EADV Expertisegroep DVK 2e lijn presenteert handleiding Bloedglucoseregulatie in de kliniek op Werelddiabetesdag

Op 14 november 2009, Werelddiabetesdag, presenteert de EADV Expertisegroep Diabetesverpleegkundigen werkzaam in de tweede lijn de definitieve handleiding Bloedglucoseregulatie in de kliniek. De afgelopen jaren is de aandacht voor de adequate bloedglucoseregulatie bij patiënten die in het ziekenhuis verblijven sterk toegenomen. Er zijn echter signalen dat de zorg van de patiënten op de verschillende (verpleeg)afdelingen nog voor verbetering vatbaar is. De in 2007 geïnstalleerde expertisegroep bestaande uit Nathalie Masurel, Caroline Lubach, Geke Hems en Ellen Wessels heeft dit onderwerp het afgelopen jaar uitvoerig onderzocht. Het uiteindelijke resultaat zal bestaan uit een handleiding, handreiking of toolkit voor de diabetesteams met praktische tips en aandachtspunten voor het verbeteren van de kwaliteit van de diabeteszorg ziekenhuisbreed. Dit EADV hulpmiddel zal zeker een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de diabeteszorg.

In mei 2007 is door het EADV bestuur de notitie “Expertisegroep Diabetesverpleegkundigen werkzaam in de tweede lijn” vastgesteld. Een voorbereidingsgroep heeft de inrichting van de Expertisegroep uitgewerkt, prioriteiten aangebracht in de op te pakken onderwerpen en deze uitgewerkt in een jaarplan. Dit betrof de onderwerpen Bloedglucoseregulatie op de klinische afdelingen van het ziekenhuis en Diabetes en zwangerschap, gecombineerd met een nadere oriëntatie van de rol van diabetesverpleegkundige als regieverpleegkundige of casemanager.

De officiële Xpgroep DVK 2e lijn is ook in 2007 geïnstalleerd. Zij zijn op basis van het toenmalige jaarplan aan de slag gegaan. Dit resulteerde in 2008 tot een eerste aanzet van de “handleiding Bloedglucoseregulatie op de klinische afdelingen van het ziekenhuis” welke voorgelegd is aan 15 intramurale diabetesteams. De definitieve brochure wordt op 14 november op Werelddiabetesdag gepresenteerd.

In totaal telt Nederland 850.000 mensen met diabetes en elk jaar komen er ruim 72.000 mensen met diabetes bij. Vanwege allerlei uiteenlopende redenen kunnen mensen met diabetes, als primaire of nevendiagnose, opgenomen worden op een ziekenhuisafdeling. Daarnaast kan bij mensen die niet bekend zijn met diabetes en die opgenomen worden in het ziekenhuis, een ontregeling van de glykemische regulatie optreden, al dan niet van blijvende aard.

Verschillende ziekenhuizen hebben initiatieven genomen om afspraken te maken over wie verantwoordelijk is voor de diabetesregulatie, afspraken over consultatie, scholingen op gebied van diabetes van verpleegkundigen en arts-assistenten en praktische registratieformulieren. Veel diabetesteams/ziekenhuizen vinden opnieuw het wiel uit, er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de best practice en goede voorbeelden die er voorhanden zijn. Het diabetesteam van een ziekenhuis, waar de diabetesverpleegkundige deel vanuit maakt, kan een belangrijke rol vervullen ten aanzien van het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het diabetesteam kan de rol oppakken van initiator, innovator tot coördinator.
[EADV]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.