Victoza geintroduceerd voor de behandeling van diabetes mellitus type 2

victoza liraglutideNovo Nordisk heeft afgelopen week het nieuwe medicijn Victoza® geintroduceerd. Victoza® is ontwikkeld voor de behandeling van diabetes mellitus type 2. Het is de merknaam voor liraglutide, een humane, eenmaal daags toe te dienen GLP-1-analoog (glucagon-like peptide).

GLP-1 is een stof die van nature in het lichaam voorkomt en door de darmen wordt aangemaakt. Het zorgt ervoor dat het lichaam tijdens het eten van koolhydraten voldoende insuline afgeeft, zodat de lichaamscellen de glucose uit het bloed kunnen opnemen.

Mensen met diabetes type 2 hebben een relatief tekort aan GLP-1. Victoza® (liraglutide) compenseert het tekort aan GLP-1. Bij een hoge bloedglucose stimuleert Victoza® de afgifte van insuline. Is de bloedglucose voldoende gedaald, dan stopt de insuline-afgifte. Bovendien vertraagt Victoza® de passage van voedsel door de maag. Victoza® kan het lichaamsgewicht verminderen doordat men tijdens een maaltijd eerder een verzadigd gevoel heeft, waardoor er in de regel minder gegeten wordt.

Indicatie
Victoza® mag worden voorgeschreven voor de behandeling van diabetes type 2 in de volgende gevallen:

  • behandeling in combinatie met metformine of een sulfonylureumderivaat indien onvoldoende glykemische controle wordt bereikt bij maximaal verdraagbare doseringen van monotherapie met metformine of een sulfonylureumderivaat.
  • behandeling in combinatie met metformine en een sulfonylureumderivaat of metformine en thiazolidinedion indien onvoldoende glykemische controle wordt bereikt met tweevoudige combinatietherapie.

Vergoeding
Victoza® wordt in Nederland vergoed voor verzekerden met diabetes type 2 en een BMI groter dan of gelijk aan 35, bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende kunnen worden gereguleerd met de combinatie van metformine en een sulfonylureumderivaat in de maximaal verdraagbare doseringen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient het eerste recept door een internist voorgeschreven te worden.

Klinische studies
In het klinische ontwikkelingsprogramma (LEAD-studies), dat is uitgevoerd onder meer dan 4500 patiënten, bleek Victoza® een gunstig risk-benefit-profiel te hebben. Het werd vergeleken met veelgebruikte diabetesgeneesmiddelen. “De studie-resultaten tonen aan dat Victoza® een waardevolle nieuwe behandeloptie is voor veel mensen met diabetes type 2. Victoza® houdt met meer rekening dan alleen bloedglucose en heeft ook invloed op het gewicht”, aldus Piet van der Wal, Medisch Directeur van Novo Nordisk B.V. “Diabetes is een serieuze ziekte. Volgens het RIVM zijn er circa 990.000 mensen met diabetes, van wie er 740.000 gediagnosticeerd zijn. Naar verwachting zal dit aantal in 2025 opgelopen zijn naar 1,3 miljoen. Deze ziekte verdient dan ook onze volle aandacht, zodat mensen met diabetes de best mogelijke behandeling kunnen krijgen, nu en in de toekomst. In onze optie kan Victoza®  bijdragen aan de realisatie van onze missie om diabetes te verslaan”.

Zowel de Japanse autoriteiten als de U.S. Food and Drug Administration (FDA) hebben op respectievelijk 20 januari en 25 januari j.l. goedkeuring aan Victoza® verleend.
[Novo Nordisk]

Website SugarKids.nl compleet vernieuwd!

sugarkidsDe website www.sugarkids.nl is volledig vernieuwd. Niet alleen een nieuw jasje, maar ook andere onderwerpen. Kinderen kunnen hier ervaren hoe hun leeftijdsgenoten omgaan met diabetes. Ook kunnen ze kleurplaten en knutselpakketten downloaden, informatie opzoeken over diabetes en de vakantieweken van Diabetesvereniging Nederland (DVN) en vragen stellen aan mascotte Sam.

Als kinderen lid zijn van DVN kunnen ze inloggen en vervolgens de GRIP SugarKids game spelen. Via dit programma kunnen ze niet alleen gamen, maar ook informatie vinden en een digitaal bloedglucosedagboek gebruiken.

Diabetesvereniging Nederland heeft de website www.sugarkids.nl speciaal gemaakt voor kinderen met diabetes van 6 tot en met 12 jaar.

Deelnemers Atlas Diabetes Challenge bekend

Bas van de Goor Foundation15 mensen met diabetes starten voorbereiding voor dé sportieve uitdaging van hun leven
Tijdens een speciale kick-off in het Ketelhuis in Amsterdam stelde Bas van de Goor vandaag officieel de 15 deelnemers aan de Atlas Diabetes Challenge voor. Deze 15 mensen met diabetes type 2 gaan zich de komende maanden voorbereiden op dé sportieve uitdaging van hun leven: het bereiken top van de hoogste berg van het Atlasgebergte, de Jbel Toubkal in Noord-Afrika. De Atlas Diabetes Challenge, een initiatief van de Bas van de Goor Foundation, vindt plaats van 12 tot en met 26 september 2010.

