DVN is tegen eigen bijdrage voor diëtist

Diabetesvereniging NederlandMinister Klink van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) wil een eigen bijdrage van 10 euro invoeren voor dieetadvisering. Nu is het nog zo dat hulp van een diëtist via de basisverzekering voor 4 uur per jaar vergoed wordt. Als het aan minister Klink ligt, gaat u dus zelf 10 euro per consult betalen. Het ontwerpbesluit voor deze maatregel wordt op 29 juni besproken in de Vaste Kamercommissie voor VWS.

Diabetesvereniging Nederland (DVN) is tegen een eigen bijdrage voor hulp van de diëtist. DVN pleit er bij de minister en de Vaste Kamercommissie voor dat het ontwerpbesluit niet wordt aangenomen.

Belangrijkste reden daarvoor is de drempel die een eigen bijdrage opwerpt om gebruik te maken van de begeleiding van een diëtist, zeker voor mensen met een smalle beurs. Juist bij diabetes type 2 is begeleiding van een diëtist cruciaal, voor het verbeteren van de leefstijl.

DVN heeft uiteengezet waarom zij tegen het voorstel van de minister is, lees het volledige standpunt.

Risico’s diabetes nauwkeuriger bepaald

diabetes vrouwDiabetes mellitus gaat gepaard met een ongeveer twee keer verhoogd risico op het ontstaan van hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit een meta-analyse gepubliceerd in The Lancet.
 
De studie liet eveneens zien dat er geen lineair verband bestaat tussen glucosewaarden en het risico op hart- en vaatziekten.
 
Omdat nog onbekend is hoe belangrijk diabetes is als risicofactor voor het ontstaan van hart- en vaatziekten hebben onderzoekers, verzameld in de Emerging Risk Factors Collaboration, de risico’s preciezer proberen vast te stellen. Zij gebruikten gegevens uit 102 eerdere studies van het samenwerkingsverband, waardoor zij beschikten over de data van bijna 700.000 mensen die bij aanvang van de studies geen hart- en vaatziekten hadden. In totaal werden de personen ongeveer tien jaar gevolgd en werd gekeken of diabetes en nuchtere glucosewaarden waren geassocieerd met het voorkomen van hart- en vaatziekten. Deze aandoeningen werden tijdens het onderzoek 52.756 keer vastgesteld.

Lees verder op Medisch Contact

Nieuw medicijn tegen diabetes type 2 overtreft verwachtingen

diabetesEen nieuw bloedsuikerverlagend medicijn, gemaakt uit darmhormonen, heeft vele voordelen boven de huidige insulinebehandeling voor patiënten met diabetes type 2. Dat is de uitkomst van een vergelijkend onderzoek waaraan het diabetescentrum VUmc onder leiding van professor Michaela Diamant meewerkte. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift The Lancet.

Bekend voordeel was al dat het darmhormoonpreparaat maar één keer per week hoeft worden toegediend, tegen één of twee keer per dag voor de standaardbehandeling. Uit het vergelijkend onderzoek van Diamant en haar onderzoeksgroep blijkt dat het darmhormoonpreparaat bovendien beter werkt: er is sprake van een betere regeling van de bloedsuikerspiegel, er treden minder hypo’s (een te lage bloedsuikerspiegel) op en de meeste patiënten vallen af, gemiddeld 2,6 kilo. Dit laatste in tegenstelling tot de behandeling met insuline, waarvan patiënten juist altijd aankomen.

Aan het vergelijkende onderzoek deden 456 patiënten mee met type 2 diabetes. Zij werden willekeurig verdeeld over twee groepen. De ene groep (233 patiënten) kreeg één keer per week het darmhormoonpreparaat toegediend, de andere groep (223 patiënten) kreeg dagelijks langwerkende insuline. Na 26 weken was een duidelijk verschil te zien tussen de twee groepen. Het darmhormoonpreparaat wordt momenteel beoordeeld door de European Medicines Agency (EMA) en de US Food & Drug Administration (FDA). Pas na hun goedkeuring kan het beschikbaar worden gesteld voor patiënten.

