Ontwerp je eigen insulinepen

Veel insulinepennen zien er hetzelfde uit, maar dat kan leuker! Speciaal voor kinderen tot 12 jaar organiseert Novo Nordisk daarom de ‘Ontwerp Jouw Pen’-actie. Hoe meer kinderen met diabetes een eigen ontwerp insturen, hoe leuker! Alle inzendingen worden op de site geplaatst. Het ontwerp met de meeste stemmen wint. De winnaar en de ontwerpers die op de 2e en 3e plaats eindigen krijgen een gratis NovoPen® Junior met het eigen ontwerp erop.

Om mee te doen met de ontwerpwedstrijd mag je niet ouder zijn dan 12 jaar.
Bovendien moet je diabetes hebben en gebruik maken van een insulinepen van Novo Nordisk. Je kunt je tekening insturen tot 1 april 2009. De prijsuitreiking: vindt plaats in juni 2009.

Lees meer over de actie Ontwerp Jouw Pen!

Tai Chi goed voor mensen met diabetes

Een kleinschalige studie heeft aangetoond dat Tai Chi een gunstig effect kan hebben op de weerstand van mensen met diabetes type 2. Tai Chi is een Chinese sport die ademhalingstechnieken combineert met ontspanning en rustige bewegingen. Omdat Tai Chi niet al te zwaar is, is deze sport makkelijk op te pakken voor mensen die weinig bewegen in het dagelijks leven, ouderen of mensen met overgewicht.
[Bloedsuiker.nl]

Kinderen met diabetes doen zondag mee aan de ATAG Achtkastelenloop

Deze ambassadeurs van de Kids Chain for diabetes, in de leeftijd van vijf tot achttien jaar, komen uit het hele land en vragen met hun deelname aandacht voor de problemen van leeftijdsgenoten die aan deze ziekte lijden.

De Kids Chain (Kinderketting) werd in oktober 2007 opgericht in verband met 2008 als Internationale Jaar voor de (kinder) diabetes. Met hun sportieve prestatie willen de kinderen bewijzen dat sporten met een chronische ziekte als diabetes goed mogelijk is. Sinds de oprichting hebben ze al gezamenlijk deelgenomen aan verschillende bekende lopen, zoals de 0lympische marathon van Athene, de marathon van Amsterdam, de halve marathon van Egmond aan Zee, de Dam tot Damloop in Amsterdam, de Maasmarathon in Visé (België) en de Nelli Cooman Games in Stadskanaal.

De Kids Chain wordt steeds langer. De organiserende Zutphense atletiekvereniging Hanzesport is daarom blij dat ze ook naar Vorden komen. Naast artsen en diabetesverpleegkundigen lopen ook bekende sporters regelmatig met de kids mee. Volleyballer Bas van der Goor, sportarts en judokampioene Jessica Gal en marathonloper Greg van Hest waren regelmatig van de partij.

De thuisbasis van de Kids is het Olympisch stadion in Amsterdam. Initiatiefnemer voor de Kids Chain is kinderarts Dr. Annabelle S.Slingerland, die zelf een verwoed hardloper is en veel onderzoek naar de oorzaak van diabetes heeft gedaan. De kids worden ook in Vorden ondersteund door hun eigen ziekenhuis en een aantal internationale diabetes-, voedings- en sportorganisaties.

De start van de ATAG-Achtkastelenloop met de kids is op zondag 8 maart om 12.15 voor de sporthal aan het Jebbink in Vorden.
[dieet.blog.nl]

Diabetes kinderpersconferentie

Woensdag 18 maart vragen Diabetesvereniging Nederland en sanofi-aventis aandacht voor kinderen met diabetes. Dit gebeurt door middel van een kinderpersconferentie. Deze wordt geleid door Nickelodeon presentatoren Terence Schreurs en Patrick Martens. De persconferentie vindt plaats in museum Corpus ‘Reis door de Mens’ te Leiden.

Momenteel wordt een unieke enquête gehouden onder kinderen met diabetes van 8 t/m 14 jaar. Deze geeft de mening weer van kinderen over de benadering en aanpak van diabetes en hoe dit beter kan. De uitkomst van deze enquête wordt tijdens de kinderpersconferentie besproken met kinderen en een kinderarts.

