Fijnstof verhoogt kans op diabetes type 2

diabetesVeel fijnstof in de lucht verhoogt de kans op diabetes type 2 bij oudere vrouwen. Waarschijnlijk zet het fijnstof een milde ontsteking in gang, wat kan leiden tot diabetes. Dat schrijven Duitse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Environmental Health Perspectives.

De onderzoekers onderzochten 1.775 vrouwen uit het sterk vervuilde Duitse Ruhrgebied, en twee minder vervuilde dorpen in de buurt. De vrouwen waren 54 of 55 jaar oud toen het onderzoek begon. Zestien jaar later bleken de vrouwen uit sterk vervuilde steden vaker diabetes type 2 te krijgen. De onderzoekers denken dat met name het fijnstof dat auto’s uitstoten de boosdoener is.

Vrouwen uit de sterk vervuilde steden hadden meer van de stof C3c in het bloed. We weten dat C3c een belangrijke schakel is in een onderdeel van het afweersysteem dat een ontsteking in gang kan zetten. Daarnaast is bekend dat de hoeveelheid C3c in het bloed stijgt door luchtvervuiling. Berekeningen lieten zien dat vrouwen met veel C3c vaker diabetes type 2 kregen.

Volgens de onderzoekers is meer onderzoek nodig om er achter te komen hoe het fijnstof precies tot diabetes type 2 kan leiden.
[Diabetes Fonds]

Meer kans op diabetes door witte rijst dan bruine rijst

witte rijstVervang witte rijst door de bruine variant en vervang het witte brood voor volkoren brood en de kans op diabetes wordt een derde kleiner. Dat beweren Amerikaanse wetenschappers. De volkoren variant laat glucose een stuk geleidelijker vrijkomen, waardoor diabetes een kleinere kans krijgt.

De onderzoekers vroegen 200.000 Amerikanen naar hun levensstijl en ontdekten dat er een sterk verband is tussen diabetes en het nuttigen van witte rijst. Nadat andere risicofactoren omtrent diabetes waren uitgefilterd, bleven overtuigende resultaten over.

Zo bleek dat mensen die per week vijf of meer porties witte rijst (een portie is ongeveer 150 gram) nuttigden een 17 procent grotere kans hadden op diabetes dan mensen die minder dan één portie rijst per maand aten. Bruine rijst zorgde juist voor een tegenovergesteld effect. Mensen die twee of meer porties bruine rijst per week aten, hadden een elf procent kleinere kans op diabetes dan zij die maar één portie per maand nuttigden.

Lees verder op Scientias.nl

Pensystemen sanofi-aventis

OptiPen Pro 1Vanaf 1 juli 2010 wordt een aantal navulbare pensystemen voor de toediening van insuline van sanofi-aventis niet meer geleverd. Pensystemen die niet meer nieuw geleverd worden zijn: OptiPen Pro 1, Autopen 24 en OptiClik.

De nieuw geïntroduceerde ClikSTAR zal deze systemen vervangen. Als u een van de drie systemen gebruikt, kunt u dat na 1 juli blijven doen. Als u echter na deze datum een nieuwe pen nodig heeft, zult u moeten overstappen naar de ClikSTAR, SoloSTAR of OptiSet. Voor mensen die voorgevulde pensystemen gebruiken, verandert er niets.

Waarom?
De reden hiervoor is dat er door de jaren heen veel pensystemen op de markt zijn verschenen. Om het overzicht voor zowel u als uw behandelaar te bewaren worden de oudere pensystemen niet meer geleverd. Door de introductie van de nieuwste generatie pensystemen (SoloSTAR® en de ClikSTAR®) is er voor u een gebruiksvriendelijk en gemakkelijk alternatief beschikbaar.

Gebruikt u insuline van sanofi-aventis in combinatie met een Autopen® 24, OptiClik® of OptiPen®Pro 1 neem dan contact op met uw behandelaar of apotheek.

Bron: sanofi-aventis en dvn

Mei-uitzending DiabetesLIVE gemist?

diabetesliveAls u de DiabetesLIVE-uitzending van 27 mei heeft gemist, dan kunt u deze hier alsnog bekijken. Het thema van deze DiabetesLIVE is ‘vakantie’. Er komen veel vragen aan bod, waaronder: Hoe ga je het beste om met ander eten, andere temperaturen en vliegveldcontroles?

U kunt de uitzending bekijken door in te loggen op www.mijndvn.nl Binnen uw persoonlijke pagina kunt u het onderdeel DiabetesLIVE vinden. Heeft u nog geen account? Dit is makkelijk en gratis aan te maken via www.mijndvn.nl Klik daar op ‘Aanmelden als nieuwe gebruiker’.

