KNMP Innovatieprijs voor diabeteswerkgroep Farmacie

Zorggroep AlmereDe diabeteswerkgroep Farmacie van Zorggroep Almere heeft de KNMP Innovatieprijs 2008 gekregen. De prijs, een geldbedrag van € 3500,-, is tijdens het geheel uitverkochte KNMP Congres in de Jaarbeurs in Utrecht uitgereikt aan apothekers Heleen Bultman, Sjieuwkje van der Wijk en Karin Hoppenbrouwers.

De diabeteswerkgroep Farmacie is onderdeel van het Chronische Zorg Model dat Zorggroep Almere ontwikkeld heeft. Hierbij staat de klant centraal. De Almeerder met een chronische aandoening streeft samen met een team van hulpverleners naar de best mogelijke kwaliteit van leven. De apotheker speelt hierin een belangrijke rol.

De KNMP-Innovatieprijs is in 1992 ingesteld en wordt jaarlijks uitgereikt aan apothekers die een nieuw element aan het apothekersberoep hebben toegevoegd.

“Een fantastisch resultaat en een mooie waardering voor onze manier van werken, in samenwerking en in samenhang met de andere eerstelijns hulpverleners”, aldus een opgetogen Garmt Boonstra, manager farmacie bij Zorggroep Almere.

Nederlandse richtlijn voor het injecteren van insuline

EADV, de beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners, lanceert deze maand de eerste Nederlandse richtlijn over het toedienen van insuline. Veilig en correct injecteren is van dagelijks terugkerend belang voor mensen met diabetes. In Nederland wordt insuline vooral met een insulinepen toegediend en niet meer met spuitjes. Injecteren is daardoor eenvoudiger geworden, maar op diverse manieren uit te voeren.

Iemand met diabetes moet bijvoorbeeld bepalen waar, wanneer, waarmee en hoe de insuline geïnjecteerd wordt. In de complexe organisatie van de diabeteszorg helpt de diabeteszorgverlener juiste keuzes te maken over bijvoorbeeld desinfecteren, loodrecht of schuin injecteren en hergebruik van pennaalden. In dit praktische document staan aanbevelingen gebaseerd op wetenschappelijk bewijs uit onderzoeken.

Intensieve behandeling diabetes succesvol

Diabetici die een intensief zorgprogramma volgen, worden net zo oud als de gemiddelde Nederlander. Dat blijkt uit een tienjarig onderzoek jaar onder 30.000 patiënten in de regio Zwolle.

De diabetici hebben de helft minder kans op hartfalen dan diabetici zonder behandeling. Ze hebben ook 40 procent minder risico op een herseninfarct.

Huisarts voert regie
Het zorgprogramma is tien jaar geleden gestart. Huisartsen voeren de regie over verschillende hulpverleners zoals specialisten in het ziekenhuis. Ze werken volgens strakke afspraken. Zo sporen ze eerder complicaties op en kunnen ze hulpverleners snel en adequaat bijsturen. De patiënten krijgen een jaarlijkse screening van hun huisarts of diabetesverpleegkundige. Die gegevens (over bloedsuiker, cholesterolgehalte, bloeddruk) gaan naar een centrale database in Zwolle. Aan de hand van deze gegevens wordt wetenschappelijk onderzoek verricht.

Leefstijl aangepast
De diabetici uit het programma hebben hun leefstijl aangepast. Dat blijkt onder meer uit de sterke afname van het aantal rokers. Zorgverzekeraar Achmea, die het project financieel steunt, vindt de resultaten aanleiding om ook in andere delen van het land volgens de methode te gaan werken.

Snel groeiend
Nederland telt naar schatting 700.000 tot 800.000 mensen met diabetes. Het aantal patiënten groeit snel. Rokers en mensen die te veel en te vet eten en te weinig bewegen, lopen meer risico op diabetes dan mensen met een gezonde leefstijl.

6 van de 10 kinderen met diabetes behandelen hun diabetes op school niet op de juiste wijze

Novo Nordisk, de International Diabetes Federation (IDF) en de International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) hebben onlangs de resultaten bekendgemaakt van het grootste internationale onderzoek naar de psychosociale aspecten van diabetes bij kinderen. Het DAWN Youth (Diabetes, Attitudes, Wishes and Needs) –onderzoek is van medio 2007 tot begin 2008 uitgevoerd in dertien landen, waaronder Nederland. ‘Kinderen met diabetes op school’ kwam als een van de speerpunten uit het onderzoek naar voren. De resultaten schetsen een alarmerend beeld van de diverse uitdagingen waar kinderen met diabetes op school mee te maken hebben, ook in Nederland.

