Weet jij het beter dan? Verbeter de diabeteszorg!

verbeter de diabeteszorgJouw kans om direct invloed te hebben op de diabeteszorg
Je herkent het gevoel vast wel. Je maakt deel uit van de diabeteszorg en hebt daarin een eigen rol. Als diabetespatiënt of zorgprofessional ‘doorloop’ je het hele medische traject omdat dat nu eenmaal zo is bepaald en historisch is gegroeid. Maar ongetwijfeld zijn er momenten in het zorgproces waarop je denkt:

Dit moet toch beter kunnen!
Je loopt tegen een muur op met een vraag, je komt niet verder met een probleem omdat het bijvoorbeeld buiten jouw verantwoordelijkheid valt. Of je ziet juist vanuit jouw ervaringspraktijk een enorme kans om de diabeteszorg te verbeteren.

Het Nationaal Actieprogramma Diabetes is op zoek naar goede ideeën en tips van diabetespatiënten én -professionals uit hun eigen praktijk. Met jullie inbreng hopen we een nieuwe kijk op de preventie & zorg ten aanzien van mensen met (een risico op) diabetes teweeg te brengen en richting te geven aan te nemen acties binnen het NAD.

Jouw gouden tip is geld waard
De twee beste ideeën maken een kans om door het NAD uitgewerkt te worden tot een projectvoorstel en om vervolgens uitgevoerd te worden. Het NAD adopteert als het ware jouw idee. Voor het opzetten van het projectvoorstel en het uitvoeren van het project is maximaal 2X € 50.000 ter beschikking gesteld. Voor de aandragers van de winnende ideeën, is er naast de eeuwige roem een leuke prijs te winnen.

Nationale Diabetes Dag
Op 26 maart wordt tijdens Nationale Diabetes Dag in de Jaarbeurs te Utrecht een eerste selectie gepresenteerd van de binnengekomen ideeën. De bezoekers van de NAD-middagbijeenkomst kunnen meepraten over het nut en haalbaarheid van een bepaald idee. De uiteindelijke winnaars worden op 17 juni tijdens de NAD-projectendag in Utrecht bekend gemaakt.

Deelname: Denk & doe mee!
Beschrijf in ongeveer 250 woorden welk idee je hebt of tegen welk verbeterpunt je aanloopt als professional of patiënt. Vertel zoveel mogelijk je eigen ervaring met je eigen woorden zodat de jury een goed beeld krijgt van de situatie. De deadline voor het inbrengen van jouw idee is 1 mei 2010. Maar, let op, onder de ideeën die vòòr 15 maart binnenkomen, verloten wij een aantal extra prijzen. Reageer dus snel!!

Meld je idee nu aan via het formulier op de website van het Nationaal Actieprogramma Diabetes

Nieuwe eenheid HbA1c-waarde

diabetesDeze week is de HbA1c-campagne van start gegaan met de verzending van informatiematerialen naar internisten, huisartsen, diabetesverpleegkundigen en diëtisten die lid zijn van hun beroepsvereniging over de invoering van de nieuwe eenheid van de HbA1c-waarde. Deze verandert namelijk vanaf 6 april 2010.

De HbA1c-waarde werd uitgedrukt als percentage en zal vanaf die datum worden weergegeven als mmol/mol. Hierdoor veranderen ook de getallen. Zo wordt een HbA1c-waarde van 7% in de nieuwe eenheid gerapporteerd als 53 mmol/mol. Een daling van de HbA1c-waarde van 1% is in de nieuwe eenheid een daling van 11 mmol/mol.

Internisten, huisartsen, diabetesverpleegkundigen en diëtisten krijgen een brief en een folder over de invoering van de nieuwe HbA1c-waarde thuisgestuurd. Daarnaast ontvangen ze een omrekencalculator die handig is om de nieuwe en de oude waarde te vergelijken. Ook ontvangen zorgverleners materialen om hun patiënten over de nieuwe waarde te informeren, namelijk patiëntenkaarten en een poster voor in de wachtkamer. Voor zorgverleners, klinisch chemici en patiënten is er ook een website www.nieuwediabeteswaarde.nl. Op de website wordt uitgebreid ingegaan op de verandering en alle materialen van de campagne zijn op deze website terug te vinden.

