Reactie Diabetesfonds op onrust over Crestor

CrestorIk had de reactie van het Diabetesfonds op de onrust rondom Crestor nog niet gezien, dus voor de volledigheid:

Het artikel creëert naar onze mening ten onrechte onrust over het gebruik van alle statines. Dit kan het zeer ongewenste effect hebben, dat mensen (met of zonder diabetes) op eigen initiatief stoppen met het innemen van hun medicijnen (statines). Met alle mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de gebruikers. Het Diabetes Fonds adviseert: Stop nooit op eigen beweging met uw medicijn, dit kan schadelijke gevolgen hebben. Overlegt u bij twijfel met uw huisarts.

Het Diabetes Fonds maakt zich wel zorgen over de in deze studie geconstateerde nadelige en onverwachte effecten van deze specifieke statine. Het Diabetes Fonds pleit voor nader onderzoek. Duidelijkheid is voor alle betrokken partijen noodzakelijk.

Zie ook:
Informatie voor patiënten over Crestor (rosuvastatine) en Diabetes
Reactie AstraZeneca op berichtgeving over Crestor
Cholesterolverlager Crestor zou diabetes veroorzaken

Start insulinepomptherapie bij kinderen in De Tjongerschans

Diabetes bij kinderen heeft grote invloed op hun dagelijks leven. Om goed te kunnen functioneren hebben ze insuline nodig. Insuline kan ingespoten worden met een insulinepen of via een insulinepomp. Om te weten hoeveel insuline nodig is, is het noodzakelijk om regelmatig de hoeveelheid glucose in het bloed te meten. Dankzij de insulinepomptherapie kan de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeterd worden.

De insulinepomp is een klein apparaat dat onder de kleding wordt gedragen. Via de pomp wordt dan continu kortwerkende insuline toegediend. Dat gebeurt met een infusieslang en een kort naaldje (meestal zachte kunststof), dat in de buik, been of bil geprikt wordt en circa drie dagen kan blijven zitten. Net als bij een goedwerkende alvleesklier wordt dag en nacht insuline afgegeven. Deze hoeveelheid insuline is precies afgestemd op de basale behoefte van het lichaam.

Indicaties en voordelen insulinepomp Indicaties om van de reguliere injectietherapie van vier maal per dag over te stappen op de insulinepomp zijn onder andere:

  • sterk schommelende, moeilijk te reguleren bloedsuikers;
  • prikangst;
  • vermindering van eventuele complicaties bij diabetes;
  • te hoge of te lage bloedsuikers;
  • het verbeteren van de kwaliteit van leven;
  • of een combinatie van deze factoren.

Een voordeel is bovendien dat niet voor elke insulinegift geprikt hoeft te worden maar dat een druk op de knop van de pomp voldoende is om de benodigde insuline te krijgen. Juist bij kleine kinderen en pubers biedt de pomp uitkomst. Bovendien heeft de pomp een afstandsbediening, die door de ouders, de oppas en de leerkrachten op afstand kan worden bediend.

Multidisciplinaire begeleiding
Begeleiding van kind en ouders is in handen van een multidisciplinair team, bestaande uit kinderartsen, een kinderdiabetes consulente, diëtisten en een kinderpsychologe. De kinderdiabetes consulente bezoekt zo nodig ook scholen in de regio om de kennis en het begrip voor diabeteskinderen te vergroten. In de toekomst worden deze activiteiten uitgebreid.
[De Tjongerschans]

Ontvetten van hart verbetert hartfunctie bij diabetespatiënten

Veroudering en diabetes leiden tot vetstapeling in het hart, en dat gaat samen met problemen bij het vullen van het hart met bloed. Jonger zullen we er niet op worden, maar het goede nieuws is dat de vetstapeling in het hart én het daaraan verbonden functieverlies omkeerbaar zijn bij te zware diabetespatiënten die veel afvallen. Dit zijn de belangrijkste bevindingen van Rutger van der Meer en Sebastiaan Hammer van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Zij promoveerden beiden op 20 november jl. in Leiden.

Vetstapeling in het hart wordt gemeten in het septum – het tussenschot tussen de hartkamers. Uit dieronderzoek was al bekend dat meer vetstapeling in het hart samengaat met een slechtere hartfunctie. Voor mensen was dat nog niet aangetoond, omdat opensnijden voor vetmetingen bij hen geen optie is. MR-spectroscopie bood uitkomst. Van der Meer optimaliseerde deze uiterst gevoelige meettechniek, die bemoeilijkt worden door het kloppen van het hart en de ademhalingsbeweging.

