Fotowedstrijd Diabetes 24/7: Ruim 130 inzendingen

Fotowedstrijd diabetes 24-7 Maureen BoelensNog drie weken voor sluiting van de wedstrijd
De fotowedstrijd Diabetes 24/7, een initiatief van Het Platform Wereld Diabetes Dag, staat nog drie weken open voor inzending. Amateur- en vakfotografen uit heel Nederland kunnen meedoen en maken kans op mooie prijzen. Inmiddels zijn er via de website www.diabetes24-7.nl al veel bijzondere, ontroerende en spraakmakende beelden binnengekomen. De jury, bestaande uit onder andere NOS- nieuwslezeres Sacha de Boer en Nederlands bekendste topfotograaf Maarten Corbijn, alias Corbino, roept heel Nederland op om mee te doen.

Diabetes is de snelst groeiende chronische aandoening in Nederland. In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen diabetes. Jaarlijks komen er 70.000 mensen bij. Doelstelling van de fotowedstrijd is om diabetes in al zijn facetten te laten zien. Het Platform Wereld Diabetes Dag daagt heel Nederland uit om foto’s te maken over diabetes om hiermee de impact van een aandoening die vaak onzichtbaar is, zichtbaar te maken. Tot en met 15 oktober 2010 kunnen deelnemers hun foto’s uploaden via de website: www.diabetes24-7.nl. De wedstrijd kent twee competities, voor amateur- en vakfotografen.

Topfotograaf Corbino roept iedereen op om deze laatste weken inspirerende beelden in te zenden: “De jury hoopt op spannende invalshoeken en indringende beelden van al wat die 1 miljoen paar ogen iedere dag in samenhang met de aandoening en vereiste levensstijl meemaken. Diabetes is overal, laat zien!” Aldus Corbino.

Beoordeling door topjury
Half oktober, na sluiting van de wedstrijd, zal de jury zich buigen over alle inzendingen. Zij maken de winnaars bekend op 12 november 2010, de vrijdag voor Wereld Diabetes Dag. De voltallige jury bestaat uit topfotograaf Corbino, Marja Driessens-Diessel, voorzitter van de Fotobond Afdeling Friesland, Sacha de Boer, fotograaf, journalist en presentator van het NOS Journaal, televisiepresentatrice Jet Sol en directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie Bert Kuipers.

Prijzen: masterclass Corbino en geldprijzen
In alle categorieën zijn mooie prijzen te winnen. Zo maken de professionals kans op een geldprijs van 5.000 of 1.000 euro. De amateurfotografen maken kans op een professionele fotoworkshop. De overall winnaar krijgt een persoonlijke masterclass van topfotograaf Corbino. De categoriewinnaars krijgen kosteloos een eendaagse workshop bestaande uit een dagdeel portretfotografie en een dagdeel digitale beeldbewerking aangeboden door het vakcollege Sint Lucas in Boxtel, gespecialiseerd in vormgeving en creatief vakmanschap. Daarnaast krijgen alle winnende amateurfotografen een weekendje weg aangeboden door Best Western.

Over Diabetes 24/7
Diabetes 24/7 is een project van het Platform Wereld Diabetes Dag. Het Platform Wereld Diabetes Dag bestaat uit: Nederlandse Diabetes Federatie, Diabetesvereniging Nederland en Diabetes Fonds. Kijk op www.werelddiabetesdag.nl voor meer informatie. Voor meer informatie over de fotowedstrijd ga naar www.diabetes24-7.nl .

Effectiviteit van insulinetherapie bij diabetes

diabetes bloedglucoseOndanks tientallen jaren gebruik van insulinetherapie in type-2-diabetespatiënten is de effectiviteit nog niet overtuigend bewezen. Mariëlle van Avendonk toont aan dat de voordelen – het voorkómen van diabetescomplicaties op de lange duur – moeten worden afgewogen tegen de mogelijke nadelen van insulinetherapie, zoals hypo’s, gewichtstoename en andere voor de patiënt belangrijke uitkomsten.

Van Avendonk stelt dat eenmaal daags insuline toevoegd aan het glucoseverlagende middel metformine een ideaal startpunt lijkt. De effecten van alle volgende stappen van één naar twee of meer injecties per dag zijn veel minder duidelijk. Elke stap van insulinetherapie bij type-2-diabetespatiënten vereist een klinische beoordeling en communicatie met de patiënt.