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat – volgens behandelaren – zes van de tien kinderen met diabetes in Nederland hun diabetes op school niet op de juiste wijze behandelen. Minder dan een op de tien kinderen met diabetes heeft op school toegang tot een verpleegkundige in geval van een noodsituatie naar aanleiding van hun diabetes. Bovendien blijkt dat de kennis op scholen van diabetes en de maatregelen die nodig zijn om kinderen met diabetes adequaat te ondersteunen, ontbreekt.

Onjuiste behandeling van diabetes kan zeer ernstige gevolgen hebben: als de bloedsuiker bijvoorbeeld te hoog is, kan een kind zich naar gaan voelen, concentratieproblemen krijgen en in het ergste geval in diabetisch coma raken. Op de lange termijn kan onjuiste behandeling van diabetes leiden tot complicaties. Door goede en juiste diabeteszorg en –behandeling kan dit alles worden voorkomen.

“De situatie van kinderen met diabetes op school is op dit moment onacceptabel. De risico’s die kinderen lopen door slechte ondersteuning op school zijn ernstig en levensbedreigend. De resultaten van het DAWN Youth-onderzoek tonen onweerlegbaar aan dat het van groot belang is om maatregelen te treffen met betrekking tot de problemen waar kinderen met diabetes op school tegenaan lopen. Hun situatie kan alleen worden veranderd als ouders, schoolbesturen en de gezondheidszorg samenwerken en ieder hun deel van de verantwoordelijkheid op zich nemen”, aldus Professor Thomas Danne, secretaris-generaal van de ISPAD.

Diabetes is een van de meest voorkomende chronische ziekten bij kinderen en kan kinderen van iedere leeftijd treffen. Vandaag de dag krijgen wereldwijd meer dan 200 kinderen per dag diabetes. In Nederland zijn er op dit moment 12.000 kinderen en jongeren met diabetes en jaarlijks komen daar 500 tot 600 kinderen en jongeren bij. De ziekte vormt voor de kinderen en hun families een zware belasting, niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch en sociaal. Kinderen met diabetes hebben daarom continue aandacht nodig van hun familie en hun leefomgeving, inclusief de school.

Initiatieven vanuit DAWN Youth in Nederland
Vanuit het DAWN Youth-initiatief worden inmiddels wereldwijd initiatieven ontwikkeld en ondersteund om de situatie binnen het onderwijs te verbeteren, en gezinnen die te maken hebben met diabetes toegang te geven tot psychosociale ondersteuning. De Nederlandse adviesraad van DAWN Youth heeft een speciale werkgroep opgericht die zich actief gaat richten op het verbeteren van de schoolomgeving voor kinderen met diabetes.

De werkgroep richt zich onder meer op het doen van aanbevelingen voor de ontwikkeling van richtlijnen en regelgeving voor de ondersteuning van kinderen met diabetes op school om te komen tot een wettelijke basis voor het verhogen van het niveau van zorg binnen het onderwijs. Hierbij is het van belang dat handelingen zoals het meten van glucose en het toedienen van insuline, net als in bijvoorbeeld Zweden, worden gezien als thuiszorg en niet als gezondheidszorg. Dan kunnen deze door iedereen die geschoold is, worden uitgevoerd. Daarnaast zet de werkgroep zich in voor het verbeteren van de informatievoorziening aan schoolbesturen, docenten, leerkrachten en besturen en medewerkers van crèches en BSO’s, onder meer door het beschikbaar stellen van les- en voorlichtingsmateriaal, checklisten, richtlijnen en informatiepakketten.

“De DAWN Youth-adviesraad, ondersteund door Novo Nordisk, is van mening dat kinderen met diabetes net zoveel recht hebben als andere kinderen op goed onderwijs en een veilige schoolomgeving. Daarom ondersteunen we initiatieven die de situatie van kinderen met diabetes in de openbaarheid brengen en het bewustzijn over diabetes bij kinderen verhogen. Daarnaast zullen we ons blijven inspannen om ervoor te zorgen dat kinderen met diabetes en hun ouders worden gehoord”, aldus Pauline Stouthart, voorzitter van de Nederlandse DAWN Youth-adviesraad en kinderarts in Sittard.

Over het DAWN Youth-onderzoek
Het DAWN Youth-onderzoek is uitgevoerd van medio 2007 tot begin 2008 en had tot doel om meer inzicht te krijgen in de psychosociale problemen van jongeren met diabetes. Scholen vormden een van de aandachtsgebieden binnen het onderzoek. Tot de respondenten van het onderzoek behoorden jongeren met diabetes, ouders of verzorgers van één of meerdere kinderen met diabetes en behandelaren. In totaal hebben 9.200 personen uit 8 verschillende landen aan het online onderzoek meegewerkt, waarvan 386 personen in Nederland.

