Ruim 250 kinderen mee op zomerkampen van DVN

kinderdiabetesDe diverse zomerkampen van Diabetesvereniging Nederland (DVN) zijn een groot succes. Met nog enkele plaatsen te gaan, biedt DVN aan meer kinderen dan ooit een unieke ervaring. Waar vorig jaar 90 kinderen met diabetes een uitstapje konden maken, zijn het er nu 250. DVN biedt met een uitbreiding van het aantal zomerkampen nog meer plezier aan kinderen, jongeren en vrijwilligers.

Spelenderwijs wijzer met diabetes
De kinderen die deelnemen leren van elkaar. Zo zien ze dat zij niet de enige zijn die moeten spuiten bij een maaltijd en dat er meer kinderen zijn die hun diabetes af en toe als smoes gebruiken om hun kamer niet op te ruimen. De kinderen genieten samen van inspirerende activiteiten en wisselen ervaringen uit die anders zijn dan ze in hun schoolklas gewend zijn. DVN beseft goed dat het voor ouders moeilijk kan zijn om hun kind los te laten. Diabetes eist constante zorg en dan kan uit logeren gaan een grote stap zijn. Na een kinderkamp is een kind vaak veel zelfstandiger met zijn diabetes.

Professionele begeleiding
DVN organiseert al jaren vakantieweken waarin aandachtig en zorgvuldig met diabetes wordt omgegaan. DVN staat en gaat voor kwaliteit, zodat ouders met een gerust hart hun kind mee kunnen sturen. Tijdens een kamp staat het kind onder controle van vrijwillige zorgverleners, zoals diabetesverpleegkundigen en diëtisten. Om deze activiteiten mogelijk te maken werken ook vele andere vrijwilligers mee aan de organisatie en uitvoering. Deze vrijwilligers krijgen vooraf een DVN-training zodat zij weten wat te doen wanneer een kind bijvoorbeeld een hypo of hyper heeft.

Vergoeding voor deelname aan DVN-vakantieweken
Een aantal zorgverzekeraars geeft zelfs een vergoeding voor deelname aan DVN-vakantieweken. Zo wordt het nog aantrekkelijker om kinderen op DVN-kamp te laten gaan.

Laatste plaatsen
Er is in augustus nog plaats bij het musicalkamp en de zeilvakantieweek:

  • Musicalkamp in Heino van 1 tot en met 5 augustus, voor iedereen van 7 t/m 12 jaar.
  • Zeilvakantieweek in Balk van 1 t/m 7 augustus, voor iedereen van 8 t/m 18 jaar (verdeeld in verschillende leeftijdsgroepen).
  • Musicalkamp in Heino van 14 t/m 18 augustus voor iedereen van 12 t/m 15 jaar.

Meer informatie is te vinden op www.dvn.nl/vereniging/vakantieweken

Voorlichtingsprogramma voor mensen met diabetes type 2 naar de eerstelijnszorg

diabeteszorgNovo Nordisk en VUmc werken samen aan PRISMA
Het VU medisch centrum (VUmc) en Novo Nordisk hebben op 10 mei jl. een samenwerkingsovereenkomst getekend om PRISMA (PRo-actieve Interdisciplinaire Self MAnagement educatie) ook via huisartsen en zorggroepen aan te bieden. PRISMA, een educatieprogramma voor mensen met diabetes type 2 gericht op ‘empowerment’, helpt mensen met diabetes type 2 hun kennis over diabetes te vergroten en door zelfmanagement meer grip op hun diabetes te krijgen. Na een pilotperiode in 2006 en 2007 biedt het VUmc het programma aan zijn patiënten aan. Novo Nordisk ondersteunt de training, coaching en implementatie voor huisartsenpraktijken en zorggroepen ter verbetering van diabetesbehandeling en –zorg.