Promotie Mariëlle van Avendonk
Insulin therapy in type 2 diabetes patients – balancing between evidence and experience
Effectiviteit van insulinetherapie bij diabetes
26-10-2010, 12:45 uur
Promotor: Prof. dr. G.E.H.M. Rutten
Copromotors: Dr. K.J. Gorter, Dr. M. van den Donk

Buikspoeling verhoogt risico op diabetes na transplantatie

nierenDiabetes is een beruchte complicatie na een niertransplantatie, die het risico op voortijdige achteruitgang van de getransplanteerde nier verhoogt. Poolse onderzoekers concluderen dat naast de bekende risicofactoren, buikspoeling voorafgaand aan de transplantatie bijdraagt aan een verhoogd risico op diabetes.

Diabetes (suikerziekte) is een vrij algemene maar niet onschuldige complicatie na een niertransplantatie. De aandoening kan de getransplanteerde nier aantasten, waardoor deze minder lang meegaat. Ook verhoogt het het risico op hart- en vaataandoeningen. Er zijn verschillende factoren bekend die invloed kunnen hebben op het ontstaan van diabetes na transplantatie, zoals overgewicht en de gebruikte medicijnen.

Poolse onderzoekers hebben een studie uitgevoerd om de risicofactoren en hun invloed na te gaan, waarbij ze in het bijzonder keken naar kenmerken van de ontvangers voordat de transplantatie had plaatsgevonden. De vorm van dialyse die de patiënten deden had hun speciale aandacht. Ze volgden 377 patiënten die in één centrum getransplanteerd werden.

Lees verder op niernieuws.nl

De beschermende effecten van anesthetica op het hart bij diabetes

In Nederland ondergaan jaarlijks 1,2 miljoen mensen een niet-cardiale operatie. Van hen krijgen naar schatting 24.000 tot 60.000 patiënten een cardiale complicatie. Met name patiëntgroepen met diabetes en obesitas zijn hier vatbaar voor. Verbetering van cardiovasculaire zorg rondom de operatie kan deze uitkomsten verbeteren. Anesthesioloog Arthur Bouwman onderzoekt hoe.

`Een aantal narcose-middelen kunnen patiënten die een operatie ondergaan beschermen tegen bijvoorbeeld een hartinfarct, of kunnen de schade daarvan beperken. Maar dat geldt niet voor iedereen. Na mijn promotie in 2006 ben ik in samenwerking met de afdelingen cardiologie, endocrinologie en fysiologie onderzoek gaan doen naar de regulatie van de doorbloeding van het hart bij diabetespatiënten en het effect van interventies -zoals diëten – op hartspierweefsel . Toen werd duidelijk dat anesthetica geen beschermende werking op het hart hebben bij diabetes.’

`Hartcomplicaties als gevolg van een operatieve ingreep vormen wereldwijd een groot probleem’
Arthur Bouwman, 34 jaar, is een bevlogen anesthesioloog én onderzoeker. Al sinds zijn afstuderen in 2002 is hij behalve in de OK voor een groot deel in het lab te vinden. Daar doet hij onderzoek op celniveau. De kruisbestuiving met andere collega’s zoals clinici en biomedici in een laboratorium-setting vormen een heel prettige omstandigheid, vindt hij. Maar de grootste reden is wel dat hij het `waarom’ wil weten. `Als je intensief in het lab bezig bent met eiwitten en cellen dan is dat misschien niet direct toepasbaar voor je patiënt, maar je verzamelt wel een heleboel kennis waardoor je zaken in een breder perspectief kunt plaatsen. Zo werd een aantal jaar geleden de dampvormige anesthetica gemeden bij patiënten met een kwetsbaar hart, omdat die de hartfunctie nadelig zou beïnvloeden. Onderzoek toonde echter de beschermende effecten aan, en bewees het tegendeel. Dat vind ik nou een interessante omslag, dat kan alleen door onderzoek te doen.’

Lifestyle risicofactoren
Hartcomplicaties als gevolg van een operatieve ingreep leiden tot langere ziekenhuisopname en hogere kosten, en vormen wereldwijd een groot probleem. Bouwman: `Met name bij diabetespatiënten kunnen door enerzijds de anesthesie en anderzijds de operatie zelf een aantal (stress)reacties in het lichaam plaatsvinden, wat na een operatie complicaties of zelfs overlijden tot gevolg kan hebben.’ Bouwman wil in kaart brengen hoe deze reacties de hartfunctie beïnvloeden. Is te voorspellen bij wie hartweefselschade zal optreden? En hoe is deze schade te voorkomen, of in ieder geval te beperken?

