Zink verkleint mogelijk risico op diabetes type 2

Een hogere inname van het mineraal zink, geeft een daling van het risico op diabetes type 2 oplopend tot 28 procent. Dat blijkt uit The Harvard study. Voor deze studie zijn ruim 82.000 vrouwen tussen 33 en 60 jaar van de Nurses’ Health Study onderzocht.

Tijdens de 24 jaar dat het onderzoek duurde, kregen 6.030 vrouwen diabetes type 2.
Het wel/niet krijgen van diabetes is vergeleken met gevalideerde voedselconsumptie vragenlijsten. De onderzoekers concluderen dat vrouwen met de hoogste inname van zink, een 10 procent kleinere kans hadden op het ontwikkelen van diabetes. Rekening houdend met andere risicofactoren gaf analyse van de cijfers aan dat de kans op het krijgen van diabetes type 2 bij een hogere zinkinname tot 28 procent kan dalen. Wat precies het achterliggende mechnisme is, is niet duidelijk. Mogelijk is er geen causaal verband, geven de onderzoekers aan. Meer onderzoek is dus nodig.
[DiabetesCare]

Beloning voor journalistieke bijdrage rond bewustwording diabetes

Novo Nordisk Media Prize 2009Het aantal mensen met diabetes neemt nog steeds toe en deze chronische ziekte verdient dan ook onze volle aandacht. Hoewel diabetes goed te behandelen is, kan het bij onvoldoende behandeling levens-bedreigende complicaties met zich meebrengen. Media spelen wereldwijd een belangrijke rol bij het verhogen van het bewustzijn omtrent diabetes. Journalistieke producties uitgegeven in Nederland die een bijdrage leveren aan deze bewustwording, kunnen nu meedingen naar de Novo Nordisk Media Prize 2009.

De Novo Nordisk Media Prize bestaat uit een nationale en internationale verkiezing en wordt uitgereikt in drie categorieën: ‘printmedia’, ‘televisie’ en ‘online media’. Journalisten en andere geïnteresseerden kunnen hun nominaties tot 10 mei a.s. insturen via www.changingdiabetes.nl/mediaprize. Voorwaarde is wel dat de producties of artikelen zijn verschenen in de periode van 1 mei 2008 tot en met 30 april 2009 in onafhankelijke, niet-medische media. Alle artikelen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury.

De Nederlandse jury bestaat uit Doeschka Motmans, uitgever en hoofdredacteur van Diabetes & Leven, diabetesverpleegkundige Titia Terburg en Herman Balkenende namens de Nederlandse Diabetes Federatie.

De winnaars van de nationale verkiezing dingen mee naar de internationale
Media Prize. De Nederlandse prijzen bestaan uit € 1.000,- en een certificaat. De drie uiteindelijke internationale winnaars ontvangen een beeld en mogen € 10.000,- doneren aan een zelfgekozen goed doel dat zich richt op diabetes. De nationale winnaars worden bekend gemaakt in de week van 25 mei 2009. De internationale winnaars van de Novo Nordisk Media Prize 2009 worden in september van dit jaar bekend gemaakt tijdens een ceremonie voorafgaand aan EASD (European Association for the Study of Diabetes) in Wenen, Oostenrijk.

De Novo Nordisk Media Prize bestaat internationaal al sinds 2003. Met ingang van dit jaar doet ook de Nederlandse vestiging mee. Volgens Erik Lommerde, algemeen directeur Novo Nordisk B.V., ligt de verwachte toename van het aantal mensen met diabetes ten grondslag aan deze beslissing. “Een groot deel van deze mensen zal niet, of te laat gediagnosticeerd worden. Dus is het belangrijk dat mensen in onze samenleving zich bewust worden van de risico’s en dat snelle diagnose plaatsvindt. Wij verwachten dat de media een belangrijke rol kunnen spelen in de preventie van en bewustwording rond diabetes. Zo kunnen we met alle middelen die er zijn de toekomst van diabetes veranderen en de kwaliteit van leven voor mensen met diabetes verhogen.”

Meer informatie is beschikbaar op www.changingdiabetes.nl/mediaprize.

Changing Diabetes
Novo Nordisk beschouwt het als haar missie om de toekomst van diabetes te veranderen. Om deze visie vorm te geven, heeft de organisatie het ‘Changing Diabetes’-programma ontwikkeld. Dit programma omvat diverse nationale en internationale initiatieven, die zich richten op communicatie met en voorlichting van mensen met diabetes, familie, vrienden, docenten, politici, artsen, zorgverzekeraars en andere betrokkenen. Met Changing Diabetes wil Novo Nordisk bereiken dat de behandeling van de ziekte, de diabeteszorg, de wijze waarop de maatschappij met de ziekte omgaat en de toekomst van diabetes veranderen en verbeteren. Meer informatie op: www.changingdiabetes.nl.

