Voorlichtingsprogramma voor mensen met diabetes type 2 naar de eerstelijnszorg

diabeteszorgNovo Nordisk en VUmc werken samen aan PRISMA
Het VU medisch centrum (VUmc) en Novo Nordisk hebben op 10 mei jl. een samenwerkingsovereenkomst getekend om PRISMA (PRo-actieve Interdisciplinaire Self MAnagement educatie) ook via huisartsen en zorggroepen aan te bieden. PRISMA, een educatieprogramma voor mensen met diabetes type 2 gericht op ‘empowerment’, helpt mensen met diabetes type 2 hun kennis over diabetes te vergroten en door zelfmanagement meer grip op hun diabetes te krijgen. Na een pilotperiode in 2006 en 2007 biedt het VUmc het programma aan zijn patiënten aan. Novo Nordisk ondersteunt de training, coaching en implementatie voor huisartsenpraktijken en zorggroepen ter verbetering van diabetesbehandeling en –zorg.

PRISMA is bij het VUmc een vast onderdeel van de diabeteszorg. Iedereen die voor het eerst bij de internist komt vanwege diabetes type 2, wordt doorverwezen naar het PRISMA-programma. Medisch psycholoog en bestuurslid van het VUmc Diabetescentrum professor Frank Snoek is projectleider van PRISMA en ziet dat het programma werkt voor mensen met diabetes. Zelfmanagement is het kernbegrip bij PRISMA. Het is een educatieprogramma waarbij mensen met diabetes tijdens groepsbijeenkomsten leren wat diabetes precies is en doet, wat een leven met diabetes voor hen betekent en hoe ze meer grip krijgen op hun diabetes. Aan de hand van een persoonlijk actieplan is de patiënt beter in staat zelf beslissingen te nemen en zorg te dragen voor zijn/haar diabetes. Het programma bestaat uit twee bijeenkomsten.

PRISMA voor huisartsenpraktijken en zorggroepen
Novo Nordisk gaat PRISMA, dat VUmc via zijn Diabetescentrum aanbiedt, nu ook op het niveau van huisartsenpraktijken en zorggroepen introduceren. Daarvoor heeft Novo Nordisk in overleg met het VUmc een breed ondersteuningsprogramma ontwikkeld. Volgens Frank Snoek vergt het voor de zorgpraktijken niet alleen een andere benadering van de diabeteszorg, maar ook een praktische herinrichting. “Daar is hulp bij nodig en die gaan we door het gezamenlijke project met Novo Nordisk nu ook bieden. Er zijn trainingsbijeenkomsten om de diabetesverpleegkundige, diëtist en praktijkondersteuner op te leiden. Verder verzorgt Novo Nordisk logistieke ondersteuning, voorlichtingsmateriaal en daarnaast worden zowel het programma als de PRISMA trainers periodiek ge-audit.” Met de ondertekening van de overeenkomst op 10 mei jl. is het startsein gegeven voor de uitrol van het programma over Nederland.

Met PRISMA wil het farmaceutische bedrijf, dat zich al decennia inspant om de diabeteszorg te verbeteren, het programma voor meer mensen met diabetes type 2 beschikbaar maken. Zorgvernieuwing en educatie zijn belangrijke pijlers van het Changing Diabetes-programma van Novo Nordisk. PRISMA sluit daar naadloos op aan.

Over Changing Diabetes
Novo Nordisk beschouwt het als haar missie om de toekomst van diabetes te veranderen. Om dit vorm te geven, heeft de organisatie het Changing Diabetes-programma ontwikkeld. Dit programma omvat diverse nationale en internationale initiatieven, die zich richten op communicatie met en voorlichting van mensen met diabetes, familie, vrienden, docenten, politici, artsen, zorgverzekeraars en andere betrokkenen. Met Changing Diabetes wil Novo Nordisk bereiken dat de behandeling van de ziekte, de diabeteszorg, de wijze waarop de maatschappij met de ziekte omgaat en de toekomst van diabetes veranderen en verbeteren. Meer informatie op: www.changingdiabetes.nl.

Over Novo Nordisk
Novo Nordisk is een wereldwijd farmaceutisch bedrijf met 87 jaar ervaring op het gebied van diabeteszorg. Het bedrijf heeft een groot aanbod van innovatieve geneesmiddelen, geavanceerde toedieningssystemen en diensten om de zorg en behandeling van mensen met diabetes te optimaliseren. Meer informatie op www.novonordisk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.