DiabetesZorgBeter leidt tot hoogwaardige diabeteszorg

diabetesDiabetesZorgBeter heeft in de regio`s Flevoland/Noordoostpolder, Hardenberg/Coevorden, Meppel, Assen, Emmen en Hoogeveen geleid tot een kwalitatief hoogwaardige diabeteszorg in de eerste lijn en een optimale samenwerking in de zorg. Het project is gebaseerd op het Zwolse diabetesprogramma, dat tien jaar geleden van start ging om de ketenzorg voor mensen met diabetes mellitus type 2 te optimaliseren.

De positieve resultaten zijn te danken aan een goede samenwerking tussen alle betrokken zorgverleners en Groene Land Achmea. De eindevaluatie van het in 2006 gestarte project is samengevat in de publicatie `Samenwerking en samenhang in de keten`. In de deelnemende regio`s participeerden 459 huisartsen (95%) en werden gegevens van ongeveer 27.000 patiënten geregistreerd. Degenen met diabetes in Noordoost-Nederland blijken tevredener over de geboden zorg dan in de rest van Nederland.

Vanwege de goede resultaten is de werkwijze inmiddels een geïntegreerd onderdeel geworden van de reguliere zorg in de zeven ziekenhuisregio`s in Noordoost-Nederland. Achmea ondersteunt de uitbreiding van het project in alle kerngebieden van de zorgverzeraars van Achmea.
[ZN Journaal]

Prijs voor Maastrichts programma voor diabetes

diabetes-insulineHet Diabetes Interactief Educatie Programma (DIEP) van het Maastricht Universitair Medische Centrum+ (Maastricht UMC+) kreeg vorige week de tweejaarlijkse prijs voor diabetes-educatie van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF).

“Zelf je ziekte leren managen, je eigen doelen leren stellen en een agenda opstellen voor het spreekuur bij je zorgverlener”, dat is volgens prof.dr. Nicolaas Schaper, endocrinoloog en hoofdredacteur, het uitgangspunt van DIEP. Mensen met diabetes kunnen daartoe gebruik maken van een interactieve website (www.diep.info) die hen daarbij helpt. “Deze eerste Nederlandse interactieve diabeteswebsite van Maastrichtse makelij wordt in het hele land als e-tool voor de diabeteszorg ingezet. En de kwaliteit ervan is nu met deze prijs wederom bevestigd.”

Draagvlak
Dat de site bij de diabetes-patiënten aanslaat, blijkt ook uit de nog steeds stijgende lijn van het aantal unieke bezoekers: begin 2008 waren dat er nog 20.000; eind 2009 staat de teller stil op ruim 45.000. Dit succes van DIEP verklaart prof. Schaper door het grote draagvlak dat de site kent: “We hebben de nieuwste interventie-technieken toegepast en alle partijen uit de zorg er bij betrokken, zoals gebruikers, patiënten-groepen en vertegenwoordigers van zorg-instanties.” Maar dat niet alleen. “Ook onze evaluatie in de vorm van wetenschappelijk onderzoek laat zien dat patiënten de site hoog waarderen omdat die wordt gedragen en gelegitimeerd door het Maastricht UMC+. Overigens blijkt uit datzelfde onderzoek ook dat DIEP nog niet optimaal wordt benut door de gebruikers omdat ze nog onvoldoende daarin worden ondersteund door de zorgverleners. Om dit te verbeteren zijn we gestart het trainen van zorgverleners om door middel van de training `DIEP@work’ de site beter te integreren in hun patiëntenzorg. Ook zij hebben daar zelf voordeel bij.”

Kiesbeter
Andere overwegingen die een rol spelen in het succes – en daarmee voor de prijs – zijn onder meer dat de site dynamisch is en blijft (nieuwe elementen als zenuwschade door diabetes en insulinebehandeling staan op het punt te worden geïmplementeerd). Bovendien is de site laagdrempelig, in die zin dat de teksten geschreven zijn in `gewone mensen taal’, de website gebruik maakt van multimedia-technieken en vooral gebaseerd is op gesproken woord, waardoor mensen die moeilijk lezen er ook mee kunnen werken. Schaper: “En we zijn er trots op dat de website als centrale diabetes-site geïntegreerd is in www.Kiesbeter.nl, de website van de nationale patiëntenvereniging en meerdere zorgverzekeraars. Deze prijs onderstreept dat dit terecht is.”
[Academisch ziekenhuis Maastricht]

Toename kinderen met diabetes type 1

Steeds meer kinderen in Nederland krijgen diabetes type 1. In heel Europa is deze trend te zien. Volgens het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet komen er sinds 2005 in Europa jaarlijks zo`n 15.000 kinderen onder de 15 jaar met dit type suikerziekte bij. In 2005 bedroeg het totale aantal 94.000. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt een duidelijke toename, al maakt men hier geen onderscheid tussen type 1 en type 2 diabetes.

Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte die als gevolg heeft dat de insulineproductie vermindert en uiteindelijke stopt. Zo`n 10% van alle diabetespatiënten heeft deze vorm. Vroeger heette type 1 jeugddiabetes, omdat de ziekte vooral ontstaat bij mensen onder de 30 jaar. Diabetes type 2 ontstaat op latere leeftijd en wordt daarom ook wel ouderdomsdiabetes genoemd. Tegenwoordig komt ook dit type bij kinderen voor. Bij type 2 diabetes spelen overgewicht en te weinig lichaamsbeweging een rol. Het lichaam produceert wel insuline, maar te weinig.

Diabetes type 1 heeft een genetische component en mogelijk speelt babyvoeding een rol. De ziekte zorgt voor sociale en economische problemen bij jonge patiënten. Kinderdiabetes heeft invloed op de schoolprestaties en het gedrag. Bovendien doen complicaties zich op steeds jongere leeftijd voor.
[Pharmaceutisch Weekblad 13-11-2009]

Risico’s van slechte voeding tijdens zwangerschap onderzocht

zwangere vrouwWanneer een moeder tijdens de zwangerschap niet gezond genoeg eet, vergroot dat de kans dat haar kind later hart- en vaatziekten en type II diabetes krijgt. Dit verband tussen prenatale voeding en ontwikkeling van ziekten op latere leeftijd wordt ook wel `metabole programmering’ genoemd.

Promovenda Esther van Straten onderzocht manieren om door metabole programmering de stofwisseling zo te beïnvloeden dat het risico op ziekte van het kind afneemt. Ze verrichtte dit onderzoek onder meer door zwangere muizen een farmacologische stof toe te dienen die de werking van LXR (een belangrijke regulator van het cholesterol- en vetmetabolisme) activeert. Dit leidde in de muizenfoetussen tot een verhoging van het (goede) HDL cholesterol, maar had ook een negatieve bijwerking, namelijk vetstapeling in de lever. Deze sterke veranderingen op het vetmetabolisme tijdens de foetale ontwikkeling hadden echter geen invloed op het vetmetabolisme tijdens jongvolwassenheid.

Ook door zwangere muizen op een eiwitarm dieet te zetten, kan de stofwisseling van hun nakomelingen beïnvloed worden, zo toont Van Straten aan. Hoewel deze ondervoeding niet per definitie tot een lager geboortegewicht van de nakomelingen leidt, lijkt de stofwisseling op latere leeftijd wel beïnvloed te zijn. Wanneer de nakomelingen eenmaal volwassen zijn, lijkt het erop dat vrouwtjesmuizen gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van diabetes type II dan mannetjesmuizen. Dit zou kunnen betekenen dat de voedingsstatus van de moeder tijdens de zwangerschap geslachtsspecifieke effecten heeft op de stofwisseling van haar kinderen.

Esther van Straten (Maasbree, 1980) studeerde Voeding en Gezondheid in Wageningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Kindergeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen onderzoeksschool GUIDE. Van Straten werkt inmiddels als projectmanager in het UMCG.

Risico diabetes hoger door vleesconsumptie

vleesEen hoge consumptie van rood vlees en vleeswaren kan het risico van diabetes type 2 verhogen. Dit blijkt uit een nieuwe meta-analyse van in totaal 12 cohortonderzoeken. De analyse laat zien dat een hoge consumptie van alle soorten vlees samenhangt met een 17% hoger risico op diabetes type 2. En een hoge consumptie van rood vlees is geeassocieerd met risicostijging van 21 % en van vleeswaren met een risicostijging van  41%.

Volgens de onderzoekers is niet duidelijk hoe vlees het risico kan verhogen. Eerder onderzoek aan de Harvard Universiteit geeft aan dat diverse componenten in vlees een rol zouden kunnen spelen, zoals verzadigde vetzuren en cholesterol. Dit wordt in de meta-analyse niet bevestigd. Een andere mogelijke verklaring zit in het feit dat vooral vleeswaren vaak nitraten bevatten. De vorming van nitrosoaminen hieruit in het lichaam zou een rol kunnen spelen.