Novo Nordisk
Novo Nordisk is een farmaceutisch bedrijf op het gebied van diabeteszorg.
Het bedrijf heeft een groot aanbod diabetesmedicatie en geavanceerde insulinetoedieningssystemen voor de behandeling van diabetes. Bovendien is
Novo Nordisk toonaangevend op het gebied van stollingsstoornissen, groeihormoontherapie en hormonale substitutietherapie. Het hoofdkantoor is gevestigd in Denemarken. Novo Nordisk heeft meer dan 26.550 medewerkers in dienst in 80 landen, en brengt zijn producten op de markt in 179 landen.medewerkers. Meer informatie op: www.novonordisk.nl.

Symposium: De diëtist, schakel in de diabetesketen

Op 23 april 2009 organiseren de Diabetes and Nutrition Organization (DNO), VDO Opleidings- en adviescentrum en het Instituut voor Paramedische Studies (IPS) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) een symposium over de rol en positie van de diëtist bij het realiseren van goede diabeteszorg.

Kwalitatief goede diabeteszorg is een speerpunt in het (preventie)beleid van VWS. Volgens de Zorgstandaard van de Nederlands Diabetes Federatie (NDF) kan ketenzorg kwalitatief goede diabeteszorg in praktijk brengen. De diëtist speelt hierin een wezenlijke rol. ‘Wat zijn actuele ontwikkelingen?’ en ‘Hoe gaat de nieuwe rol van de diëtist er uitzien in de diabetesketen?’ zijn vragen die centraal staan tijdens het symposium in Concertgebouw de Vereeniging in Nijmegen.

Het symposium is bedoeld voor diëtisten die werkzaam zijn in de diabeteszorg, leden van diabetesteams of zorggroepen die met diëtisten samenwerken, medewerkers die verantwoordelijk zijn voor afstemming van diabeteszorg en docenten voeding en diëtetiek. Voor diëtisten wordt 5 punten accreditatie aangevraagd bij Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici.
Informatie, programma en aanmelding via: www.han.nl/symposiumdiabetes

[Diabetesfederatie]

Tien miljoen voor aanpak diabetes

Minister Klink heeft vanochtend het programmavoorstel Nationaal Actieplan Diabetes (NAD) in ontvangst genomen. Het programma richt zich de komende 4 jaar op de gezamenlijke aanpak van diabetes (suikerziekte).

Na goedkeuring van minister Klink start het programma op 1 maart 2009 en loopt tot 2013. Het voorstel voor het programma is ontwikkeld door de Nationale Diabetes Federatie (NDF), in samenwerking met VWS. VWS heeft hiervoor 10 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Kansen benutten
Het doel van het NAD is om acties en initiatieven te bundelen, die gericht zijn op preventie van diabetes en zorgverlening aan mensen met diabetes. Door gezamenlijke aanpak wordt het beter mogelijk om diabetes en de gevolgen daarvan te bestrijden, door kansen beter te benutten. Voorbeelden van de acties zijn voorlichting, vroege opsporing, versterking van de positie van mensen met diabetes en het e-diabetesdossier in het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Groot belang
Het programma is van groot belang, omdat het gaat om heel erg veel patiënten. Er zijn in Nederland meer dan 600.000 mensen met diabetes, en 250.000 mensen die een verhoogd risico lopen. Dagelijks komen er zo’n 200 patiënten bij. Klink hoopt dat het programma een succes wordt en dat het een voorbeeld is voor de aanpak van andere chronische ziekten.
[MinVWS]

Diabeteszorg is goed maar kan beter

In zijn promotieonderzoek vergelijkt Rykel van Bruggen diabeteszorg van huisartsen en van internisten.

Hij concludeert dat de kwaliteit van de zorg binnen en buiten het ziekenhuis gelijk is, maar wel voor verbetering vatbaar. De gemiddelde score is 20, van de maximaal 40 te behalen punten. Verder blijkt ‘klinische inertie’ veel voor te komen. Dat wil zeggen dat de behandelend arts de behandeling niet op tijd aanpast terwijl daar wel reden voor is.

Daarnaast blijkt ongeveer twintig procent van de patiënten de voorgeschreven medicatie niet goed in te nemen. Beide factoren leiden tot slechtere resultaten van de behandeling en zijn belangrijke barrières voor kwaliteitsverbetering. Van Bruggen formuleert in zijn proefschrift een lijst van zestien indicatoren om de kwaliteit van diabeteszorg te meten.

Diabetesmedicatie en antwoorden van het lichaam op hypoglycemie

Stephan Bouman onderzocht de regulering van de suikerspiegel in het bloed en vooral de tegenregulerende responsen op hypoglycemie (te laag suikergehalte). Daarnaast onderzocht hij hoe en waarom deze responsen verminderen bij herhaalde hypoglycemie. Alle experimenten werden uitgevoerd in ratten.

Glucose in het bloed is essentieel voor de energievoorziening van het lichaam en er zijn daarom verschillende mechanismen om het glucosegehalte te reguleren. Bij veel glucose in het bloed wordt glucose onder invloed van het hormoon insuline in de weefsels opgenomen. Insuline vormt daarmee het belangrijkste mechanisme om te hoge glucosegehaltes tegen te werken. Als het glucosegehalte daarentegen te laag wordt (hypoglycemie), zijn er meerdere mechanismen die dit tegengaan, met als belangrijkste de hormonen glucagon en adrenaline. Samen met de andere mechanismen zorgt dit voor een effectieve tegenregulering van lage glucosespiegels.

