Mexicaanse griep en diabetes

mexicaanse-griepIn Nederland duikt de Mexicaanse griep steeds vaker op en mensen met diabetes kunnen hiermee ook in aanraking komen. Diabetesvereniging Nederland heeft daarom een speciale pagina met meer informatie over de Mexicaanse griep en waar u op moet letten met uw diabetes.

De informatie is afkomstig van Postbus 51, het Rijksinstituut voor volkgezondheid en milieu hygiëne (RIVM) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Aangevuld met specifieke informatie voor mensen met diabetes (DVN).

Nieuwe griepvirus en uw diabetes

Nieuw ontwerp

Diabetes | suikerziekte heeft een nieuw ontwerp! Het ontwerp is strakker, meer van deze tijd en is tevens gebruikersvriendelijker. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • nieuwe look & feel
  • eenvoudiger reageren: reactieveld onderaan elk bericht
  • interactiever: in de rechterkolom staan de meest recente reacties
  • overzichtelijker: de nieuwe website is breder
  • rustiger voor het oog door ander kleurgebruik
  • nieuwe blogtool: wordpress

Ik ben tevreden met de nieuwe website, maar natuurlijk het is natuurlijk slechts een begin. Ik zal de website blijven uitbreiden en verbeteren. Als jullie opmerkingen en/of verbeterpunten hebben, plaats dan een reactie.

Nieuw cahier geeft informatie over leven met diabetes

cahier geeft informatie over leven met diabetesOnlangs heeft de stichting Bio-wetenschappen en maatschappij een nieuw cahier uitgebracht. Het cahier geeft informatie over leven met diabetes.

Steeds meer mensen in Nederland kampen met diabetes. In 2007 waren er naar schatting 740.000 diabetespatiënten en naar verwachting van het RIVM zijn dit er 1,3 miljoen in 2025. Diabetes is een ernstige aandoening. Met grote consequenties voor de meeste mensen die diabetes hebben. Veelal betekent het elke dag insuline spuiten. Bovendien bestaat het gevaar voor verergering en complicaties als harten vaatziekten en schade aan de nieren, ogen of voeten.

Gelukkig is ook steeds meer bekend over een effectieve aanpak van diabetes. Zowel in het voorkomen ervan als het beheersbaar houden wanneer de diagnose is gesteld. Op vele fronten wordt deze kennis ingezet. Het Nationaal Actieprogramma Diabetes onder regie van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) – en mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS – bundelt acties en initiatieven voor voorlichting en vroege opsporing van diabetes, voor de versterking van de positie van mensen met diabetes en voor de organisatie van ketenzorg met een programmatische aanpak. De NDF Zorgstandaard die is ontwikkeld voor patiënten én zorgverleners om tot de beste kwaliteit van zorg te komen, speelt daarin een centrale rol.

Kennis is belangrijk. Kennis van en over diabetes levert niet alleen meer begrip op van de ziekte, maar maakt ook duidelijk waarom je iets moet doen of juist zou moeten laten. Daarom is dit cahier zo behulpzaam. Alle dagelijkse aspecten over diabetes passeren de revue. Insuline en bloedsuikerspiegel, begrippen die in het gewone taalgebruik over diabetes als vanzelfsprekend worden verondersteld, worden hier haarfijn uitgelegd.

Net als het verschil tussen type 1 en type 2 en waarom de termen ouderdomsdiabetes en jeugddiabetes achterhaald zijn. Iedereen weet je te vertellen dat bewegen goed is. In dit cahier wordt ook het waaróm uit de doeken gedaan met een uitleg over de fysiologische uitwerking van bewegen. De relatie tussen gewicht en medicatie voor type 2 komt aan de orde, maar er is ook een uitstapje over diabetes bij honden en katten.

Bio-Wetenschappen en Maatschappij stelt met dit cahier geen handboek te hebben geschreven. Maar de knappe combinatie van een korte, heldere behandeling van de thema’s met een extra verdieping waarin de wetenschappelijke onderbouwing is verwoord, maken deze publicatie tot een handig naslagwerk.
[www.biomaatschappij.nl]

Probleemloos op vakantie met diabetes

Diabetes en reizen gaan prima samen. Het hebben van diabetes mellitus hoeft geen probleem te zijn als u op vakantie gaat. Er zijn alleen wel een paar dingen waar u op moet letten.

