Zelfcontrole bij diabetes type 2 geen meerwaarde

diabetesZelfcontrole bij patiënten met diabetes type 2, die geen insuline gebruiken, heeft geen klinische meerwaarde. Er is een kleine significante verbetering in het HbA1c-gehalte, maar dit is niet klinisch relevant. De middelen voor zelfcontrole worden voor deze groep patiënten dan ook niet vergoed in het basispakket. Dat stelt het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Het CVZ heeft 15 systematische reviews bekeken die onderzoek deden naar het effect van zelfcontrole bij deze specifieke patiëntengroep. Deze reviews vinden alle een kleine, maar significate verbetering in het HbA1C-gehalte.

Daarentegen is de relatie tussen HbA1c en mogelijke complicaties niet lineair en is er sprake van analytische variatie bij laboratoiummeting van HbA1c. Bovendien zijn er in recente RCT’s ongewenste neveneffecten met betrekking tot kwaliteit van leven gevonden.

Het CVZ is dan ook tot de conclusie gekomen dat langdurige zelfcontrole bij deze patiëntengroep niet voldoet aan de stand van de wetenschap en de praktijk. De Nederlandse Diabetes Federatie en de LHV hebben aangegeven zich te kunnen vinden in deze conclusie.
[Mednet]

Voorlichtingsbijeenkomst voor mensen met diabetes type 1 en 2 en hun familie en vrienden

diabetesOp 15 november 2010 is er een voorlichtingsbijeenkomst voor mensen met diabetes type 1 en 2 en hun familie en vrienden in het Diabetescentrum van het VU medisch centrum.

Programma:
19.15 – 19.30 uur
Ontvangst koffie/thee bezoek informatiestands farmaceutische industrie

19.30 – 19.40 uur Inleiding
Prof. dr. F.J. Snoek, hoogleraar medische psychologie

19.35 – 19.55 uur
Wat doet type 1 diabetes met het brein? Drs. E. van Duinkerken, medisch psycholoog

19.55 – 20.25 uur
Helpt internet-therapie bij depressieve klachten? Drs. K.M.P. van Bastelaar, medisch sycholoog

20.25 – 20.55 uur
Pauze

20.55 – 21.25 uur
Kunnen medicijnen voor hoge bloedruk diabetes voorkomen?
Drs. N.J. van der Zijl, arts-onderzoeker

21.25 – 21.55 uur
Darmhormonen en diabetes: behandeling met guts! Drs. M.C.M. Bunck, arts-onderzoeker

21.55 – 22.00 uur
Gesprek met de zaal en afsluiting Prof. dr. F.J. Snoek, hoogleraar medische psychologie

Aanmelding (deelname gratis)
Aanmelding via via e-mail: ij.vanthull@vumc.nl, of via de website www.vumc.nl/diabetescentrum

Gebitsproblemen bij diabetes type 2 verhogen kans op overlijden

gebitMensen met diabetes type 2 met ernstige gebitsproblemen hebben een ongeveer anderhalf keer grotere kans om te overlijden. Dat in vergelijking met mensen met diabetes type 2 met weinig of geen gebitsproblemen. Dat schrijft een internationaal team van onderzoekers.

Wat is het probleem en wat is er tot nu toe over bekend?
Mensen met diabetes type 2 hebben vaker gebitsproblemen dan gezonde mensen. Die gebitsproblemen bestaan meestal uit ontstekingen in het tandvlees en het kaakbot. Dat noemen we parodontitis. Uiteindelijk kunnen tanden gaan uitvallen. Uit onderzoek bleek dat bepaalde mensen met diabetes type 2 en gebitsproblemen een grotere kans hebben om te overlijden. Maar we weten niet of dat voor iedereen geldt. Daarom hebben de onderzoekers dat nu uitgezocht.

Hoe en waarmee is het onderzoek gedaan?
Aan het onderzoek deden bijna elf duizend mensen met diabetes type 2 mee. Zij kwamen uit 20 verschillende landen wereldwijd. De onderzoekers bekeken hoeveel tanden zij in hun gebit hadden. Daarnaast gaven de deelnemers aan hoe vaak zij in het afgelopen jaar bloedend tandvlees hadden gehad. Met deze gegevens bepaalden de onderzoekers in welke mate de deelnemers gebitsproblemen hadden. Vervolgens werden de deelnemers in drie groepen verdeeld: mensen met minstens 22 tanden, mensen met tussen de 1 en 21 tanden, en mensen met nul tanden. De onderzoekers hielden de deelnemers vijf jaar lang in de gaten.

