Diabetesmedicijn met hagedissenspeeksel

Met ingang van 1 mei wordt het nieuwste medicijn Byetta voor de behandeling van type 2 diabetes officieel vergoed. Dit medicijn bevat eiwit uit het speeksel van de hagedissensoort ‘Gillamonster’, een zwartgeel gevlekt reptiel. Het speeksel van dit dier is in staat de bloedsuikerspiegel op een gezond peil te houden.

Voorwaarde voor vergoeding van dit al in 2007 in ons land geregistreerde medicijn is dat bij de type 2 diabetespatiënt sprake is van fors overgewicht en dat het niet is gelukt met hulp van andere middelen als metformine om de bloedsuikerwaarden omlaag te brengen en te houden. Het geneesmiddel van het hagedisseneiwit exenatide kan een alternatief zijn voor insulinetherapie.
[Ziekenhuiskrant]

Accu-Chek schakelt over op IFCC-plasmakalibratie

Binnenkort gaat de kalibratie van de Accu-Chek bloedglucosemeters veranderen. Tot op heden waren Accu-Chek bloedglucosemeters volbloed-gekalibreerd. In navolging van de aanbeveling van de IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) zullen wij overgaan op plasmakalibratie. We leggen u graag even uit wat deze verandering voor u zal betekenen.

Jarenlang heeft de medische wereld volbloed als standaard gezien voor het bepalen van glucose in bloed. Vandaar ook dat Roche dit systeem gebruikt in haar bloedglucosemeters. De laatste tijd neemt het aantal voorstanders van de glucosebepaling met plasmakalibratie toe. Het grootste voordeel van deze methode is dat laboratoriumresultaten voortaan rechtstreeks kunnen worden vergeleken met resultaten van draagbare bloedglucosemeters. Voor u als diabetespatiënt betekent het dat u de resultaten van uw eigen bloedglucosemeter eenvoudiger kunt vergelijken met de testresultaten van uw huisarts of diabetesverpleegkundige.

Universeel systeem
Roche Diabetes Care streeft al jarenlang naar het leveren van de beste zorg aan mensen met diabetes. Om die reden steunen wij de aanpak van de IFCC. Hiermee komen we tegemoet aan de vergelijkbaarheid van de meetresultaten tussen patiënt en behandelaar. Ook dragen we op deze manier bij aan de invoering van een wereldwijde standaard.

Wat gaat er veranderen?
De verandering naar IFCC-plasmakalibratie heeft gevolgen voor gebruikers van de Accu-Chek Aviva en de Accu-Chek Compact Plus bloedglucosemeter. Deze gebruikers zullen met dezelfde meter voortaan een ongeveer 11% hogere waarde meten. De veranderde kalibratie zit overigens niet in de meter, maar in de codechip. U kunt uw huidige meter dus gewoon blijven gebruiken.

Gebruikers van de Aviva en de Compact Plus worden onder meer via een bijsluiter bij de strips geïnformeerd over de verandering. Daarnaast geeft een speciaal ontwikkeld internationaal symbool op de verpakking van de teststrips aan dat de inhoud plasma gekalibreerd is.

De Accu-Chek Compact Plus gaat in april 2009 over op IFCC-plasmakalibratie, de Accu-Chek Aviva volgt in het derde kwartaal. De nieuwe Accu-Chek Mobile bloedglucosemeter, die in maart 2009 wordt geïntroduceerd, is al plasma-gekalibreerd.
[Accu-Chek]

BeweegKuur voor aanpak diabetes breidt fors uit

De BeweegKuur komt in een stroomversnelling: binnenkort stromen 1.600 nieuwe patiënten in, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten heeft zich net aangesloten als samenwerkingspartner én er wordt onderzocht of een BeweegKuur voor mensen met overgewicht en obesitas kan worden ontwikkeld. Het is het streven dat op 1 januari 2011 de BeweegKuur voor diabetes type 2 is opgenomen in het verzekerd pakket van de zorgverzekering.

De BeweegKuur is een leefstijlprogramma dat NISB heeft ontwikkeld om mensen met (hoog risico op) diabetes type 2 onder professionele begeleiding op weg te helpen naar een actievere leefstijl met een gezond voedingspatroon en voldoende beweging. Het kabinet heeft groot vertrouwen in dit preventieprogramma om de overgewicht- en diabetesepidemie af te remmen, getuige de opname in de beleidsagenda 2009 en de in maart gepubliceerde Nota Overgewicht.

