NISB: BeweegKuur moet in basispakket

overgewichtDe BeweegKuur voor aanpak van overgewicht en obesitas hoort snel in het basispakket te komen. Dat blijkt volgens het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen in Ede klinkklaar uit het advies over gecombineerde leefstijlinterventies dat het College voor Zorgverzekeringen heeft uitgebracht aan demissionair minister Ab Klink van VWS.

Dat is goed nieuws voor mensen met overgewicht en een hoogrisicofactor zoals bijvoorbeeld diabetes, omdat ze echt hulp krijgen om gezonder te leren leven en daar de vruchten van kunnen plukken. En het is zeker goed nieuws voor de schatkist, vanwege de maatschappelijke besparingen. “Bewegen loont, dat verkondigen wij al jaren, maar nu wordt het keihard bewezen”, aldus Clémence Ross, directeur NISB. “Wij zien dagelijks in de praktijk dat de BeweegKuur mensen met diabetes en overgewicht actiever en gezonder, en dus gelukkiger maakt. En het ‘inverdieneffect’ is enorm: de opbrengst van de BeweegKuur is vele malen groter dan de investering die ervoor nodig is.”

Binnen een periode van tien jaar wordt 1,08 miljard euro aan besparingen op gezondheidseffecten bereikt als de BeweegKuur wordt ingevoerd. Met aftrek van de kosten blijft uiteindelijk 916 miljoen euro totale opbrengsten over door met name vermindering arbeidsverzuim en minder gebruik van zorg. Invoering levert in de eerste jaren een forse kostenpost op, maar dat wordt heel snel gecompenseerd door de opbrengst. CvZ heeft berekend dat in het eerste jaar van invoering 236.000 mensen zullen deelnemen aan een gecombineerde leefstijlinterventie, zoals de BeweegKuur.

Recept van de huisarts
De pakketprijzen die CvZ in het advies heeft gehanteerd, zijn gebaseerd op de BeweegKuur, die NISB heeft ontwikkeld samen met partners, met subsidie van VWS. De BeweegKuur bereikt overal in het land bewezen goede resultaten bij mensen met (hoog risico op) diabetes en/of met overgewicht. Zij krijgen een recept van de huisarts voor begeleiding van bijvoorbeeld diëtisten en fysiotherapeuten naar een actievere en gezondere leefstijl. NISB is al sinds 2007 bezig met de BeweegKuur. Momenteel worden overal in het land al opleidingen gegeven aan alle leefstijladviseurs, fysio-/oefentherapeuten, diëtisten en netwerkbegeleiders. Honderden professionals uit de eerstelijnszorg en rond de tweeduizend gemotiveerde deelnemers zijn betrokken bij de laatste testen van de BeweegKuur voordat deze landelijk kan worden ingevoerd per 1 januari 2012.

NISB is erg blij met de inhoud van het rapport. Wel zet de organisatie nog vraagtekens bij het advies dat deelname gratis zou moeten zijn. In een deel van de pilots wordt een eigen bijdrage gevraagd. Uit die ervaringen in de praktijk blijkt dat voor het merendeel van de deelnemers een beperkte eigen bijdrage geen beletsel is en juist ook motiverend kan werken om de adviezen op te volgen. Ook is de overgang van bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut naar een gewoon lidmaatschap van een vereniging of fitnesscentrum dan niet zo groot, wat volgens NISB de kans op doorzetten van de gezonde leefstijl vergroot.

Lokale aanpak werkt
Typisch voor BeweegKuur is het vormen van een lokaal netwerk, waarbij gemeenten en eerstelijnszorg en sport en welzijn samenwerken. Daarmee sluit BeweegKuur ook nauw aan bij eerdere adviezen van de Raad voor de Volksgezondheid, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en RIVM dat landelijk en lokaal preventiebeleid veel beter op elkaar moeten aansluiten.