Afgelopen week publiceerde het gezaghebbende Journal of the American College of Cardioliogy de bevinding dat er een directe relatie is tussen hartvervetting en verminderde hartfunctie bij diabetespatiënten. Hammer publiceerde dit najaar een artikel in hetzelfde tijdschrift, met de positieve boodschap dat de hartvervetting omkeerbaar is en dat daarmee ook de hartfunctie herstelt. Voor dit onderzoek leefden twaalf te zware patiënten met type 2 diabetes zestien weken lang op een dieet met zeer weinig calorieën. Gemiddeld vielen ze 26 kilo af. Door het dieet hoefden de patiënten geen insuline meer te spuiten of andere diabetesmedicatie te gebruiken. Ook daalde hun bloeddruk sterk en verbeterden de bloedsuikerwaarden en het vetzuurgehalte van hun bloed.

De schade die diabetes en overgewicht toebrengen aan het hart, zijn dus op zijn minst voor een deel omkeerbaar door af te vallen. Vervolgonderzoek zal zich onder andere richten op de vraag of medicijnen tegen diabetes de hartschade eveneens ongedaan kunnen maken.
[Leids Universitair Medisch Centrum]

Informatie voor patiënten over Crestor (rosuvastatine) en Diabetes

CrestorAstraZeneca probeert in dit document in te gaan op vragen die u kunt hebben naar aanleiding van het artikel in de Telegraaf van 20 november 2008 waarin gesteld wordt dat de Jupiter studie aantoont dat rosuvastatine (Crestor) diabetes mellitus type 2 (“suikerziekte”) zou veroorzaken.

Hieronder gaan wij in op de volgende vragen:
– “Over welke studie gaat het eigenlijk?”
– “Wat is Crestor?”
– “Ik gebruik Crestor. Moet ik nu stoppen, omdat ik anders kans loop op het krijgen van diabetes?”
– “Waar moet ik zijn als ik nog een vraag heb?”

“Over welke studie gaat het eigenlijk?”
De studie waarnaar het artikel in de Telegraaf verwijst, is de JUPITER studie. Deze studie is een van de meest omvangrijke onderzoeken naar de preventie van hart- en vaatziekten. Wereldwijd namen ruim 17.000 personen deel, waaronder bijna 1.000 Nederlanders.

Net als bij iedere andere omvangrijke studie zijn de opzet en de resultaten beoordeeld door een panel van onafhankelijke artsen. Dit panel heeft vanwege de positieve resultaten geadviseerd de studie voortijdig stop te zetten. Na hun goedkeuring zijn de onderzoeksresultaten gepubliceerd door de onafhankelijke redactie van het gezaghebbende tijdschrift New England Journal of Medicine.

Niet eerder werd in een onderzoek een vermindering van de kans op hart- en vaataandoeningen van 44 procent aangetoond. Reden voor de grote risicoreductie bij patiënten met een relatief normaal cholesterol is verlaging van het ‘slechte’ LDL-cholesterol. Bij personen die werden behandeld met het cholesterolverlagende rosuvastatine (merknaam Crestor), daalde het ‘slechte’ cholesterol met de helft. Het risico op hart- en vaataandoeningen nam daardoor met de helft af.

De Jupiter studie constateerde ook dat bij rosuvastatine-gebruikers iets meer diabetes voorkomt: 3 procent tegenover 2,4 procent bij de groep die een placebo (neppil) kreeg. Verschillende grootschalige onderzoeken naar statines (cholesterolverlagers) laten een licht verhoogd risico op diabetes zien. Dat geldt voor alle statines; rosuvastatine vormt daarop geen uitzondering.

“Wat is Crestor?”
Crestor is een statine en remt de aanmaak van slecht cholesterol door uw lichaam, waardoor de hoeveelheid slecht cholesterol in het bloed wordt verlaagd. Tevens wordt de hoeveelheid goed cholesterol verhoogd.

“Ik gebruik Crestor. Moet ik nu stoppen, omdat ik anders kans loop op het krijgen van diabetes?”
Wij adviseren niet om met het gebruik van Crestor te stoppen, want dit kan schadelijke gevolgen hebben. Bij twijfel kunt u overleggen met uw behandelend arts. Uw arts kan u helpen bij het bepalen in welke mate u risico loopt op het ontwikkelen van diabetes. De Jupiter studie constateerde dat bij rosuvastatine-gebruikers iets meer diabetes voorkomt: 3 procent tegenover 2,4 procent bij de groep die een placebo (neppil) kreeg. Verschillende grootschalige onderzoeken naar statines (cholesterolverlagers) laten een licht verhoogd risico op diabetes zien. Dat geldt voor alle statines; rosuvastatine (Crestor) vormt daarop geen uitzondering.