In februari 2008 gaf minister Klink het startsein voor de BeweegKuur en sindsdien zijn achthonderd mensen in vijftien gemeenten via de huisartsenpraktijk aan de slag gegaan met het bereiken en behouden van een gezonde leefstijl. In 2009 komen daar nog eens 23 gemeenten bij, met in totaal 1.600 patiënten. In de provincie Zuid-Holland zijn de meeste BeweegKuur-locaties te vinden; Flevoland is de enige provincie waarin de BeweegKuur pas in 2010 start. Landelijk werkt projectleider NISB nauw samen met tal van organisaties in de eerstelijnszorg; regionaal gebeurt dat met ROS’sen (regionale ondersteuningsstructuren) die de locaties helpen bij de invoering van de BeweegKuur. In 2009 zijn 14 ROS’sen betrokken. Als in 2010 alle 21 ROS’sen participeren, is de Nederlandse gezondheidszorg op tijd voorbereid op landelijke invoering van de BeweegKuur. De invoering van de BeweegKuur wordt wetenschappelijk onderzocht door Universiteit Maastricht.

Huisartsenpraktijk staat centraal
De BeweegKuur start in de huisartsenpraktijk. Mensen die in aanmerking komen voor deelname, krijgen van hun huisarts een BeweegKuur-recept voorgeschreven. Deelnemers leven ongezond, bewegen onvoldoende, maar zijn wel gemotiveerd om meer te bewegen en gezonder te eten. Daarna wordt een gesprek met de leefstijladviseur gepland: dit is vaak de praktijkondersteuner van de huisarts. Deze leefstijladviseur stelt een begeleidingsplan voor voeding en bewegen op en begeleidt, adviseert en coacht de deelnemer gedurende het traject van de BeweegKuur, dat maximaal een jaar duurt. Naast huisartsen en leefstijladviseurs, zijn ook fysiotherapeuten, diëtisten, soms sportartsen en altijd lokale patiëntenverenigingen en aanbieders van beweegaanbod betrokken. Het is de bedoeling dat deelnemers aan de BeweegKuur kunnen doorstromen naar beweegactiviteiten in hun eigen wijk. In veel gemeenten waar de BeweegKuur start, is dit een extra motivatie om specifiek aanbod te ontwikkelen voor mensen met een chronische aandoening.

De BeweegKuur voor mensen met (hoog risico op) diabetes type 2 is ontwikkeld in samenwerking met Nederlands Huisartsen Genootschap; Landelijke Vereniging Georganiseerde Eerste lijn; Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten; Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie; Landelijke Huisartsen Vereniging; Diabetes Vereniging Nederland; Nederlandse Diabetes Federatie; Vereniging voor Sportgeneeskunde. Onlangs heeft de Nederlandse Vereniging van Diëtisten zich hierbij aangesloten: tijdens het eerste jaar is gebleken dat voedingsadviezen – naast een persoonlijk beweegplan – voor deelnemers erg belangrijk zijn. Vaak gebeurt dit in de vorm van groepsbijeenkomsten.

BeweegKuur voor overgewicht?
In de onlangs gepubliceerde Nota Overgewicht van het ministerie van VWS wordt de BeweegKuur als concreet speerpunt genoemd om het probleem van overgewicht en obesitas de komende jaren te lijf te gaan. Op deze manier kan deze doelgroep, die tevens een verhoogd risico op onder andere diabetes type 2 en hart- en vaatziekten heeft, adequaat worden geholpen. Op dit moment wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de BeweegKuur in te zetten voor mensen met overgewicht en obesitas. Dit gebeurt in samenwerking met het Partnerschap Overgewicht Nederland.

Investeringen nodig
Voordat de BeweegKuur daadwerkelijk landelijk kan worden ingevoerd, zijn nog extra investeringen nodig voor aanvullende scholing voor de betrokken professionals en de regionale ondersteuningsstructuren. NISB zet hiervoor o.a. een groot trainingsprogramma op. De BeweegKuur kan ook alleen goed werken als bijvoorbeeld huisartsen op de hoogte zijn van kwalitatief goed beweegaanbod in de buurt.