BeweegKuur
De BeweegKuur wordt ontwikkeld met subsidie van het ministerie van VWS. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) is projectleider van de BeweegKuur en werkt daarbij samen met verschillende partners, te weten het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerstelijn (LVG), de Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten (NVDA), het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD), Diabetes Vereniging Nederland (DVN), de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG). Aan de doorontwikkeling van de BeweegKuur voor mensen met overgewicht of obesitas hebben ook de volgende organisaties meegewerkt: het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON), de Obesitas Vereniging en het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).
[NISB]

Mogelijke link tussen diabetes en Alzheimer

hersenenMensen met een hoog risico op diabetes lopen eveneens meer risico op het ontwikkelen van hersenafwijkingen die tot de ziekte van Alzheimer kunnen leiden. Dit blijkt uit recent Japans onderzoek.

De onderzoekers ontdekten dat mannen en vrouwen van 60 tot 70 jaar met kenmerken van diabetes – een hoge bloedsuiker of insulinegehalte in hun bloed- zo’n drie tot zes keer meer kans hadden op plaques in de hersenen.

Dit zijn samenklonteringen van eiwitten die vaak aanwezig zijn bij Alzheimer. Deze plaques hoeven geen Alzheimer te veroorzaken, maar ze zijn relatief wel vaak aanwezig bij mensen die lijden aan deze hersenziekte.

Voor dit onderzoek werden de hersenen van 135 Japanners bekeken die overleden zijn tussen 1998 en 2003. Allen werden bijna 80 jaar. Van hen waren ook gegevens bekend van toen zij nog leefden, zoals het bloedsuikergehalte, cholesterol, bmi en bloeddruk.

Lees verder op Gezondheidsnet.nl

Tweede beweegprogramma Diabetes in Beweging in Gemeente Hoorn

Na succesvolle pilot, tweede beweegprogramma Diabetes in Beweging
Inwoners van de gemeente Hoorn met diabetes 2 kunnen zich vanaf nu aanmelden voor Diabetes in Beweging. Na een succesvolle pilot in juni, start er in september een tweede beweegprogramma. Het programma is een initiatief van het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland en het Sportopbouwwerk van de gemeente Hoorn en wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende samenwerkingspartners.

Waarom Diabetes in Beweging?
Diabetes is op dit moment de meest voorkomende aandoening in Nederland. Er zijn naar schatting 600.000 mensen met diabetes en bijna 250.000 mensen hebben diabetes zonder dat zij het weten! Het project Diabetes in Beweging kan helpen de conditie en gezondheid te verbeteren.

Het gaat bij Diabetes in Beweging niet alleen om het bewegen. Minstens zo belangrijk is het leren kennen van andere lotgenoten. Zo ontstaat er gaandeweg een clubgevoel en wordt het steeds leuker om naar de bewegingslessen toe te gaan.

Resultaat pilot juni 2010
In juni heeft de pilot van het project plaatsgevonden. Na afloop van deze periode hebben de 84 deelnemers een evaluatieformulier ingevuld. Onderstaand volgen enkele resultaten:

  • 87 % is tevreden over de begeleiding;
  • 28 % heeft niet eerder aan lichaamsbeweging gedaan;
  • 79 % geeft aan dat het beweegprogramma een positieve invloed heeft op de fysieke gesteldheid;
  • 94 % wil de deelname aan het project vanaf september voortzetten;
  • 31 % doet mee vanwege de eigen gezondheid/fitheid;
  • 24% van de deelnemers vindt het plezier en de ontspanning het belangrijkst.

Deze cijfers geven aan dat de deelnemers een positief gevoel hebben overgehouden aan het project. Ook de samenwerkingspartners zijn zeer positief. Deze resultaten hebben ertoe geleid dat het project wordt voortgezet.

