Antwoorden op kamervragen over Crestor

CrestorIn november 2008 bleek uit een Amerikaanse studie naar de werkzaamheid van het cholesterolverlagende medicijn Crestor, dat het middel bij een aanzienlijk deel van de gebruikers diabetes type-II veroorzaakt.

Kamerleden Van Gerven en Kant (beiden SP) hebben kamervragen gesteld over het geneesmiddel Crestor en het Jupiteronderzoek gefinancierd door AstraZeneca en hierop zijn de antwoorden gekomen:
Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Van Gerven en Kant over het geneesmiddel Crestor en het Jupiteronderzoek gefinancierd door AstraZeneca

Zie ook:
Cholesterolverlager Crestor zou diabetes veroorzaken
Reactie AstraZeneca op berichtgeving over Crestor
Informatie voor patiënten over Crestor (rosuvastatine) en Diabetes
Reactie Diabetesfonds op onrust over Crestor

Huisartsen actief in diabetespreventie

Ongeveer een kwart van de huisartsen roept patiënten actief op voor preventieve metingen voor hart- en vaatziekten, diabetes en nierziekte. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL. Bijna alle huisartsen doen dit soort metingen als mensen met een groot risico, zoals erfelijke aanleg, overgewicht en roken op het spreekuur komen. Kortom: huisartsen zijn in voor preventie.

Preventieprogramma
Met subsidie van de Nederlandse Hartstichting, het Diabetes Fonds en Nierstichting Nederland onderzocht het NIVEL voor het gezamenlijk preventieprogramma LekkerLangLeven de houding van huisartsen in Nederland ten opzichte van preventie. Huisartsen staan vooral positief tegenover preventie van hart- en vaatziekten, diabetes en chronische nierziekten. Voor preventie van kanker en psychische problemen is nog wat minder belangstelling.

Veel te winnen
Het aantal mensen met diabetes (suikerziekte), hart- en vaatziekten en nierziekten groeit snel. Die groei moet worden gestopt, zodat meer mensen gezond oud worden. Daarom investeren de drie fondsen in het preventieprogramma LekkerLangLeven. Een logische samenwerking: om diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen, moeten dezelfde risicofactoren worden aangepakt. Omdat de drempel naar de huisarts laag is, kan deze een belangrijke rol spelen in preventie. De huisartsenorganisaties NHG en LHV werken daarom samen met de NVAB, Nederlandse Hartstichting, het Diabetes Fonds en Nierstichting Nederland. Er is veel te winnen als mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes en chronische nierziekten actief en vroegtijdig worden opgespoord.

Praktijkondersteuner
De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen met betrekking tot het organiseren van preventie. Het grootste gedeelte van de preventieve activiteiten wordt nog steeds door de huisarts zelf uitgevoerd, terwijl veel taken overgenomen kunnen worden door een praktijkondersteuner. Deze wordt wel steeds vaker ingezet voor vervolgconsulten. Huisartsen kunnen patiënten ook doorverwijzen naar de fysiotherapeut, diëtist of bijvoorbeeld naar de GGD of thuiszorg, voor het stoppen met roken. Samenwerking met relevante professionals zijn goede mogelijkheden om capaciteitsproblemen te voorkomen en preventie tot een succes te maken.

Voor het onderzoek stuurden de onderzoekers een vragenlijst aan 1100 huisartsen. De gegevens zijn gebaseerd op 330 vragenlijsten die ingevuld zijn teruggestuurd. De respondenten vormen een goede afspiegeling van alle huisartsen in Nederland.
[Artsennet]

Stokkende adem tijdens slaap verhoogt kans op diabetes type 2

Amerikaans onderzoek bevestigt de resultaten uit eerder onderzoek: mensen die problemen hebben met ademen in hun slaap, raken eerder ongevoelig voor insuline. Daardoor hebben ze meer kans om diabetes type 2 te krijgen.

Uit eerder internationaal onderzoek bleek dat mensen die ’s nachts moeite hebben met ademen, meer kans hebben op overgewicht en diabetes. Het gaat vooral om ‘slaap-apneu’: de ademhaling blijft een tijdje stilstaan.