Lees verder op Leesbaaronderzoek.nl

Hoge bloedsuikerspiegel waarschijnlijk niet oorzaak kanker bij diabetes type 2

diabetesEen hoge bloedsuikerspiegel is waarschijnlijk niet de oorzaak van de verhoogde kans op kanker die mensen met diabetes type 2 hebben. Dat concluderen Canadese onderzoekers.

Wat is het probleem en wat is er tot nu toe over bekend?
Mensen met diabetes type 2 hebben een verhoogde kans op kanker. Hoe dat precies komt weten we niet, maar onderzoekers vermoeden dat regelmatig hoge bloedsuikerspiegels een van de mogelijke boosdoeners is. Kankercellen hebben namelijk veel glucose uit het bloed nodig om verder te groeien en te delen. En daar kunnen die kankercellen gebruik van maken bij mensen met diabetes.

De onderzoekers hebben nu een aantal studies op een rijtje gezet, waarin het verband tussen de bloedsuikerspiegel en kanker bij mensen met diabetes type 2 is onderzocht.

Hoe en waarmee is het onderzoek gedaan?
De onderzoekers gebruikten zeven eerdere studies naar het verband tussen de bloedsuikerspiegel en kanker bij mensen met diabetes type 2. In totaal deden zo’n 37 duizend mensen aan de studies mee. In elke studie werden de deelnemers steeds in twee groepen verdeeld. De ene groep kreeg een standaard behandeling. De andere groep kreeg een intensieve behandeling, om zo de ‘gemiddelde’ bloedsuikerspiegel (HbA1c) zo laag mogelijk te krijgen. De deelnemers werden vervolgens een aantal jaren in de gaten gehouden.

Lees verder op Leesbaaronderzoek.nl

Persoonlijkheid beïnvloedt zorggedrag van diabetespatienten

diabetes insulineHet type persoonlijkheid van mensen met diabetes type 2 beïnvloedt hoe goed ze voor zichzelf zorgen (zorggedrag). Dat blijkt uit een studie van Franse onderzoekers.

Wat is het probleem en wat is er tot nu toe over bekend?
Mensen met diabetes type 2 voeren voor een groot deel zelf hun behandeling uit. Ze moeten zelf op tijd de juiste hoeveelheid medicijnen nemen. Ook krijgen ze vaak het advies gezonder te eten en meer te bewegen. Maar we weten niet goed hoe dokters en verpleegkundigen hun patiënten het beste kunnen helpen om dat voor elkaar te krijgen.

Uit onderzoek blijkt dat iemands persoonlijkheid invloed heeft op hoe goed diegene adviezen van de dokter en verpleegkundige opvolgt. De onderzoekers hebben nu bekeken welke types persoonlijkheden er bestaan bij mensen met diabetes type 2. Ook hebben ze uitgezocht in hoeverre de persoonlijkheid invloed heeft op hoe goed patiënten voor zichzelf zorgen (zorggedrag).

Hoe en waarmee is het onderzoek gedaan?
Aan het onderzoek deden ruim duizend mensen met diabetes type 2 mee. Zij vulden een vragenlijst in over hoe ze met hun diabetes omgaan. Met een computerprogramma stelden de onderzoekers vijf types persoonlijkheden samen. Het programma zocht overeenkomsten tussen de persoonlijkheid en het zorggedrag van de deelnemers.

Lees verder op Leesbaaronderzoek.nl

Dokters hebben vaak verkeerd beeld van diabetespatiënt

diabetes bloedglucoseDokters hebben vaak een verkeerd beeld van hoe mensen met diabetes type 2 tegen hun aandoening aankijken en er mee omgaan. Dat concluderen onderzoekers uit Nederland, de Verenigde Staten en Frankrijk.

Wat is het probleem en wat is er tot nu toe over bekend?
Mensen met diabetes voeren voor een belangrijk deel zelf hun behandeling uit. Het is daarom belangrijk dat behandelaars weten hoe patiënten tegen hun behandeling aankijken en wat hun behoeftes en verwachtingen zijn. Op die manier kan de behandelaar informatie en behandeling op de patiënten afstemmen. Maar we weten niet goed of dokters en mensen met diabetes type 2 hetzelfde beeld hebben over de behandeling. Daarom hebben de onderzoekers dit nu uitgezocht.