Nitrosoaminen zijn in eerder (dier)onderzoek geassocieerd met minder goed functionerende betacellen. De onderzoekers achten het noodzakelijk dat er meer onderzoek komt naar de reden waarom een hogere vlees(waren)consumptie het risico op diabetes verhoogt.
[nieuwsvoordietisten]

Toename diabetes na aanleg Westfrisiaweg

West-Friesland krijgt een toename van naar schatting 35 procent van diabetes, indien de Westfrisiaweg volgens de bestaande plannen wordt aangelegd. Dit meldt het Dagblad voor West-Friesland.

Dit schrijft arts-onderzoeker Giel Nijpels uit Zwaagdijk aan Provinciale Staten, die maandag over de plannen vergaderen. Nijpels wijst op een onderzoek dat wordt gedaan aan de Vrije Universiteit naar de gezondheidseffecten van de N23. Volgens de eerste bevinden vormt fijnstof van het verkeer het grootste riciso, ook voor een groei van de hart- en vaatziekten.

Tegelijkertijd ontstaan er grote twijfels over de financiële haalbaarheid van de Westfrisiaweg, bedoeld als vlotte route tussen Alkmaar en Enkhuizen. Statenlid Fred Gersteling (SP) wil nu van de provincie weten of het klopt dat verkeersminister Eurlings ‘slechts’ 18 miljoen euro over heeft als bijdrage. Dat is namelijk beduidend minder dan de 270 miljoen die de provincie eerst meende te kunnen krijgen.

Koffie en thee beschermen tegen diabetes

theeHet drinken van drie of meer koppen thee of koffie per dag verkleint de kans op diabetes type II met ongeveer veertig procent. Dat schrijven epidemiologen van het UMC Utrecht in het tijdschrift Diabetologia van december. Ze analyseerden de levensstijl van bijna 40.000 mensen gedurende tien jaar.

Het beschermende effect van koffie en thee blijkt uit een analyse van levensstijl en voeding, geïnventariseerd via vragenlijsten. De onderzoekers volgden de mensen tien jaar lang na het in kaart brengen van de levensstijl. Na tien jaar hebben ruim 900 van de 40.000 gevolgde mensen diabetes type II gekregen. Het blijkt dat mensen die drie koppen thee of koffie drinken minder kans op diabetes type II hebben dan mensen die nul tot één kop drinken. Ze lopen ongeveer veertig procent minder risico de ziekte te krijgen. Veel meer dan drie koppen per dag drinken heeft geen zin, het beschermende effect wordt niet groter. De epidemiologen gebruikten gegevens uit het bevolkingsonderzoek European Prospective Investigation into Cancer (EPIC-NL). De deelnemers hiervan hebben over tien jaar genomen 2,4 procent kans diabetes type II te krijgen.

Eerste auteur van het artikel is epidemioloog Susan van Dieren. “Eerder bleek al dat koffie een beschermende werking heeft op type 2 diabetes, maar voor thee was dit nog erg onduidelijk. Wij zagen in ons onderzoek een verlaagd risico op type 2 diabetes vanaf drie kopjes per dag, waarbij het niet uit maakte of dit koffie of thee was.”

Overigens blijken thee- en koffiedrinkers zeer verschillende levensstijlen te hebben. Het drinken van veel thee gaat samen met een hogere opleiding, meer bewegen, minder alcohol drinken, minder roken en minder overgewicht. Voor stevige koffiedrinkers geldt precies het omgekeerde. Die leven over het algemeen juist ongezonder.

Waarom koffie en thee beschermen tegen diabetes is niet duidelijk. Het effect lijkt niet te danken aan effecten van caffeïne, zouten of de bloeddruk. Wel bevatten koffie en thee antioxidanten waarvan gesuggereerd wordt dat ze het ontstaan van diabetes kunnen remmen. Maar dat verband is omstreden.

In Nederland lijden zo’n 740.000 mensen aan diabetes, 90 procent daarvan heeft diabetes type II.

Bekende risicofactoren voor het ontstaan van diabetes type II zijn overgewicht, hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte. Een levensstijl met ongezond eten en weinig bewegen draagt sterk bij aan die risicofactoren.

Epidemiologen van het UMC Utrecht voerden het onderzoek uit samen met het RIVM.
[UMC Utrecht]

Opbrengst Geef voor Diabetes

De collecte Geef voor Diabetes die van 1 tot en met 7 november in Maarn en Maarsbergen is gehouden heeft in Maarn €2.302,97 en in Maarsbergen €447,72 opgebracht. In totaal dus €2.750,69. In Maarn en Maarsbergen gingen dit jaar voor de tiende keer meer dan veertig collectanten op pad om voor het diabetesfonds te collecteren. Ze hebben in die tien jaar voor bijna €30.000,- opgehaald.
[nieuwsblad DeKaap]