Anders leven
Tijdens uw vakantie leeft u vaak anders dan normaal: uitslapen, later naar bed, luieren op het strand of juist een actieve vakantie. Daarnaast krijgt u waarschijnlijk te maken met andere etenstijden, onbekende gerechten, een heel ander klimaat of een tijdsverschil. Al deze factoren kunnen uw bloedglucosegehalte beïnvloeden. Daarom is het verstandig om, zeker wanneer u met een tijdsverschil te maken zult krijgen, tijdig met uw arts of diabetesverpleegkundige te overleggen hoe u daarmee het beste om kan gaan.

Voeding
Eigenlijk moet u zich op vakantie aan dezelfde voedingsvoorschriften houden als thuis. Kies voor gezonde voeding, wees matig met vet, zout en suiker en eet regelmatig. Probeer te voorkomen dat u in uw vakantie veel minder of meer eet dan anders. Zorg dat u altijd een belegde boterham, koekjes of druivensuiker bij u heeft. Drink steeds voldoende water, zeker tijdens vliegreizen en in warme landen. U heeft elke dag minstens 2 liter drinkvocht nodig. In landen met dubieus kraanwater is het beter om alleen (mineraal)water uit flessen te gebruiken.

Insuline bewaren
Insuline en spuitbenodigdheden moeten in het vliegtuig met de handbagage worden meegenomen. Insuline mag namelijk niet bevriezen. Op reis kan de insuline het best worden bewaard in een koeltas (niet tegen de koelelementen aanleggen) of in een thermosfles omdat de insuline haar werking verliest als het lange tijd warm bewaard wordt.

Het is aan te raden de insuline over 2 verschillende tassen te verdelen, voor het geval er één zoek raakt of gestolen wordt. Ook de teststrips kunt u het best over 2 tassen verdelen. Neem alles in ruime hoeveelheid mee.
Aanpassing van het insulineschema tijdens de vlucht is nodig als er een tijdsverschil van meer dan 2 tijdszones bestaat. U kunt dit het best bespreken met uw behandelend arts of met de diabetesverpleegkundige.

Douane
U hoeft bij de douane niet aan te geven dat u medicatie of andere spullen bij u heeft in verband met uw diabetes. Dit is namelijk voor persoonlijk gebruik. Wel is het verstandig dat u een medische verklaring bij u hebt over uw aandoening en geneesmiddelengebruik in de taal van het land waar u naar toe gaat. Daarmee voorkomt u moeilijkheden bij de douane als u in het bezit bent van injectiemateriaal, insuline of tabletten. Zo’n verklaring kunt u verkrijgen bij uw apotheek of uw diabetesverpleegkundige.

Wat te doen bij ziekte
Soms kan men tijdens de vakantie last krijgen van diarree, verstopping of koorts. Zorg bij klachten altijd dat u voldoende drinkt en controleer uiteraard regelmatig uw bloedglucose. Houden de klachten enkele dagen aan, ga dan naar een arts. Als u diabetes type 1 heeft en u moet overgeven, neem dan onmiddellijk contact op met een arts op uw vakantieadres of uw eigen arts in Nederland. Braken betekent Bellen!
[Boven IJ Ziekenhuis]

Reactie AstraZeneca op uitzending Netwerk over Seroquel

seroquelIndien u vragen heeft over uw behandeling met Seroquel (quetiapine), neemt u dan contact op met uw arts. Stop nooit zomaar met uw medicatie, dit kan vervelende gevolgen hebben.

