Alliantie om nieuwe medicijnen te ontwikkelen voor diabetes

Het Mechelse biotechnologiebedrijf Galapagos heeft met het Amerikaanse Merck & Co een meerjarige alliantie gesloten om nieuwe medicijnen te ontwikkelen voor diabetes en obesitas. De som van de betalingen tijdens de ontwikkeling van de medicijnen kan oplopen tot meer dan 170 miljoen euro, aldus Galapagos.

Galapagos kreeg bij het tekenen van de overeenkomst al 1,5 miljoen euro cash van Merck. De Amerikanen krijgen de exclusieve optie om de kandidaat-medicijnen te licentiëren voor klinisch onderzoek en wereldwijde verkopen.

“De alliantie met Merck op gebied van diabetes en obesitas laat de mogelijkheden van Galapagos zien om verder uit te breiden naar nieuwe ziektegebieden”, zegt CEO Onno van de Stolpe in een persbericht. Bij opening van de beurs in Brussel steeg het aandeel Galapagos onmiddellijk met meer dan 10 procent.

Novo Nordisk B.V. benoemt Erik Lommerde tot algemeen directeur

Novo Nordisk B.V. heeft in Erik Lommerde (1970) de nieuwe algemeen directeur voor Nederland gevonden. Lommerde is officieel vanaf 1 januari de opvolger van Søren Niegel, die inmiddels begonnen is als Vice President Strategic Operations van Novo Nordisk in Zürich. Lommerde was al eerder werkzaam voor Novo Nordisk in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk, onder andere als Specialistenbezoeker, Sales Manager en Sales & Marketing directeur.

Visie
Natuurlijk blijft Novo Nordisk zich ook onder Lommerde inzetten voor de behandeling van diabetes met moderne medicatie, geavanceerde toedieningssystemen en optimale diabeteszorg. Met de diverse Changing Diabetes initiatieven hoopt Novo Nordisk ook een blijvende bijdrage te leveren aan het veranderen van de toekomst van diabetes. Hiertoe zal Lommerde zich samen met de medewerkers van de Nederlandse vestiging voor een belangrijk deel gaan richten op educatie van behandelaren in de eerste- en tweedelijns zorg. Lommerde zal de komende periode veel contacten leggen en onderhouden met key opinion leaders, waaronder diabetesbehandelaren en belangenorganisaties.

Lommerde: “Voor 2009 is in ieder geval een van onze hoofddoelen om via kennisoverdracht en samenwerking het leven van mensen met diabetes te verbeteren en de toekomst van diabetes te veranderen.”

Erik Lommerde
Lommerde studeerde Medische Biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna behaalde hij de Master of Business Administration (MBA) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en volgde hij de postdoctorale opleiding Marketing IMD in het Zwitserse Lausanne. In 1993 startte hij zijn loopbaan bij Zambon Groep als artsenbezoeker, waarna hij in 1995 aan de slag ging bij Novo Nordisk als Specialistenbezoeker.

Binnen Novo Nordisk groeide Lommerde snel door naar de functie van Sales & Marketing directeur, waarna hij in 2002 bij Novo Nordisk UK & Ireland startte als Marketing directeur. In 2003 nam hij de uitdaging aan om een Europese vestiging van het Amerikaans Hutchinson Inc. op te zetten. Voordat Lommerde weer terugkeerde naar Novo Nordisk Nederland, had hij sinds 2007 zijn eigen bedrijf Lommerde B.V. waarin diabetes eveneens centraal stond.

Over Changing Diabetes
Novo Nordisk beschouwt het als haar missie om de toekomst van diabetes te veranderen. Om deze visie vorm te geven, heeft de organisatie het ‘Changing Diabetes’-programma ontwikkeld. Dit programma omvat diverse nationale en internationale initiatieven, die zich richten op communicatie met en voorlichting van mensen met diabetes, familie, vrienden, docenten, politici, artsen, zorgverzekeraars en andere betrokkenen. Met Changing Diabetes wil Novo Nordisk bereiken dat de behandeling van de ziekte, de diabeteszorg, de wijze waarop de maatschappij met de ziekte omgaat en de toekomst van diabetes veranderen en verbeteren.
Meer informatie op: www.changingdiabetes.nl.

Over Novo Nordisk
Novo Nordisk is een farmaceutisch bedrijf op het gebied van diabeteszorg. Het bedrijf heeft een groot aanbod diabetesmedicatie en geavanceerde insulinetoedieningssystemen voor de behandeling van diabetes. Bovendien is Novo Nordisk toonaangevend op het gebied van stollingsstoornissen, groeihormoontherapie en hormonale substitutietherapie. Het hoofdkantoor is gevestigd in Denemarken; Novo Nordisk heeft meer dan 26.550 medewerkers in dienst in 80 landen, en brengt zijn producten op de markt in 179 landen. B-aandelen van Novo Nordisk zijn genoteerd aan de beurzen van Kopenhagen en Londen. ADR’s van Novo Nordisk zijn genoteerd aan de New York Stock Exchange onder het symbool ‘NVO’. Novo Nordisk B.V. is gevestigd in Alphen aan den Rijn en heeft 150 medewerkers.
Meer informatie op: www.novonordisk.nl.