`Anesthetica blijken geen beschermende werking te hebben op het hart bij diabetes’
`Bij een recente evaluatie binnen onze afdeling preoperatieve screening bleek dat een substantieel deel van de patiënten twee of meer `lifestyle risicofactoren’ heeft zoals hoge bloeddruk, lichamelijke inactiviteit, roken, diabetes mellitus en obesitas,’ vervolgt Bouwman. `Klinische voorspellingen laten zien dat mensen met drie of meer risicofactoren 10% kans hebben op een cardiale complicatie na een operatie in vergelijking met 0.4% bij mensen zonder deze risicofactoren.`

Experimentele onderzoeken
Dr. Arthur Bouwman richt zijn experimentele laboratoriumonderzoeken op de beschermende werking van anesthetica op het hartweefsel. Hierbij kijkt hij vooral naar eiwitactiviteiten die zich in de cellen van het hartspierweefsel afspelen.

Normaal gesproken gaan de beschermende effecten van anesthetica via specifieke boodschappers in de cel, waaronder een bepaald eiwit dat `aan’ moet gaan, AMPK genoemd (adenosinemonofosfaat geactiveerde proteïnekinase). Bij diabetes blijkt activatie van AMPK in het hartspierweefsel verminderd. Door een bestaande diabetesbehandeling toe te passen – waarbij de gevoeligheid voor insuline wordt verhoogd door AMPK te activeren – wil Bouwman onderzoeken of ook de beschermende effecten van de anesthetica op het hart bij deze patiëntgroep verbeterd kunnen worden.

Onlangs ontving hij de NVA Young Investigator Grant 2010 en een Klinisch Fellow subsidie van ZonMW, beiden voor onderzoek binnen de onderzoekslijn `het ontwikkelen van methoden en middelen om patiënten met een verhoogde risicofactor zoals diabetes mellitus of obesitas beter voor te bereiden op een aanstaande operatie’. Zijn Klinische Fellowship-aanvraag is met name gericht op diabetes en insuline-ongevoeligheid. Met de Young Investigator Grant wordt een breder onderzoek gestart, onder andere naar interventies die het hart kunnen beschermen en de gevoeligheid voor de beschermende werking van anesthetica kunnen verbeteren, zoals bijvoorbeeld een dieet, training of het starten/staken van bepaalde medicatie.

1,3 miljoen
`Wij richten ons in eerste instantie op patiënten met diabetes en op patiënten met een vorm van insuline-ongevoeligheid gerelateerd aan overgewicht’, vertelt Bouwman. Deze patiëntengroep zal de komende jaren volgens de Nederlandse Diabetes Federatie verdubbelen tot 1,3 miljoen in 2025. `Maar ik hoop de principes universeel te kunnen vertalen, naar grotere patiëntgroepen. Ook hoop ik met dit onderzoek te achterhalen hoe we van tevoren het risico van een patiënt nog beter kunnen inschatten. Welke patiënt een cardiale complicatie krijgt kunnen we nu slechts uitdrukken in procenten. Terwijl de kans op een probleem voor een individuele patiënt veel hoger kan zijn. Als we weten hoe het mechanisme van de beschermende werking van anesthetica op het hartspierweefsel werkt, kunnen we onze patiënten in de toekomst nog beter fysiek voorbereiden op de operatie.’
[VU medisch centrum]

Uitzending DiabetesLIVE 28 september 2010

diabetesliveOp 28 september om 19:45 uur zendt Diabetesvereniging Nederland (DVN) een nieuwe uitzending van DiabetesLIVE WebTV uit. In oktober en november volgen nog meer uitzendingen. De thema’s van de septemberuitzending zijn ‘wetenschap, de laatste stand van zaken rond diabetes type 1’ en het diabetesdossier op ‘Mijn Diabetes’. De presentatie is in handen van Jet Sol.

Tijdens deze interactieve live uitzending op internet krijgt u informatie van de bekende diabetesexpert Eelco de Koning, verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. De septembereditie van het maandblad Diabc stond al vol met informatie over diabetesonderzoek; via de uitzending biedt DVN veel ruimte aan de kijkers om vragen te stellen.

DiabetesLIVE bekijken
Registreren om de uitzending te kunnen bekijken, is niet nodig; u surft dinsdagavond eenvoudig naar MijnDiabetes.nl voor DiabetesLIVE. Wilt u meedoen? Dan hoeft u tijdens de uitzending alleen maar uw naam en emailadres door te geven. Uiteraard zijn uw vragen in deze uitzending weer leidend! Doe mee en stuur uw vraag in via twitter, e-mail of chat. Geef ook uw mening op de DiabetesLIVE poll. Kijken en meedoen dus, via www.mijndiabetes.nl. Voorafgaand aan de uitzending is via deze link ook een compilatie te vinden van vorige uitzendingen.