Met de Atlas Diabetes Challenge laten de deelnemers zien dat diabetes type 2 het behalen van een sportieve uitdaging niet in de weg hoeft te staan. De Challenge heeft verder als doel mensen met diabetes type 2 te stimuleren om meer te bewegen. Daarnaast doet een medisch team onderzoek naar de effecten op bewegen bij mensen met diabetes type 2. De Atlas Diabetes Challenge wordt ondersteund door Novo Nordisk B.V., Zilveren Kruis Achmea, Philips en de Diabetesvereniging Nederland.

De deelnemers
Ruim honderd mensen met diabetes type 2 meldden zich in 2009 als potentiële deelnemer voor de Atlas Diabetes Challenge. Na een intensieve voorselectie, starten nu 15 mensen met diabetes type 2 de voorbereidingen om de hoogste top van het Atlasgebergte ook daadwerkelijk te gaan halen. De groep deelnemers met diabetes type 2 is zeer gevarieerd zowel in afkomst, Turks, Marokkaans, Indonesisch en Nederlands, als in leeftijd. Daarnaast heeft elke deelnemer een eigen reden voor deelname. De motivaties variëren van ‘het onder controle krijgen van diabetes’ tot het aantonen dat zelfs ‘op hogere leeftijd diabetes niets in de weg hoeft te staan’.

Aan de Challenge nemen zes vrouwen en negen mannen deel. De vrouwen worden vertegenwoordigd door Christel Wevers (1974) uit Zwolle, Hanneke Reijn (1967) uit Grootebroek, Astrid Kokmeijer (1972) uit Oirschot, Samia Bakour-Alla (1957) uit Tilburg, Janny van Vliet (1954) uit Haastrecht en Roos de Haan (1950) uit Zandvoort. De groep mannen bestaat uit Dennis Rosenbach (1974) uit Amstelveen, Maarten Landstra (1970) uit Boxmeer, Paul Tombal (1963) uit Zwolle, Jempi Moens (1961) uit Zeewolde, Mark van Willigen (1960) uit Purmerend, Ibrahim Boulhalhoul (1959) uit Den Haag, Gokmen Dogan (1956) uit Den Haag, Theo v.d. Kerkhof (1954) uit Beesel in Limburg en Maarten Moraal (1942) uit Uithoorn.

Medisch onderzoek
Een medisch team begeleidt de deelnemers en onderzoekt tijdens de Atlas Diabetes Challenge het effect van bewegen op mensen met diabetes type 2. Het medisch team bestaat uit de internisten Henk Bilo, Eelco de Koning, Pieter de Mol en Rijk Gans, cardioloog Suzanna de Vries, huisarts Lex Goudswaard, klinisch chemicus Bert Dikkenschei, chemisch analist Marion Fokkert, echolaborante Helga Snaak, diabetesverpleegkundige Fatima Malki en onderzoeker Karin Bilo.

Voor het volledige expeditieteam betekent de kick-off ook de start van alle voorbereidingen. Naast de sportieve voorbereidingsweekenden die de Bas van de Goor Foundation in april en juni organiseert, moeten de expeditieleden vooral in hun eigen tijd veel doen om volledig fit aan de voet van de Jbel Toubkal te verschijnen. Naast het sportieve element maakt ook het onderzoek een belangrijk deel uit van de Challenge.

Op 12 september vertrekt het volledige expeditieteam, gecompleteerd door oud-topvolleyballer en initiatiefnemer Bas van de Goor, Petra Seegers van de Bas van de Goor Foundation, fotograaf Ronald Hoogendoorn en videoreporter Femke van de Horst, naar Marokko om daar de tocht naar de 4167 meter hoge bergtop van Jbel Toubkal te beginnen. René Bos, de eerste Nederlander op de top van de Mount Everest, begeleidt het expeditieteam ter plekke. Naast de deelnemers met diabetes type 2 en het team van medisch experts gaan ook mee.

Over de Bas van de Goor Foundation
De Bas van de Goor Foundation is opgericht door oud-topvolleyballer Bas van de Goor, die tijdens zijn actieve sportcarrière zelf diabetes 1 kreeg en de voordelen van sport op zijn diabetes ondervond. De foundation heeft dan ook als missie om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door middel van sport. De Bas van de Goor Foundation organiseert sinds 2006 sportactiviteiten in de vorm van bijvoorbeeld clinics, sportdagen, sportkampen en challenges voor mensen met diabetes. Door verschillende middelen in te zetten zoals de website, presentaties en optredens in de media wil de foundation mensen met diabetes bewust maken van het belang en het positieve effect van sport in hun dagelijks leven. De Bas van de Goor Foundation heeft inmiddels twaalf ambassadeurs die allemaal hun persoonlijke verhaal inzetten om samen de missie van de foundation te verwezenlijken. Opvallende sportactiviteiten van de Bas van de Goor Foundation zijn  onder andere de Kilimanjaro Challenge 2008 en voor 2010 de Atlas Diabetes Challenge.

Meer informatie over de Bas van de Goor Foundation en Atlas Diabetes Challenge