Daling insulinebehoefte bij bergbeklimming

Bij een klim tot bijna 6.000 meter kan iemands insulinebehoefte zakken met 80 procent, ondanks dat het energieverbruik flink stijgt. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van het onderzoek van een aantal artsonderzoekers van de Zwolse Isala Klinieken. Zij beklommen met een groep mensen met diabetes en begeleiders de Kilimanjaro in Afrika en deden onderweg verschillende onderzoeken. De onderzoekers zijn nu bezig met het uitwerken van hun onderzoek. Zij presenteren hun resultaten in juni 2009 op een bijeenkomst van de American Diabetes Association in New Orleans.

De Kilimanjaro Challenge
Tijdens de tocht werden geen bijzondere verschillen gemeten tussen mensen mét en mensen zonder diabetes. Alle deelnemers waren al positief met hun gezondheid bezig. Op 22 oktober bereikte de volledige groep van achttien personen de 5.895 meter hoge top van de Kilimanjaro.

Het doel was aan de ene kant om te laten zien dat mensen met diabetes net zo goed een dergelijke sportieve presentatie kunnen neerzetten. Aan de andere kant werden er verschillende onderzoeken gedaan, zoals naar de nauwkeurigheid van bloedglucosemetingen op grote hoogte, naar de hart- en bloedvatfunctie. Met de resultaten hopen de onderzoekers een bijdrage te leveren aan de kennis over diabetes en zware duursport, waardoor het mogelijk wordt betere adviezen te geven.

Bron: Diabetesvereniging Nederland

Rosiglitazon niet langer aanbevolen voor diabetes type 2

Rosiglitazon wordt niet langer aanbevolen volgens de American Diabetes Association en de European Association for the Study of Diabetes. Volgens de ADA en de EASD heeft rosiglitazon (Avandia® ; in associatie met metformine: Avandamed®) geen plaats meer bij de aanpak van type 2-diabetes gezien zijn ongunstige risico-batenverhouding en het bestaan van alternatieven.

Dit advies berust vooral op de resultaten van de ACCORD-studie waarin een verhoging van de mortaliteit gezien werd bij de patiënten onder zeer intensieve behandeling (ten opzichte van intensieve behandeling).
Volgens dezelfde consensus zou pioglitazon (Actos®), een ander glitazon, alleen nog als derde keuze mogen gebruikt worden.
[gezondheid.be]

Diaboss – samenwerking bij zorg voor kinderen met diabetes

Diaboss - diabetesDIABOSS Amsterdam, het samenwerkingsverband van de kinderdiabetesteams van het BovenIJ ziekenhuis, het OLVG, het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en vanaf januari ook het Slotervaart ziekenhuis, bestaat een jaar.

In Amsterdam hebben ongeveer tweehonderd kinderen diabetes. November 2007 startte het samenwerkingsverband DIABOSS met het doel hen de best mogelijke diabeteszorg aan te bieden, dicht bij huis. Diabetesverpleegkundige Fatima Ait-Taleb: ‘Je kunt veel van elkaar leren en vult elkaar aan. Alle teams willen de kinderen zo goed mogelijk leren leven met diabetes en hun daarbij zo adequaat mogelijk ondersteunen, onder meer met psychologische zorg en advies van diëtisten over goede voeding. Maar samen heb je meer expertise in huis.’

Opgeleverd
Afgelopen jaar heeft het samenwerkingsverband alle afzonderlijke diabeteszorgprotocollen naast elkaar gelegd, besproken en op elkaar afgestemd. Zodat we allemaal dezelfde werkwijze hanteren bij de zorg voor kinderen met diabetes. Bijvoorbeeld bij het starten van een behandeling met de insulinepomp en de opvang van kinderen met heel lage of heel hoge bloedsuikerspiegels.
Het samenwerkingverband wil nu een 24-uurs bereikbaarheidsdienst realiseren. Daarbij hanteren alle aangesloten ziekenhuizen een gezamenlijk telefoonnummer en database, zodat alle dossiers beschikbaar zijn en wij voor elkaars kinderen kunnen zorgen.

Veel georganiseerd
De kinderdiabetesteams hebben verder samen al verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en leerzame uitjes georganiseerd voor kinderen met diabetes en hun ouders. De teams houden maandelijks gemeenschappelijke besprekingen, onder meer over innovatie en technologische ontwikkelingen op diabetesgebied. Ook nemen zij deel aan de landelijke werkgroep kinderdiabetes van de sectie endocrinologie van de Nederlandse Vereniging voor kindergeneeskunde.

Dikke kont biedt bescherming tegen diabetes

In het algemeen is overgewicht en vet geen goede zaak voor de gezondheid. Maar er zijn uitzonderingen, want er zijn vormen van vet die de mens beschermen tegen de steeds vaker voorkomende diabetes type 2. Vooral een dik achterwerk kan hier bescherming bieden. Dit meldt Het Laatste Nieuws.

Uit het onderzoek, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Cell Metabolism, blijkt dat vet dat zich ophoopt rond de heupen of op het zitvlak enige bescherming kunnen bieden tegen suikerziekte. Een dikke kont is dus “gezond”… Dit in tegenstelling tot vet rond buik, wat juist de kans op ziektes als diabetes en op hartaandoeningen vergroot. Mensen met een peervormig lichaam, waarbij het vet zich vooral op de heupen en het achterwerk vastzet, zijn volgens vorsers aan Harvard medical School juist minder kwetsbaar voor diabetes type 2. En dat zou komen omdat dit vet vlak onder de huid zit, waardoor het gevoeliger is voor insuline, het hormoon dat ons bloedsuikerniveau regelt.