Over Novo Nordisk en Changing Diabetes
Novo Nordisk is een farmaceutisch bedrijf op het gebied van diabeteszorg. Het bedrijf heeft een groot aanbod van diabetesproducten, waaronder moderne insulines en geavanceerde insulinetoedieningssystemen. Novo Nordisk beschouwt het als haar missie om de toekomst van diabetes te veranderen. Om deze missie vorm te geven, heeft de organisatie het ‘changing diabetes’-programma ontwikkeld. Dit programma omvat diverse nationale en internationale initiatieven, die zich richten op communicatie met en voorlichting van mensen met diabetes, familie, vrienden, docenten, politici, artsen, zorgverzekeraars en andere betrokkenen. Met het ‘changing diabetes’-programma wil Novo Nordisk bereiken dat de behandeling van de ziekte, de diabeteszorg, de wijze waarop de maatschappij met de ziekte omgaat en de toekomst van diabetes veranderen en verbeteren. Meer informatie op: www.changingdiabetes.nl.
[Persbericht Novo Nordisk]

Diabeteszorg in Nederland in Europese top

De diabeteszorg in Nederland behoort tot de top in Europa. Dit blijkt uit een onderzoek van zorgonderzoeksbureau Health Consumer Powerhouse. De Nederlandse diabeteszorg staat op de vierde plaats op de Europese ranglijst van dit bureau. De zorg is het best in Denemarken, Engeland en Frankrijk, aldus Diabetesvereniging Nederland.

Volgens het bureau kan de zorg in Nederland nog verbeteren, vooral als het gaat om preventie van suikerziekte. De Zweedse voorzitter van de onderzoeksorganisatie suggereert meer lichamelijke activiteiten op school, betere hulp bij het stoppen met roken en meer standaardcontroles van cholesterol en bloedsuikerspiegel.

Diabeter opent nieuwe vestiging

Per 1 oktober heeft het kinderdiabetescentrum Diabeter in Rotterdam een tweede vestiging in Deventer. Kinderarts en diabetoloog Henk Veeze, voorzitter van de Raad van Bestuur van Diabeter, legt uit waarom er besloten is een tweede vestiging te openen: ‘We hebben veel patiënten uit die regio, dus er was veel vraag naar. We hebben voor Deventer gekozen vanwege de ligging en bereikbaarheid. Het nieuwe centrum komt op loopafstand van het station.’

Het nieuwe centrum wordt onderdeel van het totaal, legt Veeze uit. ‘We wisselen mensen uit en patiënten kunnen in beide centra terecht. Diabeter is eigenlijk een centrum met een tweede voordeur in Deventer.’ De ouders van de kinderen met diabetes kunnen straks zelf beslissen in welke plaats ze geholpen worden.

Alle artsen gaan in beide plaatsen spreekuren geven. Veeze: ‘In plaats van dat de patiënt in de auto stapt, stapt de dokter in de auto.’ Er komen een aantal nieuwe medewerkers in dienst, waaronder dr. Per Winterdijk, voorheen werkzaam bij Gelre ziekenhuizen. Ook zijn er altijd diabetesverpleegkundigen aanwezig op de beide vestigingen en zijn er afspraken gemaakt met ziekenhuizen in de regio. Veeze: ‘Op die manier is er vanuit de patiënt voldoende kwaliteit en continuïteit.’ Meer informatie over het nieuwe centrum vindt u op www.diabeter.nl.
[DVN]

Diabetesvereniging Nederland start webwinkel voor diabeteshulpmiddelen

Diabetesvereniging Nederland (DVN) start in samenwerking met de PBG Groep de DVN winkel. Via www.dvnwinkel.nl kan iedereen die lid is van de DVN alle A-merken diabeteshulpmiddelen bestellen tegen de voordeligste prijs. De winkel biedt de beste service en de beste kwaliteit voor alle mensen met diabetes. Ook niet-leden kunnen namelijk producten bestellen via www.dvnwinkel.nl.

Hulpmiddelen voor alle typen diabetes, zoals bloedglucosemeters, teststrips, lancetten, insulinenaalden en pompbenodigdheden zijn uit voorraad leverbaar. Natuurlijk zorgt de DVN winkel voor goede uitleg en hulp bij al uw vragen.

Waarom start de DVN een eigen winkel?
De DVN ontving van veel leden het signaal dat de kosten van diabeteshulpmiddelen te hoog zijn en niet altijd worden vergoed. De DVN wil deze kosten verlagen.

Nog geen lid van de DVN?
U bent geen lid van de DVN maar wilt wel genieten van de beste service en voordeligste diabeteshulpmiddelen? Dit kan heel eenvoudig. Ga naar www.dvnwinkel.nl, word lid en profiteer direct.
[Diabetesvereniging Nederland]