Steunpuntdiabetes.nl: informatie over diabetes en diabeteszorg

Op www.steunpuntdiabetes.nl vindt u alle informatie over diabetes en diabeteszorg. Dit steunpunt informeert u over de verschillende aspecten van diabeteszorg in de huisartsenpraktijk en de actuele ontwikkelingen, ook in de regio. Huisartsen worden ondersteunt in de zorg aan diabetespatiënten. Dit gebeurt door het beschikbaar stellen van een grote hoeveelheid informatie via de website, maar ook door het netwerk van diabetesexperts die de DiHAG heeft. Kunt u de door u gezochte informatie niet vinden? Maak dan gebruik van demogelijkheid om uw vraag aan ons voor te leggen. Mocht u zelf over relevante (regionale) informatie beschikken voor dit steunpunt, laat ons het weten! Het Steunpunt diabetes is een initiatief van het NHG, de DiHAG, de LHV en de LVG.

DiHAG is opgericht om ervoor te zorgen dat de diabeteszorg onder verantwoordelijkheid van de huisarts verder aan kwaliteit kan winnen. Inmiddels vertegenwoordigt de DiHAG – in nauw overleg met het NHG en de LHV – de huisartsen binnen de Nederlandse Diabetes Federatie, het unieke samenwerkingsverband waarin al langer de mensen met diabetes (DVN) met internisten, huisartsen en diabetesverpleegkundigen samenwerken. Door vertraging in de nieuwbouw van de NHG website laat de lay-out nog te wensen over. De benodigde informatie is echter wel beschikbaar en begin 2009 zal de site een eigen frisse uitstraling hebben.

Continu glucosemeting helpt zwangere vrouwen

Zwangere vrouwen met diabetes lopen meer risico op een zware baby. Uit onderzoek blijkt dat het continu meten van de bloedglucose in het derde trimester dit risico verkleint. De vrouwen die continue glucosemeting toepasten, hadden een lager gemiddeld HbA1c tussen de 32e en 36e zwangerschapsweek. Het geboortegewicht van hun baby’s was ook lager. De metingen vonden gedurende 3 tot 7 dagen plaats, waarna de diabetestherapie wordt aangepast. Vervolgens is er een tussenperiode van 4 tot 6 weken. Een continue glucosemeter kost ongeveer 2500 euro, maar kan door meerdere vrouwen worden gebruikt.

Bron: Medisch Contact

Diabetes Fonds vraagt aandacht voor domino-effect van diabetes

DiabetesFondsDiabetes kan de eerste stap zijn in een reeks van andere aandoeningen: het heeft een domino-effect. Om mensen bewust te maken van die verstrekkende gevolgen, voert het Diabetes Fonds de komende tijd rond de collecte campagne onder het motto ‘Stop het domino-effect van diabetes’. Er zijn twee nieuwe brochures aan te vragen.

Dagelijks krijgen 200 Nederlanders diabetes, vaak zonder dat ze het zelf weten. Veel mensen denken dat diabetes (suikerziekte) een onschuldige aandoening is, maar dat is het niet. Het kan de eerste stap zijn in een reeks van andere aandoeningen: het heeft een domino-effect. Hart- en vaatziekten, dementie en nierfalen zijn slechts enkele van de gevolgen waartoe diabetes kan leiden.

Om mensen bewust te maken van die verstrekkende gevolgen, voert het Diabetes Fonds de komende tijd campagne onder het motto ‘Stop het domino-effect van diabetes‘. Advertenties en spotjes op radio en tv draaien rond dit thema.

Symposium ‘BeweegKuur goed op weg naar basispakket’

BeweegkuurDe BeweegKuur in 2008: acht partners, zeven pilotregio’s, achthonderd deelnemers met (hoog risico op) diabetes type 2 en vijftig betrokken professionals. Het resultaat: een prototype dat getoetst is en nu nauw aansluit bij de ervaringen en wensen uit de praktijk. De nieuwe aanpak, een doorbraak in preventieland, werkt! De initiatiefnemers verwachten dat met de BeweegKuur voor mensen met diabetes mensen met een hoog risico op diabetes de kans op het daadwerkelijk krijgen van de ziekte kunnen halveren.

Het kabinet heeft groot vertrouwen in dit preventieprogramma om de diabetesepidemie af te remmen, getuige de opname in de beleidsagenda 2009. De BeweegKuur is klaar voor wetenschappelijk onderzoek vanaf 2009 naar de (kosten)effectiviteit. Voordat het zover is, organiseert het NISB een symposium: ‘BeweegKuur, goed op weg naar basispakket’.

Datum en locatie
Donderdag 11 december 2008, 9.30 tot 15.30 uur in het Corpus Experience Congress Centre in Oegstgeest.