Dat wordt weer bevestigd in een nieuwe studie, die is gepubliceerd in het American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. De studie is uitgevoerd met de modernste medische onderzoekstechnieken.

De onderzoekers zagen dat de stofwisseling van proefpersonen met ademhalingsproblemen in hun slaap behoorlijk van slag was. Hun lichaam had vooral problemen met de suikerstofwisseling. Dat gebeurde vooral doordat het lichaam ongevoeliger werd voor insuline. Deze mensen hebben een groter risico op diabetes type 2.
[Diabetesfonds]

Genomineerden van Pfizer Persprijs bekend

Vandaag zijn de de namen bekend gemaakt van de vijf genomineerden van de Pfizer Persprijs. Dit zijn René Steenhorst van De Telegraaf, Petra Noordhuis van het Nederlands Dagblad, Omroep Gelderland, journaliste Maaike de Boer voor bloedsuiker.nl en Ronald Hoogendoorn en Bas van de Goor met het boek High on Insuline. Zij worden bekroond omdat zij in 2008 een belangrijke bijdrage leverden aan goede journalistieke voorlichting over diabetes.

De prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 10 februari a.s. in de Faculteit Communicatie & Journalistiek van de Hogeschool

DVN biedt hulp aan verpleeg- en verzorgingshuizen in verbeteren diabeteszorg

Praktische voorbeelden van ‘misstanden’ zijn zo genoemd, zo is te lezen in het artikel. Regelmatig blijken bewoners al jaren diabetes te hebben voor het überhaupt wordt geconstateerd, omdat de signalen niet worden herkend door het personeel. Bij mensen die al diabetes hebben, worden metingen van de bloedglucose lang niet altijd correct uitgevoerd. Verder wordt de bloedglucose bij mensen met diabetes in verpleeg- en verzorgingshuizen ’s avonds vaak hoog gehouden, om nachtelijke hypo’s te voorkomen. Ook weten verzorgenden niet altijd hoe ze de medicatie moeten aanpassen aan de voeding. Bewoners krijgen veelal dagelijks dezelfde dosis insuline toegediend, ongeacht hoeveel ze eten, met allerlei gevolgen en een hoger risico op ernstige complicaties.

Protocol en voorlichting onmisbaar
Niet alleen op korte termijn lopen mensen met diabetes tegen problemen aan, ook op de lange termijn kan onvoldoende zorg leiden tot problemen. Zo hebben ze meer kans op diabetische complicaties als hart- en vaatziekten. De kans daarop kan aanzienlijk verkleind worden door de bloedglucosewaarden goed te houden. Alle reden dus om van diabetes in verpleeg- en verzorgingshuizen een aandachtsgebied te maken. DVN pleit ervoor om personeel van verpleeg- en verzorghuizen extra te trainen en scholen op het gebied van diabetes, de complicaties en het herkennen van hypo’s en hypers. Een diabeteszorgprotocol is hiervoor de basis. Ook is DVN voorstander van een richtlijn voor diabeteszorg in zorg- en verpleeghuizen.

De Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen (NVVA) gaat een richtlijn voor diabeteszorg in verpleeghuizen ontwikkelen. Naar verwachting is die richtlijn halverwege 2010 klaar. In de tussentijd biedt DVN een presentatie aan voor verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen. Deze presentatie wordt op verzoek van de verpleeg- en verzorgingshuizen gegeven. Voeding, beweging, doorliggen, het herkennen van signalen die duiden op een hypo of hyper – het komt allemaal aan bod. De training wordt gedaan op aanvraag. DVN biedt de presentatie op bescheiden schaal aan. Indien er veel belangstelling voor bestaat, zal DVN bepalen of de training breder kan worden uitgezet, ook aansluitend op de te verschijnen NVVA-richtlijn.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaten in 2008 in Nederland 119.619 mensen in een verpleeg- en verzorgingshuis. Hoeveel procent van hen diabetes heeft, is niet exact te zeggen. Volgens de laatste telling van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had in 2005 23,4% van de verzorgingshuiscliënten diabetes. Daarbij had 17,9 procent van verpleeghuisbewoners met een geestelijke aandoening diabetes, en 22,8 procent van de verpleeghuisbewoners met lichamelijke klachten.
[Diabetesvereniging Nederland]

Diabetes vertraagt mentale functie

Diabetes kan de werking van de hersenen vertragen, waardoor twee typen mentale processen verstoord kunnen raken.