Diabetes
Diabetes is de snelst groeiende chronische aandoening. In Nederland lijden meer dan driekwart miljoen mensen eraan. Het merendeel daarvan heeft type 2, gerelateerd aan ouderdom en overgewicht. Als de huidige trend zich voortzet zullen in 2025 ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders diabetes hebben.

Wandeltest voor diabetespatiënten

wandelenDiabetespatiënten kunnen op donderdag 1 juli meedoen aan een wandeltest op de atletiekbaan van Hollandia. De wandeltest wordt georganiseerd in het kader van het project Diabetes in Beweging! van het gemeentelijke Sportopbouwwerk en Diabetes Zorgsysteem West-Friesland. Sport Wandel School West-Friesland neemt de wandeltest af. Aanmelden kan tot 29 juni.

De maand juni staat in het teken van het project Diabetes in Beweging!. Vier weken lang kunnen mensen met diabetes type 2 meedoen aan een beweegprogramma waarmee zij effectief aan hun gezondheid werken. Ter afsluiting van het project is de wandeltest georganiseerd. Elke diabetespatiënt uit Hoorn kan daar aan meedoen, ongeacht of hij/zij mee heeft gedaan aan het beweegtraject.

Wandeltest
Door mee te doen aan de 2-kilometerwandeltest meet u uw uithoudingsvermogen. Deze test is speciaal ontwikkeld voor mensen tussen de 50 en 80 jaar of mensen met overgewicht die na lange tijd weer iets aan lichaamsbeweging willen doen. Tijdens de test wandelt u zo snel mogelijk in één tempo 2 kilometer. Aan de finish worden uw hartslag en wandeltijd genoteerd. U behaalt dan een fitness-score, die gerelateerd is aan de gemiddelde prestatie van mensen van uw leeftijd. Na enkele dagen ontvangt u een uitgebreid verslag van uw conditie, aangevuld met een gericht wandel- en trainingsadvies.

Aanmelden
Wanneer u aan de wandeltest mee wilt doen, betaalt u een kleine bijdrage van 2,50 ter vergoeding van de onkosten. De test start om 13.00 uur op de atletiekbaan van Hollandia (blauwe Berg). U kunt zich tot uiterlijk 29 juni aanmelden voor deze test. Voor aanmelding en informatie belt u naar het sportopbouwwerk, tel. 0229 252620.

Zware ouderen krijgen vaker diabetes

overgewichtOok bij ouderen wijzen overgewicht en gewichtstoename op een verhoogd risico op type 2 diabetes. Dat blijkt uit een studie die verscheen in JAMA van 23 juni.

Ouderdom gaat vaak gepaard met een toename van gewicht en veranderingen van de lichaamsvorm en -opbouw. Maar of overgewicht en lichaamsvorm ook voor ouderen belangrijke risicofactoren zijn voor het ontstaan van diabetes, was nog niet goed duidelijk. Mary Biggs c.s. van de universiteit van Washington onderzochten daarom mensen van 65 jaar of ouder om het verband tussen (verandering in) gewicht en vetverdeling over het lichaam en het risico op diabetes in deze groep op te helderen.

Biggs c.s. bepaalden het gewicht, de vetverdeling en de mate van obesitas bij 4193 mensen. Daarnaast werd gevraagd naar het gewicht op vijftigjarige leeftijd. Na een mediane follow-up van ruim twaalf jaar kregen 339 mensen diabetes.

Lees verder op MedischContact

Aanmeldingen Traploopweek 2010 boven verwachting

Nationale TraploopweekVan 27 september t/m 1 oktober vindt voor de vierde keer de Nationale Traploopweek plaats. Het Diabetes Fonds en de campagne 30minutenbewegen van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) laten met de Traploopweek ‘werkend’ Nederland weten dat traplopen gezond is en de kans op diabetes type 2 aanzienlijk verkleint. Grote organisaties als SNS REAAL, de Sociale Verzekeringsbank, provincie Zuid-Holland en het Lievensberg Ziekenhuis uit Bergen op Zoom haken al aan.