Berichtgeving Netwerk uitzendingen onjuist
Het EO programma Netwerk heeft tot twee keer toe gesuggereerd (in april en in juli) dat AstraZeneca informatie zou hebben achtergehouden voor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over bijwerkingen van het geneesmiddel Seroquel (quetiapine). Dit, terwijl Netwerk in het bezit is van documentatie waaruit blijkt dat dit niet zo is. Zowel het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen als de Minister van Volksgezondheid hebben na de uitzending in april publiekelijk verklaard dat de betreffende informatie is ontvangen en beoordeeld door het CBG. De bijsluiter van Seroquel is vanaf de introductie opgesteld en telkens aangepast op basis van de beschikbare wetenschappelijke gegevens over de werking en bijwerkingen van quetiapine en op basis van de inzichten die voortkomen uit het wereldwijde gebruik van quetiapine. AstraZeneca heeft quetiapine volgens alle geldende richtlijnen zeer uitvoerig onderzocht en heeft daarbij altijd álle relevante informatie gedeeld met de registratieautoriteiten zoals het CBG.

Aanleiding voor Netwerk uitzendingen: rechtszaken in de VS
Aanleiding voor de Netwerk uitzendingen zijn rechtszaken in de Verenigde Staten waarbij wordt geclaimd dat quetiapine en andere atypische antipsychotica bij individuele patiënten diabetes of andere gerelateerde aandoeningen zouden hebben veroorzaakt. De rechtbank heeft tot nu toe alle zaken tegen AstraZeneca inzake Seroquel afgewezen, omdat in deze gevallen geen bewijs kan worden gevonden dat quetiapine verantwoordelijk is voor de aandoeningen die de eisers beweren te hebben. Een rechter heeft recent zijn twijfel uitgesproken over alle zaken. De advocaten zoeken daarom de media op om het verloop van de nog lopende zaken te beïnvloeden. Onder meer door te suggereren dat AstraZeneca informatie zou hebben achtergehouden voor registratieautoriteiten. Dit is onjuist, AstraZeneca heeft altijd álle relevante informatie gedeeld met de registratieautoriteiten.

Hoe zit het met bijwerkingen?
De balans tussen de werking van een geneesmiddel en de bijwerkingen is vanzelfsprekend van groot belang en wordt continu en zeer zorgvuldig gevolgd en beoordeeld door de registratieautoriteiten. Bijwerkingen staan vermeld in de beoordelingsrapporten van de registratieautoriteiten en in de bijsluiter. Deze documenten worden voortdurend aangepast op basis van de laatste inzichten.
Mensen met schizofrenie of bipolaire stoornis hebben meer risico op bepaalde gezondheidsproblemen zoals gewichtstoename en glucoseverhoging dan mensen zonder deze aandoeningen. In de productinformatie van alle atypische antipsychotica worden meldingen gedaan van patiënten met glucoseverhoging, (verergering van bestaande) diabetes en gewichtstoename. Het is altijd belangrijk om alert te zijn op deze en andere bijwerkingen.
[AstraZeneca]

Mogelijke associatie insuline glargine en kanker

lantusRecent zijn vier onderzoeken gepubliceerd naar de mogelijke associatie tussen het gebruik van insuline glargine en een verhoogd risico op kanker.

De resultaten van de verschillende onderzoeken zijn niet consistent. Op grond van deze onderzoeken kan de mogelijke associatie tussen het gebruik van insuline glargine en een verhoogde incidentie van kanker niet bevestigd of uitgesloten worden.

De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 beveelt geen insuline glargine aan en blijft ongewijzigd.
Wij adviseren huisartsen om de recente berichtgeving te bespreken met patiënten die insuline glargine gebruiken. De huidige onderzoeken geven, vooralsnog, geen aanleiding om de therapie aan te passen. In lijn met de Standaard adviseren wij bij patiënten die in aanmerking komen voor een (middel-)langwerkend insuline te starten met NPH insuline.

Meer informatie vindt u in het NHG-Standpunt Mogelijke associatie insuline glargine en kanker.
[Nederlands Huisartsen Genootschap]

Zie ook:
Studie bewijst lange termijn veiligheid van Lantus® in vergelijking met NPH
Sanofi-aventis staat achter de veiligheid van Lantus®
Onrust over Lantus-insuline
CBG beoordeelt mogelijk risico op kanker bij gebruik insuline glargine

Activiteit hersenen verandert door Type 1 diabetes

Bij mensen met diabetes type 1 blijkt de communicatie tussen verschillende hersengebieden anders te verlopen dan bij leeftijdgenoten zonder diabetes. Ook is er sprake van vertraagde informatieverwerking bij deze groep. Dit concluderen onderzoekers van het Diabetes Centrum VU medisch centrum te Amsterdam. Het onderzoek is gesubsidieerd door Diabetes Fonds Nederland.