Vervolg beweegprogramma Op maandag 6 september gaat het beweegprogramma van start. Dit programma duurt tot vrijdag 1 juli 2011. Hierna kunnen deelnemers zelfstandig bij één van de sportaanbieders blijven sporten. Wekelijks kunnen deelnemers een keuze maken uit zwemmen, wandelen of conditietraining. Het programma ziet er als volgt uit:

Zwemmen: (voor beginners; lichte spierversterkende oefeningen in het doelgroepenbad)
* Maandag 13.00 uur 13.30 uur Zwembad De Waterhoorn
* Dinsdag 14.00 uur 14.30 uur Zwembad De Waterhoorn

Zwemmen: (voor gevorderden; iets zwaardere spierversterkende oefeningen in het doelgroepenbad)
* Maandag 13.30 uur 14.00 uur Zwembad De Waterhoorn
* Dinsdag 14.30 uur 15.00 uur Zwembad De Waterhoorn

Nordic Walking:

* Maandag 11.00 uur 12.00 uur Wijkcentrum Risdam

Sportief Wandelen:
* Dinsdag 10.30 uur 11.30 uur Wijkcentrum Risdam
* Donderdag 10.30 uur 11.30 uur Wijkcentrum t Hop

Conditietraining:
* Dinsdag 09.00 uur 10.00 uur Sportcentrum De Opgang
* Donderdag 15.30 uur 16.30 uur Sporthal De Kers

Het is mogelijk om wekelijks aan alle aangeboden onderdelen deel te nemen, maar dit is niet verplicht. Deelnemers kunnen zelf kiezen aan welke onderdelen zij mee willen doen.

Kosten
Dankzij de financiële inzet vanuit het Nationaal Actie Plan Sport en Bewegen en een bijdrage vanuit de gemeente Hoorn kan er tegen een gereduceerd tarief gesport worden. Deelnemers betalen voor een strippenkaart van vijf trainingen: 9 euro, tien trainingen: 17,50 euro of vijftien trainingen: 25 euro. Voor elke activiteit is een aparte strippenkaart verkrijgbaar. De strippenkaart kan bij aanvang van de eerste les op locatie gekocht worden.

Inschrijven

Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website www.sportopbouwwerkhoorn.nl. Download dit formulier, vul het in en stuur het vóór 1 september op naar: Sportopbouwwerk van de gemeente Hoorn, antwoordnummer 98, 1620 AR Hoorn. Een postzegel is niet nodig. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, vol = vol.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de website van Sportopbouwwerk, www.sportopbouwwerkhoorn.nl, of stuur een e-mail naar sportopbouwwerk@hoorn.nl. Sportopbouwwerk is ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0229 252621.

Minder kans op diabetes door groene groenten

broccoliGroene bladgroenten verlagen het risico om type 2 diabetes te krijgen. Dagelijks broccoli, spinazie, spruitjes, boerenkool of een andere bladgroente eten, zou volgens Britse experts de kans op de ziekte met 14 procent verminderen, aldus Gezondheidsnet.be.

Groene bladgroenten zijn rijk aan antioxidanten en magnesium en bewezen in eerdere studies al dat ze een rol kunnen spelen in het voorkomen van diabetes type 2. Ook bepaalde fruitsoorten zouden een heilzame werking kunnen hebben. Voor dit onderzoek vergeleken Britse experten van de Universiteit van Leicester, 6 studies. Wie dagelijks een groene bladgroente at, had 14 procent minder kans op de ziekte dan wie zelden of nooit eens spruitjes of broccoli op het menu zette.

Met de studie wordt opnieuw gezegd dat groene bladgroenten gezond zijn. Maar belangrijker is dat dit onderzoek een verband legt tussen de consumptie van groene bladgroenten en het eventueel voorkomen van diabetes type 2. Meer onderzoek is echter nodig om de bewering te staven.

Wie heeft zich verdienstelijk gemaakt voor goede diabeteszorg voor kinderen?

kinderdiabetesOproep voor kandidaten Leonard-prijs 2010
Komend najaar wordt voor de achtste maal de Leonard-prijs uitgereikt. Goede diabeteszorg voor kinderen en jongeren krijgt hiermee extra aandacht. Het is tot 1 november a.s. mogelijk kandidaten voor te dragen. De Leonard-prijs – een initiatief van de Stichting Diabetes Education Study Group Nederland (DESG) – is ingesteld als eerbetoon aan een persoon (of groep personen) die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het welzijn van het kind met diabetes.

