Meer inzicht in hersenenschade bij diabetespatiënten

Type 2-diabetes leidt tot langzaam progressieve schade in de hersenen, zich uitend in structurele veranderingen op MRI, beperkingen van het geheugen en een verhoogd risico op dementie. De oorzaak van deze hersenschade is nog niet helemaal opgehelderd. Het is onduidelijk welke factoren het risico op hersenschade verhogen en of deze al van invloed zijn voordat de diagnose diabetes gesteld is, dus in een prediabetisch stadium, zoals het metabool syndroom.

Audrey Tiehuis concludeert in haar proefschrift dat bij patiënten met zowel vaatlijden als diabetes, er op MRI behalve meer vasculaire schade een toegenomen atrofie van het brein zichtbaar is. Deze atrofie hangt samen met een verhoogd bloedglucose-gehalte, en is mede verantwoordelijk is voor de cognitieve dysfunctie van patiënten met diabetes. Deze hersenschade treedt bovendien al in mindere mate op in een pre-diabetisch stadium.

Tiehuis onderzocht met MRI, MR-angiografie en MR-spectroscopie van de hersenen structurele veranderingen van de hersenen, maar ook functionele veranderingen van het cerebrale vaatbed en cerebrale metabolisme in patiënten met diabetes of metabool syndroom. Met de bevindingen uit dit onderzoek kunnen patiënten met diabetes geïdentificeerd worden die een verhoogd risico op cognitief dysfunctioneren hebben. Dit helpt om effectieve preventieve strategieën te ontwikkelen en te beslissen op welk moment met deze interventies gestart moeten worden. 07-07-2009, 12:45 uur , Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht. Audrey Tiehuis, Geneeskunde Proefschrift: Brain MRI in type 2 Diabetes: interaction between imaging, clinical features and cognitive functioning Promotor 1: prof.dr. W.P.T.M. Mali

Distributeur wist van illegale naalden

Zo’n tweehonderdduizend van de illegale insulinenaalden, die eerder in Engeland en Polen circuleerden, zijn ook in Nederland verspreid. De Inspectie voor de Gezondheidszorg blijkt al langer te weten over problemen met de naalden in het buitenland en distributeur Mediq, die ze in Nederland op de markt bracht, blijkt zelfs al maanden te weten dat de naalden hier ook circuleren. Het gaat om namaaknaalden, die niet goed op de spuit passen en makkelijk breken.
[Radio1]

Martini Ziekenhuis breidt Telezorg uit voor zwangere vrouwen met diabetes

Het Martini Ziekenhuis gaat de toepassing van Telezorg uitbreiden. Naast dermatologie- en cardiologiepatiënten, participeert het Martini ziekenhuis in een project waarbij zwangeren gebruik gaan maken van ‘zorg op afstand’. Het gaat hierbij om vrouwen met diabetes die zwanger zijn of zwanger willen worden.

Zwangere vrouwen met diabetes moeten regelmatig voor controle naar het ziekenhuis. “Dat kost deze vrouwen veel tijd en energie. We starten een pilot voor 15 patiënten, waarbij we de technieken en ontwikkelingen in de Telezorg uitproberen. Daarbij is het van belang dat we wél de kwaliteit en veiligheid van de zorg kunnen garanderen, terwijl de patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen”, zegt gynaecoloog Aren van Loon.

Het project is mogelijk dankzij een subsidie van de provincie Groningen, vanuit het IAG2 programma.

