Protocol diabeteszorg voor ouderen stap in goede richting

Eerder dit jaar meldde Diabetesvereniging Nederland (DVN) dat het met de diabeteszorg in verpleeg- en verzorgingshuizen niet altijd goed gesteld is. Dit heeft meerdere oorzaken. Enerzijds weten veel verpleegkundigen en verzorgers onvoldoende over diabetes. Anderzijds zijn er ook geen richtlijnen waar verpleegkundigen en verzorgers een houvast aan kunnen hebben. Stichting Langerhans heeft daarom in samenwerking met diverse professionals en DVN een protocol diabeteszorg voor ouderen ontwikkeld.

In dit protocol staat bijvoorbeeld welke problemen zich kunnen voordoen bij ouderen met diabetes en welke periodieke controles er noodzakelijk zijn bij mensen met diabetes. Daarnaast wordt uitgelegd hoe de verzorgers en verpleegkundigen moeten omgaan met hypo en hypers, meten van de bloedglucosewaarden en het toedienen van insuline.

Omdat er nog geen richtlijnen zijn, is dit protocol een goede tussenoplossing. Verenso, de beroepsvereniging van specialisten in ouderengeneeskunde (vroeger NVVA geheten), is wel bezig met het opstellen van een richtlijn. Eind vorig jaar is er een werkgroep opgericht, waar DVN ook inzit als vertegenwoordiger van mensen met diabetes.

Naast informatie over de doelgroep, diagnose, streefwaarden, behandeling, controles et cetera zal er in die richtlijn ook aandacht besteed worden aan educatie en de rol van de mensen zelf. Bij diabetes speelt zelfmanagement een belangrijke rol. Veel ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen zijn echter hulpbehoevend en is er sprake van een complexe situatie vanwege complicaties en andere aandoeningen. Zij kunnen lang niet alles rondom hun diabeteszorg zelf regelen. Hoe minder mensen zelf kunnen, hoe belangrijker de rol van de verpleegkundige of verzorger wordt.

Het is daarom voor de behandelaars niet voldoende om alleen medische kennis te hebben, de leefstijl van mensen met diabetes is net zo belangrijk. Daarom wordt in de richtlijn ook aandacht besteed aan vragen als: wat moet je doen als het toetje niet op wordt gegeten terwijl de medicatie voor het eten is toegediend? Of wat als er iemand op de afdeling op appeltaart trakteert? De verwachting is dat de richtlijn eind 2010 klaar is.

Meer informatie
Op de website van Verenso (voorheen NVVA) vindt u meer informatie.
[Diabetesvereniging Nederland]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.