Tijdens deze persconferentie wordt bovendien een nieuw online diabetesspel gelanceerd. Dit spel biedt kinderen met diabetes, vriendjes, klasgenoten en volwassenen de mogelijkheid hun kennis en aanpak van diabetes te testen. Juffen, meesters en leerlingen van verschillende basisscholen doen deze dag mee aan de diabetes GRIP® battle in museum Corpus ‘Reis door de Mens’.

GRIP® is een Game ontwikkeld voor kinderen met diabetes type 1 en hun ouders. Dit zelfmanagement- en kennissysteem is bedoeld om kinderen en hun ouders beter grip te laten krijgen op diabetes. Vanaf 18 maart kan online de GRIP®game gespeeld worden via de site van Diabetesvereniging Nederland.

NDF Zorgstandaard nu ook voor diabetes type 1

De NDF Zorgstandaard is uitgebreid met twee addenda voor diabetes type 1: volwassenen en kinderen. De NDF Zorgstandaard biedt een raamwerk voor goede diabeteszorg die de mens met diabetes centraal stelt. Daarbij gaat het niet alleen om de kwaliteit van de behandeling maar ook om de organisatie van de totale diabetes zorgketen.

Namens de KNMP heeft mevr. drs. M.J. van den Berg-de Witte, apotheker te Alphen aan den Rijn, meegewerkt aan de ontwikkeling van deze addenda. Wij zijn haar hiervoor zeer erkentelijk. In de zorgstandaard wordt aandacht besteed aan de ondersteuning van medicatiegebruik en therapietrouw en de rol van de apotheker hierbij.

De zorgstandaard omschrijft waar goede zorg aan moet voldoen. De zorgstandaard biedt daarmee een handvat voor zorgverleners om afspraken te maken over de zorg die ieder mens met diabetes type 1 zou moeten krijgen. Bovendien kan de patiënt op basis van de zorgstandaard zien wat onder ‘goede zorg’ wordt verstaan.

Tot nu toe beperkte de standaard zich tot de zorg voor volwassenen met diabetes type 2, verreweg de meest voorkomende variant. Door zowel zorgverleners als zorgvragers werd echter al lang aangedrongen op een uitbreiding van de standaard met type 1.
In de addenda type 1 wordt veel aandacht gegeven aan de behandeling tijdens de transitiefase omdat een optimaal verlopende transitie een goede overgang van kinder- naar volwassenzorg borgt. De addenda bieden duidelijke kwaliteitscriteria en beschrijven de overgang van nieuwe ontwikkelingen naar standaard care.

Nederland telt zo’n 60.0000 mensen met diabetes type 1. Daaronder 6.000 kinderen, waarvan er 400 jonger zijn dan 4 jaar. De meeste van hen worden niet in de eerste lijn begeleid maar klinisch behandeld in de tweede lijn.

De addenda zullen officieel gepresenteerd worden tijdens de NDF conferentie Diabetes en depressie op 24 maart in Nieuwegein. Maar ze zijn nu al te downloaden via www.diabetesfederatie.nl
[KNMP]

Zuid Aziaten maken vier keer meer kans op suikerziekte

Indiërs houden van zoetigheid en eten ook nog laat op de avond gerechten die vaak erg vettig zijn. Voor de gezondheid zijn deze gewoontes niet bevorderlijk. Uit onderzoek gedaan in Groot Brittannië blijkt nu ook dat onder de Britse bevolking het vooral de Zuid Aziaten zijn die aan diabetes lijden.

Inwoners afkomstig uit India, Pakistan of Bangladesh maken tot vier keer meer kans om de ziekte te krijgen. Nog schokkender is dat terwijl ze dezelfde behandeling ontvingen als andere Britten ze vaak eerder complicaties ontwikkelen. Nu het onderzoek van de universiteiten van Edinburgh en Dundee dit verschijnsel hebben vastgesteld kan er gekeken worden naar de oorzaak en om een betere behandelmethode te ontwikkelen.
[india.blog.nl]