Dat zeggen onderzoekers van de universiteit van Alberta, Canada. Gezonde volwassenen scoorden beduidend beter dan volwassenen met diabetes op twee vlakken: reactiesnelheid en uitvoerende functies.

Onder uitvoerende functies wordt verstaan: concentratievermogen, het vermogen om nieuwe informatie te verwerken, probleemoplossend vermogen en het vermogen om de juiste antwoorden te geven. Diabetes is een gekende risicofactor voor de ziekte van Alzheimer.

De hoge bloedsuikergehalten bij diabetes kunnen bloedvaten en zenuwen aantasten en ook schade veroorzaken aan andere organen.
[ConsuMed]

Diabetische voetzorg voorkomt amputatie

Het aantal beenamputaties bij diabetespatiënten kan sterk worden verminderd door een tijdige behandeling van voetklachten bij diabetici. Kennis die de afgelopen tien jaar op dit gebied wereldwijd is opgebouwd, wordt op 28 januari uitgewisseld tijdens een internationaal symposium in Almelo. Het organiserende Kenniscentrum Diabetische Voet van ziekenhuis ZGT is een van de 14 Europese kenniscentra op dit gebied.

Suikerziekte is een volksziekte en het aantal patiënten neemt wereldwijd toe. Nederland telt zoân 850.000 patiënten. Ongeveer 15 procent van hen krijgt voetproblemen, die uiteindelijk kunnen leiden tot beenamputatie. De helft van alle beenamputaties in Nederland heeft diabetes als oorzaak.

Wereldtop
Het Kenniscentrum Diabetische Voet van ZGT organiseert voor de tiende keer een internationaal symposium over deze problematiek. Aan deze lustrumeditie neemt een groot deel van de wereldtop op dit vakgebied deel. Specialisten van verschillende mondiale kenniscentra geven op 28 januari lezingen en workshops. Een dag eerder, op dinsdagmiddag 27 januari, presenteren acht jonge Nederlandse onderzoekers hun resultaten in Almelo aan de internationale deskundigen.

In het Kenniscentrum Diabetische Voet van ZGT (met ziekenhuizen in Almelo en Hengelo) werken onder leiding van vaatchirurg dr. J.G. van Baal onder meer chirurgen, gipsverbandmeesters, wondconsulenten, podotherapeuten en dermatologen samen. Het multidisciplinaire ZGT-team ontwikkelde de afgelopen jaren succesvolle preventie- en behandelmethoden die de kans op amputatie aanzienlijk verkleinen, zoals een voetzoolscanner voor thuisgebruik en aangepast schoeisel.

Innovatieve scanner en schoen
Met de voetzoolscanner maken patiënten drie keer per week een scan van hun voeten. De beelden sturen zij via internet naar de specialist in het ziekenhuis. Die controleert de foto en kan eventuele afwijkingen in een vroeg stadium constateren. Patiënten kunnen hierdoor langer zelfstandig functioneren en hoeven minder vaak naar het ziekenhuis. Tien jaar geleden ontwikkelde het centrum al de Mabalschoen, die sindsdien veelvuldig en succesvol wordt toegepast. Deze schoen vermindert bij open wonden de druk onder de voet. Dat zorgt in 70 tot 90 procent van de gevallen voor genezing van een voetwond binnen 12 weken.

Bas van de Goor
Het symposium vindt plaats op de dag dat de nieuwe Zorgboulevard van ZGT Almelo wordt geopend. Met 7.000 vierkante meter nieuwbouw voor zorgverwante winkels en diensten is dit een van de grootste zorgboulevards in Nederland. Gastspreker bij de opening is oud-volleybalprof Bas van de Goor. Van de Goor is diabetespatiënt en oprichter van de Bas van de Goor Foundation. De Olympische medaillewinnaar wil met zijn Foundation de kwaliteit van leven voor mensen met diabetes verhogen door middel van sport (www.bvdgf.org).

