Vette vis en koolhydraten tegen diabetes

Een vetarm dieet met koolhydraten en veel vette vis (bijvoorbeeld zalm, haring of makreel) helpt om diabetes bij dikke mensen te voorkomen. Dit blijkt uit een studie van de Universiteit Maastricht.

Mensen met ernstig overgewicht lopen een verhoogde kans op diabetes, en daarmee op onder meer hart- en vaatziekten. Naast een vetarm dieet helpt beweging ook.

Prijswinnaars Novo Nordisk Media Prize 2009

Novo Nordisk Media Prize 2009Vandaag zijn de winnaars van de Novo Nordisk Media Prize 2009 in Nederland bekend gemaakt. Het is de eerste keer dat in Nederland de Novo Nordisk Media Prize wordt uitgereikt. De Media Prize waardeert journalistieke producties die op positieve wijze bijdragen aan de beeldvorming en bewustwording rondom diabetes. In de categorie ‘Printmedia’ heeft de onafhankelijke jury unaniem als winnaar het Reformatorisch Dagblad aangewezen met het artikel ‘Dubbele last: welbevinden van kind met diabetes op school laat te wensen over’ van journalist Jakko Gunst, gepubliceerd op 28 november 2008. In de categorie ‘Televisie’ is het NOS Jeugdjournaal de winnaar met de uitzending ‘Dag van de Suikerziekte’ van Jessica van Spengen op Wereld Diabetes Dag op 14 november 2008. In de derde categorie ‘Online media’ heeft de jury geen winnaar aangewezen wegens te weinig inzendingen.

Beide winnaars van de Nederlandse Media Prize ontvingen vandaag uit handen van de jury en Erik Lommerde, algemeen directeur van Novo Nordisk B.V., een certificaat en een geldbedrag van € 1.000,-. De twee winnaars dingen nu automatisch mee naar de internationale Novo Nordisk Media Prize 2009. Deze wordt uitgereikt in september 2009 in Wenen voorafgaand aan het EASD-congres (European Association for the Study of Diabetes).

Oordeel jury
De onafhankelijke jury van de Novo Nordisk Media Prize 2009 bestaat in Nederland uit Doeschka Motmans, uitgever en hoofdredacteur van Diabetes & Leven, diabetesverpleegkundige Titia Terburg en Herman Balkenende namens de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF).

De jury heeft in de categorie ‘Printmedia’ gekozen voor het artikel van Jakko Gunst in het Reformatorisch Dagblad. In het artikel vertelt de familie Visser over de knelpunten waar zij op school en in de gastouderopvang tegen aanlopen door de diabetes van hun jonge dochter Aniek. Aniek is te jong om zelf insuline te spuiten. Zij is daarvoor afhankelijk van derden. Omdat insulinespuiten officieel een voorbehouden handeling, die eigenlijk alleen door behandelaren mag worden uitgevoerd, heeft dit allerlei gevolgen voor het dagelijkse (school)leven. De medische aansprakelijkheid blijkt voor veel scholen een knelpunt om een kind met diabetes te plaatsen. Volgens de jury vormt het artikel een goede weergave van de werkelijkheid. Het artikel geeft helder weer met welke -vaak onverwachte- problemen ouders met kinderen met diabetes op school te maken krijgen, bijvoorbeeld op aansprakelijkheidsgebied. Daarnaast is het artikel persoonlijk, prettig leesbaar en goed opgebouwd. In het artikel worden onderzoeks-resultaten aangehaald en wordt duidelijk aangegeven wat de huidige wetgeving is op het gebied van insuline spuiten. De jury is van mening dat dit artikel lezers aanzet tot nadenken.

Verder heeft de jury in de categorie ‘Televisie’ gekozen voor de uitzending ‘Dag van de Suikerziekte’ van het NOS Jeugdjournaal, omdat het gericht is op een brede doelgroep, objectief is, goed weergeeft wat diabetes is en wat de impact ervan is op het dagelijkse (school)leven. In de uitzending vertelt Sarwesh uit groep 8 over hoe hij en zijn klasgenoten op school met zijn diabetes omgaan. In de praktijk blijkt namelijk dat de begeleiding en de ondersteuning van kinderen met diabetes op school in Nederland vaak onvoldoende is. Volgens de jury geeft deze uitzending van het NOS Jeugdjournaal hoop voor de toekomst door de interesse van de landelijke politiek in een oplossing voor deze problemen.