Inhoud symposium

  • één pilot onder de loep: de ervaringen in de (huisartsen)praktijk
  • wat is de rol van gemeente, GGD, Regionale Ondersteunings Structuren en andere betrokkenen bij de BeweegKuur?
  • RIVM (Wanda Bemelmans) presenteert actueel rapport over effectiviteit van leefstijlinterventies
  • Universiteit van Maastricht (Stef Kremers) presenteert: Implementatie van de BeweegKuur: resultaten van de pilot-studie
  • discussies en vergezichten: is de BeweegKuur de opmaat naar meer preventie in het basispakket?

Dagvoorzitter van het symposium is Clémence Ross, directeur Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en voorzitter stuurgroep BeweegKuur. Op het symposium is er tevens een verslag in woord en beeld van hoe het acht mensen met diabetes boven op de Kilimanjaro verging tijdens de Kilimanjaro Challenge 2008. En deelnemers aan het symposium kunnen na afloop (op indeling) deelnemen aan de CORPUS experience ‘reis door de mens’.

Voor wie?
Het symposium is bedoeld voor iedereen die in de (nabije) toekomst te maken zal krijgen met de verschillende facetten van de BeweegKuur: professionals, wetenschappelijk onderzoekers, beleidsmedewerkers overheid, medewerkers van betrokken partnerorganisaties, Tweede Kamerleden, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties.

Aanmelden voor het sympoisum kan via de website van het NISB.

Gebruik van sensor verbetert bloedsuikerspiegel

DiabetesFondsVolwassenen die continue glucosemeters gebruikten, hebben betere gemiddelde bloedsuikerwaarden dan mensen die op de gewone manier hun bloedsuiker checken. Dat verkleint hun kans op complicaties. De kinderen van zwangere vrouwen met diabetes komen bovendien gezonder ter wereld. Dat blijkt uit Amerikaanse en Britse onderzoeken, gepubliceerd in het New England Journal of Medicine en het British Medical Journal.

Volgens het Diabetes Fonds vloeien uit deze onderzoeken nieuwe argumenten voort die het pleidooi voor een vergoeding van de sensor extra ondersteunen. Hiermee reageert het Fonds op het recente besluit van Nederlandse verzekeraars om de sensor niet te vergoeden.

Het Diabetes Fonds, financier van een groot deel van het wetenschappelijk onderzoek naar diabetes in Nederland, betreurde vorige maand het besluit van verzekeraars tegen vergoeding van een insulinepomp met de sensor die continu de bloedsuikerspiegel meet. Gebruik van de sensor in combinatie met een insulinepomp is een veelbelovende ontwikkeling voor bepaalde groepen mensen met diabetes. Hierdoor kunnen zij beter leven met diabetes en kunnen complicaties op langere termijn voorkomen worden, zoals hartproblemen en nierfalen.

Twee nieuwe publicaties bevestigen het belang van de nieuwe sensor. Het Diabetes Fonds dringt daarom wederom aan op vergoeding van de insulinepomp met sensor voor bepaalde groepen mensen met diabetes. Directeur Bert Kuipers van Diabetes Fonds: “Natuurlijk is nog nader onderzoek nodig naar de effecten op langere termijn, maar voor sommige groepen is het echt van belang dat deze nieuwe ontwikkeling nu al voor hen beschikbaar komt.”

Goede resultaten
Het Amerikaanse onderzoek is uitgevoerd onder 322 mensen met diabetes type 1. De helft gebruikte thuis een continue glucosemeter met een implanteerbare sensor, waarbij een signaal klinkt als de bloedglucosewaarde te laag of te hoog dreigt te worden. De vergelijkingshelft checkte hun bloedsuiker op de gewone manier (vingerprik en glucosemeter). Na een halfjaar was er vooral bij volwassenen van 25 jaar en ouder een duidelijke verbetering in de bloedsuikerglucose in vergelijking met de controlegroep. Ook haalde een vrij groot deel (30 procent) de officiële streefwaarde, tegenover 7 procent in de controlegroep.

Uit Brits onderzoek bij 71 zwangere vrouwen met diabetes bleek dat continue glucosemeting positieve resultaten heeft op de bloedsuikerregulering van de zwangere vrouwen. De kinderen werden vaker dan normaal geboren met een normaal gewicht. Terwijl bij een regulering op de huidige manier het risico op een kind met aangeboren afwijkingen en een laag of een hoog geboortegewicht verhoogd is. Kinderen hebben hierdoor een groter risico op obesitas en diabetes.

Bron: persbericht Diabetes Fonds

Webuitzending voor mensen met diabetes

DiabetesLIVEOp 13 november organiseert de Diabetesvereniging Nederland in samenwerking met LifeScan een interactieve live- webuitzending voor mensen met diabetes. In deze uitzending wordt aandacht besteed aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van diabetes.