Tien jaar ZGT
De opening van de Zorgboulevard vormt tevens het startsein voor de viering van tien jaar samenwerking tussen de ziekenhuizen van ZGT in Almelo en Hengelo.

Informatieavond over toekomst diabetes

Genezing van type 1 diabetes: de toekomst is begonnen!
Diabeter organiseert informatieavond over toekomst diabetes met toonaangevende gastsprekers, waaronder dr. Bart Roep (LUMC).

Diabeteszorg voor kinderen en jongeren is continu in beweging. Een goede behandeling is voor kinderen en jongeren met diabetes letterlijk van levensbelang. Diabetesbehandelcentrum Diabeter organiseert op donderdagavond 22 januari een informatieavond over de ontwikkelingen op het gebied van het voorkomen en genezen van type 1 diabetes en rond diabetesbehandeling. Het doel van deze informatieavond is om ouders van kinderen met diabetes of tieners met type 1 diabetes (vanaf 15 jaar) te informeren over nieuwe ontwikkelingen en de laatste stand van zaken op diabetesgebied.

Toonaangevende sprekers
Een van de toonaangevende sprekers deze avond is Bart Roep. Roep, associate professor of medicine van de afdeling Immunohematologie en Bloedbank bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), verricht al jaren onderzoek naar het ontstaan en de genezing van type 1 diabetes. Hij is een internationale autoriteit op dit gebied en ontving recent een prestigieuze Vici-subsidie voor zijn vernieuwende diabetesonderzoek gericht op uiteindelijk genezing. Op 22 januari vertelt hij over de ontwikkelingen op dit gebied en de verwachtingen die we wel of niet mogen hebben hierover. Daarnaast spreken dr. Henk Veeze en dr. Henk-Jan Aanstoot, kinderarts-diabetologen van Diabeter. Veeze gaat deze avond in op nieuwe behandelingsmethoden, zoals verbeterde pompen en de toepassing van de glucosesensor. Ook vertelt hij meer over technische ontwikkelingen, vernieuwingen en resultaten waar hij bij Diabeter en in internationaal verband aan werkt. Aanstoot geeft uitleg over researchprojecten die nu lopen en wat ze kunnen opleveren. Ook vertelt hij meer over onderzoeken naar de uitkomsten en verbeteringen van de huidige diabeteszorg op zowel medisch als psychosociaal gebied.

Details informatieavond
De informatieavond vindt plaats op donderdagavond 22 januari in de Grote Zaal in het Isala Theater in Capelle aan den IJssel. Het officiële programma start om 19:30 en duurt tot ca. 22:00 uur. Ouders met kinderen met diabetes of tieners met diabetes (vanaf 15 jaar) kunnen zich aanmelden via http://diabeter.merrick.nl of bellen met 010 – 280 72 77 (kies 9). Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Meer informatie over het programma vindt u op www.diabeter.nl. In verband met het beperkte aantal plaatsen zijn er per gezin maximaal drie personen uitgenodigd.

Over Diabeter
Diabeter is het eerste zelfstandige, nationaal opererende diabetescentrum dat volledig is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongvolwassenen met diabetes. Het diabetesbehandelcentrum is een stichting zonder winstoogmerk. Op 1 oktober 2006 werd de eerste vestiging in Rotterdam geopend die de mogelijkheid bood om zorg te bieden aan patiënten uit heel Nederland. Met de opening van de tweede vestiging – Diabeter-Oost – in november 2008 in Deventer, worden nog meer kinderen en jongvolwassenen bereikt. Diabeter verricht naast de zorg en behandeling van diabetespatiënten ook wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van diabetes, het voorkomen van diabetes en het verbeteren van de behandeling van de ziekte. Kijk voor meer informatie over het behandelcentrum op www.diabeter.nl.