel, heeft hierin nu onderscheid gemaakt tussen dikkere en slanke vrouwen. Slanke vrouwen met PCOS blijken geen verhoogde kans te hebben op deze ziekten en hoeven volgens Ketel hier dan ook niet standaard op te worden gescreend. Ketel promoveerde vorige week bij VU medisch centrum.

Een op de twaalf vrouwen in de vruchtbare levensfase heeft zwangerschapsproblemen ten gevolge van het PolyCysteus Ovarium Syndroom (PCOS). Anders dan de naam doet vermoeden gaat het hierbij niet om cystes (holtes gevuld met vocht) maar om eitjes die niet rijpen en niet regelmatig ‘springen’. Hoofddoel van Ketels onderzoek was om de insuline resistentie en vaatfunctie stoornissen, die belangrijke risico factoren zijn voor diabetes mellitus (DM) en hart- en vaatziekten (HVZ), in slanke en dikkere vrouwen met en zonder PCOS te bepalen.

Bevindingen
Er zijn twee belangrijke bevindingen. Ten eerste hebben dikkere vrouwen met PCOS een gestoorde functie van de bloedvaten. Ten tweede zijn deze vrouwen ook insuline resistent, met als gevolg verhoogde bloedsuikerwaardes, ten opzichte van slanke vrouwen. Met andere woorden, slanke vrouwen met PCOS lopen niet meer risico op hart- en vaatziekten en diabetes. Deze vrouwen hoeven dus niet gescreend te worden op DM en HVZ ten einde hun cardiovasculaire gezondheid te waarborgen. 
[VUmc]

Kwartaaldag voor diabetici

Gezondheid, gezelligheid en ontspanning staan centraal tijdens de kwartaaldag voor diabetici op dinsdag 30 november. In samenwerking met het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland organiseert het Sportopbouwwerk van de gemeente Hoorn deze dag. Iedereen die wil komen, is van harte welkom vanaf 9.00 uur in Cultureel Centrum de Huesmolen.

Het project Diabetes in Beweging is na  een succesvolle pilotperiode, in september vervolgd met een tweede beweegprogramma. Het programma is een initiatief van het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland en het Sportopbouwwerk van de gemeente Hoorn en wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende samenwerkingspartners. Wekelijks sporten meer dan 90 deelnemers bij het zwembad, de wandelschool en conditietraining. De motivatie van de deelnemers is niet alleen ‘het verbeteren van de conditie’ maar ook gezelligheid, plezier, het leren kennen van lotgenoten en ontspanning. Deze aspecten willen we terug laten komen op een ‘kwartaaldag’ en wel op 30 november. De bijeenkomst is niet alleen voor deelnemers van het project, maar voor iedereen die het leuk lijkt.

Programma
Vanaf 9.00 uur staat de koffie en thee klaar in Cultureel Centrum de Huesmolen (zaal Regenboog). Vanuit het Diabeteszorgcentrum zal een diëtiste een presentatie geven over diabetes en bewegen, mensen kunnen deelnemen aan sportieve workshops en kans maken op leuke prijzen door mee te doen met de 30 minuten bewegen quiz en de bingo. Om 9.15 uur gaat het programma van start. Rond 12.15 uur is het programma afgelopen.

Tijdstip Activiteit
9.00 uur Ontvangst koffie/thee
9.15 uur Welkomstwoord en inleiding
9.30 uur Presentatie diabetes en bewegen
10.00 uur Workshop zumba
10.20 uur Pauze met koffie/thee en een hapje
10.35 uur Presentatie 30 minuten bewegen + beloningen
10.50 uur Workshop conditietraining
11.10 uur 30 minuten bewegen quiz
11.25 uur Bingo!
11.55 uur Slotwoord
12.15 uur Einde

Meer informatie en aanmelding
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de kwartaaldag. Wie mee wil doen, kan zich aanmelden bij het Sportopbouwwerk van de gemeente Hoorn, via het telefoonnummer 0229 252620 of per mail via sportopbouwwerk@hoorn.nl

Lilly introduceert nieuwe portal Lillydiabetes.nl

diabeteszorgIn de week volgend op Wereld Diabetes Dag introduceert het farmaceutisch bedrijf Lilly Nederland een nieuwe website: www.lillydiabetes.nl. Lillydiabetes.nl is een zeer uitgebreid en informatief online platform voor zowel professionals in de diabeteszorg als voor patiënten. Lilly onderschrijft het doel van Wereld Diabetes Dag; aandacht en begrip vragen voor de ziekte diabetes, die wereldwijd epidemische vormen aanneemt onder volwassenen maar ook onder kinderen. Educatie is een belangrijke peiler in de dienstverlening van Lilly en deze portal biedt de bezoekers op een eenvoudige, toegankelijke manier de mogelijkheid om de juiste en gewenste informatie te verkrijgen.

Voor de arts is achter een beveiligde login alle benodigde informatie te vinden over Lilly’s producten en pennen maar ook diabetes medical slide kits & clinical paper summaries, informatie over congressen en nascholing.

Speciaal voor diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners is een deel van de site beschikbaar waar informatie wordt aangeboden met betrekking tot diabetes management & educatieprogramma’s.

Ook voor patiënten is er veel relevante informatie op de site te vinden over de programma’s, diensten en informatie over de ziekte diabetes mellitus. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om diverse folders o.a. over het omgaan met diabetes te downloaden.

Nederland telt ruim 800.000 mensen met diabetes. Daarnaast wordt gesproken over nog eens 200.000 mensen die nog niet gediagnosticeerd zijn. De ziekte neemt zelfs epidemische vormen aan met een verwachte groei tot 2025 met ruim 30%. Deze forse groei van het aantal diabetes patiënten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat steeds meer mensen kampen met overgewicht. Zwaarlijvigheid en te weinig lichaamsbeweging zijn de grootste risico’s om type 2 diabetes te ontwikkelen. Er wordt nu al gezegd dat diabetes volksziekte nummer één is.