Dermatologie
Het Martini Ziekenhuis heeft de meeste ervaring op het gebied van Telezorg in Nederland: ruim tien jaar geleden begonnen de dermatologen in dit ziekenhuis samen met een dertigtal huisartsen aan deze nieuwe manier van zorg. “Met teledermatologie consulteert de huisarts een dermatoloog via Internet/intranet, met digitale foto‘s en een korte beschrijving van de anamnese. Inmiddels is dit concept geheel geïntegreerd in de routinezorg en hebben tussen de 3.000 en 4.000 patiënten baat gehad bij deze behandelmogelijkheid,” zegt dermatoloog Bauco van der Wal. “Het enthousiasme van deze groep heeft ervoor gezorgd dat nu overal in Nederland teledermatologie mogelijk is. Hierdoor zijn ook de wachtlijsten minder lang geworden. Zelfs Nederlandse artsen die in het buitenland werken, raadplegen regelmatig via teledermatologie een dermatoloog.“ Patiënten blijken tevreden met deze manier van zorg omdat ze niet naar de specialist hoeven en toch snel antwoord hebben. Huisartsen zijn vooral blij met de ondersteuning van hun kennis en behandelmogelijkheden. Ook steeds meer verpleeghuisartsen maken gebruik van teledermatologie omdat hun patiënten moeilijk naar het ziekenhuis kunnen. “Het is wel zo dat niet alle huidafwijkingen met hulp van teledermatologie opgelost kunnen worden. Er blijft nog heel veel te doen voor de dermatoloog.”

Hartfalen
Cardioloog René van Dijk startte drie jaar geleden vanuit het Hartfalencentrum met de toepassing en ontwikkeling van Telezorg bij patiënten met hartfalen. “De behandelaar kan bij de patiënt in het ziekenhuis, vaak bij een opname, een streefgewicht en een bloeddruk vaststellen. Bij het overschrijden van deze ingestelde waarde, kunnen verschillende soorten alarmeringen naar E-mail, takenlijsten en SMS worden gestuurd. Hiermee is het dus mogelijk om zonder het dossier te openen, eventueel zelfs buiten kantoortijden om, de patiënt te begeleiden en op de hoogte te blijven van een mogelijke verslechtering van de toestand van de patiënt”, zegt Van Dijk. De cardiologen van het Martini Ziekenhuis participeerden bovendien in het zogenoemde KOALA project.

IN TOUCH-studie
Dankzij financiële ondersteuning van het ministerie van VWS, gaat het Martini Ziekenhuis binnenkort participeren in een groot project, de zogenaamde IN TOUCH studie. Onder regie van het Trial Coördinatie Centrum van het UMCG wordt het in het Hartfalencentrum gebruikte systeem toegepast in tien ziekenhuizen in Nederland. Deze studie moet definitief het nut van Telezorg bij hartfalenpatiënten aantonen. Het gaat hierbij om betere, transparantere en veiligere zorg, minder polibezoeken en minder opnames. Ongeveer 250 patiënten worden hiertoe drie jaar lang gevolgd.
[Martini Ziekenhuis]

Diabetesvereniging Nederland vernieuwt interne organisatie

Een meerderheid van de afdelingen van Diabetesvereniging Nederland (DVN) heeft ingestemd met het voorstel om de interne verenigingsstructuur aan te passen. Dit gebeurde tijdens een goed bezochte Ledenraadvergadering afgelopen zaterdag.

DVN heeft straks geen afdelingen meer, maar 21 regio’s. Deze regio’s gaan de missie van DVN ‘strijden voor goede zorg en een beter leven voor iedereen met diabetes’ ten uitvoer brengen. Door de gestroomlijnde bestuurlijke opzet kan de belangenbehartiging beter uitgewerkt worden, zowel centraal als regionaal. Hierin zullen de vrijwillige bestuurders in de regio’s worden bijgestaan door de medewerkers van het Centraal Bureau en door vrijwilligers die getraind zijn in het onderhandelen over goede zorg met zorgverleners en -verzekeraars.

In 2010 viert Diabetesvereniging Nederland haar 65-jarig bestaan. Met deze stap wil de patiëntenorganisatie klaar zijn voor de toekomst. Een toekomst waarin zij woordvoerder en vakbond wil blijven voor alle mensen met diabetes. DVN verwacht de nieuwe structuur in 2010, samen met de huidige afdelingen, ingericht te hebben.
[Diabetesvereniging Nederland]

Waarschuwing voor vervalste insulinenaalden

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) waarschuwt insulinegebruikers voor vervalste injectienaaldjes van insulinepennen. Gebruik van deze naaldjes levert een risico op voor de gezondheid van de patiënten. In Nederland zijn 200.000 naaldjes in omloop gebracht waarvan er bij uitbrengen van dit persbericht naar schatting nog zo’n 30.000 niet terecht zijn.