De uitzending is ook via YouTube te bekijken www.youtube.com/user/uitzendingnu

Rol enterovirusinfecties in ontstaan van type 1 diabetes?

Er wordt al enkele decennia vermoed dat enterovirusinfecties betrokken zijn bij het ontstaan van type 1 diabetes, een auto-immuunziekte. Barbara Schulte deed onderzoek naar mogelijke mechanismen waarop enterovirussen betrokken zijn bij het ontstaan van type 1 diabetes. Er is gevonden dat dendritische cellen (DC’s), die zeer belangrijk zijn bij het aansturen van immuunresponsen, geïnfecteerd kunnen worden door sommige enterovirussen. Dit leidt tot verminderde functie van de DC’s en uiteindelijk gaat de cel dood. Echter, wanneer de DC interferon (een stofje dat virusinfecties remt) maakt is de cel beschermd tegen de infectie.

Een andere vinding is dat geïnfecteerde b-cellen uit de alvleesklier allerlei stofjes (cytokines) maken die cellen van het immuunsysteem aantrekken, waaronder ook de DC’s. De geïnfecteerde b-cellen kunnen worden opgegeten door DC’s, die hierna interferonen gaan maken. Deze interferonen beïnvloeden het immuunsysteem, wat zou kunnen bijdragen aan het ontstaan van auto-immuniteit.

Biografie
Barbara Schulte (Almelo, 1982) studeerde medische biologie in Nijmegen. Ze deed bovenstaand promotieonderzoek op de afdeling Medische Microbiologie van het UMC St Radboud, binnen het onderzoeksinstituut Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences. Ze is werkzaam als postdoc in het Tumor Immunologie Laboratorium van het UMC St Radboud.

Promotie mevrouw drs. B.M. Schulte
Rol enterovirusinfecties in ontstaan van type 1 diabetes?
Enteroviruses, pancreatic b-cells, and dendritic cells: a dangerous triangle in type 1 diabetes etiology?
woensdag 23 juni 2010, 15:30uur
Promotors: De heer prof. dr. J.M.D. Galama, de heer prof. dr. G.J. Adema
Copromotors: De heer dr. F.J.M. van Kuppeveld
Radboud Universiteit Nijmegen

Monitoren diabeteszorg hoeft niet ingewikkeld te zijn

diabeteszorgNadat de diagnose is gesteld, hebben mensen met diabetes type 2 over het algemeen van alle zorgverleners het meeste contact met hun huisarts. Die verleent `eerstelijnszorg’, zorg dichtbij huis. De eerstelijnszorg voorkomt dat mensen onnodig een beroep doen op complexere en duurdere zorg. Onderzoeker JacoVoorham ging na hoe het gesteld is met de kwaliteit van de diabeteszorg in de eerstelijn.

Voorham ontwikkelde een methode om medische gegevens uit de electronische dossiers te halen, zonder dat huisartsenpraktijken daarvoor belast hoeven te worden met speciale registratie-eisen. De promovendus stelt vast dat het meten van de kwaliteit van de eerstelijns diabeteszorg goed mogelijk is op basis van gegevens die toch al geregistreerd worden. Zijn methode is inmiddels met succes in de praktijk gebracht in het project Groningen Initiative to Analyse Type 2 diabetes Treatment (GIANTT), waarin de Groningse diabeteszorg over langere tijd in de gaten gehouden kan worden.

Verder vergeleek Voorham bestaande kwaliteitsmaten, die vaak gebaseerd zijn op een momentopname van één patiëntengroep, met nieuwe kwaliteitsmaten die een langer tijdsbestek beslaan. Op die manier worden volgens de onderzoeker meer verbeterpunten zichtbaar. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat er niet te snel conclusies getrokken moeten worden aan de hand van de kwaliteitsmaten, aangezien de huisarts gegronde redenen kan hebben om van de behandelrichtlijnen af te wijken.

Jaco Voorham (‘s-Gravenhage, 1963) studeerde biologie aan de universiteit van Leiden. Hij verrichtte zijn onderzoek bij de afdeling Klinische Farmocologie en maakte deel uit van onderzoeksschool SHARE, die het onderzoek mede financierde. Voorham werkt nu aan de afdeling Klinische Farmacologie als postdoc onderzoeker.