De trap als goed alternatief
Met de actie willen het Diabetes Fonds en NISB, samen met werkgevers, de werknemers in Nederland bewust maken van de dagelijkse keuzes die zij maken. De lift nemen gaat vaak automatisch, zonder er bij na te denken dat ook de trap een prima alternatief is. En juist dat verschil doet ertoe – met het nemen van de trap werk je aan je gezondheid en het kan je nog tijdswinst opleveren ook! In de Traploopweek wordt juist de trap de normale keuze, met uiteraard de bedoeling dat ook daarna werknemers de trap blijven nemen. Neem iemand van 68 kilo die de lift neemt: die verbruikt 1,5 calorie. De traploper verbruikt op dat moment 10 calorieën. Dat tikt ongemerkt aardig aan!

Aanmelden
Bedrijven die zich nu inschrijven, ontvangen de gratis Bedrijven Toolkit voor promotie van de Traploopweek binnen het bedrijf. In week 33 krijgen ze een materialenpakket met posters, verkeersborden, een afzetlint, ‘voetstappen’ en receptiebordjes ter promotie van de Nationale Traploopweek. Daarnaast kunnen deelnemende organisaties rekenen op korting bij Vitamine & Zo, een bedrijf dat werkfruit levert . En NISB biedt het actiepakket voor een actieve leefstijl StartFitKit tegen uitsluitend verzendkosten aan (normaal € 9,95).

Het aantal mensen met diabetes type 2 stijgt komende jaren aanzienlijk
Bert Kuipers, directeur Diabetes Fonds: “Omdat een groot deel van je dagelijks leven zich afspeelt op je werk, richten NISB en Diabetes Fonds zich met de Traploopweek speciaal op bedrijven. Zo stimuleren we werknemers om meer te bewegen en prikkelen we werkgevers om een gezonde leefstijl op de werkvloer te faciliteren. Het aantal mensen met diabetes neemt zienderogen toe: de verwachting is dat het er in 2025 1,3 miljoen zijn.”

Clémence Ross, directeur NISB: “Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: Bewegen loont! Nog te weinig mensen weten dat je door voldoende te bewegen de kans op het krijgen diabetes type 2 enorm verkleint. En ook helpt bewegen om complicaties bij diabetes te verminderen of zelfs te voorkomen. De Traploopweek is een ludieke manier om ze daarop te wijzen: geen topsport, neem gewoon wat vaker de trap in plaats van de lift!”

Nu inschrijven
Bedrijven kunnen zich inschrijven voor deelname aan de Traploopweek via www.traploopweek.nl . Daar wordt ook het laatste actienieuws geplaatst en komt in beeld welke bedrijven allemaal meedoen. Met nog drie maanden te gaan tot de Traploopweek, staat de teller al op 91 bedrijven, 123 locaties, 65.883 medewerkers en 636 verdiepingen.

Winnaars NAD-diabetesactie ‘Weet jij het beter dan?’ bekend

diabeteszorgEen short-stay kliniek voor mensen met diabetes en een zelfmanagementcursus voor Turkse mannen; dat zijn de winnende ideeën van de actie ‘Weet jij het beter dan?’ in het kader van het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD). De twee prijswinnende ideeën, van zowel een professional als een patiënt, worden uitgewerkt tot een projectvoorstel en vervolgens ondergebracht in het actieprogramma. Per idee is een bedrag van maximaal 50 duizend euro beschikbaar. De wedstrijd, die van februari tot en met mei 2010 liep, leverde in totaal 68 ideeën op voor verbetering van diabeteszorg en -preventie.

Prijswinnaar patiënten: ‘Even op adem komen in short-stay kliniek’
Winnares Susan Vannisselroij uit Utrecht bedacht een short-stay kliniek waar patiënten die net gediagnosticeerd zijn of al langer diabetes hebben even op adem kunnen komen. Nieuwe patiënten leren in deze kliniek hun bloedglucose in te stellen en te controleren. Voor andere patiënten organiseert de kliniek een bewustwordings- of opfriscursus. Daarnaast staat lotgenotencontact centraal, met name voor jongeren. Naar verwachting komt de informatie die patiënten in de kliniek krijgen beter over dan de informatie die patiënten na diagnose in het ziekenhuis krijgen.

