Insuline-injecties voor jonge patiënten op termijn mogelijk overbodig

kinderdiabetesInsulineproducerende cellen bij de mens blijken hernieuwbaar en kunnen door ontstekingscellen aangezet worden om te delen. Dat zeggen onderzoekers van het Diabetes Research Centrum (VUB). Als de moleculen die de deling stimuleren gekend zijn, kan dat er op termijn mogelijk voor zorgen dat jonge diabetespatiënten geen injecties of transplantaties meer nodig hebben.

In de eilandjes van Langerhans in de alvleesklier zitten cellen die insuline aanmaken. Bij type 1-diabetespatiënten worden die cellen op veelal jonge leeftijd door het eigen immuunsysteem stuk gemaakt, waardoor het nodig wordt om het insulinegehalte in het lichaam met injecties of een transplantatie op peil te houden.

Verrassend resultaat
“Tot voor kort nam de wetenschap aan dat elke volwassen persoon een min of meer vast aantal insulineproducerende cellen bezat die een levenslang zouden moeten meegaan”, zegt wetenschappelijk onderzoeker Peter In’t Veld. “Wanneer die cellen beschadigd raken of dood gaan, zoals bij type1-diabetici, dan zou dat verlies onherroepelijk zijn.”

Bestudering van honderden gedoneerde alvleesklieren leverde echter een verrassend resultaat op. “Zoals verwacht was die delingsactiviteit zeer laag bij de meeste patiënten. Onverwacht werd bij een klein deel een heel hoge celdelingswaarde gevonden. Ontstekingscellen lijken die reparatie en celdeling in gang te zetten.”

Verder onderzoek moet de stoffen analyseren die de insulineproducerende cellen aanzetten tot deling. Eenmaal die gekend zijn, staat de deur mogelijk open voor de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel of therapie.

Het Diabetes Research Centrum (VUB) is één van de grootste in Europa.

Vetcellen spelen rol in ontwikkeling diabetes

overgewichtHet veranderen van cellen in vetweefsel zorgen voor diabetes type 2 bij zwaar overgewicht en vergroot de kans op vorming van kanker. Immunologen aan de Universiteiten van Cincinnati (UC) ontdekten dat een specifiek gen hiervoor verantwoordelijk is.

Tijdens het onderzoek, onderleiding van Immunoloog Jorge Moscat, werd gekeken naar de rol van een specifiek gen proteïne Kinase C (PKC-zeta). Dit gen is betrokken bij de groei van kwaadaardige tumoren. Met behulp van preklinische proefdiermodellen, ontdekten ze dat (PKC-zeta) bij  zwaar overgewicht diabetes type 2 veroorzaakt en de ontstekingsfactoren in het lichaam stimuleert.

Ontstekingsfacoren
Het vetweefsel bij zwaarlijvige mensen zorgt voor de aanmaak van ontstekingsfactoren in het lichaam.Het specifieke gen (PKC-zeta)verandert vetweefsel in cellen en bevorderd ontstekingen door het veroorzaken van vetcellen aan de stof (IL-6). De grote hoeveelheid ontstekingsfactoren kunnen hiermee de lever aantasten. Het mechanisme door de ontstekingsfactoren uit de lever bevorderen diabetes type 2 bij overgewicht en vergroot de kans op vorming van kanker.

Behandeling
Het onderzoek geeft meer inzicht over nieuwe behandelingen en geneesmiddelen voor diabetes type 2 en het voorkomen van kanker. Het onderzoek is recentelijk gepubliceerd in het wetenschappelijk blad The Scientific Journal Cell Metabolism.
[voedingnu]

Verantwoordelijkheid voor de behandeling van diabetes type 2: wat wil de patiënt?

diabeteszorgBijna tweederde van de mensen met diabetes type 2 wil zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling. Toch willen bijna negen van de tien mensen met diabetes type 2 dat de dokter of de verpleegkundige een belangrijke rol speelt in de behandeling. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers uit Utrecht.

Wat is het probleem en wat is er tot nu toe over bekend?
Mensen met diabetes voeren voor een belangrijk deel zelf hun behandeling uit. Maar we weten eigenlijk nauwelijks hoe mensen met diabetes type 2 daar tegenover staan. Hoe zien zij hun eigen verantwoordelijkheid voor de behandeling? Door wie laten ze het liefst de streefwaardes voor bijvoorbeeld de bloedsuikerspiegel bepalen? En in hoeverre zijn ze bereid om hun medicijnen in te nemen om die streefwaardes te halen? Dat hebben de onderzoekers nu onderzocht.