“Waar moet ik zijn als ik nog een vraag heb?”
[AstraZeneca] Als u na het lezen van deze vragen en antwoorden nog steeds met vragen zit over het gebruik van Crestor, kunt u het best contact opnemen met uw behandelend arts. Iedere patiënt is anders en omdat uw arts van uw medische voorgeschiedenis op de hoogte is kan hij of zij u het beste helpen bij het bepalen welke behandeling voor u het meest geschikt is.
[AstraZeneca]

Praten helpt pubers met diabetes

Het bijhouden en bespreken van de kwaliteit van leven met de arts heeft een positief effect op het psychosociaal welbevinden van pubers met diabetes type 1. Tieners hebben dan minder gedragsproblemen, betere mentale gezondheid, meer zelfvertrouwen en nemen vaker deel aan gezinsactiviteiten. Dit blijkt uit onderzoek van Maartje de Wit die vrijdag 21 november promoveert aan VU medisch centrum in Amsterdam.

Nooit eerder werd onderzocht of de gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven bij jongeren met diabetes verbeterd wanneer deze in kaart wordt gebracht en besproken. In totaal werkten 91 gezinnen mee aan het onderzoek, de tieners hadden een gemiddelde leeftijd van 14,7 jaar. Een jaar lang werd voor ieder spreekuur bij de kinderdiabeteskliniek een digitale vragenlijst ingevuld door ouders en tiener met diabetes type 1. De uitkomsten werden vervolgens besproken met de kinderarts. Onderzoeker De Wit pleit voor standaard invoering van het bijhouden en bespreken van de kwaliteit van leven van tieners met diabetes. Om zo het perspectief van jongeren beter te onderkennen, psychosociale barrières te kunnen wegnemen en een gezonde omgang met diabetes te promoten.

Diabetes type 1, ook wel (jeugd)suikerziekte, is een chronische auto-immuunziekte die gekenmerkt wordt door abnormaal hoge glucosewaardes in het bloed. De oorzaak is onbekend en genezing nog niet mogelijk. Behandeling van de ziekte bestaat uit het vervangen van het ontbrekende hormoon insuline via dagelijks injecteren of gebruik van een pomp. Diabetes type 1 komt vooral voor bij jongeren. In Nederland hebben in totaal zo’n 75.000 mensen de ziekte, waarvan 5000 kinderen tussen de 12 en 18 jaar.
[VU medisch centrum]

Reactie AstraZeneca op berichtgeving over Crestor

CrestorAstraZeneca heeft gereageerd op de berichtgeving over dat cholesterolverlager Crestor zou diabetes veroorzaken.

De Telegraaf van 20 november 2008 zet vraagtekens bij de werking van een van onze medicijnen. De krant doet dat vooral door middel van bijvoeglijke naamwoorden die niet door feiten worden ondersteund. Het artikel zegt dat de cholesterolverlager Crestor (rosuvastatine) ‘ernstige, niet eerder aan het licht gekomen’ bijwerkingen heeft. Het middel veroorzaakt volgens de krant bij een ‘aanzienlijk’ deel van de gebruikers diabetes type-II, het zogenaamde ‘ouderdomssuiker’. Het artikel concludeert dat dit ‘zorgwekkende’ inzichten zijn.

Dit zijn de feiten:
Anderhalve week geleden zijn tijdens het wetenschappelijke congres van de American Heart Association in New Orleans de resultaten van de Jupiter-studie gepresenteerd. Jupiter is een van de meest omvangrijke onderzoeken naar de preventie van hart- en vaatziekten. Wereldwijd namen ruim 17.000 personen deel, waarvan bijna 1.000 Nederlanders. Wetenschappers noemen de resultaten ‘baanbrekend’.

Net als bij iedere andere omvangrijke studie zijn de methodologie en de resultaten beoordeeld door een panel van onafhankelijke artsen. Deze wetenschappelijke commissie heeft vanwege de positieve resultaten geadviseerd de studie voortijdig stop te zetten. Volgens de commissie was het niet ethisch verantwoord de placebo-nemers het medicijn nog te onthouden. Na hun goedkeuring zijn de onderzoeksresultaten gepubliceerd door de onafhankelijke redactie van het gezaghebbende tijdschrift New England Journal of Medicine.