Wat is HbA1c
HbA1c is de afkorting voor geglyceerd hemoglobine. Het ontstaat doordat glucose zich in het bloed bindt aan hemoglobine in rode bloedcellen. Dit proces is onomkeerbaar. Stijgt de concentratie glucose in het bloed, dan wordt er meer HbA1c gevormd. Omdat rode bloedcellen een levensloop van 2 tot 3 maanden kennen, geeft de hoeveelheid HbA1c een beeld van de gemiddelde bloedglucosespiegel over de afgelopen 2 tot 3 maanden.

Het belang van de HbA1c-waarde
Het risico op microvasculaire en macrovasculaire complicaties bij mensen met diabetes neemt toe als de HbA1c-waarde toeneemt. De HbA1c-waarde geeft samen met het meten van de bloedglucosewaarde op verschillende tijdstippen een indicatie of de behandeling van diabetes optimaal verloopt. Afhankelijk van de situatie adviseren richtlijnen om de HbA1c-waarde iedere 2 tot 6 maanden te meten.

Nieuwe streef- en referentiewaarden
In de nieuwe rapportage veranderen de streef- en referentiewaarden. Zo verandert de streefwaarde voor volwassenen van <7% naar <53 mmol/mol. Voor kinderen met diabetes verandert de streefwaarde van <7,5% naar <58 mmol/mol.

Waarom verandert de HbA1c-waarde?
De reden voor verandering is wereldwijde harmonisatie. In verschillende landen zijn nu drie verschillende standaarden in gebruik. Afgesproken is dat landen voor HbA1c gaan rapporteren in de eenheid mmol/mol.

Wanneer verandert de HbA1c-waarde?
Om zorgverleners en patiënten te laten wennen aan de nieuwe eenheid van de HbA1c-waarde wordt deze de komende tijd als volgt gerapporteerd:

 • Vanaf 6 april 2010 zowel in percentage als in mmol/mol.
 • Vanaf 1 januari 2011 alleen nog in mmol/mol.

Meer informatie
Meer informatie, zoals een omrekencalculator, vindt u op www.nieuwediabeteswaarde.nl/.

Stuurgroep
Voor de introductie van de nieuwe HbA1c is een stuurgroep ingesteld. Deze bestaat uit de volgende organisaties:

 • De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF).
 • De Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV).
 • De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).
 • De Diabetes Huisartsen Advies Groep van het Nederlands Huisartsen Genootschap (DiHAG).
 • De Diabetesvereniging Nederland (DVN).
 • De beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners (EADV).
 • Diagnostica Associatie Nederland (Diagned).
 • De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratorium Geneeskunde (NVKC).
 • Stichting Diabetes and Nutrition Organization (DNO) i.s.m. De Nederlandse Vereniging van
 • Diëtisten (NVD).

[Nederlandse Diabetes Federatie]

Inwendige insulinepomp effectief bij diabetes type 1

diabetes insulineOm hun bloedsuikerspiegel onder controle te houden, moeten veel patiënten met diabetes zichzelf insuline toedienen. Sommige patiënten gebruiken hiervoor een pompje, dat ze 24 uur per dag dragen. Het geeft in het onderhuidse buikvet continu een beetje insuline af. Sinds begin jaren 1980 worden naast uitwendige ook inwendige insulinepompjes gebruikt.

Promovenda Susan Logtenberg onderzocht de effectiviteit en betrouwbaarheid van de inwendige insulinepomp. Ze concludeert dat patiënten met diabetes type 1 hun bloedsuikerspiegel met het nieuwe hulpmiddel beter kunnen reguleren dan met andere vormen van therapie. Ook verbetert de kwaliteit van leven van de patiënten. In vergelijking met andere therapievormen is de inwendige pomp wel duur.