Aan de prijs, die eenmaal in de twee jaar wordt uitgereikt, is een geldbedrag van vijftienhonderd euro verbonden, te besteden naar eigen inzicht. Met name kinderen zelf wordt gevraagd namen te noemen van personen of groepen die volgens hen in aanmerking zouden moeten komen voor deze eervolle prijs. Maar uiteraard kunnen ook ouders en andere belangstellenden kandidaten voordragen. Gezien de grote verscheidenheid van onderscheidingen voor artsen wil de jury de Leonard-prijs graag toekennen – evenals alle vorige keren – aan een niet-medicus.

De Leonard-prijs – genoemd naar Leonard Thompson, een jongen die als eerste mens in 1922 door Banting en Best werd behandeld met insuline – is tot nu toe zeven keer uitgereikt. Vier kinderdiabetesverpleegkundigen kregen de prijs: Janny de Visser (1990), Katja Zuur (1995), Aly Pruijs-Brands (2003) en Marja den Boer-Pompert (2006). Daarnaast ging de Leonard-prijs naar actief DVN-lid Ruud van Dam (1992), de Werkgroep KinderDiabetesVerpleegkundigen (1999) en oud-volleybalspeler en ‘diabetesambassadeur’ Bas van de Goor (2008).

Iedereen wordt uitgenodigd uiterlijk op 1 november 2010 kandidaten voor de Leonard-prijs te e-mailen aan dr. H.M. Reeser, kinderarts-endocrinoloog in Den Haag en voorzitter van de jury Leonard-prijs DESG Nederland, e-mail leonardprijs@reeser.demon.nl. Of per brief aan dr. H.M. Reeser, kinderarts-endocrinoloog, p/a Juliana Kinderziekenhuis, postbus 60604, 2506 LP Den Haag.
[Diabetesfonds]

Slaaptekort heeft invloed op glucose

slapenUit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) blijkt dat een nachtje te weinig slapen grote invloed heeft op de glucosehuishouding. In het onderzoek werd gekeken wat de effecten waren op de glucosehuishouding na een korte nachtslaap van vier uur.

Het effect werd getest bij negen gezonde vrijwilligers en bij zeven patiënten met diabetes type 1. Het bleek dat de gevoeligheid voor insuline bij een korte nachtrust met bijna een kwart daalde ten op zichte van een nachtrust van 8,5 uur. Dit gold voor zowel de gezonde vrijwilligers als voor de mensen met diabetes.
[Ziekenhuiskrant]

6e Nationale Diabetes Dag: vrijdag 30 maart 2012

Nationale Diabetes DagNa de zeer succesvolle 5e Nationale Diabetes Dag (NDD) in maart 2010, heeft de organisatie de datum voor de volgende editie van de NDD vastgesteld op vrijdag 30 maart 2012. De komende periode zullen alle betrokkenen zich buigen op opnieuw een vooraanstaand, inspirerend en verrassend programma. Een programma dat naar verwachting ook in 2012 heel veel zorgprofessionals zal aanspreken.

Ook voor de volgende editie is gekozen voor het Beatrixtheater van de Jaarbeurs te Utrecht, een locatie die uitstekend aansluit bij de opzet van de NDD. U kunt zich voorinschrijven voor de NDD 2012. U wordt dan op de hoogte gebracht zodra de inschrijving daadwerkelijk geopend is.

Meer informatie op nationalediabetesdag.nl

Diabetesvereniging Nederland genomineerd voor Beste Werkgever 2010

Diabetesvereniging NederlandDiabetesvereniging Nederland (DVN) staat op de nominatie om Beste Werkgever van 2010 te worden. DVN scoort met een 7,8 op medewerkerstevredenheid heel hoog en behoort daarmee tot de 50 beste werkgevers van 2010 in de categorie tot 1.000 medewerkers.

Naast de Beste Werkgevers-score zijn er vier thema’s geselecteerd waarop organisaties kunnen uitblinken: Leiderschap, Betrokkenheid, Werksfeer en Ontwikkelingsmogelijkheden. DVN is zeer trots op de nominatie en ziet hierin bevestigd er niet alleen voor haar leden te zijn, maar ook voor haar medewerkers.

Op 9 september 2010 vindt de Beste Werkgevers Awards 2010 plaats en worden de winnaars bekend gemaakt.