DiabetesLive is mogelijk gemaakt door Diabetesvereniging Nederland, DVNWinkel.nl en OneTouch.
[Diabetesvereniging Nederland]

Diabetesvereniging Nederland over uitzending DiabetesLIVE
Uitzending DiabetesLIVE door groot aantal kijkers overbelast
Dinsdag 28 september was er weer een nieuwe uitzending van DiabetesLIVE. Door het grote aantal kijkers werden de computerservers overbelast. Dit had als gevolg dat veel kijkers de uitzending niet hebben kunnen zien. Heel vervelend!

Om u de mogelijkheid te bieden de uitzending alsnog te bekijken, hebben we deze voor u online klaargezet.

We wensen u veel kijkplezier en hopen u opnieuw te mogen verwelkomen bij de uitzending van DiabetesLIVE op 26 oktober om 19.45 uur, met deze keer de volgende onderwerpen:

  • Diabetes en werk (Diabetes Werkt!)
  • Diabetes en verzekeringen.

Voorlichtingsbijeenkomst over diabetes en gewrichtsontstekingen

diabetesOp maandag 4 oktober vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats over diabetes en gewrichtsontstekingen in het ziekenhuis St Jansdal. Spreker is mevrouw Maaike van der Veen (reumatoloog) en zij zal in begrijpelijke woorden uitleggen hoe gewrichtsontstekingen ontstaan en wat er aan gedaan kan worden. Vervolgens zal zij ingaan op het verband tussen reuma en diabetes. Kan het één het ander positief of negatief beïnvloeden? Zijn de diverse medicaties voor beide aandoeningen met elkaar te combineren? Zijn anti-reumatica van invloed op uw diabetes instelling? En wat zijn de eventuele gevolgen voor hart- en vaatziekten?

Het wordt een voorlichtingsavond die u doet inzien dat de kennis over reuma jaarlijks aangescherpt wordt. U zult het ziekenhuis met een positief en goed gevoel verlaten. De avond is voor patiënten, hun naasten en andere belangstellenden. Locatie: Dageraitzaal, ziekenhuis St Jansdal. De zaal gaat open om 19.30 uur en de aanvang van de bijeenkomst is 20.00 uur. Aanmelden gewenst via informatiecentrum St Jansdal, telefoon (0341) 463420, via e-mail informatie@stjansdal.nl of via internet www.stjansdal.nl/voorlichting.

Wat vindt u van de diabeteszorg in Nederland?

diabeteszorgWat vindt u van de diabeteszorg in Nederland? Geef uw mening en help de diabeteszorg in Nederland te verbeteren! Dat is belangrijk voor uzelf, maar ook voor alle andere mensen met diabetes in Nederland. Doe mee en maak kans op een van de vele leuke prijzen (zoals een sapcentrifuge, stoompan, kookboek of wandelgids) die worden verloot onder de deelnemers!

In opdracht van de overheid heeft het Nationaal Actieprogramma Diabetes een vragenlijst gemaakt. Deze kunt u vinden op: www.diabetesonderzoek.com

Nationaal Actieprogramma Diabetes
Het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD) is een samenhangende bundeling van alle acties en initiatieven die de komende drie jaar in Nederland ondernomen worden om de groei van diabetes in te perken. De acties zijn gericht op preventie van diabetes en goede zorg voor mensen met diabetes. Het NAD wordt in opdracht van de overheid uitgevoerd door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn die met diabetes te maken hebben: patiënten, zorgverleners, behandelaars, verzekeraars, wetenschappelijk onderzoekers en de farmaceutische industrie. Meer informatie op www.actieprogrammadiabetes.nl

Nationale Traploopweek

overgewichtDe trap nemen in plaats van de lift. Voor veel mensen is het een hele uitdaging. Het Diabetes Fonds en de campagne 30minutenbewegen van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) organiseren de 4e Nationale Traploopweek.

Traplopen is één van de beweegvormen die gemakkelijk is in te passen in het dagelijks werkende leven. Daarnaast levert het een bijdrage aan het voorkomen van overgewicht en obesitas en de daarbij grote kans op het ontstaan van diabetes type 2.

Verminderen van overgewicht en obesitas
De Nationale Traploopweek is vanuit het Diabetes Fonds gericht op preventie van diabetes type 2. Tijdens de actie wordt aandacht gevraagd voor het belang van bewegen in het dagelijks leven van mensen zonder en met diabetes. De Traploopweek is gericht op het stimuleren van meer bewegen bij werknemers. Met als doel de kans op overgewicht en obesitas te verminderen en de gezondheid, participatie en leefbaarheid van de werknemer te bevorderen.

De Nationale Traploopweek
Van 27 september tot en met 1 oktober 2010 staat heel Nederland in het teken van de trap. Inmiddels hebben zich al ruim 300 bedrijven aangemeld.

Meer informatie over de Traploopweek staat op www.traploopweek.nl.