Om de juiste hoeveel insuline te kunnen toedienen, moeten patiënten zeer regelmatig hun bloedsuikerspiegel controleren. De vingerprik is een veelgebruikte methode. Sinds enige tijd zijn er ook sensoren beschikbaar die de suikerspiegel continu kunnen meten. Wanneer de glucosewaarde te laag wordt, maakt de sensor een piepgeluid. De patiënt kan dan de insulinetoediening aanpassen of bijvoorbeeld wat eten. Patiënten met een inwendige insulinepomp zijn zeer tevreden met de sensor, zo blijkt uit het onderzoek van Logtenberg. De sensor zorgt er echter niet voor dat de bloedwaarden stabieler worden dan bij controle met bijvoorbeeld de vingerprik. Verder blijkt de sensor niet nauwkeurig genoeg voor gebruik op de intensive care, bij patiënten die een hartoperatie hebben ondergaan.

Susan Logtenberg (Wijhe, 1980) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan het Diabetes Kenniscentrum van de Isala Klinieken te Zwolle in samenwerking met de afdeling Inwendige Geneeskunde van UMCG. Het onderzoek werd mede gefinancierd door Medtronic, de maker van de inwendige insulinepomp. Logtenberg is in opleiding tot internist in de Isala Klinieken te Zwolle.

Promotie mw. S.J.J. Logtenberg
Intensive insulin therapy and glucose management. Studies with the inplantable pump and a glucose sensor
24 februari 2010, 16.15 uur
Promotor(s): prof.dr. H.J.G. Bilo, prof.dr. R.O.B. Gans
[Rijksuniversiteit Groningen]

Magazine Bloedsuiker bestaat 25 jaar

BloedsuikerHet magazine Bloedsuiker bestaat dit jaar een kwart eeuw. Bloedsuiker is in 1985 opgezet met als doel kennis en ervaring onder mensen met diabetes te delen. In de afgelopen 25 jaar is er veel veranderd op het gebied van diabetes en Bloedsuiker volgde de ontwikkelingen altijd op de voet.

Vanaf 2010 meer online communicatie over diabetes via www.bloedsuiker.nl
Bloedsuiker zal ook in de toekomst betrokken blijven bij alle veranderingen op diabetesgebied en zal daarbij meer en meer gebruik gaan maken van de moderne technologieën. In het jubileumjaar richt Bloedsuiker zich namelijk meer op het internet als informatie- en communicatiekanaal.

Tijd ver vooruit Oud-directeur van Novo Nordisk, Niek Sniekers, was in 1985 zijn tijd ver vooruit. Hij realiseerde zich dat mensen met diabetes zelf een belangrijke rol spelen bij de behandeling van hun aandoening. Vanuit de visie dat kennis belangrijk is voor het zelfmanagement van diabetes, richtte hij Bloedsuiker op (in de beginjaren bekend als BloedSuiker <10). Op deze manier wilde hij het dagelijks leven van mensen met diabetes verbeteren. Bloedsuiker werd vanaf het begin gezien als een belangrijke informatiebron voor mensen met diabetes en geïnteresseerden.

Betrouwbaarheid informatie
Volgens bladcoördinator Irene Seignette ligt het succes van Bloedsuiker voor een groot deel in de combinatie van betrouwbare en positieve informatie. ‘Als redactie hechten we belang aan goed onderbouwde, betrouwbare artikelen. Dit combineren we met ervaringsverhalen van mensen met diabetes en praktische tips voor het dagelijkse leven. De insteek is overwegend positief, zonder de ernst van diabetes te bagatelliseren.’

Gedurende de afgelopen vijfentwintig jaar besteedde het blad onder andere aandacht aan de vele ontwikkelingen op het gebied van diabetesbehandeling. Zo waren er vernieuwingen in pensystemen, kwamen er moderne insulines en ontstond het beroep van diabetesverpleegkundige.

Ontwikkelingen medialandschap
De ontwikkelingen in het medialandschap en de wijze waarop mensen media consumeren zijn de afgelopen 25 jaar veranderd. In het jubileumjaar 2010 gaat Bloedsuiker meer gebruik maken van het internet en zal op de website www.bloedsuiker.nl meer achtergrondinformatie komen van zowel artikelen die in het blad staan, als basisinformatie over diabetes. ‘Het blad blijft als vanouds bestaan, maar op de site kunnen mensen binnenkort ook terecht voor extra verdieping en achtergrondinformatie.’