Voor patiënten met diabetes is de situatie echter anders. Diabetes gaat gepaard met hoge glucosegehaltes en wordt daarom behandeld met glucoseverlagende medicijnen, bijvoorbeeld insuline. Dit resulteert regelmatig in hypoglycemie en diabetespatiënten zijn daarom erg afhankelijk van een goede tegenregulering. Bovendien is gebleken dat herhaalde hypoglycemie leidt tot steeds lagere tegenregulerende responsen. De reden hiervoor is niet bekend.

De belangrijkste bevinding van Bouman is dat de tegenregulerende mechanismen op een uiterst complexe manier gereguleerd worden, met als doel het glucosegehalte boven een bepaald minimum te houden. Tevens toont hij aan dat een specifieke neurale route in de hypothalamus hierbij belangrijk is. Met een aantal experimenten met herhaalde hypoglycemie bewijst hij dat ook in ratten een vermindering van de tegenregulerende responsen optreedt.

Stephan Bouman (Nieuw-Lekkerland, 19730 studeerde biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij zijn promotieonderzoek uitvoerde bij de vakgroep Neuroendocrinologie, onderzoeksschool BCN. Het werd gefinancierd door het Diabetes Fonds Nederland. Inmiddels werkt Bouman als farmacoloog bij het farmaceutisch bedrijf Novo Nordisk, in Kopenhagen, waar hij onderzoek doet in verband met de ontwikkeling van nieuwe insulinebehandelingen.

Rijksuniversiteit Groningen
Counterregulation to acute and recurrent hypoglycemia in rats
Datum: 20 februari 2009
Promotie: S.D. Bouman, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: Counterr egulation to acute and recurrent hypoglycemia in rats
Promotor(s): prof.dr. A.J.W. Scheurink
Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen
[Bron: Rijksuniversiteit Groningen]

Voorlichtingsspellen voor kinderen met diabetes

Onlangs werden in het d’Oultremontcollege te Drunen nieuwe diabetes-voorlichtingsspellen aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis gepresenteerd. Brugklasleerlingen van het Technasium kregen de opdracht om een nieuw voorlichtingsspel te ontwerpen voor kinderen met diabetes van 10 tot 13 jaar.

Het spel moest ook een mogelijkheid bevatten om te controleren of een patiëntje en zijn ouders al informatie hebben onthouden. Daarnaast moest het spel ook digitaal te maken zijn.

Aanpak
De opdrachtgever was Tony de Koning, diabetesverpleegkundige van de kinderafdeling in het Jeroen Bosch ziekenhuis. De leerlingen begonnen de opdracht met een bezoek aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Zij kregen een rondleiding over de kinderafdeling en mochten vragen stellen aan Tony, bedrijfsopleider Bas Frederiks en kinderarts Edgar van Mil. Op school werd vervolgens gewerkt aan een plan van aanpak en een eerste concept. Dit concept is in het Jeroen Bosch Ziekenhuis gepresenteerd. Hierna hebben de leerlingen gewerkt aan het definitieve prototype van het spel en de eindpresentatie.

Eindpresentatie
Gespannen maar vol enthousiasme hebben de leerlingen alle prototypes gepresenteerd. De leerlingen hadden zowel bordspelen als computerspelletjes ontworpen. Een voorbeeld van zo’n computerspel is hier te bekijken en te spelen.

Tijdens de presentaties bleek al snel dat de onderzoeksfase een kleine rol heeft gespeeld en dat de leerlingen (te) snel waren begonnen met het spelontwerp. Ook was niet goed onderzocht of de spelletjes aansloten bij de doelgroep wat onder andere bleek uit de vele informatie over zwangerschapsdiabetes en alcohol. De spelletjes bevatte soms ook onjuiste informatie. Lof was er over de creativiteit en humor en onderlinge samenwerking.

Of de spelletjes uiteindelijk onderdeel gaan uitmaken van de standaard voorlichting is nog niet bekend.
[Jeroen Bosch ziekenhuis]

René Steenhorst winnaar Pfizer Pers Prijs

Gisteren werd in Utrecht de Pfizer Pers Prijs uitgereikt. De winnaar is René Steenhorst van dagblad De Telegraaf. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn autobiografische verhaal over diabetes. In zijn artikel heeft Steenhorst het over een te zware man die net op tijd de helende weg ontdekt van veel wandelen. “Een verhaal met een ziel”, aldus het juryrapport.

De prijs bestond uit een sculptuur en een geldbedrag van € 5.000 dat de winnaar direct schonk aan het diabetesfonds. De andere genomineerde was Petra Noordhuis van het Nederlands Dagblad. Zij ontving een bedrag van € 1.000 dat zij schonk aan de Kinderdiabeteskliniek van het Flevolandziekenhuis in Almere.