Niet eerder werd in een onderzoek een vermindering van de kans op hart- en vaataandoeningen van vijftig procent aangetoond. Reden voor de enorme risicoreductie bij patiënten met een relatief normaal cholesterol is verlaging van het ‘slechte’ LDL-cholesterol. Bij personen die werden behandeld met het cholesterolverlagende rosuvastatine (merknaam Crestor), daalde het ‘slechte’ cholesterol met de helft. Het risico op hart- en vaataandoeningen nam daardoor met de helft af.

De studie constateerde ook dat bij rosuvastatine-gebruikers iets meer diabetes voorkomt: 3 procent tegenover 2,4 procent bij de groep die een placebo (neppil) kreeg. Verschillende grootschalige onderzoeken naar statines (cholesterolverlagers) laten een licht verhoogd risico op diabetes zien. Dat geldt voor alle statines; rosuvastatine vormt daarop geen uitzondering.

De vraag of iemand een bepaald medicijn moet slikken is een afweging die hij of zij zelf moet maken, in overleg met zijn of haar arts. Zoals de New York Times concludeerde in een hoofdartikel van 18 november: ‘Aangezien de helft van alle hartaanvallen en hersenbloedingen voorkomt bij mensen die geen hoog cholesterol hebben, is het waarschijnlijk dat er een groep mensen is met normaal cholesterol die baat zou hebben bij het innemen van statines. De taak voor de richtlijnschrijvers is nu te definiëren wie die mensen precies zijn.’
Bron: AstraZeneca

Cholesterolverlager Crestor zou diabetes veroorzaken

CrestorUit een Amerikaanse studie naar de werkzaamheid van het cholesterolverlagende medicijn Crestor zou blijken dat het middel bij een aanzienlijk deel van de gebruikers als bijwerking heeft het veroorzaken van diabetes type-II. Dit stellen Nederlandse geneesmiddelenexperts, aldus De Telegraaf. Ook in de Verenigde Staten blijkt de kritiek op dit medicijn van fabrikant AstraZeneca te groeien.

Crestor voorkomt de remming van het slechte cholesterol dat vaatgebreken als hart- en herseninfarcten veroorzaakt. Maar volgens experts staat tegenover ieder door Crestor uitgespaard vaataccident het onstaan van 3/4 diabeet. AstraZeneca houdt staande dat Crestor veilig is en effectief op cardiovasculair gebied. Dat er een verhoogd risico op diabetes is komt, aldus het bedrijf, door het gebruik in het medicijn van rosuvastatine en alle statines geven nu eenmaal een lichte maar verantwoorde bijwerking van diabetes. Het bedrijf zegt zich wel zorgen te maken over de kritiek. In de Tweede Kamer heeft de SP gevraagd aan minister Klink om na te denken over een schorsing van de registratie van Crestor.

Update:
Informatie voor patiënten over Crestor (rosuvastatine) en Diabetes

Diabetesverpleegkundige van het jaar

Verpleegkundige Winnie van El is de winnaar van de EADV-Award 2008 en mag zich daarmee ‘diabetesverpleegkundige van het jaar’ noemen. De award is het initiatief van de beroepsvereniging voor diabetesverpleegkundigen EADV.

Volgens de jury heeft Winnie van El zich bijzonder onderscheiden als initiator en coördinator van het innovatieproject Diabetes en Nierfalen. Dankzij dit project krijgen mensen met nierproblemen ook goede diabeteszorg, aldus Winnie van El.

“Door de ingrijpende behandeling van nierfalen verschuift de aandacht voor diabetes vaak ten onrechte naar de achtergrond. De glucoseregulatie is bij nierfalen erg complex. Juist daarom heeft de diabetesverpleegkundige een belangrijke taak.”

Zij is bedenker en initiatiefnemer van de twee projecten Omgekeerd spreekuur en Diabetes en Nierfalen. “Bij Omgekeerd spreekuur neemt de diabetesverpleegkundige de periodieke controles van de internist over”, aldus Winnie van El. “Daardoor ziet de patiënt de internist nog maar één keer per jaar voor controle. In dit spreekuur wordt de medische zorg met leefstijlondersteuning en – advies gecombineerd. Bij Diabetes en Nierfalen is de zorg voor diabetespatiënten nog beter afgestemd op de zorg van de nefroloog.”

De EADV-Award wordt iedere twee jaar toegekend aan een diabetesverpleegkundige die een uniek aantoonbaar innovatief heeft bedacht dat in heel Nederland toepasbaar is. Het idee moet een duidelijke bijdrage te leveren aan het vak van diabetesverpleegkundige. De prijs wordt beschikbaar gesteld door de farmaceut Novo Nordisk B.V. en bestaat uit een geldbedrag van twaalfhonderd euro, te besteden aan de diabeteszorg.