Een Nederlands bedrijfje kocht 20.000 verpakkingen (100 naalden per verpakking) van een fabrikant in Maleisië. Het bedrijf in Maleisië verklaart op haar beurt dat de naaldjes uit Iran komen. Daar loopt het spoor dood. De IGZ onderzoekt de zaak.

Het Nederlandse bedrijfje leverde zo’n 200.000 vervalste naaldjes aan een distributeur in Nederland. Zo’n 500.000 vervalste naaldjes aan Engeland en ruim 1,3 miljoen vervalste naaldjes aan Polen. In totaal zijn zo’n 2 miljoen vervalste naaldjes in het Europese handelskanaal terecht gekomen.

De producent en merkhouder van de originele insulinenaaldjes Novo Nordisk kreeg een melding van een patiënt die klaagde over de insulinenaaldjes. Het naaldje paste niet goed op de insulinepen. Novo Nordisk stuurde een grote hoeveelheid naaldjes op naar het moederbedrijf in Denemarken en ontdekte dat de naaldjes waren nagemaakt. De producent maakte daarvan melding bij de IGZ.

De IGZ adviseert gebruikers bij twijfel contact op te nemen met hun apotheek of leverancier. Alle informatie is ook terug te vinden op de website van de producent www.novonordisk.nl

De IGZ heeft voorafgaand aan deze publiciteit de KNMP (apothekersvereniging) geïnformeerd. Op vrijdag 19 juni heeft de apothekersvereniging haar leden op de hoogte gebracht.

Hoe zijn de valse naaldjes te herkennen?
– Engelstalige verpakking. Echte naaldjes zitten in Nederland in een Nederlandstalige verpakking.
– De streepjescode op de verpakking ontbreekt.
– Door de inferieure kwaliteit van de nagemaakte naald past deze niet goed op de schroefdraad van het insulinetoedieningssysteem.
– Batchnummer/ Lot 08J02S, expiredate (vervaldatum) 08/2013.
– Aanwezigheid van transparante lijm waar de naald bevestigd is op het kunststof.
– Er zit een kleefsticker op het doosje en dat is ongebruikelijk.
– Op het vervalste doosje staat onder de tekst van de CE markering geen streep.

Risico’s
De naalden brengen het volgende risico met zich mee: De naald kan afbreken, de namaaknaald past niet altijd goed op het insulinetoedieningssysteem waardoor de insuline niet goed kan worden toegediend en de steriliteit kan niet worden gewaarborgd waardoor er mogelijk ongemak, irritatie en ontstekingsverschijnselen kunnen ontstaan.

De IGZ heeft de Europese lidstaten geïnformeerd en zal de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) informeren.

Afrikaanse kruidenthee helpt tegen diabetes

Thee met de bladeren van de inheemse Afrikaanse boom asofeyeje lijkt erg goed te werken tegen diabetes, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Kopenhagen.

De thee wordt bereid met de gekookte bladeren van de Rauvolfia vomitoria, beter bekend als asofeyeje, in combinatie met bittere sinaasappelen. De boom groeit onder meer in Kameroen, de Democratische Republiek Congo, Ghana, Liberia, Senegal en Soedan.

Hoofdonderzoekster Joan Iyabo Campbell-Tofte van de Universiteit van Kopenhagen, die ook doceert aan de Universiteit van Nigeria, leerde de thee kennen via familie en vrienden in Afrika. Traditionele genezers gebruiken de bladeren van de boom er al generaties lang als geneesmiddel tegen psychiatrische aandoeningen en artritis.

Uit het onderzoek van Campbell-Tofte blijkt nu ook dat thee van de boom ook het suikerniveau in het bloed regelt en dus een belangrijk middel kan zijn tegen diabetes type 2. De ziekte, ook wel “ouderdomsdiabetes” genoemd, leidt door een gebrek aan insuline tot hoge suikerwaarden in het bloed.