Lees verder op Leesbaaronderzoek.nl

Te veel eten is extra ongezond voor familieleden van mensen met diabetes type 2

overgewichtTe veel eten is extra ongezond voor mensen bij wie diabetes type 2 in de familie voorkomt. Dat melden onderzoekers uit Australië.

Wat is het probleem en wat is er tot nu toe over bekend?
Overgewicht wordt grotendeels veroorzaakt door te veel eten en te weinig bewegen. En dat verhoogt onder andere de kans op diabetes type 2. Mensen bij wie diabetes type 2 in de familie voorkomt hebben een grotere kans om zelf ook diabetes type 2 te krijgen. We weten niet precies hoe dat komt. Te veel eten is voor niemand goed, maar is het voor familieleden van mensen met diabetes type 2 nóg ongezonder om te veel te eten? Dat hebben de onderzoekers nu bekeken.

Hoe en waarmee is het onderzoek gedaan?
Aan het onderzoek deden 41 mensen zonder diabetes die weinig bewegen mee. Bij 17 van hen kwam diabetes type 2 in de familie voor. De overige deelnemers hadden geen familieleden met diabetes type 2. Alle deelnemers moesten gedurende 28 dagen elke dag ruim 1200 calorieën meer eten dan normaal. Aan het begin en aan het eind van het onderzoek keken de onderzoekers naar het lichaamsgewicht, het lichaamsvet en de insulinegevoeligheid van de deelnemers.

Lees verder op Leesbaaronderzoek.nl

Met diabetes op vakantie

diabetes insulineDiabetes en reizen gaan prima samen. Het hebben van diabetes mellitus hoeft geen probleem te zijn als u op vakantie gaat. Er zijn alleen wel een paar dingen waar u op moet letten.

Anders leven
Tijdens uw vakantie leeft u vaak anders dan normaal: uitslapen, later naar bed, luieren op het strand of juist een actieve vakantie. Daarnaast krijgt u waarschijnlijk te maken met andere etenstijden, onbekende gerechten, een heel ander klimaat of een tijdsverschil. Al deze factoren kunnen uw bloedglucosegehalte beïnvloeden. Daarom is het verstandig om, zeker wanneer u met een tijdsverschil te maken zult krijgen, tijdig met uw arts of diabetesverpleegkundige te overleggen hoe u daarmee het beste om kan gaan.

Voeding
Eigenlijk moet u zich op vakantie aan dezelfde voedingsvoorschriften houden als thuis. Kies voor gezonde voeding, wees matig met vet, zout en suiker en eet regelmatig. Probeer te voorkomen dat u in uw vakantie veel minder of meer eet dan anders. Zorg dat u altijd een belegde boterham, koekjes of druivensuiker bij u heeft. Drink steeds voldoende water, zeker tijdens vliegreizen en in warme landen. U heeft elke dag minstens 2 liter drinkvocht nodig. In landen met dubieus kraanwater is het beter om alleen (mineraal)water uit flessen te gebruiken.

Insuline bewaren
Insuline en spuitbenodigdheden moeten in het vliegtuig met de handbagage worden meegenomen. Insuline mag namelijk niet bevriezen. Op reis kan de insuline het best worden bewaard in een koeltas (niet tegen de koelelementen aanleggen) of in een thermosfles omdat de insuline haar werking verliest als het lange tijd warm bewaard wordt.
Het is aan te raden de insuline over 2 verschillende tassen te verdelen, voor het geval er één zoek raakt of gestolen wordt. Ook de teststrips kunt u het best over 2 tassen verdelen. Neem alles in ruime hoeveelheid mee.
Aanpassing van het insulineschema tijdens de vlucht is nodig als er een tijdsverschil van meer dan 2 tijdszones bestaat. U kunt dit het best bespreken met uw behandelend arts of met de diabetesverpleegkundige.

Douane
U hoeft bij de douane niet aan te geven dat u medicatie of andere spullen bij u heeft in verband met uw diabetes. Dit is namelijk voor persoonlijk gebruik. Wel is het verstandig dat u een medische verklaring bij u hebt over uw aandoening en geneesmiddelengebruik in de taal van het land waar u naar toe gaat. Daarmee voorkomt u moeilijkheden bij de douane als u in het bezit bent van injectiemateriaal, insuline of tabletten. Zo’n verklaring kunt u verkrijgen bij uw apotheek of uw diabetesverpleegkundige.