Promotie dhr. J. Voorham
Assessing cardiometabolic treatment quality in general practice
16 juni 2010, 13.15 uur
Rijksuniversiteit Groningen

Diabetesvereniging Nederland onderzoekt diabeteszorg

diabetesHoe ervaren mensen met diabetes de zorg die ze krijgen?
Diabetesvereniging Nederland (DVN) onderzoekt hoe mensen met diabetes de ontvangen zorg ervaren. Dit gebeurt via de Diabetes Zorgmonitor. DVN meet met de vragenlijst of de zorg voor mensen met diabetes aansluit bij de richtlijnen die de zorgverleners en patiënten samen hebben afgesproken, samengevat in de Zorgstandaard. Wat betreft de zorg voor diabetes type 2 kan DVN de onderzoeksresultaten vergelijken met de resultaten van de Diabetes Zorgmonitor 2008. De totaalresultaten diabeteszorg worden tijdens het DVN-jubileumcongres van 5 november gepresenteerd.

De Diabetes Zorgmonitor is iets anders opgezet dan in 2008. Nieuw is bijvoorbeeld dat deze ook ingevuld kan worden door mensen met diabetes type 1. Verder krijgt iedereen die meedoet aan de enqu(ee)te een aantal adviezen, die gebaseerd zijn op de gegeven antwoorden. DVN gaat dit keer ook op zoek naar het verhaal achter de cijfers. Mensen die meedoen, wordt gevraagd of ze aanvullend geïnterviewd willen worden. Via de enquête, die bereikbaar is via www.diabeteszorgmonitor.nl, kan iedereen met diabetes aangeven hoe de zorg in zijn specifieke situatie is geregeld. DVN wil de Diabetes Zorgmonitor jaarlijks laten uitvoeren om te zien of de (ervaring van) zorg vooruit gaat.

Verbetering zorg zaak van patiënt en zorgverlener samen
In 2008 is de Diabetes Zorgmonitor voor het eerst uitgevoerd, toen specifiek voor diabetes type 2. DVN was bezorgd over de resultaten. Maarten Ploeg, directeur DVN: “Uit de cijfers bleek dat de zorgstandaard op belangrijke momenten niet wordt uitgevoerd. Dat betekent dat onze achterban onnodig complicaties ontwikkelt. De kwaliteit van leven is hier in het geding.” Met de nieuwe vragenlijst wil DVN kijken of de situatie is verbeterd. DVN gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek in onderhandelingen met betrokken partijen als zorgverleners en zorgverzekeraars omtrent verbetering van de zorg. Tegelijkertijd motiveert DVN de patiënt met de uitkomsten om mondig te zijn en te vragen om de zorg die daadwerkelijk nodig is.

Resultaten Zorgmonitor 2008
In 2008 was de Zorgmonitor alleen in te vullen door mensen met diabetes type 2. 34 procent van alle respondenten had geen zorgplan; het plan met alle behandeldoelen voor diabetes. Eén op de vier patiënten kende de eigen streefwaarde voor bloedglucose niet en 18 procent wist niet wat de HbA1c-waarde is (gemiddelde bloedglucosewaarden gedurende de laatste zes tot acht weken).

85 procent van de respondenten werd jaarlijks uitgebreider onderzocht, maar ogen, nieren, voeten, hart en vaten, bloedwaarden en spuitplaatsen werden niet altijd standaard onderzocht. Bovendien werd bij 55 procent van de patiënten het behandelplan niet aangepast, hoewel er bij onderzoeken al wel was aangetoond dat hun streefwaarden niet gehaald werden.

Doe mee met de enquête

Behandeling risicogroep voorkomt diabetes

diabetes bloedglucoseEen combinatietherapie met laaggedoseerde diabetesmedicatie kan het ontstaan van diabetes type 2 voorkomen bij patiënten met een verminderde glucosetolerantie. De behandeling verkleint het risico op ontstaan van diabetes met 66%. Dit blijkt uit een onderzoek dat vorige week is gepubliceerd in The Lancet, aldus het Pharmaceutisch Weekblad.

De onderzoekers gaven 207 patiënten met een verminderde glucosetolerantie een combinatie van rosiglitazon 2 mg en metformine 500 mg of een placebo. Na gemiddeld 3,9 jaar bleek de combinatiebehandeling zeer effectief het ontstaan van diabetes type 2 tegen te gaan. In de combinatiegroep ontstond bij 14% diabetes. In de placebogroep kreeg 41% diabetes. De combinatie gaf weinig bijwerkingen.

De onderzoekers benadrukken dat de studie niet was opgezet om langetermijnbijwerkingen te bestuderen. Daarover moeten langetermijnstudies uitsluitsel geven.