Overzicht locaties BeweegKuur

Drenthe
Assen (2008)
Nieuw-Amsterdam (2008)

Flevoland
2010

Friesland
Balk (2009)
Ferwert (2009)

Gelderland
Culemborg (2009)
Ede (2009)
Nijkerk (2008)
Nijmegen (Hatert en Lindenholt, 2009)

Groningen
Delfzijl (2009)
Selwerd (2009)

Limburg
Brunssum (2008)
Maastricht (2008)
Sittard (Buchten, 2009, onder voorbehoud)

Noord-Brabant
Eindhoven (2008)
Etten-Leur (2008)
Zundert (2009)

Noord-Holland
Amstelveen (2009)
Amsterdam (Oud-Zuid en Buitenveldert, 2009))

Overijssel
Enschede (2008)
Hardenberg (Kloosterhaar, 2009)
Nijverdal (2008)
Ommen (2008)
Twenterand (Westerhaar, 2009)
Zwolle (2009)

Utrecht
Maarssenbroek (2008)
Utrecht (Kanaleneiland, 2009)

Zeeland
Hulst (2008)
Terneuzen (2008)

Zuid-Holland
Berkel en Rodenrijs (2009)
’s-Gravenzande (2009)
Leidschendam (2009)
Noordwijk (2009)
Rijswijk (2009)
Rotterdam (Ommoord, Hillesluis, 2008)
Vlaardingen (2009)
Wassenaar (2009)

Voor meer informatie zie www.beweegkuur.nl

Action adventure game over diabetes aangekondigd

In Amerika bevindt zich sinds kort een onafhankelijke studio, Game Equals Life, dat een interactieve game over diabetes gaat maken. Men richt zich op mensen die deze ziekte hebben en wil hen leren om er optimaal mee om te gaan. The Magi and the Sleeping Star, zoals de game gaat heten, is een action-adventure waarin je mechanische vijanden verslaat terwijl je op je bloedsuikerspiegel let.

In een fantasierijke wereld word je beloond voor het in orde houden van het suiker in je bloed en het kiezen van gezond voedsel. Toch moet de ziekte zelf niet het belangrijkste worden, want de spelwereld zal volgens de woordvoerder weinig afwijken van een normale game in het genre. De ontwikkelaars hebben de ziekte zelf en weten dus wel waar ze mee bezig zijn. Je kunt in ieder geval hopen dat patiënten door het spel niet zó afgeleid worden dat ze hun echte gezondheid verwaarlozen.
[PC Gamespecial]

Victoza (liraglutide) positief ontvangen

Victoza - LiraglutideNovo Nordisk heeft van de Comittee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van de European Medicines Agency (EMEA) een positieve opinie ontvangen voor Victoza®. De CHMP geeft hiermee de aanbeveling om het middel voor de behandeling van diabetes type 2 toe te laten tot de Europese markt.

Victoza® is de merknaam voor liraglutide, de eerste humane Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) analoog voor eenmaal daags gebruik, die ontwikkeld is voor de behandeling van diabetes type 2.

De positieve opinie betreft:

  • Behandeling in combinatie met metformine of een sulfonylureumderivaat bij patiënten bij wie onvoldoende glykemische controle werd bereikt bij maximaal verdraagbare doseringen van monotherapie met metformine of een sulfonylureumderivaat; en
  • Behandeling in combinatie met metformine en een sulfonylureumderivaat of metformine en een thiazolidinedion bij patiënten bij wie onvoldoende glykemische controle werd bereikt bij een tweevoudige behandeling.

Novo Nordisk verwacht dat de Europese Commissie binnen twee maanden de definitieve toestemming geeft om het product op de markt te brengen. Afhankelijk van deze toestemming, zal Novo Nordisk naar verwachting deze zomer Victoza® in verschillende Europese landen lanceren.

Het positieve advies van de CHMP heeft geen invloed op de verwachtingen over de financiële resultaten voor 2009 van Novo Nordisk A/S, die bij de presentatie van de jaarcijfers van 2008 op 29 januari jongstleden werden uitgesproken. Op 30 april 2009, bij de presentatie van de eerste kwartaalcijfers van 2009, komt Novo Nordisk met een update van de verwachtingen van de financiële resultaten over 2009.

Over Victoza®
Victoza® is de eerste humane Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) analoog voor eenmaal daags gebruik, die ontwikkeld is voor de behandeling van diabetes type 2. Victoza® werkt zowel door de aanmaak van insuline te stimuleren als de bloedglucosespiegel te hoog wordt, als door de eetlust te remmen. Novo Nordisk heeft op 23 mei 2008 een New Drug Application ingediend bij de Amerikaanse Food and Drug Administration en tegelijk een aanvraag voor registratie van Victoza® ingediend bij de European Medicines Agency om toegelaten te worden tot de Europese markt. Tevens is op 14 juli 2008 een New Drug Application ingediend in Japan.