Wat te doen bij ziekte
Soms kan men tijdens de vakantie last krijgen van diarree, verstopping of koorts. Zorg bij klachten altijd dat u voldoende drinkt en controleer uiteraard regelmatig uw bloedglucose. Houden de klachten enkele dagen aan, ga dan naar een arts. Als u diabetes type 1 heeft en u moet overgeven, neem dan onmiddellijk contact op met een arts op uw vakantieadres of uw eigen arts in Nederland. Braken betekent Bellen!

Voor meer informatie kijkt u op de website van Diabetesvereniging Nederland: www.dvn.nl
[BovenIJ Ziekenhuis]

Signalen die wijzen op diabetes

diabetesDe belangrijkste risicofactoren van diabetes zijn bekend: overgewicht, een grote buikomtrek (+ 80 cm voor vrouwen, +94 voor mannen) en familieleden met de ziekte. Ook etniciteit speelt een rol: zwarte mensen en Aziaten hebben meer kans. Wie twee of meer van deze risicofactoren heeft, laat best een bloedtest doen bij de dokter.

Maar er zijn nog andere waarschuwingssignalen voor diabetes. Kijk dus ook uit voor:

 • Vaker plassen, vooral ’s nachts
 • Extreme dorst, droge mond en droge tong
 • Extreme vermoeidheid of slaperigheid
 • Onverklaarbaar gewichtsverlies
 • Jeuken van de genitaliën of regelmatige periodes met jeuk
 • Wondjes en sneden helen traag
 • Wazig zicht, rode en branderige ogen en ontstekingen aan de ogen
 • Verhoogd hongergevoel, omdat het lichaam geen glucose kan opnemen en dus denkt dat er een tekort aan is
 • Wie aan een erge vorm lijdt, kan soms ruiken naar aceton. Het risico op een coma is dan erg groot.

Diabetes komt met een boel complicaties, die je ook kunnen tippen dat er iets gaande is in je lichaam. Let dus ook op:

 • Impotentie of penisdysfunctie
 • Hoge bloeddruk
 • Slechte circulatie naar handen en voeten, met gezwollen voeten en koude handen tot gevolg
 • Gevoeligheid van de zenuwen vermindert, waardoor de tastzin afneemt en de handen en voeten vaak tintelen
 • Problemen met het tandvlees
 • Versnelde artherosclerose, diabetes is dan ook een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten

Ga zo snel mogelijk naar de dokter en laat de nodige tests uitvoeren als verschillende van deze signalen vaak voorkomen. Wie echter lijdt aan een lichte vorm van diabetes, vertoont niet altijd deze symptomen. Je kan dus ook diabetes hebben zonder het te weten.

Wat is het?
Diabetes of suikerziekte is een aandoening waarbij de suikerwaarden in het bloed systematisch te hoog zijn. Bij een nuchtere persoon is de aangewezen bloedwaarde 4 tot 5,6 mmol per liter. Wie niet nuchter is, maar niet boven de 11 mmol uitkomen. Wie meer dan 13 mmol per liter meet, heeft extreem verhoogde waarden en loopt risico op een coma.
[hln.be]

Dringend advies aan artsen bij voorschrijven van rosiglitazon

De balans tussen werkzaamheid en risico’s van Avandia (rosiglitazon), Avandamet (rosiglitazon/metformine) en Avaglim (rosiglitazon/glimepiride) wordt momenteel opnieuw geëvalueerd. Rosiglitazon behoort tot de groep (klasse) van thiazolidinedionen, een klasse van bloedsuiker verlagende middelen, gebruikt bij de behandeling van suikerziekte.

Deze evaluatie is op 9 juli 2010 op verzoek van de Europese Commissie gestart naar aanleiding van recente publicaties over het cardiovasculaire risico van rosiglitazon. In de juli vergadering van de CHMP (het Europese Wetenschappelijke Comité voor Geneesmiddelen voor menselijk gebruik het Europese geneesmiddelen agentschap EMA waarin het CBG vertegenwoordigd is) heeft de eerste discussies plaatsgevonden.

Waarschuwingen
Hierbij waren ook experts op het gebied van diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, geneesmiddelenbewaking en patiënten betrokken. Omdat een aantal gegevens zeer recent beschikbaar zijn gekomen, werd besloten de nieuwe gegevens samen met de al eerder beschikbare data grondig te bestuderen. In september spreekt de CHMP zich verder uit over de balans werkzaamheid-risico’s van rosiglitazon.