PRISMA is bij het VUmc een vast onderdeel van de diabeteszorg. Iedereen die voor het eerst bij de internist komt vanwege diabetes type 2, wordt doorverwezen naar het PRISMA-programma. Medisch psycholoog en bestuurslid van het VUmc Diabetescentrum professor Frank Snoek is projectleider van PRISMA en ziet dat het programma werkt voor mensen met diabetes. Zelfmanagement is het kernbegrip bij PRISMA. Het is een educatieprogramma waarbij mensen met diabetes tijdens groepsbijeenkomsten leren wat diabetes precies is en doet, wat een leven met diabetes voor hen betekent en hoe ze meer grip krijgen op hun diabetes. Aan de hand van een persoonlijk actieplan is de patiënt beter in staat zelf beslissingen te nemen en zorg te dragen voor zijn/haar diabetes. Het programma bestaat uit twee bijeenkomsten.

PRISMA voor huisartsenpraktijken en zorggroepen
Novo Nordisk gaat PRISMA, dat VUmc via zijn Diabetescentrum aanbiedt, nu ook op het niveau van huisartsenpraktijken en zorggroepen introduceren. Daarvoor heeft Novo Nordisk in overleg met het VUmc een breed ondersteuningsprogramma ontwikkeld. Volgens Frank Snoek vergt het voor de zorgpraktijken niet alleen een andere benadering van de diabeteszorg, maar ook een praktische herinrichting. “Daar is hulp bij nodig en die gaan we door het gezamenlijke project met Novo Nordisk nu ook bieden. Er zijn trainingsbijeenkomsten om de diabetesverpleegkundige, diëtist en praktijkondersteuner op te leiden. Verder verzorgt Novo Nordisk logistieke ondersteuning, voorlichtingsmateriaal en daarnaast worden zowel het programma als de PRISMA trainers periodiek ge-audit.” Met de ondertekening van de overeenkomst op 10 mei jl. is het startsein gegeven voor de uitrol van het programma over Nederland.

Met PRISMA wil het farmaceutische bedrijf, dat zich al decennia inspant om de diabeteszorg te verbeteren, het programma voor meer mensen met diabetes type 2 beschikbaar maken. Zorgvernieuwing en educatie zijn belangrijke pijlers van het Changing Diabetes-programma van Novo Nordisk. PRISMA sluit daar naadloos op aan.

Over Changing Diabetes
Novo Nordisk beschouwt het als haar missie om de toekomst van diabetes te veranderen. Om dit vorm te geven, heeft de organisatie het Changing Diabetes-programma ontwikkeld. Dit programma omvat diverse nationale en internationale initiatieven, die zich richten op communicatie met en voorlichting van mensen met diabetes, familie, vrienden, docenten, politici, artsen, zorgverzekeraars en andere betrokkenen. Met Changing Diabetes wil Novo Nordisk bereiken dat de behandeling van de ziekte, de diabeteszorg, de wijze waarop de maatschappij met de ziekte omgaat en de toekomst van diabetes veranderen en verbeteren. Meer informatie op: www.changingdiabetes.nl.

Over Novo Nordisk
Novo Nordisk is een wereldwijd farmaceutisch bedrijf met 87 jaar ervaring op het gebied van diabeteszorg. Het bedrijf heeft een groot aanbod van innovatieve geneesmiddelen, geavanceerde toedieningssystemen en diensten om de zorg en behandeling van mensen met diabetes te optimaliseren. Meer informatie op www.novonordisk.nl

Nachtelijke hypo komt vaak voor bij diabetes type 1

diabetes bloedglucoseVolwassenen en kinderen met diabetes type 1 hebben gemiddeld zo’n twee keer per maand een hypo ’s nachts. De hypo’s kunnen tot wel twee uur lang duren. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek met een continue glucosemeter.

Om de bloedsuiker laag te houden, is de behandeling met insuline vaak intensief. Het nadeel is een grotere kans op een te lage bloedsuikerspiegel: een hypo. Dat kan ook ’s nachts gebeuren, wat vervelend is want je merkt het meestal niet. Hoe vaak dat eigenlijk voorkomt, was niet goed bekend. Nu is dat onderzocht, door de Amerikaanse organisatie JDRF.