Prijswinnaar professionals: ‘Zelfmanagementcursus Turkse mannen’
Dit idee van Miriam Janssen en Zehra Keles van GGD Hart voor Brabant gaat over preventie voor Turkse mannen met diabetes en hun echtgenotes. In zes bijeenkomsten verdiepen zij zich in onder meer gezondheidsklachten, complicaties en een gezonde leefstijl. Verder praten de echtparen met een GGZ-medewerker en met een persoon van Turkse afkomst die ook met diabetes te maken heeft. Na afloop van de zelfmanagementcursus volgt een aantal huisbezoeken waarin het naleven van de gemaakte afspraken centraal staat. Ook de inzet van een gespecialiseerde bewegingscoach behoort tot de mogelijkheden.

‘Weet jij het beter dan?’
De ideeënprijsvraag ‘Weet jij het beter dan?’ laat zien dat het NAD ook echt een actieprogramma is. Marga van Weelden van het Nationaal Actieprogramma Diabetes: “Het NAD staat heel erg open voor nieuwe initiatieven. We zijn dan ook blij dat de wedstrijd zoveel goede ideeën heeft opgeleverd. Alle ideeën worden uiteindelijk gebruikt als input voor de komende jaren. Naast de twee winnende ideeën zullen we ook serieus gaan kijken naar andere inzendingen of die alsnog kans maken om in het programma te worden opgenomen.”
[Nederlandse Diabetes Federatie]

Eerste hulp bij hypo-unawareness

Diabetesvereniging NederlandDiabetesvereniging Nederland presenteert met trots haar eerste digitale cursus: de hypo-awareness cursus, bedoeld voor mensen die hun hypo’s niet meer voelen aankomen.

De hypo-awarenesscursus helpt mensen hun hypo’s weer beter aan te voelen, patronen te ontdekken in hun instelling en bewuster aan de slag te gaan met hun glucose-instelling. De cursus maakt steeds de koppeling naar u, uw eigen dagelijkse leven en de activiteiten die u onderneemt. Kortom uw dagelijkse praktijk. Vanuit deze eigen praktijk leert u waar de valkuilen zitten. Uw persoonlijke e-coach helpt bij de begeleiding en staat voor u klaar als u vragen heeft. Ook krijgt u van de e-coach actief feedback op de korte verslagen en daggrafieken die u tijdens de cursus maakt en per mail instuurt.

Inhoud van de cursus
Hoofdstuk 1: werking van het lichaam
Een kort overzicht van de basis van diabetes. Voor veel mensen bekend, maar wel een vereiste om diabetes en de behandeling te begrijpen.

Hoofdstuk 2: de behandeling
Dit hoofdstuk besteedt aandacht aan de behandeling van zowel diabetes type 1 als 2, tabletten en insulines.

Hoofdstuk 3: hypoglykemie
Dit hoofdstuk besteedt vooral aandacht aan uw persoonlijke hyposignalen en ondersteunt u bij de analyse hiervan. In dit hoofdstuk krijgt u opdrachten en werkt u vanuit uw persoonlijke situatie toe naar inzicht en aanpassing.

Hoofdstuk 4
Ook de sociale omgeving is betrokken bij uw hypo’s. In dit hoofdstuk wordt hier kort aandacht aan besteed.

Korting voor snelle beslissers
Voor deze nieuwe cursus betaalt u nu een introductieprijs van €69,-.  De eerste 5 aanmeldingen krijgen nog eens 50% korting!

Aanmelden
Aanmelden doet u per telefoon: 033 – 463 05 66 of via info@dvn.nl. Vermeld bij de aanmelding het onderwerp (aanmelding hypo-awarenesscursus), uw naam en adres. Na betaling van de acceptgiro, krijgt u uw inloggegevens automatisch toegestuurd.
[Diabetesvereniging Nederland]