Antidepressiva bij patiënten met diabetes

Antidepressiva beïnvloeden de glucosehuishouding bij patiënten met diabetes. Omdat depressie in combinatie met diabetes zeer vaak voor komt, is de impact op bevolkingsniveau groot. Het effect van antidepressiva kan gunstig maar ook ongunstig zijn. Omdat depressie in combinatie met diabetes zeer vaak voor komt, is de impact op bevolkingsniveau groot. Jeroen Derijks toont in zijn promotieonderzoek aan dat dit afhankelijk is van het type antidepressivum.

Derijks laat zien dat antidepressiva die in de hersenen de stof serotonine verhogen, een gunstige invloed hebben op het verloop van diabetes. Patiënten die dit type antidepressiva gebruikten, hoefden minder insuline te spuiten. Het is mogelijk dat deze geneesmiddelen ook de complicaties van diabetes op de langere termijn, zoals hart- en vaatziekten, nierproblemen, aantasting van de zenuwen en blindheid, kunnen uitstellen of voorkomen. Antidepressiva die werken via andere mechanismen hebben juist een negatieve invloed op het verloop van diabetes.

Omdat antidepressiva de glucosehuishouding in diabetespatiënten beïnvloeden, wordt aan deze patiënten geadviseerd om de bloedsuiker goed in de gaten houden bij het gelijktijdig gebruik van antidepressiva. Patiënten, artsen en apothekers moeten goed geïnformeerd worden over de effecten van antidepressiva op de glucosehuishouding, zodat bij het voorschrijven en gebruik van antidepressiva beter rekening gehouden kan worden met deze effecten en de behandeling van diabetes.

Promotie Jeroen Derijks
Influence of antidepressants on glucose homeostasis: effects and mechanisms
11-11-2009, 14:30 uur , Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promotor: Prof. dr. A.C.G. Egberts
Copromotors: Dr. E.R. Heerdink, Dr. G.H.P. de Koning, Dr. R. Janknegt
Universiteit Utrecht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.