De onderzoekers van het Diabetes Centrum VUmc onderzochten de hersenactiviteit en het cognitieve functioneren van diabetes type 1 patiënten met behulp van een MagnetoEncefalogram (MEG). Een MEG meet de activiteit van de hersenen door het meten van de magnetische velden aan de buitenkant van het hoofd die het gevolg zijn van de elektrische stromen binnen de hersencellen. In dit onderzoek werden diabetes type 1 patiënten zonder enige complicaties vergeleken met diabetes type 1 patiënten met schade van het netvlies (proliferatieve retinopathie) en gezonde controle deelnemers.

Uit het onderzoek blijkt dat er in de hersenen van diabetespatiënten met retinopathie een veranderd patroon van communicatie plaatsvindt. De hersenen van patiënten zonder complicaties vertonen nagenoeg hetzelfde patroon als de hersenen van gezonde deelnemers. Bij beide patiëntgroepen blijkt echter dat de verwerking van nieuw aangeboden informatie in de hersenen langzamer verloopt dan bij gezonde mensen. Deze veranderingen zijn meer uitgesproken bij patiënten met retinopathie. Overigens functioneren de diabetespatiënten normaal en zijn de gevonden afwijkingen vooralsnog zonder klinische gevolgen.

De resultaten van het onderzoek wijzen erop dat schade aan de kleine bloedvaatjes als gevolg van diabetes mogelijkerwijs niet alleen het functioneren van ogen en nieren kan bemoeilijken maar ook van de hersenen. Momenteel loopt verder onderzoek naar het verband tussen de gevonden veranderingen in het cognitief functioneren en de hersenactiviteit en de structuur van de hersenen in deze patiënten.
[VUMC]

Studie bewijst lange termijn veiligheid van Lantus® in vergelijking met NPH

lantusSanofi-aventis heeft de resultaten bekendgemaakt van een lange termijn studie (5 jaar) waarin het gebruik van Lantus® (insuline glargine) werd vergeleken met NPH insuline voor wat betreft het risico op het ontwikkelen van retinopathie bij patiënten met diabetes mellitus type 2. De resultaten, on-line gepubliceerd in Diabetologia, laten geen verschil zien tussen Lantus en NPH in de ontwikkeling van retinopathie en / of in de algehele veiligheid van de patiënt.

Retinopathie
Retinopathie (letterlijk: ziekte van het netvlies) is een belangrijke oorzaak van blindheid bij patiënten met diabetes type 2. Het is een aantasting van het netvlies en is vaak een gevolg van schade aan kleine slagadertjes en haarvaten van het oog en kan veroorzaakt worden door slecht gereguleerde diabetes mellitus. Hoewel retinopathie door goede instelling van diabetes te voorkomen is, zijn in de westerse wereld oogafwijkingen ten gevolge van retinopathie de meest voorkomende oorzaak van blindheid.

“Deze studie is de langste gerandomiseerde gecontroleerde studie met insuline glargine versus NPH”, aldus hoofdonderzoeker Julio Rosenstock, MD, Directeur van de Dallas Diabetes and Endocrine Center in Medical City. “De studie bewijst dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat er een groter risico bestaat op het ontwikkelen van retinopathie met Lantus, in vergelijking met NPH”.

De studie was opgezet om het veiligheidsprofiel van Lantus versus NPH met betrekking tot oogziekten verder te karakteriseren. De studie is uitgevoerd onder 1024 patiënten (Lantus eenmaal daags: 515 patiënten; NPH tweemaal daags 509 patiënten).
[Sanofi-aventis]

Zie ook:
Sanofi-aventis staat achter de veiligheid van Lantus®
Onrust over Lantus-insuline
CBG beoordeelt mogelijk risico op kanker bij gebruik insuline glargine