Over de Novo Nordisk Media Prize
Het aantal mensen met diabetes neemt nog steeds toe en deze chronische ziekte verdient dan ook onze volle aandacht. Media spelen wereldwijd een belangrijke rol bij het verhogen van het bewustzijn en kennis over diabetes. Om hieraan een bijdrage te kunnen leveren heeft Novo Nordisk de Novo Nordisk Media Prize geïnitieerd. De Novo Nordisk Media Prize bestaat internationaal al sinds 2003. Met ingang van 2009 doet ook de Nederlandse vestiging hieraan mee. De Novo Nordisk Media Prize bestaat uit een nationale en internationale verkiezing en bestaat uit drie categorieën: ‘Printmedia’, ‘Televisie’ en ‘Online media’. De winnaars van de nationale verkiezing dingen mee naar de internationale Media Prize, waaraan ca. 24 landen deelnemen. De Nederlandse prijzen bestaan uit € 1.000,- en een certificaat. De drie uiteindelijke internationale winnaars ontvangen een beeld en mogen € 10.000,- doneren aan een zelfgekozen goed doel dat zich richt op diabetes. De internationale winnaars van de Novo Nordisk Media Prize 2009 worden in september 2009 bekend gemaakt voorafgaand aan het EASD (European Association for the Study of Diabetes) in Wenen, Oostenrijk.
Meer informatie: www.changingdiabetes.nl/mediaprize.

Kinderdiabetes in 2020: 70% toename!

Het aantal gevallen van diabetes type 1 bij kinderen onder vijf jaar zal in Europa verdubbeld zijn in 2020. Suikerziekte bij kinderen onder vijftien jaar zal 70 procent meer voorkomen dan nu het geval is. Dat stellen onderzoekers op basis van de gegevens over suikerziekte over de jaren 1989-2003.

Vooral in de vroegere communistische landen van Oost-Europa zal de ziekte toeslaan. Het internationale onderzoek is donderdag in het vooraanstaande Britse medische tijdschrift The Lancet gepubliceerd.

Mensen met diabetes type 1 maken zelf in het geheel geen insuline meer aan. De ziekte heette vroeger ook wel jeugddiabetes, omdat zij vooral bij mensen onder 30 jaar ontstaat. Ongeveer 10 procent van de 180 miljoen diabetespatiënten in de wereld lijdt aan type 1. Verwacht wordt dat in 2020 160.000 Europese kinderen onder de vijftien jaar diabetes 1 hebben. Momenteel zijn dat er 94.000.

Het is niet bekend waarom de ziekte zo snel om zich heen grijpt. De stijging is volgens de wetenschappers dramatisch en kan niet alleen worden toegeschreven aan genetische factoren. De moderne levensstijl en milieufactoren zouden mogelijk de boosdoeners zijn. Maar wat precies de suikerziekte bevordert, is nog onbekend. Het is ook niet duidelijk hoe het er buiten Europa voor staat. Europese landen hebben betrouwbare gegevens over de aandoening opgeslagen, wat het onderzoek mogelijk heeft gemaakt. Die gegevens ontbreken in veel landen, inclusief de Verenigde Staten.

Voorlichting over pijnen bij diabetes

De afdeling Noordwest-Veluwe van de Diabetes Vereniging Nederland houdt donderdag 28 mei een voorlichtingsavond over pijnen bij diabetes. Inleider is dr. P. Borgdorff van de Mezos klinieken die aangeeft wat aan dit soort pijnen kan worden gedaan.
Pijn bij diabetes is vaak brandend of stekend, soms dof, zeurend of elektrisch. Middelen voor behandeling van deze zenuwpijnen of combinaties van medicijnen komen aan de orde.

De aanvang is om acht uur in de Dageraitzaal van ziekenhuis St Jansdal aan de Wethouder Jansenlaan in Harderwijk. Inlichting bij Harry Teunissen, telefoon 0341-424003 of kijk op de website www.noordwestveluwe.dvn.nl.

Zonnen goed tegen diabetes en hartkwalen

ZonZonnen kan schadelijk zijn voor je huid, maar zoals we tegenwoordig weten, heeft zonlicht ook zo zijn goede kanten! Zo is regelmatig van de zon genieten erg goed voor ouderen. Het vermindert de kans op hartproblemen en diabetes, zo blijkt uit Brits onderzoek.

Wetenschappers van de Warwick Medical School onderzochten onder een groep van ruim 3200 Chinezen tussen de 50 en 70 jaar oud het verband tussen de hoeveelheid vitamine D in hun bloed en de aanwezigheid van het het metabolisch syndroom, het voorstadium van diabetes.

Deze aandoening kenmerkt zich onder meer door een hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte en een hoge bloedsuikerspiegel.

De wetenschappers ontdekten dat ouderen met een vitamine D-tekort vaker het metabolisch syndroom hadden. Maar liefst 94% van de deelnemers had te weinig vitamine D in het lichaam, van hen leed ruim 42% tevens aan het metabolisch syndroom.