Over Bloedsuiker
Het magazine Bloedsuiker is in 1985 opgericht op initiatief van de toenmalig directeur van Novo Nordisk Niek Sniekers. Sniekers wilde met dit blad mensen me diabetes een informatiebron bieden waarin zij relevante informatie omtrent hun chronische aandoening kunnen vinden. Hij was van mening dat kennis over deze chronische aandoening een belangrijk factor is in het verbeteren van het dagelijks leven met diabetes. Bloedsuiker wordt gratis aangeboden bij ziekenhuizen, huisartspraktijken en apotheken. Het blad verschijnt vier keer per jaar met een oplage van 120.000 exemplaren. Op www.bloedsuiker.nl kunnen mensen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Deze verschijnt twaalf keer per jaar. Bloedsuiker wordt mogelijk gemaakt door Novo Nordisk B.V. en Lifescan.

Nationale collecte Diabetes Fonds levert bijna 2 miljoen euro op

diabetesfondsRuim 30.000 collectanten haalden de eerste week van november 2009 bijna 2 miljoen euro op voor het Diabetes Fonds. Dit is bijna een kwart van de inkomsten van het fonds.  Slechts twee betaalde krachten zorgen voor de aansturing van bijna 30 regiocoördinatoren  die op vrijwillige basis de volledige collecte in hun regio verzorgen.  Directeur Bert Kuipers: “ Onze collecte wordt bijna geheel door vrijwilligers gerund en daar zijn we ontzettend trots op.”

Dagelijks krijgen 200 Nederlanders diabetes. In 2015 zijn dat er volgens het RIVM 1,3 miljoen. “ Geld voor voorlichting en onderzoek is dus meer dan ooit nodig,” meldt Bert Kuipers.&nbsp; Het Diabetes Fonds maakt zich sterk om diabetes en complicaties te voorkomen en te genezen. Het meeste geld gaat naar wetenschappelijk onderzoek. “ Wij financieren het meerendeel van het onderzoek naar diabetes in Nederland.”

Verschillende vormen van onderzoek
Het Diabetes Fonds financiert verschillende vormen van onderzoek. De komen jaren richten de onderzoeken zich op: genezing van diabetes type 1, voorkomen van diabetes type 2,&nbsp; betere behandelmethoden voor type 2 en betere kwaliteit van leven.&nbsp; Kuipers: “ Doordat de collecte zo efficient geregeld is, kunnen we ons geld doelgericht besteden. We zijn dan ook ieder jaar weer blij met al die collectanten die voor ons door weer en wind op pad gaan”.

Alle informatie op vernieuwde website
Diabetes is een stofwisselingsziekte. Er zijn verschillende soorten diabetes maar ze hebben met elkaar gemeen dat het lichaam de bloedsuikerspiegel niet meer in balans kan houden. Meer informatie over diabetes, onderzoek en voorlichting op de geheel vernieuwde website www.diabetesfonds.nl.

Interactief platform over type 2-diabetes online

Diabetes Interactive Education ProgramBelgische patiëntenverenigingen en gezondheidsspecialisten die zich met diabetes bezighouden, hebben het interactieve platform www.dieponline.be gelanceerd. Het platform, waaraan meer dan vier jaar gewerkt is door diabetologen, huisartsen en paramedici, is gratis beschikbaar voor wie meer wil weten over type 2-diabetes en deze aandoening wil bestrijden.

Een Belg op twintig
Maar liefst 40 procent van de Belgen loopt een verhoogd risico om in de nabije toekomst type 2-diabetes te krijgen. Eén Belg op twintig lijdt aan type 2-diabetes en één persoon op twee met diabetes weet niet dat hij of zij de ziekte heeft. Door een verandering van levensstijl en aangepaste informatie zou men ongeveer 90 procent van de gevallen van type 2-diabetes kunnen vermijden en ook een aanzienlijk deel van de complicaties zoals hart- en vaatziekten, kunnen voorkomen.