De onderwerpen zijn:

  • Nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen (spreker Prof Dr. B. Roep, Leids Universitair Medisch Centrum)
  • Nieuwste ontwikkelingen op het gebied van voeding en diabetes (dietiste E. Barendts)
  • Nieuwe inzichten in Kind, diabetes en school. Dit ook in het kader van Wereld diabetesdag, dat dit jaar in het teken staat Van kind en diabetes. (Dr. H. J, Aanstoot, expert op het gebied van kind en diabetes, stichting Diabeter)
  • Elise Heiligers. Ouder van een kind met diabetes, ervaringsdeskundige en meedenker/ werker in het Dawn Youth project.

De uitzending is op 13 november, van 20.30 uur tot 21.30 uur. Kijkers kunnen live in de uitzending reageren op polls en vragen stellen. De veelgestelde vragen worden live in de uitzending behandeld door een van experts.

Meer informatie staat op de website DiabetesLIVE.

Diabetespatient heeft geen voordeel bij aspirine

Aspirine moet niet standaard worden gebruikt om hartaanvallen bij diabetici te voorkomen. Dat blijkt uit Schots onderzoek dat gepubliceerd is in The British Medical Journal, aldus Bijzijn.

Zo’n 1300 volwassenen zonder hartkwalen deden mee aan het onderzoek. Bij mensen die al eerder een infarct of een beroerte hebben gehad, zou aspirine het risico op een recidief met 25 procent verminderen.

Ongeveer 80 procent van de diabetici overlijdt aan cardiovasculaire ziektes. Vaak wordt een dagelijkse dosis aspirine aangeraden als preventieve benadeling. Maar uit het onderzoek bleek dat diabetici geen baat hebben bij aspirine om een hartinfarct of een CVA tegen te gaan. Na zeven jaar onderzoek was er geen verschil tussen diabetici zonder cardiovasculaire klachten die aspirine namen en diabetici die een placebo namen.

Achmea breidt succesvol zorgprogramma diabetici verder uit

Diabeteszorg BeterHet diabetesprogramma Diabeteszorg Beter van Achmea heeft goede resultaten voor de gezondheids van patiënten opgeleverd. Bij diabetici veelvoorkomende complicaties, zoals chronisch hartfalen, een hartinfarct en herseninfarct zijn met tientallen procenten teruggebracht. Bij het programma zijn 30.000 diabetespatiënten uit noordoost-Nederland betrokken. Vanwege de uitstekende resultaten heeft Achmea besloten om verdere uitbreiding van Diabeteszorg Beter te ondersteunen in alle kerngebieden waar de zorgverzekeraars van Achmea actief zijn, te beginnen in Zaanstreek-Waterland. Achmea wil ook voor andere chronische ziekten zoals COPD, hart- en vaatziekten, depressie en kanker vergelijkbare ‘zorgpaden’ opstarten.

Diabeteszorg Beter is opgezet en geïmplementeerd door Medisch Coördinatie Centrum Klik in Zwolle, met financiële steun van Achmea. Diabetespatiënten worden in het programma intensief begeleid en in de gaten gehouden door een multidisciplinair team van zorgverleners in de eerstelijn, dat volgens een strak protocol werkt. Zo worden complicaties eerder opgespoord en kan er snel en adequaat worden bijgestuurd. Huisartsen ontvangen regelmatig een overzicht met de gegevens van hun patiënten, gespiegeld tegen de uitkomsten van collega’s. Deze worden in zogeheten ‘spiegelbijeenkomsten’ besproken, om het zorgproces verder te verbeteren. Daarbij geven specialisten in ziekenhuizen schriftelijke consulten voor behandeling van diabetici in de eerstelijn. De samenhang van behandeling, zorg en preventie voorkomt dat diabetici met complicaties naar het ziekenhuis moeten.

Uit een tussentijdse evaluatie van de resultaten blijkt dat het aantal complicaties bij diabetici aan nieren en hart- en vaatstelsel door het programma sterk is teruggedrongen. Diabetici die binnen Diabeteszorg Beter worden begeleid hebben in vergelijking met diabetici die niet in deze ketenzorgstructuur zitten 50 procent minder kans op chronisch hartfalen en een acuut hartinfarct en 40 procent minder kans op een herseninfarct. Sterftecijfers onder diabetici van Diabeteszorg Beter zijn volgens het Kenniscentrum voor Ketenzorg teruggebracht en zijn nu vergelijkbaar met die van de gemiddelde Nederlander. De verminderde complicaties hebben gezorgd voor lagere zorgkosten per diabetespatiënt. Investerings- en beheerskosten voor Diabeteszorg Beter zijn hierin niet meegenomen.