Volgens hoofdonderzoeker Dr Oscar Franco begint een tekort aan vitamine D een serieus probleem te worden onder ouderen. Hij vindt dat er meer onderzoek nodig is om uit te zoeken hoe het komt dat oudere mensen vaker een laag vitamine-D niveau hebben en wat het verband is met het metabolisch syndroom en daaraan gerelateerde ziekten.

Ouderen doen er ondertussen goed aan om wat vaker in de zon te vertoeven. Zonlicht zorgt voor de aanmaak van vitamine D in het lichaam. Deze vitamine beschermt onder meer tegen aandoeningen die kunnen leiden tot hart-en vaatziekten en diabetes.

Ouderen hebben meer kans op een tekort aan vitamine D, deels als gevolg van het ouder worden, maar ook door een verandering van de leefstijl. Ze zijn bijvoorbeeld minder vaker buiten en dragen vaak lichaamsbedekkende kleding.
[gezondheid.blog.nl]

Boek over niertransplantatie als gevolg van diabetes

boek Het leven met een transplantatie - niemand kan het je lerenErna Van de Zande heeft een tweede boek geschreven over diabetes en (nier)transplantatie, twee zaken waar zij al lang mee te maken heeft. Ze hoopt dat de onderwerpen transplantatie en donatie hiermee makkelijker bespreekbaar worden.

In het boek Het leven met een transplantatie – niemand kan het je leren beschrijft Erna hoe zij ermee omgaat. Zij probeert op deze manier het onderwerp bespreekbaar te maken. Vooral voor de familie die op een heel moeilijk moment moet beslissen of een overledene donor zal zijn. In 2003 schreef Van de Zande haar eerste boek, onder de titel Van diabetes tot transplantatie.

Het boek ligt vanaf begin mei in de winkel. De opbrengst van de verkoop gaat naar de Federatie van Belgische Verenigingen voor Nierinsufficiënten vzw en de Nierpatiënten Vereniging Nederland.

Uitzending over EPD voor mensen met diabetes

Op zondag 24 mei zendt RTL ‘Anders Zorgen’ uit, dat ditmaal in het teken staat van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) voor mensen met diabetes. De uitzending vindt plaats op RTL-7 op zondagochtend, om 10.25 uur. Mocht u het missen, dan kunt u het later in de week terugzien op www.modernezorg.tv.

In het TV-programma worden door middel van reportages op locatie vernieuwende projecten in beeld gebracht die de kwaliteit van de zorg verhogen. Ook zit in iedere uitzending een zorgjournaal met daarin onder meer actueel zorgnieuws. Het programma richt zich op de gehele gezondheidszorg. Deze reeks uitzendingen van Moderne Zorg zal in juni 2009 worden herhaald in de doordeweekse dagprogrammering van RTL-Z.
[Diabetesvereniging Nederland]

Campagne Kijk op Diabetes was een succes in 2008

193.000 mensen hebben in 2008 de online Diabetes Risicotest gedaan. En dat was niet voor niets: 72.000 mensen kregen het dringend advies om langs hun huisarts te gaan.

De campagne ‘Kijk op diabetes’ nodigt iedereen uit om op internet de laagdrempelige Diabetes Risicotest te doen. Aan het eind van test krijg je een inschatting van het risico op diabetes en een advies. Bijvoorbeeld om de uitslag van de test mee te nemen naar de huisarts. De test is ook te doen in het Turks.

Leefgezondheidscoach
Sommige mensen krijgen na de risicotest het advies om de Leefgezondheidscoach te raadplegen. Dat is een online coach die tips geeft om af te vallen of meer te bewegen. Maar liefst 30.000 mensen hebben in 2008 gebruik gemaakt van de Leefgezondheidscoach.

Preventie-kit
Voor huisartsen en andere zorgprofessionals staat er op de website van Kijk op Diabetes een preventie-kit met daarin onder andere:

  • een overzicht van cursussen en trainingen die handig zijn bij leefstijladvisering
  • tips om allochtone risicogroepen te bereiken
  • downloads van posters en flyers om mensen bewust te maken van diabetes

Multimediaal
Het succes van ‘Kijk op Diabetes’ is mede te danken aan de inventieve multimediale manier van campagnevoeren: tv, internetadvertenties, tv-commercials, bijlagen in bladen, evenementen (50Plusbeurs) en acties als de nationale Bloedsuikertest.

‘Kijk op Diabetes’ loopt sinds 2006 en is een initiatief van Innovatiefonds Zorgverzekeraars, ZonMw en het ministerie van VWS.
[De Nieuwe Praktijk]