Tatoeage meet glucose bij diabetici

glucosemeterIngenieurs hebben minuscule koolstofbuisjes voor onder de huid ontwikkeld. Het resultaat is een soort tatoeage die diabetici waarschuwt. De ontwikkeling komt van het Amerikaanse MIT. De koolstofbuisjes worden gewikkeld in polymeer, dat gevoelig is voor glucoseconcentraties. De patiënt moet daarnaast een apparaat ter grootte van een horloge dragen dat infrarood licht schijnt.

Dat licht gaat door de huid tot op de buisjes en fluoresceert wanneer ze in contact zijn met glucose. Het resultaat is een soort verborgen tatoeage die al dan niet zichtbaar is naargelang het glucoseniveau. Als de techniek met succes wordt uitgetest, kan zij ervoor zorgen dat mensen met diabetes type I niet langer meermaals per dag in hun vingers moeten prikken om hun waarden te meten.

Het team van MIT wil de technologie binnenkort gaan testen op dieren. Het grote voordeel is dat het om een passieve technologie gaat. Het onderhuidse deel hoeft immers alleen licht op te nemen en weer reflecteren. Momenteel werken de ontwikkelaars ook aan de ‘inkt’ die bij de nanotubes wordt geplaatst.
[ZDnet]

Samenwerking verbetert diabeteszorg

Samenwerking tussen diverse zorgverleners die betrokken zijn bij de begeleiding van diabetespatiënten, leidt tot een verbetering van de kwaliteit van de zorg. De gezondheidsklachten van de patiënten nemen daardoor af. Dat blijkt uit onderzoek bij 48 huisartsenpraktijken in achttien plaatsen in heel West-Brabant, verenigd in Zorggroep Huisartsenteam.

Drie jaar intensieve samenwerking tussen huisartsen en verpleegkundigen van Het Huisartsenteam, diëtisten uit de regio en specialisten van het Amphia en het Franciscus Ziekenhuis heeft geleid tot een verdrievoudiging van het aantal patiënten dat volgens de Zorgstandaard van de Nederlandse Diabetes Federatie wordt behandeld. Hierdoor ontvangt nu negentig procent van de diabetespatiënten die gewenste zorg. Daardoor is een duidelijke gezondheidswinst geboekt.

Bijna een op de drie diabetespatiënten heeft nu zijn cholesterolgehalte beter onder controle dan drie jaar geleden en bijna een op de drie diabetespatiënten zit beter op gewicht.

In alle betrokken huisartspraktijken is op een uniforme wijze geregistreerd wat de patiënt aan zorg van de diverse zorgverleners krijgt. Daarbij zijn ijkpunten: het bepalen van de suikerwaarde; het vaststellen van de bloeddruk; het bepalen van het cholesterolgehalte; het wegen van de patiënt; kennis van diens rookgedrag; controles van de voeten en van de ogen.

Tussentijdse rapportages hiervan maken inzichtelijk hoe het staat met de geleverde zorg en waar deze nog afwijkt van de Zorgstandaard. Verbeteracties worden vervolgens uitgevoerd om tot aantoonbaar betere diabeteszorg te komen.

In het verleden werd in de betrokken praktijken slechts dertig procent van de diabetespatiënten behandeld volgens de Zorgstandaard van de Nederlandse Diabetes Federatie.

De verbetering in drie jaar tijd is indrukwekkend, zo vindt ook zorgverzekeraar CZ.
Haar verzekerden met diabetes hebben een enquête ingevuld. Daaruit blijkt tevredenheid. De samenwerking tussen de zorgverleners wordt door een ruime meerderheid van de diabetespatiënten als voldoende tot uitstekend beoordeeld.

Zorggroep Het Huisartsenteam is enkele jaren geleden opgericht om de kwaliteit van de zorg te verbeteren door kennis, ervaring en krachten te bundelen. Zo kunnen de dokters beter inspelen op de toenemende zorgvraag van bijvoorbeeld ouderen en patiënten met een chronische ziekte, zoals diabetes.
[Diabetesvereniging Nederland]

Avondspreekuur voor adolescenten met diabetes

diabeteszorgMet ingang van 3 juni a.s. start het Scheper Ziekenhuis met een avondspreekuur speciaal voor adolescenten (tot 23 jaar) met diabetes mellitus. Er blijkt in toenemende mate behoefte aan een dergelijk spreekuur: de leeftijd van 18 jaar is veelal te jong om de overstap naar de internist (die volwassen diabetespatiënten behandelt) te maken. Daarbij komt, dat een bezoek aan het ziekenhuis overdag voor deze groep adolescenten vaak lastig is in verband met de afstand en het daaraan gekoppelde noodzakelijke schoolverzuim.

Bij dit diabetesavondspreekuur zijn de kinderartsen, diabetesverpleegkundigen, psycholoog en op afroep de diëtist betrokken. Dit team begeleidt de patiënt, via onder meer individuele en groepsconsulten, bij het omgaan met diabetes mellitus. De diabetesverpleegkundige is daarbij de spil van het team in de dagelijkse begeleiding. Zij zorgt voor de logistiek van het spuiten van insuline, het omgaan met de pomp, de controle van bloedsuikers en heeft de meeste kijk op het wel en wee thuis, op school, in vrije tijd etc.

Diabetesmedicijn metformine veroorzaakt vitaminetekort

pillenMetformine, een medicijn dat veel diabetespatiënten slikken om het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen, kan een tekort aan vitamine B12 veroorzaken. Zo’n tekort leidt tot klachten als vermoeidheid, bloedarmoede en geheugenproblemen.

Tot nu toe namen artsen aan dat dergelijke klachten door de diabetes kwamen en dat er niets aan te doen zou zijn. Dat hebben Maastrichtse en Drentse onderzoekers ontdekt in een studie naar langdurig medicijngebruik bij mensen met diabetes type 2.

In Nederland hebben ongeveer 800.000 mensen diabetes type 2. Hun aantal groeit snel, met name doordat steeds meer mensen ernstig overgewicht hebben. De onderzoekers waarschuwen dat hun vinding ,,maar weer eens aantoont dat zelfs bij geneesmiddelen die miljoenen mensen al heel lang gebruiken nog belangrijke bijwerkingen kunnen worden ontdekt.”

Golfers slaan ruim 125.000 euro bij elkaar voor Stichting Diabetes Onderzoek Nederland

golfbalBN’ers slaan samen met amateurs ruim 125.000 euro bij elkaar voor Diabetes Onderzoek Nederland
Maarten de Gruyter, voorzitter van Stichting Diabetes Onderzoek Nederland, lijdt aan diabetes type 1 en organiseerde afgelopen maandag 31 mei, het Don Masters met veel BN’ers.

De Stichting Diabetes Onderzoek Nederland wist op Golfbaan de Dommel in het fundraising toernooi met de wedstrijd en de veiling, die daarna plaatsvond, ruim 125.000 euro bij elkaar te krijgen en deze opbrengst ging volledig naar stichting DON.

Zo’n 20 bekende Nederlanders hadden toegezegd om doormiddel van hun aanwezigheid een bijdrage te leveren aan de stichting. Ook sponsors, zoals Kempen&Co (Merchant bank), 3 Stone Real Estate en NIBC deden een duit in het zakje om dit edele streven kracht bij te zetten.