Over Novo Nordisk
Novo Nordisk is een farmaceutisch bedrijf op het gebied van diabeteszorg. Het bedrijf heeft een groot aanbod diabetesmedicatie en geavanceerde insulinetoedieningssystemen voor de behandeling van diabetes. Bovendien is Novo Nordisk toonaangevend op het gebied van stollingsstoornissen, groeihormoontherapie en hormonale substitutietherapie. Het hoofdkantoor is gevestigd in Denemarken. Novo Nordisk heeft meer dan 27.000 medewerkers in dienst in 81 landen, en brengt zijn producten op de markt in 179 landen. B-aandelen van Novo Nordisk zijn genoteerd aan de beurzen van Kopenhagen en Londen. ADR’s van Novo Nordisk zijn genoteerd aan de New York Stock Exchange onder het symbool ‘NVO’. Novo Nordisk B.V. is gevestigd in Alphen aan den Rijn en heeft 150 medewerkers. Novo Nordisk behoort in 2009 tot de beste werkgevers van Nederland. Meer informatie op: www.novonordisk.nl.

Nieren Duitse diabetici worden gratis onderzocht

De Duitse verzekeraar Deutsche BKK biedt zijn cliënten met diabetes voortaan gratis nieronderzoek aan. Vroegtijdige opsporing van schade moet een snelle achteruitgang voorkomen. Patiënten krijgen de controle twee keer per jaar volledig vergoed.

Nierschade is een veelvoorkomende complicatie van diabetes. Een vroege opsporing en behandeling kan de achteruitgang van de nieren vertragen. Daarom krijgen mensen met diabetes die verzekerd zijn bij Deutsche BKK voortaan twee keer per jaar een uitgebreide controle van de nieren vergoed.

De niercontrole is onderdeel van een nieuw programma dat de verzekeraar invoert: de ExtraCheck. Deze gestandaardiseerde controles zijn bedoeld voor chronisch zieken. De eerste ExtraCheck was een controle van de ogen, ook voor diabetici. Voor patiëntgroepen zoals mensen met hart- en vaataandoeningen of astma, zijn ExtraChecks in ontwikkeling.
[NierNieuws]

Tot acht keer meer diabetes type 2 bij allochtone vrouwen

Diabetes type 2, insuline-onafhankelijke suikerziekte, komt in België veel vaker voor bij Turkse en Marokkaanse, dan bij autochtone vrouwen. Dat zegt onderzoekster Hadewijch Vandenheede van de Vrije Universiteit Brussel, die als eerste cijfers over het fenomeen verzamelde.

Uit haar onderzoek blijkt dat vooral Turkse vrouwen gevoelig zijn voor diabetes type 2. De ziekte komt bij deze groep ruim acht keer zo vaak voor als bij de Belgische dames. Marokkaanse vrouwen hebben bijna vijf keer zo vaak de ziekte als vrouwen van Belgische origine.

‘Dat ze vaker de ziekte ontwikkelen, heeft voornamelijk te maken met hun overgewicht’, zegt Vandenheede. ‘Meer dan 72 procent van de Turkse dames tussen 35 en 74 jaar heeft een BMI (Body Mass Index) hoger dan 25. Bij de Marokkaanse vrouwen is dat bijna 69 procent. Bij de Belgische vrouwen ligt dat een stuk lager: in die groep was ’maar’ 43 procent te zwaar.’

Nog een mogelijke reden is dat allochtone vrouwen nauwelijks sporten. Ook allochtone mannen kampen verhoudingsgewijs vaker met diabetes type 2. De ziekte komt bij hen bijna twee keer zoveel voor als bij Belgische mannen.
[Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen]

Nieuw wandelproject voor mensen met diabetes

Atletiekvereniging Spiridon en Sportservice Noord-Brabant willen in mei 2009 starten met een nieuw project: Nordic Walking voor mensen met (beginnende) diabetes type 2.Dit wandelproject vindt plaats op de atletiekaccommodatie in Rijen (Boswachterij Dorst). Deskundige trainers begeleiden het project.

Spiridon en Sportservice Noord-Brabant houden op 22 april aanstaande van 19.30 tot 21.00 uur een startbijeenkomst voor alle potentiële cursisten en belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst verstrekken zij informatie over het project, maar ook over de relatie tussen diabetes-gezonde leefstijl- nordic walking.

Startbijeenkomst op woensdag 22 april aanstaande van 19.30 tot 21.00 uur Locatie: clubgebouw ‘De Aanloop’
Vijf Eikenweg 6a in Rijen
telefoonnummer 0161-23 24 43

Graag vooraf aanmelden voor de startbijeenkomst bij Renate Phaff (atletiekvereniging Spiridon: phaffkes@home.nl) of Rian Tichelaar (Sportservice Noord-Brabant: r.tichelaar@ssnb.nl).
[Medicalfacts]