Lange termijn
In de Deense studie dronken 23 diabetespatiënten elke dag enkele koppen thee, terwijl een controlegroep van patiënten een placebo toegediend kreeg. Na vier maanden bleek het suikergehalte in het bloed aanzienlijk gedaald bij de groep die asofeyeje-thee dronk.

Volgens Campbell-Tofte werkt de thee anders dan conventionele geneesmiddelen, omdat het effect op lange termijn bereikt wordt. De onderzoekers vermoeden dat de thee de opname van suiker in de cellen verbetert. Toch is er nog een lange weg te gaan voor een nieuwe behandeling ontwikkeld kan worden op basis van de thee, waarschuwen ze.
[Het Belang van Limburg]

Voeding voor diabetici uit Friesland

Revitance Nutrition uit Rotstergaast introduceert deze maand op de Filippijnen een speciale voeding voor mensen met diabetes. Het betreft voeding die zowel als maaltijdvervanger of ziekenhuisvoeding kan worden gebruikt. Het internationaal opererende Revitance bestaat vier jaar en is het initiatief van René van der Veen, oud medewerker van Friesland Foods.

In Rotstergaast is de voeding ontwikkeld, terwijl in het Duitse Herford de productie plaats heeft. Op de Filippijnen zorgen ongeveer veertig artsenbezoekers voor de distributie.
[Leeuwardercourant]

Oproep diabetesprojecten voor DESG-educatieprijs 2009

Komend najaar wordt voor de tweede keer de DESG-educatieprijs uitgereikt.Iedereen kan diabetesprojecten voordragen om te worden genomineerd voor deze eervolle onderscheiding. In 2007 ging de prijs naar Langerhans wegens het vele baanbrekende en vernieuwende werk.

De DESG-educatieprijs is een initiatief van de Stichting Diabetes Education Study Group (DESG) Nederland om projecten, groepen of instellingen (dus geen individuen) te eren die zich op uitzonderlijke wijze hebben onderscheiden op het gebied van diabeteseducatie. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt.
De DESG Nederland werd in 1982 opgericht met als doel scholing van diabetesprofessionals te initiëren en verder uit te bouwen, om aldus de kwaliteit van de begeleiding van mensen met diabetes mellitus te verbeteren.
Hiertoe worden studiebijeenkomsten en nascholingscursussen georganiseerd voor medische en paramedische beroepsgroepen.

De DESG-educatieprijs bestaat uit een geldbedrag van vijfduizend euro, een oorkonde en een beeldje van Isabel Ruys-Dudok van Heel. Om voor de prijs in aanmerking te komen moet worden voldaan aan de volgende criteria:
– Verbetering: het gaat om structurele verbetering van diabeteseducatie.
– Verbreding en verdieping: de centrale rol van educatie in de behandeling van diabetes komt op bijzondere wijze tot uitdrukking. Het kan hierbij gaan om educatie van patiënten – individueel of in groepsverband – of ‘education permanente’ van beroepsgroepen.
– Vernieuwing: de educatie-activiteit heeft een blijvende invloed op de diabeteszorg, of heeft een sterke potentie om dat te bereiken.

In 2007 werd de DESG-educatieprijs toegekend aan Langerhans, opgericht in 2004 door een aantal enthousiaste artsen met als doel het ontwikkelen en aanbieden van een breed scala aan onderwijsproducten voor diabetesprofessionals. Volgens het DESG-bestuur is het opvallend hoe Langerhans in relatief korte tijd een herkenbare plaats heeft weten te veroveren in de Nederlandse diabeteszorg. Met een goed ontwikkeld gevoel voor marketing speelt Langerhans adequaat in op wensen en behoeften van professionals. Bekend zijn de geaccrediteerde bij- en nascholing en het grote jaarlijkse Langerhans Symposium. De Langerhans boeken worden in eigen beheer ontwikkeld en uitgegeven.

Wie projecten, groepen of instellingen wil voordragen voor de DESG-educatieprijs 2009, kan een motivatie zenden aan mevrouw Teri Brouwer, internist in Amsterdam en secretaris van de DESG Nederland, e-mail c.b.brouwer@olvg.nl.