Aan het onderzoek deden een jaar lang 176 mensen met diabetes type 1 mee. Hun leeftijd liep uiteen van 8 tot 72 jaar. De meesten gebruikten een insulinepomp, maar een aantal mensen insuline-injecties. Ze gebruikten voor het onderzoek regelmatig ’s nachts een continue glucosemeter. Die meet voortdurend de bloedsuiker en onthoudt de gegevens.

Na een jaar berekenden de onderzoekers dat mensen met diabetes type 1 gemiddeld in 7,4 procent van de nachten een hypo hebben (sensormeting onder de 3,3 mmol/l). Dat is ongeveer twee keer per maand. De hypo’s duurden een uur tot twee uur. Er waren nauwelijks verschillen in leeftijd of manier van insuline toedienen.

Belangrijke oorzaken van nachtelijke hypo’s zijn:

  • een vertraagde verlaging van de bloedsuiker na sporten eind van de middag of begin van de avond;
  • tijdens de slaap kan het regelmechanisme met hormonen tegen een hypo verstoord zijn;
  • ’s avonds niets meer gegeten voor het slapengaan.

[Diabetes Care, Diabetesfonds]

Galapagos gaat pijnstiller tegen diabetes ontwikkelen

pillenBiotechbedrijf Galapagos gaat een nieuwe samenwerking aan met de universiteit van Bristol voor de medicijnontwikkeling voor pijn bij diabetes. Galapagos en de universiteit gaan een pijnstiller uitdokteren dat gebaseerd is op het eiwit galanine.

De totale waarde van het contract rondom de pijnstiller tegen diabetes kan voor Galapagos oplopen tot meer dan 3,3 miljoen euro over de komende twee jaar, aldus het bedrijf vrijdag.

Grootschalige diabetesscreening bij Milan-festival Den Haag

Milan-festivalIn het weekend van vrijdag 30 juli tot en met zondag 1 augustus zal in het Zuiderpark in Den Haag een grootschalige diabetesscreening plaatsvinden. Op het zogenaamde ‘Gezondheidsplein’ van het Milan Festival biedt Diabetesvereniging Nederland Regio Haaglanden een gratis test op diabetes mellitus (suikerziekte) aan. Bij het Milan-festival, het grootste Hindoestaanse openluchtfestival van Europa, worden 70.000 tot 80.000 bezoekers verwacht.

Juist tijdens dit festival is zo’n diabetescheck heel zinvol, aldus de bij het festival aanwezige internist Kharagjitsingh, zelf van Hindoestaanse afkomst: “Diabetes komt namelijk bij Hindoestaanse Surinamers 6 tot 8 keer vaker voor dan bij Nederlanders en bij mensen van Turkse, Marokkaanse en overig-Surinaamse afkomst 3 tot 6 keer vaker”.

Op het Gezondheidsplein zal van bezoekers de bloedglucosewaarde, bloeddruk en Body Mass Index (BMI, verhouding gewicht versus lengte) worden bepaald onder supervisie van internist dr. Kharagjitsingh van Medisch Centrum Haaglanden en diabetesverpleegkundigen Carla Autar en Agnes Staalleker. Bezoekers kunnen zich er op vrijdag 30 juli (17.00 tot 22.00 uur), op zaterdag 31 juli (15.00 tot 22.00 uur) en zondag 1 augustus (14.00 tot 22.00 uur) gratis laten testen. Bezoekers die na deze test een verhoogd diabetesrisicoprofiel lijken te hebben, worden doorverwezen naar hun eigen huisarts. Er worden geen behandeladviezen gegeven, wel krijgen de bezoekers informatie mee over de ziekte diabetes en over leven met diabetes.