Hoe en waarmee is het onderzoek gedaan?
Aan het onderzoek deden 1.609 mensen met diabetes type 2 mee. Daarnaast deden ook 818 huisartsen en 697 diabetesspecialisten mee. Zij kwamen uit acht verschillende landen, waaronder Nederland. Zij beantwoordden telefonisch of via internet een aantal vragen. De patiënten werd gevraagd in hoeverre zij diabetes een serieuze aandoening vonden. Daarnaast werd hen gevraagd in hoeverre ze ongerust zijn over hun diabetes. De dokters werd gevraagd naar wat zij dachten dat de patiënten zouden antwoorden op de vragen.

Lees verder op Leesbaaronderzoek.nl

Honderden doden in Frankrijk door diabetesmedicijn Mediator

diabetesmedicijn mediatorIn Frankrijk zijn de afgelopen jaren vijfhonderd tot duizend mensen overleden door het medicijn Mediator dat wordt gebruikt tegen suikerziekte en als afslankmiddel. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van het Franse ziekenfonds.

Het medicijn Mediator leidde volgens onderzoeken tot hartklachten en verhoogde bloeddruk. Behalve in Frankrijk was het ook op de markt in Portugal, Cyprus en Luxemburg. In alle landen is het vanwege gezondheidsrisico’s van de markt gehaald.

De Franse overheid overweegt juridische stappen tegen de fabrikant, het farmaceutische bedrijf Servier. De onderneming stopte eerder al met de verkoop van een voorloper van Mediator, namelijk Isomeride. Ook dat product zou tot hartklachten leiden.

Mediator is op de Nederlandse markt niet verkrijgbaar en er is dus geen reden tot onrust.

400.000 euro subsidie voor onderzoek naar verbetering diabeteszorg

diabeteszorgHet Nationaal Actieprogramma Diabetes financiert twee studies naar diabeteszorg. Het Diabetes Fonds heeft met het deskundige advies van onderzoekers de twee beste onderzoeksvoorstellen uitgekozen om te financieren. Het doel van de studies is verbetering van de diabeteszorg. In de ene studie gaan de onderzoekers bekijken hoe mensen met diabetes  met sombere gevoelens het beste  begeleid kunnen worden via het internet. De andere studie gaat over  het stimuleren van gezond gedrag door de leefomgeving van mensen aan te passen.

Beide studies zullen worden uitgevoerd door het EMGO Instituut van het VU medisch centrum in Amsterdam. Voor beide studies is in totaal bijna 400 duizend euro subsidie toegekend. De studies gaan voor het einde van dit jaar van start en zullen anderhalf jaar duren.

Diabetergestemd.nl
De eerste  studie wordt uitgevoerd door professor Frank Snoek: “Dit onderzoek is een vervolg op de succesvolle online cursus Diabetergestemd.nl. Dat is een programma  dat diabetespatiënten helpt om  problemen met emoties en gedrag te leren herkennen en te overwinnen.  Daarnaast helpt het patiënten om vaardigheden aan te leren die ze  kunnen inzetten  om hun persoonlijke drempels tot adequate zelfzorg aan te pakken. De resultaten van dit onderzoek kunnen helpen bij het in de nabije toekomst opnemen en bekostigen van Diabetergestemd.nl als onderdeel van de reguliere diabeteszorg.”

Leefomgeving
De tweede studie is onder leiding van onderzoeker drs. Jeroen Lakerveld: “De leefomgeving van mensen speelt een belangrijke rol in de keuzes  die ze maken omtrent lichaamsbeweging en voeding. In dit onderzoek gaan we bekijken hoe gemeentes hun beleid op een effectieve manier kunnen veranderen, zodat de bewoners meer gaan bewegen en gezonder gaan eten. Daarnaast gaan we de behoeftes op dit gebied van mensen met een verhoogde kans op diabetes in kaart brengen. Uiteindelijk zullen we een praktisch advies geven om de leefomgeving in gemeentes te verbeteren.”

Voorkomen en genezen
Het Diabetes Fonds maakt zich sterk om diabetes en complicaties te voorkomen en te genezen. Daarom investeert het Diabetes Fonds in onderzoek. Het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD), www.actieprogrammadiabetes.nl, is een bundeling van alle acties en initiatieven die van 2009 tot 2013 in Nederland ondernomen worden om de groei van diabetes in te perken. De acties zijn gericht op preventie van (complicaties van) diabetes en goede zorg voor mensen met diabetes. Het NAD is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door de Nederlandse Diabetes Federatie, in opdracht van de overheid.