Artsen worden er nogmaals op gewezen om de waarschuwingen in de productinformatie (SPC en bijsluiters) nauwlettend op te volgen bij het voorschrijven van rosiglitazon, zowel bij de start als bij het voortzetten van de behandeling. Het gaat hierbij in het bijzonder om de volgende aanbevelingen:

 • Rosiglitazon mag niet worden gebruikt door patiënten met hartfalen of hartfalen in de anamnese
 • Rosiglitazon mag alleen in uitzonderlijke gevallen samen met insuline worden gebruikt en deze patiënten moeten nauwkeurig worden gevolgd
 • Het gebruik van rosiglitazon is niet aanbevolen in patiënten met ischemische hartaandoeningen en/of perifere arteriële aandoeningen
 • Patiënten die meer informatie willen of zich zorgen maken wordt geadviseerd contact op te nemen met hun arts. Het wordt afgeraden te stoppen met de behandeling zonder overleg met een arts.

[CBG]

Sprekende namen in jury landelijke fotowedstrijd Wereld Diabetes Dag

Fotowedstrijd diabetes 24-7 Maureen BoelensJury: topfotograaf Corbino, Sacha de Boer, Jet Sol, Marja Driessens en Bert Kuipers
Het Platform Wereld Diabetes Dag heeft deze week vijf deskundige juryleden aangesteld voor de fotowedstrijd Diabetes 24/7. Zij gaan de winnaars van de wedstrijd bekend maken op 12 november 2010. De jury bestaat uit topfotograaf Corbino, Marja Driessens-Diessel, voorzitter van de Afdeling Friesland van de Fotobond, Sacha de Boer, fotograaf, journalist en presentator van het NOS Journaal, televisiepresentatrice Jet Sol en directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie Bert Kuipers. Platform Wereld Diabetes Dag organiseert de nationale variant van de belangrijkste wereldwijde bewustwordingcampagne voor diabetes.

Het Platform daagt heel Nederland uit om foto’s te maken over diabetes. Om de impact van een aandoening die vaak onzichtbaar is, zichtbaar te maken. Tot en met 15 oktober 2010 kunnen deelnemers hun foto’s uploaden via de website: www.diabetes24-7.nl. De wedstrijd kent twee competities, voor amateur- en vakfotografen. De fotografen kunnen voor vijf categorieën foto’s aanleveren: diabetes & lifestyle, diabetes & zorg, diabetes & carrière, diabetes jij & ik en een vrije categorie.

Corbino: De jury hoopt op spannende invalshoeken en indringende beelden van al wat die 1 miljoen paar ogen iedere dag in samenhang met de aandoening en vereiste levensstijl meemaken. Diabetes is overal, laat zien!

Prijzen: masterclass Corbino en geldprijzen
Op 12 november, de vrijdag voorafgaand aan Wereld Diabetesdag, worden de winnaars van de wedstrijd bekend gemaakt. In alle categorieën zijn mooie prijzen te winnen. Zo maken de professionals kans op een geldprijs van 5.000 of 1.000 euro. De amateurfotografen maken kans op een professionele fotoworkshop. De overall winnaar krijgt een persoonlijke masterclass van topfotograaf Corbino. De categoriewinnaars krijgen kosteloos een eendaagse workshop bestaande uit een dagdeel portretfotografie en een dagdeel digitale beeldbewerking aangeboden door het vakcollege Sint Lucas in Boxtel, gespecialiseerd in vormgeving en creatief vakmanschap. Daarnaast krijgen alle winnende amateurfotografen een weekendje weg aangeboden door Best Western.

Diabetes, de snelst groeiende chronische aandoening
In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen diabetes. Jaarlijks komen er 70.000 mensen bij. Doelstelling van de fotowedstrijd is om diabetes in al zijn facetten te laten zien. Bert Kuipers, directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie: “Ik ben trots op de samenstelling van de jury. Het zijn gerenommeerde mensen die zich vanuit hun eigen deskundigheid in gaan zetten voor diabetes. Ik kijk uit naar kwalitatief hoogwaardige foto’s met een subtiele, maar duidelijke verwijzing naar diabetes. Dat kan een foto zijn van iemand met een insulinepomp maar ik ben vooral benieuwd of mensen het onzichtbare van diabetes zichtbaar kunnen maken. De wedstrijd heet niet voor niets 24/7, je hebt het iedere minuut van de dag, laat maar zien wat dat voor iemand betekent.”

Over Diabetes 24/7
Diabetes 24/7 is een project van het Platform Wereld Diabetes Dag. Het Platform Wereld Diabetes Dag bestaat uit: Nederlandse Diabetes Federatie, Diabetesvereniging Nederland en Diabetes Fonds. Kijk op www.werelddiabetesdag.nl voor meer informatie. Voor meer informatie over de fotowedstrijd ga naar www.diabetes24-7.nl Voor het aanvragen van gratis posters en flyers, stuur een e-mail naar info@diabetes24-7.nl