De door Diabetesvereniging Nederland Regio Haaglanden georganiseerde diabetesscreening wordt mede mogelijk gemaakt door farmaceutisch bedrijf Lilly Nederland. Lilly startte eerder samen met Diabetesvereniging Nederland en AGIS Zorgverzekeraar een speciaal diabeteszorgprogramma onder de naam ‘Club Diabest’.

22.400 nieuwe Belgische diabetespatiënten per jaar

diabetesElk jaar komen er in België gemiddeld 22.400 patiënten bij die behandeld worden tegen diabetes van de types 1 en 2. In twaalf jaar tijd is het volume aan geneesmiddelen tegen diabetes verdubbeld. Dat blijkt uit een rapport van het Riziv over het geneesmiddelengebruik bij diabetici.

In 2004 bedroeg het aantal patiënten in België dat geneesmiddelen neemt tegen diabetes ongeveer 396.000. Vijf jaar later is dat aantal opgelopen tot 535.000.

Metabool syndroom te voorspellen bij kinderen

kinderdiabetesUit onderzoek blijkt dat er al hele vroege voorspellers zijn voor overgewicht, hartfalen, diabetes. Bij kinderen kan het risico op het metabool syndroom al op 9-jarige leeftijd worden voorspeld. Het metabool syndroom is een stofwisselingsaandoening door een aanhoudende verstoring van de balans tussen lichamelijke beweging (te weinig) en voedselopname (te veel en ongezond). De resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd op het International Congress on Obesity, aldus GezondheidsNet.
 
Meer dan 100 gezonde kinderen tussen de 7 en 9 jaar werden gescreend voor het onderzoek. Hieruit bleek dat er al hele vroege voorspellers te vinden zijn voor het metabool syndroom, zoals vet in de lever, buikvet en vetverbranding. Dit is voor het eerst dat het metabool syndroom kan worden voorspeld bij kinderen die nog niet eens in de puberteit zijn.

Het metabool syndroom ontwikkelt zich al in de kindertijd en leidt op latere leeftijd tot een hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol en bloedsuikerwaardes en obesitas. Deze geven op hun beurt weer een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2.

Een gemiddeld persoon met het metabool syndroom heeft twee keer zo veel kans op hart- en vaatziekten en vijf keer zo veel kans op diabetes type 2.

De meeste van deze risicofactoren zijn niet te veranderen. Maar doktoren hopen dat er wel vroege interventies kunnen worden ontwikkeld om het zwangerschapsgewicht, geboortegewicht en de mate van fysieke activiteit positief te beïnvloeden en zo de kans op het metabool syndroom te verkleinen.

Insulinepomp met sensor zorgt voor betere glucoseregeling bij diabetes

diabetes insulineResultaten van STAR 3-studie bevestigen dat de insulinepomp met sensor van Medtronic een betere glucoseregulering oplevert bij mensen met diabetes dan dagelijkse insuline-injecties. De resultaten van de studie die zijn gepubliceerd in het NEJM en gepresenteerd bij de ADA, kunnen de zorgstandaard voor mensen met type 1 diabetes opnieuw definiëren.

In de langstlopende en grootste gerandomiseerde, gecontroleerde studie over de insulinepomp met sensor bij volwassen patiënten en kinderen met type 1 diabetes bereikte het MiniMed Paradigm® REAL-Time-systeem van Medtronic een betere glucoseregulering zonder toename in hypoglykemie ten opzichte van meerdere dagelijkse insuline-injecties (MDI), momenteel de meest voorkomende behandeling.

De gegevens toonden een statistisch significante reductie van geglyceerd hemoglobine (A1C), die aanhield gedurende een periode van een jaar bij patiënten die deelnamen aan een arm van de studie waarin gebruik werd gemaakt van een insulinepomp met sensor. De resultaten van de studie werden online gepubliceerd in The New England Journal of Medicine (NEJM) en gelijktijdig gepresenteerd op een recent symposium over klinische studies tijdens de 70th Scientific Sessions van de American Diabetes Association (ADA) in Orlando (VS).

Lees verder op Medicalfacts