Informatieve site
Het is daarom dat specialisten DIEP (Diabetes Interactive Education Program) ontwikkelden, een informatieve site om aan al wie de aandoening heeft of erbij betrokken is, concrete informatie en praktische en toegankelijke oplossingen aan te bieden. Een korte vragenlijst op de site bepaalt het risico van de bezoeker op diabetes.

Gedrag wijzigen
“Het gedrag wijzigen in verband met essentiële zaken als voeding en lichaamsbeweging blijft een echte uitdaging”, aldus dokter Legat, huisarts en voorzitter van de regionale commissie van de SSMG in Charleroi. “Toch zijn deze veranderingen doeltreffend, niet alleen om diabetes te voorkomen, maar ook om de complicaties ervan te vermijden. Wij begeleiden de bezoeker hier naar acties die onmiddellijke en zichtbare voordelen opleveren.”
[DeMorgen]

Voortaan bloedglucose meten zonder teststrips bij diabetes

diabetesDiabetespatiënten kunnen voortaan hun bloedsuikergehalte bepalen zonder te moeten prutsen met individuele teststrips en priknaalden. Dat is mogelijk dankzij het Accu-Chek Mobile systeem van Roche Diagnostics.

Alles in één
Diabetespatiënten moeten nog slechts één systeem meenemen als zij op stap gaan en ze hoeven zich ook geen zorgen meer te maken over een tekort aan strips of lancetten. Het alles in één-concept omvat 50 bloedtesten op een doorlopend lint en 6 lancetten in een houder, die in de bijgevoegde prikpen past.

Openbaar
Volgens een Duitse studie meent meer dan een derde van de diabetespatiënten dat het te gecompliceerd is om buitenshuis te testen, omdat zij geen zin hebben om al te veel te plannen en ook niet willen sleuren met de vereiste benodigdheden voor de test. Ongeveer hetzelfde aantal deelnemers stelt dat het hen stoort om hun bloedsuikerspiegel te meten in het openbaar.

Multidisciplinaire diabeteskliniek boekt resultaat

diabetes insulineAfgelopen najaar werd een nieuwe behandeling voor diabetes Type 1 geïntroduceerd. Daarbij is het mogelijk om met een Continue Glucose Meter (CGM) iedere vijf seconden de glucosewaardes in het bloed te meten. Door deze nieuwe methode van medisch-technologisch bedrijf Medtronic is de kunstmatige alvleesklier een stuk dichterbij. De informatie voor de arts wordt daarnaast ook betrouwbaarder, waardoor de behandeling van de diabetespatiënt steeds beter wordt. Met name voor kinderen, met vaak sterk wisselende glucosewaardes, is deze nieuwe manier van diabetesbehandeling een uitkomst.

Dr. Henk Veeze van Diabeter in Rotterdam is daarnaast van mening dat diabeteszorg het beste ondergebracht kan worden in specialistische centra. Hij zegt dat chronische zorg met een lange termijn perspectief, zoals bij diabetespatiënten het geval is, niet samen gaat met kort-cyclische zorg met jaarbudgetten. Special multidisciplinaire e behandelpoli’s kunnen een verhoging van de kwaliteit voor diabetespatiënten betekenen, toont Diabeter in Rotterdam aan. Door middel van thuis monitoring systemen, zoals het Carelink platform voor insulinepomp patiënten, kan de arts daarnaast patiënten beter in de gaten houden, gericht op het normaliseren van HbA1c. Dit leidt weer tot minder complicaties. Patiënten van Diabeter kunnen ook een iPod krijgen met daar speciale applicaties voor betere medicatie en dossiervoering.

Jaarlijks ontvangt Diabeter 4000 patiënten bij reguliere polikliniek bezoeken, 12.000 e-mails en 10.000 telefonische consultaties. Al met al zorgt de ‘digitale zorg’ ervoor dat gebruikers van het systeem zich meer betrokken voelen en beter inzicht krijgen in hun eigen glucosewaardes. Ook de arts krijgt een beter inzicht hoe de patiënt en zijn/haar diabetes zich ontwikkelen. Zodra iemand op het spreekuur bij de arts komt, gaat het ook een stuk sneller. Doordat veel informatie al bekend is, verloopt de behandeling efficiënter.
[Medicalfacts]