6 van de 10 kinderen met diabetes behandelen hun diabetes op school niet op de juiste wijze

Novo Nordisk, de International Diabetes Federation (IDF) en de International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) hebben onlangs de resultaten bekendgemaakt van het grootste internationale onderzoek naar de psychosociale aspecten van diabetes bij kinderen. Het DAWN Youth (Diabetes, Attitudes, Wishes and Needs) –onderzoek is van medio 2007 tot begin 2008 uitgevoerd in dertien landen, waaronder Nederland. ‘Kinderen met diabetes op school’ kwam als een van de speerpunten uit het onderzoek naar voren. De resultaten schetsen een alarmerend beeld van de diverse uitdagingen waar kinderen met diabetes op school mee te maken hebben, ook in Nederland.

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat – volgens behandelaren – zes van de tien kinderen met diabetes in Nederland hun diabetes op school niet op de juiste wijze behandelen. Minder dan een op de tien kinderen met diabetes heeft op school toegang tot een verpleegkundige in geval van een noodsituatie naar aanleiding van hun diabetes. Bovendien blijkt dat de kennis op scholen van diabetes en de maatregelen die nodig zijn om kinderen met diabetes adequaat te ondersteunen, ontbreekt.

Onjuiste behandeling van diabetes kan zeer ernstige gevolgen hebben: als de bloedsuiker bijvoorbeeld te hoog is, kan een kind zich naar gaan voelen, concentratieproblemen krijgen en in het ergste geval in diabetisch coma raken. Op de lange termijn kan onjuiste behandeling van diabetes leiden tot complicaties. Door goede en juiste diabeteszorg en –behandeling kan dit alles worden voorkomen.

“De situatie van kinderen met diabetes op school is op dit moment onacceptabel. De risico’s die kinderen lopen door slechte ondersteuning op school zijn ernstig en levensbedreigend. De resultaten van het DAWN Youth-onderzoek tonen onweerlegbaar aan dat het van groot belang is om maatregelen te treffen met betrekking tot de problemen waar kinderen met diabetes op school tegenaan lopen. Hun situatie kan alleen worden veranderd als ouders, schoolbesturen en de gezondheidszorg samenwerken en ieder hun deel van de verantwoordelijkheid op zich nemen”, aldus Professor Thomas Danne, secretaris-generaal van de ISPAD.

Diabetes is een van de meest voorkomende chronische ziekten bij kinderen en kan kinderen van iedere leeftijd treffen. Vandaag de dag krijgen wereldwijd meer dan 200 kinderen per dag diabetes. In Nederland zijn er op dit moment 12.000 kinderen en jongeren met diabetes en jaarlijks komen daar 500 tot 600 kinderen en jongeren bij. De ziekte vormt voor de kinderen en hun families een zware belasting, niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch en sociaal. Kinderen met diabetes hebben daarom continue aandacht nodig van hun familie en hun leefomgeving, inclusief de school.

Initiatieven vanuit DAWN Youth in Nederland
Vanuit het DAWN Youth-initiatief worden inmiddels wereldwijd initiatieven ontwikkeld en ondersteund om de situatie binnen het onderwijs te verbeteren, en gezinnen die te maken hebben met diabetes toegang te geven tot psychosociale ondersteuning. De Nederlandse adviesraad van DAWN Youth heeft een speciale werkgroep opgericht die zich actief gaat richten op het verbeteren van de schoolomgeving voor kinderen met diabetes.

De werkgroep richt zich onder meer op het doen van aanbevelingen voor de ontwikkeling van richtlijnen en regelgeving voor de ondersteuning van kinderen met diabetes op school om te komen tot een wettelijke basis voor het verhogen van het niveau van zorg binnen het onderwijs. Hierbij is het van belang dat handelingen zoals het meten van glucose en het toedienen van insuline, net als in bijvoorbeeld Zweden, worden gezien als thuiszorg en niet als gezondheidszorg. Dan kunnen deze door iedereen die geschoold is, worden uitgevoerd. Daarnaast zet de werkgroep zich in voor het verbeteren van de informatievoorziening aan schoolbesturen, docenten, leerkrachten en besturen en medewerkers van crèches en BSO’s, onder meer door het beschikbaar stellen van les- en voorlichtingsmateriaal, checklisten, richtlijnen en informatiepakketten.

“De DAWN Youth-adviesraad, ondersteund door Novo Nordisk, is van mening dat kinderen met diabetes net zoveel recht hebben als andere kinderen op goed onderwijs en een veilige schoolomgeving. Daarom ondersteunen we initiatieven die de situatie van kinderen met diabetes in de openbaarheid brengen en het bewustzijn over diabetes bij kinderen verhogen. Daarnaast zullen we ons blijven inspannen om ervoor te zorgen dat kinderen met diabetes en hun ouders worden gehoord”, aldus Pauline Stouthart, voorzitter van de Nederlandse DAWN Youth-adviesraad en kinderarts in Sittard.

Over het DAWN Youth-onderzoek
Het DAWN Youth-onderzoek is uitgevoerd van medio 2007 tot begin 2008 en had tot doel om meer inzicht te krijgen in de psychosociale problemen van jongeren met diabetes. Scholen vormden een van de aandachtsgebieden binnen het onderzoek. Tot de respondenten van het onderzoek behoorden jongeren met diabetes, ouders of verzorgers van één of meerdere kinderen met diabetes en behandelaren. In totaal hebben 9.200 personen uit 8 verschillende landen aan het online onderzoek meegewerkt, waarvan 386 personen in Nederland.

Over Novo Nordisk en Changing Diabetes
Novo Nordisk is een farmaceutisch bedrijf op het gebied van diabeteszorg. Het bedrijf heeft een groot aanbod van diabetesproducten, waaronder moderne insulines en geavanceerde insulinetoedieningssystemen. Novo Nordisk beschouwt het als haar missie om de toekomst van diabetes te veranderen. Om deze missie vorm te geven, heeft de organisatie het ‘changing diabetes’-programma ontwikkeld. Dit programma omvat diverse nationale en internationale initiatieven, die zich richten op communicatie met en voorlichting van mensen met diabetes, familie, vrienden, docenten, politici, artsen, zorgverzekeraars en andere betrokkenen. Met het ‘changing diabetes’-programma wil Novo Nordisk bereiken dat de behandeling van de ziekte, de diabeteszorg, de wijze waarop de maatschappij met de ziekte omgaat en de toekomst van diabetes veranderen en verbeteren. Meer informatie op: www.changingdiabetes.nl.
[Persbericht Novo Nordisk]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.