Diabetes leidt steeds minder vaak tot nierfalen

Het percentage diabetici dat nierfalen ontwikkelt, neemt steeds verder af, blijkt uit Amerikaans onderzoek. De daling is vooral te zien bij jonge mensen. Maar omdat diabetes elk jaar meer voorkomt, stijgt het aantal dialysepatiënten als gevolg hiervan toch.

Onderzoekers van het nationale Centrum voor Preventie van Chronisch Ziekten in Atlanta analyseerden de cijfers over de behandeling van terminaal nierfalen als gevolg van diabetes in de VS. Uit het nationale registratiesysteem voor nierziekten haalden ze die mensen van wie diabetes de primaire diagnose was en die tussen 1990 en 2006 met dialyse waren begonnen of getransplanteerd werden. Die vergeleken ze met het totaal aantal mensen in de VS dat diabetes heeft.
Het aantal mensen dat begon met een therapie voor terminaal nierfalen als gevolg van diabetes, steeg in die jaren aanzienlijk: van ruim 17 duizend tot iets meer dan 48 duizend. In de eerste zes jaar, steeg het relatieve aantal ook licht: per 100.000 diabetici van 299 tot 343 per jaar. Maar sinds 1996 is dat relatieve aantal gedaald: met gemiddeld 3,9 procent per jaar. Van een steeds kleiner deel van de mensen met diabetes gaan de nieren dus zo ver achteruit dat ze moeten gaan dialyseren. Vooral bij patiënten jonger dan 45 jaar was deze daling sterk: 4,3 procent per jaar.

Dat de nieren van diabetici steeds langer blijven functioneren is volgens de onderzoekers te danken aan verbeterde zorg, het afnemen van andere risicofactoren voor eindstadium nierfalen en andere, niet benoemde factoren.

Dat er in absolute zin toch zo’n sterke stijging is van het aantal mensen dat moet gaan dialyseren als gevolg van diabetes, is omdat het aantal diabetespatiënten heel hard toeneemt.
[NierNieuws]

Verhoogd risico op diabetes bij stoppen met roken

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat stoppen met roken zorgt voor een hoger risico om diabetes te krijgen.  

Wie stopt met roken, zou 70 procent meer kans lopen om type 2 diabetes te krijgen. Een Amerikaans onderzoek onder 11.000 deelnemers stelde een verband tussen de twee factoren. Reden is het verhoogd lichaamsgewicht dat stoppen met roken meebrengt. 

Een reden om toch te blijven roken? Beslist niet, aldus de wetenschappers. Wie naast de sigaret te bannen, ook het lichaamsgewicht onder controle kan houden, is gezonder op weg. Beter is nooit te beginnen met de ongezonde verslaving, want rokers lopen gemiddeld 30 procent meer kans om diabetes te krijgen dan niet-rokers. 

Verdubbeling van aantal voetamputaties bij diabetespatiënten

Britse artsen slaan alarm vanwege de forse toename van het aantal amputaties bij diabetespatiënten. In de afgelopen 10 jaar is het aantal voetamputaties bijna verdubbeld: op dit moment moeten per week 100 Britse patiënten met diabetes type 2 een voet missen als gevolg van de ziekte.

Het aantal mensen met diabetes type 2 is – dat vooral wordt veroorzaakt door overgewicht – is de afgelopen jaren fors gestegen. Wetenschappers denken dan ook dat hierin een belangrijke verklaring ligt voor de toename van het aantal amputaties.

Het aantal amputaties boven de enkel nam met 43% toe. Tegelijkertijd is de gemiddelde leeftijd waarop de amputatie plaatsvindt gedaald van 71 naar 69 jaar. Artsen geloven dat 80% van de amputaties voorkomen kunnen worden met goede zorg.

Diabetes kan op termijn leiden tot complicaties aan onder meer nieren, hart en vaten, de ogen en de voeten. Ongeveer een kwart van de diabetespatiënten ontwikkelt een voetprobleem. De meest voorkomende zijn voetwonden (zweren). Als die niet of niet goed behandeld worden, kan dat leiden tot amputatie van teen, voet of onderbeen.

Volgens de onderzoekers kan een hoop ellende worden voorkomen als patiënten beter bekend zijn met de symptomen en zij hun voeten dagelijks controleren. Ook zouden zij hun voeten regelmatig moeten laten checken door een arts of verpleegkundige.
[Daily Mail]